Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 16 listopada 2017 r. - Strasburg
 Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a
 Ataki terrorystyczne w Somalii
 Madagaskar
 Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) ***
 Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja)
 Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju
 Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.
 Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska
 Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi
Teksty (248 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności