Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του Mohamed Zine al-Abidine
 Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία
 Μαδαγασκάρη
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Έγκριση) ***
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Ψήφισμα)
 Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη
 Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016
 Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΕΕΠΠ)
 Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης

Ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του Mohamed Zine al-Abidine
PDF 418kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του Mohamed Zine al-Abidine (2017/2961(RSP))
P8_TA(2017)0443RC-B8-0634/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στο Σουδάν, και συγκεκριμένα αυτά που ενέκρινε στις 13 Ιουνίου 2012(1), στις 10 Οκτωβρίου 2013(2), στις 18 Δεκεμβρίου 2014(3) και στις 6 Οκτωβρίου 2016(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το 2017(5),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον σουδανικό νόμο του 2009 σχετικά με τον τύπο και τις εκδόσεις,

–  έχοντας υπόψη τον σουδανικό νόμο του 2015 σχετικά με την ελεύθερη παροχή πληροφοριών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Καμπάλα της Παναφρικανικής Διάσκεψης για την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση σε πληροφορίες, της 26ης Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την από 7ης Δεκεμβρίου 2016 κοινή δήλωση της ΕΕ, της Νορβηγίας, των ΗΠΑ και του Καναδά σχετικά με τις πολιτικές συλλήψεις και τη λογοκρισία των εφημερίδων στο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών, Aristide Nononsi, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, σε συνέχεια της αποστολής του στο Σουδάν, η οποία διήρκεσε από τις 11 έως τις 21 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Επιτρόπου Στυλιανίδη στο Σουδάν στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων (2 Νοεμβρίου 2017),

–  έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα για το 2017·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα άρθρο του Mohamed Zine al-Abidine, που δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012 στην εφημερίδα Al-Tayar, ασκείται κριτική για την εικαζόμενη διαφθορά στην οικογένεια του προέδρου του Σουδάν Omar al-Bashir·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σουδανική εθνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφαλείας (NISS) άσκησε μήνυση κατά του Mohamed Zine al-Abidine και του αρχισυντάκτη του, Osman Mirgani·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Οκτωβρίου 2017 ένα σουδανικό δικαστήριο καταδίκασε τον Mohamed Zine al-Abidine σε ποινή φυλάκισης με πενταετή περίοδο αναστολής για την κατηγορία της παραβίασης του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον αρχισυντάκτη της Al-Tayar, Osman Mirgani, επιβλήθηκε για την ίδια κατηγορία πρόστιμο 10 000 λιρών Σουδάν ή ποινή φυλάκισης 6 μηνών, και ότι αποφυλακίστηκε αφότου η Ένωση Δημοσιογράφων του Σουδάν κατέβαλε το πρόστιμο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του Mohamed Zine al-Abidine και του Osman Mirgani δήλωσε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος των πελατών του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η NISS ανακρίνει δημοσιογράφους και προβαίνει σε κράτηση τους και έχει καταθέσει πολλαπλές μηνύσεις εις βάρος σουδανών δημοσιογράφων, ενώ έχει προβεί αυθαίρετα σε κατάσχεση ολόκληρων τευχών εφημερίδων, όπως η Al-Tayar, η Al-Jareeda, η Al-Watan, η Al-Youm Al-Tali, η Al-Ayam και η Akhir Lahza, που περιείχαν άρθρα, στα οποία ασκείτο κριτική στην κυβέρνηση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 σημειώθηκαν τουλάχιστον 44 περιστατικά κατασχέσεων δημοσιευμάτων από 12 εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων πέντε τευχών της Al-Jareeda στη διάρκεια μιας εβδομάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Αυγούστου 2016 το Εθνικό Συμβούλιο Τύπου και Εκδόσεων ανέστειλε επ’ αόριστον την κυκλοφορία των εφημερίδων Elaf, Al-Mustagilla, Al-Watan και Awal Al-Nahar·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ελεύθερων, ανεξάρτητων και αμερόληπτων μέσων ενημέρωσης αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιανουαρίου 2017 το Σουδάν υπέγραψε τη Δήλωση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στον αραβικό κόσμο και κατέστη το τέταρτο συμβαλλόμενο μέρος μετά την Παλαιστίνη, την Τυνησία και την Ιορδανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφυπουργός μέσων ενημέρωσης έλαβε υπό σημείωση τη δέσμευση της κυβέρνησης να σεβαστεί την ελευθερία του τύπου στο Σουδάν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατέταξαν το Σουδάν μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη έλλειψη ελευθερίας, στην 174η θέση σε σύνολο 180 θέσεων, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2017, λόγω «παρενόχλησης των μέσων ενημέρωσης, λογοκρισίας, κατάσχεσης εφημερίδων, τερματισμού της λειτουργίας μέσων ενημέρωσης, και διακοπών της λειτουργίας του διαδικτύου»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν τον Ιούλιο του 2017 κατέδειξε το γεγονός ότι η λογοκρισία που υπέστη η εφημερίδα Al-Jareeda από την NISS συνιστά καταστρατήγηση του Προσωρινού Εθνικού Συντάγματος του Σουδάν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν έχει μεν υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει την αναθεωρημένη εκδοχή της συμφωνίας του Κοτονού του 2005·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini προέβη σε δήλωση, στις 14 Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την επίσκεψη του Προέδρου του Σουδάν Omar al-Bashir στην Ουγκάντα, με την οποία υπενθύμισε σε όλα τα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να τηρούν και να εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Σουδάν εξακολουθούν να καταστρατηγούνται τα ανθρώπινα, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την καταδίκη του Mohamed Zine al-Abidine, στις 23 Οκτωβρίου 2017, σε φυλάκιση με πενταετή περίοδο αναστολής από το Δικαστήριο για θέματα Τύπου του Χαρτούμ και καλεί τις αρχές του Σουδάν να επανεξετάσουν αμέσως όλες τις κατηγορίες εις βάρος του·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, τη συνεχιζόμενη λογοκρισία και τις κατασχέσεις εφημερίδων, καθώς και τους αυξημένους περιορισμούς που υφίστανται οι δημοσιογράφοι όταν προσπαθούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους στο Σουδάν· σημειώνει ότι δεν θα πρέπει να καταστρατηγείται η ελευθερία του τύπου όταν ζητείται να λογοδοτήσουν δημόσια οι πολιτικοί για τις κυβερνητικές πολιτικές· σημειώνει επίσης με ανησυχία ότι πολλές εφημερίδες πλήττονται από μακροπρόθεσμους οικονομικούς περιορισμούς λόγω των κατασχέσεων που πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και της αναστολής των εργασιών·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχουν έρθει στο φως πολυάριθμες εκθέσεις, οι οποίες καταδεικνύουν τις επανειλημμένες παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και τη συνεχή παρενόχληση δημοσιογράφων από την NISS, και παροτρύνει τις σουδανικές αρχές να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση των εξουσιών και των μεθόδων της NISS με τα διεθνή πρότυπα·

4.  φρονεί ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και αμερόληπτα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, στην οποία ο ανοικτός διάλογος διαδραματίζει καίριο ρόλο· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της·

5.  καλεί τις σουδανικές αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος σε κάθε μορφής παρενόχληση, στον εκφοβισμό και τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και υπερασπιστών της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, και να προβούν σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις ως μέσο για να διασφαλίσουν την προστασία και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Προσωρινό Εθνικό Σύνταγμα του Σουδάν και τις διεθνείς του δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Κοτονού·

6.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το κράτος έχει την πρωταρχική ευθύνη για την προάσπιση και την προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις σουδανικές αρχές να αποκαταστήσουν και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης·

7.  αναγνωρίζει τη σημασία της πρόσφατης αποστολής του Επιτρόπου Στυλιανίδη και της ενημέρωσης των σουδανικών αρχών για τις ευρέως γνωστές ανησυχίες της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών·

8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσω προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και ανάπτυξης ικανοτήτων, ώστε να βελτιωθούν οι ικανότητες τους για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν·

9.  λαμβάνει υπό σημείωση με ανησυχία την πρόταση νόμου του 2017 για τον τύπο και τις εκδόσεις, η οποία περιλαμβάνει περαιτέρω αμφιλεγόμενους περιορισμούς για τις επιγραμμικές δημοσιεύσεις, καθώς και διατάξεις για παράταση της αναστολής κυκλοφορίας εφημερίδων και της δραστηριότητας δημοσιογράφων· ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Σουδάν να τροποποιήσει το νόμο του 2009 περί τύπου και εκδόσεων, έτσι ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στους δημοσιογράφους και τους εκδότες εφημερίδων·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τους Συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Σουδάν.

(1) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 49.
(2) ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 87.
(3) ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 28.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0379.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0089.


Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία
PDF 422kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία (2017/2962(RSP))
P8_TA(2017)0444RC-B8-0600/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Μαΐου 2017, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, της 15ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις επιθέσεις στο Μουκντίσο της Σομαλίας, καθώς και τη δήλωση της εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ, της 30ής Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την επίθεση στη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2017, σχετικά με τη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη την παρέμβαση της ΕΕ, της 27ης Σεπτεμβρίου 2017, στην 36η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον διαδραστικό διάλογο με τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για τη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2372 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 30 Αυγούστου 2017, και την απόφαση 2383 (2017), η οποία εγκρίθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 9ης Μαΐου 2017 και της 5ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 15ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στο Μουκντίσο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), της 15ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την επίθεση στο Μουκντίσο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), με τις οποίες καταδικάζονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 14ης και της 28ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της διεθνούς διάσκεψης για τη Σομαλία, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 11 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, της 1ης Ιουνίου 2017·

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της AMISOM, της 8ης Νοεμβρίου 2017, με την οποία ανακοινώνει την πρόθεσή της να δρομολογήσει σταδιακή απόσυρση των στρατευμάτων από τη Σομαλία από τον Δεκέμβριο του 2017, με στόχο την πλήρη απόσυρσή τους έως το 2020,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού μεταξύ της ΑΚΕ και της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την εντολή της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των λαών βάσει του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οργάνωσης Αφρικανικής Ενότητας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε το 1999,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Οκτωβρίου 2017, μια τεράστια βομβιστική επίθεση με φορτηγό κλόνισε το κέντρο του Μουκντίσο και αφαίρεσε τη ζωή τουλάχιστον 358 ατόμων, ενώ 228 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και 56 εξακολουθούν να αγνοούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίθεση στην καρδιά του Μουκντίσο ήταν μια από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές ενέργειες των τελευταίων ετών παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 28 Οκτωβρίου 2017, όταν δύο βόμβες εξερράγησαν έξω από ξενοδοχείο κοντά στο προεδρικό μέγαρο στο Μουκντίσο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις άνανδρες επιθέσεις, οι επιθέσεις φέρουν τη σφραγίδα της Al-Shabaab, η οποία τώρα δείχνει να μην επιθυμεί να υπονομεύσει τη λαϊκή στήριξη συνδέοντας τη δράση της με την τεράστια απώλεια ζωών αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σομαλοί πολίτες έχουν καταδικάσει επανειλημμένα τη βία της Al-Shabaab και έχουν ενωθεί μετά τις βομβιστικές επιθέσεις του Οκτωβρίου του 2017, με χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν στους δρόμους του Μουκντίσο αψηφώντας την Al-Shabaab·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες έχει πραγματοποιηθεί σειρά φονικών τρομοκρατικών επιθέσεων στο Μουκντίσο και σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες περιλαμβάνουν βομβιστικές επιθέσεις με αυτοκίνητα, τυχαίους πυροβολισμούς, στοχευμένες εκτελέσεις και απαγωγές, που καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη απειλή του βίαιου εξτρεμισμού που αντιμετωπίζει η χώρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις επιθέσεις έχουν αποδοθεί κυρίως στις τρομοκρατικές ενέργειες της Al-Shabaab, παρόλο που είναι γνωστό ότι και το Daesh δραστηριοποιείται στη χώρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Σομαλίας, Mohamed Abdullahi Mohamed, αφού ανέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο του 2017 κατόπιν εκλογών που θεωρούνται σημαντικό ορόσημο που σηματοδοτεί τη σταδιακή επιστροφή της καθημαγμένης αυτής χώρας της ανατολικής Αφρικής στη σταθερότητα και την ευημερία, δεσμεύτηκε να απαλλάξει τη Σομαλία από την Al-Shabaab·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της έξαρσης των επιθέσεων το 2017, και ιδίως της αποτρόπαιας βομβιστικής επίθεσης της 14ης Οκτωβρίου 2017, δεν είναι καθόλου σαφές ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας θα είναι ικανές να καταπολεμήσουν επαρκώς την τρομοκρατία χωρίς εξωτερική βοήθεια, μετά την αποχώρηση της AMISOM που προβλέπεται για το 2018·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις της AMISOM έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και δολοφονικά χτυπήματα που καταφέρθηκαν αδιακρίτως και περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ νέου ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων σε έδαφος της Σομαλίας που δεν εμπίπτει στις εντολές του ΟΗΕ και της ΑΕ αποτελεί σημαντική αιτία ανησυχίας, δεδομένων των καταγγελιών που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από δυνάμεις της AMISOM·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με τον βίαιο εξτρεμισμό, η ξηρασία, οι φατριακές συγκρούσεις και οι αναγκαστικές εξώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων μόνο κατά το τελευταίο έτος, με πολλά από τα άτομα αυτά να έχουν μεταβεί σε αστικά κέντρα που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι ζουν σε επισφαλείς οικισμούς, όπου ιδίως οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν κακοποίηση και σεξουαλική βία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείνα εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή στη Σομαλία, με περίπου 400 000 παιδιά της Σομαλίας να πάσχουν από οξύ υποσιτισμό και 3 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν σε κατάσταση κρίσης ή έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 1,1 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα στη Σομαλία, με πάνω από 900 000 σομαλούς πρόσφυγες στην περιοχή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 420 000 σομαλοί πρόσφυγες σε καταυλισμούς στην Κένυα, από τους οποίους οι 350 000 βρίσκονται στον καταυλισμό Dadaab, και ότι οι κυβερνήσεις της Σομαλίας και της Κένυας, καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), έχουν συμφωνήσει να διευκολύνουν τον εκούσιο επαναπατρισμό 10 000 προσφύγων σε περιοχές της Σομαλίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Al-Shabaab· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαναπατριζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης και έχουν ελάχιστες προοπτικές εύρεσης εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πρόσφυγες στο Dadaab έχουν σομαλική καταγωγή, αλλά δεν έχουν ποτέ ζήσει εκτός του καταυλισμού και είναι ουσιαστικά απάτριδες, υπό την έννοια ότι δεν μπορούν να αποσταλούν στη Σομαλία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, η ΕΕ έχει σταδιακά αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Σομαλία, ιδίως ως απάντηση στη σοβαρή ξηρασία που πλήττει τη χώρα, με τη διάθεση ποσού 120 εκατομμυρίων EUR σε εταίρους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας το 2017 και την αποδέσμευση βοήθειας έκτακτης ανάγκης ύψους 100 000 EUR με σκοπό τη στήριξη προσπαθειών για την ταχεία ανταπόκριση σε ιατρικές ανάγκες στο Μουκντίσο, ύστερα από την επίθεση της 14ης Οκτωβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επίσης κινητοποίησε αρχικά δύο πλοία της ναυτικής επιχείρησης της ΕΕ ATALANTA, καθώς και πτήσεις για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παραδοθούν ιατρικές προμήθειες έκτακτης ανάγκης σε νοσοκομεία του Μουκντίσο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε ποσό 486 εκατομμυρίων EUR μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (2014-2020), με εστίαση στην εφαρμογή του «Συμφώνου» και ιδίως στην οικοδόμηση του κράτους και της ειρήνης, την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί επίσης να υποστηρίξει την AMISOM μέσω του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2016, η Παγκόσμια Τράπεζα δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειες καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας, ανακοινώνοντας ότι οι ανεπτυγμένες χώρες δεσμεύτηκαν να καταβάλουν το ποσό-ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων USD για επιχορηγήσεις και δάνεια με ευνοϊκούς όρους στον Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (IDA)· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Σομαλία δεν δικαιούται χρηματοδότηση από τον IDA καθώς οφείλει στην τράπεζα και στο ΔΝΤ περισσότερα από 300 εκατομμύρια USD στο πλαίσιο του χρέους ύψους 5 δισεκατομμυρίων USD που οφείλει σε πολυμερείς και διμερείς πιστωτές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται η δολοφονία, αυθαίρετη κράτηση και στρατολόγηση παιδιών από την Al-Shabaab, αλλά και η στρατολόγησή τους από τις ένοπλες δυνάμεις της Σομαλίας, παρά το γεγονός ότι η Σομαλία κύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού τον Ιανουάριο του 2015 και ενέκρινε τη Διακήρυξη για ασφαλή σχολεία τον Νοέμβριο του 2015, αναλαμβάνοντας έτσι τη δέσμευση να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει ενός λειτουργικού μη στρατιωτικού δικαστικού συστήματος, η κυβέρνηση της Σομαλίας βασίζεται σε στρατοδικεία για τις δίκες και καταδίκες πολιτών, γεγονός που δεν εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών κατηγορουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκχωρηθεί ευρείες εξουσίες έρευνας στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISA), η οποία επί του παρόντος δεν διαθέτει εντολή για την επιβολή του νόμου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα άτομα που κρατούνται από τη NISA να υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους για εφαρμογή της προσήκουσας διαδικασίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Transparency International, η Σομαλία είναι η πιο διεφθαρμένη χώρα του κόσμου εδώ και 10 συναπτά έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Σομαλίας εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με πολυάριθμες προκλήσεις, όπως η διαφθορά και η έλλειψη ευρείας υποστήριξης από τους πολίτες, γεγονός το οποίο αναπόφευκτα έχει οδηγήσει σε έλλειψη εμπιστοσύνης στους κρατικούς θεσμούς και μετατόπιση της υποστήριξης προς ακραίες ισλαμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες·

1.  δηλώνει την ειλικρινή συμπαράστασή του στα θύματα των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στη Σομαλία και στις οικογένειές τους, και εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών· ταυτόχρονα καταδικάζει έντονα τους δράστες αυτών των επιθέσεων, οι οποίες αποδόθηκαν στην ανταρτική ομάδα Al-Shabaab·

2.  υπενθυμίζει ότι η διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της κοινωνικής ένταξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης, στη βάση των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, που καθιστούν δυνατό τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία απόκριση της Επιτροπής στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την τρομοκρατική επίθεση της 14ης Οκτωβρίου 2017· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους της να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τη Σομαλία, κατ’ αρχάς μέσω μέτρων για την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας, με σκοπό την αποφυγή των διαρθρωτικών προβλημάτων που οδηγούν σε λιμό, την προώθηση της ασφάλειας και της επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κοινοτήτων, τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και την παροχή βοήθειας για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Συντάγματος που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από ανθρωπιστικές ομάδες, οργανισμούς βοήθειας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Σομαλία εξακολουθεί να βρίσκεται στα πρόθυρα λιμού· υπενθυμίζει ότι ο συνολικός αριθμός θανάτων που προκάλεσε ο λιμός του 2011 επιδεινώθηκε από την ανασφάλεια και τις δράσεις εξτρεμιστών μαχητών της Al-Shabaab που είχαν σκοπό την παρεμπόδιση της παροχής βοήθειας σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Σομαλίας που εκείνη την περίοδο τελούσε υπό τον έλεγχό της· καλεί όλα τα μέρη να συνεργαστούν με τους ανθρωπιστικούς φορείς, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όσους εξακολουθούν να υποφέρουν και όσους βρίσκονται σε ανάγκη, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκλογική διαδικασία του Φεβρουαρίου του 2017, η οποία οδήγησε στην εκλογή νέου Προέδρου, και εκφράζει την ελπίδα ότι η εκλογή αυτή θα ενισχύσει την πολιτική σταθερότητα, θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και θα προωθήσει το ομοσπονδιακό έργο σε στενό συντονισμό και συνεργασία με τα ομοσπονδιακά κράτη μέλη (FMS)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί η ενδημική διαφθορά στη χώρα και να δοθούν επιλογές στους νέους της χώρας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος στρατολόγησής τους από την Al-Shabaab·

6.  χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το σομαλικό Εθνικό Φόρουμ Ηγεσίας να προωθήσει τη δημιουργία και καταχώριση πολιτικών κομμάτων ενόψει των εκλογών του 2020, με βάση την αρχή «κάθε άνθρωπος μία ψήφος», καθώς και την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των κρατικών θεσμών και τη θέσπιση σημαντικών νέων νόμων για τα πολιτικά κόμματα και για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμβολής της διασποράς της χώρας και της κοινωνίας των πολιτών για την αποκατάσταση όχι μόνο της διακυβέρνησης, αλλά και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, τονίζοντας τη σημασία της εκπροσώπησης και της συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση του αριθμού των γυναικών βουλευτών στο Κοινοβούλιο της Σομαλίας (στο 24 %) και στο Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου, έχοντας κατά νου ότι είναι απαραίτητο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, τόσο στην ΕΕ όσο και στη Σομαλία·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση του Ναϊρόμπι της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) σχετικά με τις βιώσιμες λύσεις για τους σομαλούς πρόσφυγες και την επανένταξη των επαναπατριζομένων στη Σομαλία· επιδοκιμάζει τη δέσμευση για επίτευξη μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής προσέγγισης, και ταυτόχρονα τη διατήρηση της προστασίας και την προαγωγή της αυτάρκειας σε χώρες ασύλου, η οποία θα αναληφθεί με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και θα συνάδει με τον διεθνή επιμερισμό των ευθυνών, όπως περιγράφεται στο Πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης του Προσφυγικού (CRRF) της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες διαβούλευσης με παράγοντες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πληθυσμών, των περιφερειακών κυβερνήσεων και των ΜΚΟ, με σκοπό να εστιάσει στα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί σε τοπικό επίπεδο, να προαγάγει ένα ευνοϊκό περιβάλλον και να αυξήσει τη δυνατότητα επιστροφής των προσφύγων στις πατρίδες τους·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για την ευρεία αρμοδιότητα της NISA και το γεγονός ότι χρησιμοποιεί στρατοδικεία για τη δίωξη εικαζόμενων εγκλημάτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, κατά την οποία έχει επανειλημμένα καταστρατηγήσει τη δέουσα διαδικασία και επιβάλει τη θανατική ποινή χωρίς να λογοδοτήσει·

11.  καλεί τη σομαλική κυβέρνηση και την ΕΕ, ως μέρος των δραστηριοτήτων της στον τομέα του κράτους δικαίου στη Σομαλία, να διασφαλίσουν ότι η NISA ρυθμίζεται με αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και να ενισχύσουν την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του Τμήματος Διερεύνησης Εγκλημάτων της Σομαλίας (CID) ώστε να είναι σε θέση να διεξάγει διεξοδικές και αποτελεσματικές έρευνες με σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 16 Απριλίου 2017 από τους ηγέτες της Σομαλίας με σκοπό να ενσωματωθούν οι περιφερειακές και ομοσπονδιακές δυνάμεις σε μια συνεκτική εθνική αρχιτεκτονική ασφαλείας, ικανή να αναλάβει σταδιακά την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια, καθώς και για την ταχεία σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας·

13.  αναγνωρίζει τον ρόλο της AMISOM στη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας που επιτρέπουν στη Σομαλία να δημιουργήσει πολιτικούς θεσμούς και να επεκτείνει την κρατική εξουσία, ενόψει της μεταβίβασης της ευθύνης για την ασφάλεια στους θεσμούς και τις δυνάμεις της Σομαλίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έρευνα της Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με την εικαζόμενη σεξουαλική βία από τα στρατεύματα της AMISOM· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων των εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Σομαλία, και, σύμφωνα με την απόφαση 2272 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καλεί την ΑΕ και τις χώρες που συμβάλλουν με στρατεύματα να εξασφαλίσουν ότι οι καταγγελίες θα διερευνηθούν δεόντως και διεξοδικά και ότι οι υπεύθυνοι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει τη σημασία της δυνατότητας παράτασης της εντολής της AMISOM πέραν του Μαΐου του 2018, και προειδοποιεί ότι μια πρόωρη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα στρατεύματα της Σομαλίας θα μπορούσε να είναι επιζήμια για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία και να διασφαλιστεί η λογοδοσία για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου που πραγματοποιήθηκαν στη Σομαλία· λαμβάνει υπό σημείωση την προσφορά αμνηστίας, εκ μέρους του Προέδρου της Σομαλίας, για ορισμένα εγκλήματα σε όσους αποκηρύξουν την τρομοκρατία και τη βία και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την Al-Shabaab και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, και ενθαρρύνει τη θέσπιση νομοθεσίας περί αμνηστίας·

15.  εκφράζει τη λύπη του για τη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών από μαχητές της Al-Shabaab, καθώς και για τη χρήση παιδιών ως στρατιωτών και πληροφοριοδοτών από τις δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αιχμαλώτων ή λιποτακτών παιδιών στρατιωτών· υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της Σομαλίας έχει δεσμευθεί για την επανένταξη πρώην παιδιών στρατιωτών και την προσαγωγή των υπεύθυνων για τη στρατολόγησή τους στη δικαιοσύνη· καλεί τους διεθνείς χορηγούς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να δώσουν προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης, εκπαίδευσης και ασφαλούς σχολικής φοίτησης, ως βασικό στοιχείο για να σπάσει ο θανάσιμος κύκλος της βίας· ζητεί από τις αρχές να αντιμετωπίζουν πρωτίστως ως θύματα τα παιδιά για τα οποία υπάρχει υποψία ότι συνδέονται με την Al-Shabaab, τηρώντας τα διεθνή πρότυπα προστασίας ως κατευθυντήριες αρχές·

16.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι, και ιδίως ο ξυλάνθρακας, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης των τρομοκρατών και προκαλούν σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος στη Σομαλία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα ιχνηλασιμότητας και δέουσας επιμέλειας μπορούν να διευρυνθούν ώστε να περιλαμβάνουν όλους τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας και βίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα μέρη να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να απαγορευτούν οι εξαγωγές ξυλάνθρακα από τη Σομαλία·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στον Πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και το κοινοβούλιο της Σομαλίας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0229.


Μαδαγασκάρη
PDF 427kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη Μαδαγασκάρη (2017/2963(RSP))
P8_TA(2017)0445RC-B8-0641/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μαδαγασκάρη, και ιδιαίτερα τα ψηφίσματα της 7ης Μαΐου 2009(1), της 11ης Φεβρουαρίου 2010(2) και της 9ης Ιουνίου 2011(3), και τα πορίσματα της διερευνητικής αποστολής της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 10ης-11ης Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το Ενημερωτικό Δελτίο της ΠΟΥ της 2ας Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόσφατη εμφάνιση πανώλης,

–  έχοντας υπόψη τις τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (ICCPR) της 22ας Αυγούστου 2017 σχετικά με την τέταρτη περιοδική έκθεση της Μαδαγασκάρης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών John H. Knox του Οκτωβρίου του 2016 σχετικά με την ολοκλήρωση της αποστολής,

–  έχοντας υπόψη την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC) για τη Μαδαγασκάρη, στις 20 Μαΐου 2011, και τον οδικό χάρτη που πρότεινε η ομάδα διαμεσολάβησης της SADC μετά την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβάλει στη Μαδαγασκάρη η ΕΕ, η Αφρικανική Ένωση και η SADC,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή της 26ης Απριλίου 2017 σχετικά με το ζήτημα των υποχρεώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με την κατοχύρωση ασφαλούς, καθαρού, υγιούς και βιώσιμου περιβάλλοντος, επ’ ευκαιρία της επίσκεψής του στη Μαδαγασκάρη,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 της αναθεωρημένης Συμφωνίας του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Μαδαγασκάρης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) που υπογράφηκε από τη Μαδαγασκάρη το 1969 και κυρώθηκε το 1971,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη την 120ή σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έλαβε χώρα στη Γενεύη και επανεξέτασε την τέταρτη περιοδική έκθεση της Μαδαγασκάρης σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα από τη Μαδαγασκάρη, στις 10 και 11 Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από πενταετή περίοδο πολιτικής αναταραχής κατά τη διάρκεια της οποίας οι δωρητές ανέστειλαν τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας, η Μαδαγασκάρη διεξήγαγε αξιόπιστες και δημοκρατικές βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2013 και προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 2013, που οδήγησαν στην εκλογή του Hery Rajaonarimampianina στο προεδρικό αξίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική κατάσταση παραμένει ασταθής παρά το γεγονός ότι με την αποκατάσταση των σχέσεων με τις δωρήτριες χώρες έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί όσον αφορά τη συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προκύψει ένας νέος κώδικας επικοινωνίας, που αποτελεί αντικείμενο έντονων επικρίσεων από τους δημοσιογράφους της Μαδαγασκάρης, δεδομένου ότι, για τις αποφάσεις που αφορούν αδικήματα που συνδέονται με τον Τύπο, παραπέμπει στον ποινικό κώδικα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως σε ποινικοποίηση του επαγγέλματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει αλλά δεν φαίνεται να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καταρχήν, το επόμενο έτος προβλέπονται προεδρικές εκλογές, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης έχει δηλώσει ο ίδιος ότι τάσσεται υπέρ μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης που θα του επιτρέπει να παραμείνει στην εξουσία κατά την προεκλογική περίοδο και έχει καταστήσει εμφανείς τις προθέσεις του να φέρει στα μέτρα του τις τροπολογίες που προτείνονται στον εκλογικό νόμο, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την εθνική ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή, εμπειρογνώμονες, την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση των πολιτικών του αντιπάλων και μέρους της κοινωνίας των πολιτών, που εκφράζουν την ανησυχία ότι ενδέχεται να επιχειρείται με τον τρόπο αυτό καθυστέρηση των εκλογών προκειμένου να παραμείνει πέραν της συνταγματικής του εντολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να αυξήσει τις εντάσεις σε ένα ήδη ευαίσθητο πολιτικό πλαίσιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιφερειακός διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Νότια Αφρική δήλωσε, στις 10 Ιουλίου 2017, ότι οι επιδόσεις της Μαδαγασκάρης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της σημειώνουν κατακόρυφη πτώση λόγω της κατάφωρης καταστρατήγησης του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50 % των ατόμων που βρίσκονται στις φυλακές τελούν υπό προληπτική κράτηση χωρίς δίκη, και ότι σημειώνονται παραβιάσεις, όπως εξωδικαστικές εκτελέσεις από την αστυνομία και φυλάκιση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή δεν υπάρχει ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία έχει επίσης τεκμηριωμένες καταγγελίες για υπαλλήλους επιβολής του νόμου που επιδιώκουν να πάρουν εκδίκηση μετά από επεισόδια δικαιοσύνης του όχλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2017, σύμφωνα με καταγγελίες, αστυνομικοί κατέκαψαν πέντε χωριά στο Antsakabary μετά την εικαζόμενη δολοφονία δύο συναδέλφων τους από χωρικούς, και μία ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε από εγκαύματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μη μπορώντας να διαφύγει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία ερευνά επί του παρόντος τον εμπρησμό παρότι έχει η ίδια εμπλοκή στο συμβάν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις από τις αρχές που επιχειρούν να τους φιμώσουν και να παρεμποδίσουν το έργο τους στο πλαίσιο των ερευνών τους ή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις εκλογές του 2013, πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει και λογοκρίνονται «κατ’ εφαρμογή του κράτους δικαίου» και το Υπουργείο Επικοινωνιών προβάλλει ως επιταγή την «εξυγίανση του οπτικοακουστικού τοπίου»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, η διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) ενέκρινε σχέδιο δράσης για τη Μαδαγασκάρη βάσει του οποίου η χώρα καλείται να εντείνει τις προσπάθειες στον τομέα της εφαρμογής της σύμβασης και να θεσπίσει εμπάργκο στις εξαγωγές αποθεμάτων ξυλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έκτοτε, η γραμματεία και η Μόνιμη Επιτροπή της CITES έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι η Μαδαγασκάρη δεν συμμορφώνεται με το σχέδιο δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη γραμματεία της CITES, η ατιμωρησία για την παράνομη υλοτομία και τις παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελούν ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, άτομα που αντιτίθενται στην παράνομη υλοτομία έχουν καταδικασθεί από τα δικαστήρια, για τα οποία υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διαφθοράς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαδαγασκάρη είναι ένα μέρος της γης με μοναδικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, αλλά και η πιο φτωχή χώρα η οποία δεν πλήττεται από συγκρούσεις παγκοσμίως, με το 92 % του πληθυσμού να ζει με λιγότερα από δύο δολάρια ΗΠΑ ημερησίως, και ότι κατατάσσεται 154η μεταξύ 188 χωρών με βάση τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία ξυλείας και ειδών ζώων αποτελεί σημαντική απειλή για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα της Μαδαγασκάρης, καθώς και για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η έλλειψη διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των εξορυκτικών βιομηχανιών συχνά ζημιώνουν τις τοπικές κοινότητες και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εικάζεται ότι υπάρχουν διασυνδέσεις των δικτύων εμπορίας με το οργανωμένο έγκλημα, γεγονός που απειλεί τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, η παράνομη υλοτομία και η εμπορία πολύτιμης ξυλείας και οι παραχωρήσεις για εξορυκτικές δραστηριότητες συνδέονται στενά με τη βία κατά του τοπικού πληθυσμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακτιβιστής για το περιβάλλον Clovis Razafimalala, ο οποίος έχει καταγγείλει την παράνομη εμπορία και εκμετάλλευση του ροδόξυλου και άλλων προϊόντων ξυλείας, τελεί υπό κράτηση από τις 16 Σεπτεμβρίου 2016 με βάση ανυπόστατες κατηγορίες για εξέγερση, καταστροφή δημόσιων εγγράφων και αγαθών και εμπρησμό, παρά την κατάφωρη έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερασπιστής του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Raleva συνελήφθη στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 για «χρήση ψευδούς ιδιότητας» στο πλαίσιο της έρευνάς του για τις ενέργειες εταιρείας εξόρυξης χρυσού, αφού η εξόρυξη είχε πλέον απαγορευτεί για λόγους υποβάθμισης του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Raleva καταδικάστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017 σε διετή φυλάκιση με αναστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Augustin Sarovy, διευθυντής ΜΚΟ που αγωνίζεται για την καταπολέμηση της εμπορίας ροδόξυλου, αναγκάστηκε να διαφύγει στην Ευρώπη μετά από απειλές κατά της ζωής του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Fernand Cello, διευθυντή ραδιοφώνου γνωστού για τις έρευνές του σε ευαίσθητα θέματα, όπως η παράνομη εξόρυξη σαπφείρων, ασκήθηκε δίωξη, στις 6 Μαΐου 2017, για «πλαστογραφία και χρήση πλαστογραφίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (ΔΧΣ) καταγγέλλουν τη σκληρή μεταχείριση του διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Jupiter από τις αρχές της περιοχής, με βάση ψευδείς κατηγορίες από άτομα στα οποία στρέφονταν οι έρευνές του·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη της Claudine Razaimamonjy με πρωτοβουλία της Bianco (Ανεξάρτητη Υπηρεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς) για υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων σε διάφορους δήμους μετατράπηκε σε κρατική υπόθεση, δεδομένου ότι είναι στενή σύμμαχος και σύμβουλος του αρχηγού του κράτους Hery Rajaonarimampianina· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από τη σύλληψή της, η χωροφυλακή ζήτησε την προσαγωγή της Jacqueline Raharimanantsoa Saholiniaina, της Sylvie Randriantsara Linah και της Claudine Razaimamonjy για εξέταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποδεικνύεται, ωστόσο, ότι οι τρεις αυτές γυναίκες είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, η Claudine Razaimamonjy, η οποία ουδέποτε απάντησε στις κλήσεις για εξέταση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «υπόθεση Claudine» προκάλεσε ανοιχτή διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης και ότι ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης απηύθυνε δημόσια έκκληση για την αποφυλάκιση της Claudine Razaimamonjy ώστε να αποφευχθεί η παράταση της αστυνομικής της κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένωση δικαστών δήλωσε προσβεβλημένη από τη θέση και την άμεση συμμετοχή της κυβέρνησης στην υπόθεση και ζήτησε διάκριση των εξουσιών, τονίζοντας ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος οι δικαστές έχουν απεργήσει τρεις φορές για να καταδικάσουν τις επανειλημμένες ενέργειες εκφοβισμού και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο έργο τους και να επιβεβαιώσουν την ανεξαρτησία τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαδαγασκάρη πλήττεται από επιδημίες πανώλης σε ετήσια βάση από τη δεκαετία του ’80, αλλά ότι η τελευταία εμφάνιση της ασθένειας, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017, είναι ιδιαίτερα σφοδρή και πλήττει μεγάλες πόλεις και περιοχές στις οποίες δεν ενδημεί η νόσος· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί περισσότερα από 1 800 κρούσματα και 127 θάνατοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, ο ασυνήθης χαρακτήρας και η ταχεία εξάπλωση της νόσου φέτος οφείλονται στην υποβάθμιση του συστήματος υγείας λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της επιδημίας πανώλης σε εθνικό επίπεδο παραμένει υψηλός·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικράτηση του εθιμικού δικαίου στη χώρα ευνοεί επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων με προξενιό και των καταναγκαστικών και πρόωρων γάμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται σεξουαλική ή άλλη σωματική βία, ενώ η τα ποσοστά καταγγελίας είναι χαμηλά και οι διώξεις σπάνιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμβλωση εξακολουθεί να απαγορεύεται στη χώρα με νόμο που χρονολογείται από το 1920· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθημερινά δέκα γυναίκες πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της άμβλωσης μπορεί να οδηγήσει σε παράνομη και επικίνδυνη διακοπή της κύησης από προσωπικό που δεν διαθέτει ιατρική εκπαίδευση·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου με τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2013 και του Δεκεμβρίου του 2013· υπενθυμίζει στις αρχές της Μαδαγασκάρης και κυρίως στον πρόεδρό της ότι είναι δική τους ευθύνη να τηρούν και να προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών τους σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των παντός είδους καταχρήσεων και εγκλημάτων, και να ασκούν τα κυβερνητικά τους καθήκοντα σε πλαίσιο αυστηρής τήρησης του κράτους δικαίου· παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης·

2.  ευελπιστεί ότι οι προσεχείς εκλογές θα διεξαχθούν σε ειρηνικό και ήρεμο κλίμα προκειμένου να είναι δημοκρατικές και διαφανείς· εμμένει στην άποψη ότι η πρέπει να διατηρηθούν η συνταγματική τάξη και η πολιτική σταθερότητα και ότι μόνο ο διάλογος και η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ όλων των πολιτικών φορέων μπορούν να εγγυηθούν έγκαιρες και αξιόπιστες εκλογές το 2018· καλεί τη διεθνή κοινότητα να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει μια δίκαιη και ελεύθερη εκλογική διαδικασία στις προεδρικές εκλογές του 2018·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για την επικράτηση της δικαιοσύνης του όχλου και τη συμμετοχή υπαλλήλων επιβολής του νόμου σε υποθέσεις εξωδικαστικών εκτελέσεων· ζητεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση της πυρπόλησης πέντε χωριών στο Antsakabary, η οποία θα εγγυάται την ασφάλεια των θυμάτων έναντι οιασδήποτε επίθεσης αντεκδίκησης σε περίπτωση που υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση· καλεί τις αρχές της Μαδαγασκάρης να διενεργούν συστηματικά αμερόληπτες έρευνες για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, να διώκουν τους δράστες και να διασφαλίζουν ότι οι οικογένειες των θυμάτων λαμβάνουν επαρκή αποζημίωση·

4.  καλεί τις αρχές της Μαδαγασκάρης να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη CITES, μεταξύ άλλων μεριμνώντας για την ουσιαστική επιβολή των νόμων κατά της παράνομης υλοτομίας και εμπορίας·

5.  επικροτεί την εν εξελίξει αναθεώρηση του κώδικα για τις εξορυκτικές δραστηριότητες και ζητεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι ο αναθεωρημένος κώδικας θα πληροί τις διεθνείς απαιτήσεις, όπως εκ των προτέρων αξιολόγηση και διαβούλευση με την πλειοψηφία των θιγόμενων πολιτών, πρόσβαση σε ένδικα μέσα και ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής βλάβης· καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις άδειες εξόρυξης που έχουν εκδοθεί από τη μεταβατική κυβέρνηση και να αναστείλει τις άδειες που δεν είναι σύμφωνες με το διάταγμα MECIE·

6.  καταγγέλλει την αυθαίρετη κράτηση δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών για το περιβάλλον με βάση κατασκευασμένες κατηγορίες· ζητεί τον οριστικό τερματισμό της παρενόχλησης και του εκφοβισμού που υφίστανται, επικρίνει τα μέτρα που ελήφθησαν κατά των μέσων ενημέρωσης πριν από τις τελευταίες εκλογές και ζητεί την πλήρη αποκατάσταση όλων των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών· καλεί την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης να καταργήσει τα περιοριστικά στοιχεία στον κώδικα για την επικοινωνία·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης να αφήσει τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει την κανονική και ανεξάρτητη πορεία της στην «υπόθεση Claudine» και σε όλες τις υποθέσεις ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας· εμμένει στην άποψη ότι η πολιτική δεν πρέπει να παρεμβαίνει στο δικαστικό σύστημα και ότι η Bianco θα πρέπει να είναι ελεύθερη να διεξάγει τις έρευνές της για τη διαφθορά· εμμένει στην αυστηρή τήρηση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών και τονίζει ότι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του δικαστικού συστήματος πρέπει να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση· ζητεί από τις αρχές της Μαδαγασκάρης να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στη χώρα και να διασφαλίσουν την παραπομπή όλων των υποθέσεων διαφθοράς στη δικαιοσύνη·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξημένη δραστηριοποίηση αλλοδαπών κηρύκων που αναγκάζουν τους μαθητές να προσηλυτιστούν σε μια ακραία μορφή του Ισλάμ·

9.  τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να επενδύσουν στην παροχή συνδρομής και προστασίας στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως βασικών παραγόντων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω επείγουσας επιχορήγησης στο πλαίσιο του ταμείου έκτακτης ανάγκης του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο·

10.  καλεί τις πολυεθνικές εταιρείες να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή της δέουσας επιμέλειας, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει για να διασφαλιστεί ότι οι προετοιμασίες για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές θα είναι χωρίς αποκλεισμούς, διαφανείς και αποδεκτές από όλους, μεταξύ άλλων με διετή δέσμη στήριξης για τη διοργάνωση των εκλογών·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ - ΕΕ, την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης.

(1) EE C 212 E της 5.8.2010, σ. 111.
(2) ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 72.
(3) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 129.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Έγκριση) ***
PDF 379kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))
P8_TA(2017)0446A8-0327/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15470/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου (09787/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 207, το άρθρο 212 παράγραφος 1, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0027/2017),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0327/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Νέας Ζηλανδίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0447.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Ψήφισμα)
PDF 418kWORD 56k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))
P8_TA(2017)0447A8-0333/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15470/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου(1) (09787/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 207, το άρθρο 212 παράγραφος 1, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0027/2017),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας(2), η οποία εγκρίθηκε στη Λισαβόνα το 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τη Νέα Ζηλανδία, στις 25 Φεβρουαρίου 2016, περί της έναρξης διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία(3),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της Νέας Ζηλανδίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπογράφηκε το 2012(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας(5), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2009,

–  έχοντας υπόψη την 22η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση (ΔΣ) ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 23 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0333/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία διαθέτει στενή και ιστορική εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται κοινές αξίες και αρχές με τη Νέα Ζηλανδία, όπως τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της ασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Νέας Ζηλανδίας και ότι αμφότερες οι πλευρές διατηρούν ένα εκτεταμένο φάσμα οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος εγκατεστημένος πρέσβης της ΕΕ στη Νέα Ζηλανδία ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο του 2016, σηματοδοτώντας την πλήρη μετάβαση σε αυτόνομη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νέα Ζηλανδία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία διαθέτει καλές σχέσεις με ορισμένους από τους στενότερους εταίρους της ΕΕ, ιδίως με την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες· εν προκειμένω, επισημαίνει τη δήλωση του Ουέλινγκτον το 2010, η οποία θέσπισε ένα πλαίσιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τη συμφωνία στενότερων οικονομικών σχέσεων (CER) που υπεγράφη με την Αυστραλία το 1983·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία, μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, αποτελεί πολύτιμο αναπτυξιακό εταίρο και σημαντικό χορηγό βοήθειας αναφορικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) ως ποσοστό του ΑΕΕ, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες για έναν δικαιότερο και ασφαλέστερο πλανήτη ο οποίος γνωρίζει μεγαλύτερη ευημερία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μέλος της συμμαχίας πληροφοριών «Five Eyes» μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Σουηδία, Δανία και Ισπανία) είναι μέλη μιας πιο άτυπης ομάδας που είναι γνωστή ως «Fourteen Eyes»·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία εστιάζει ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη σχέσεων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, ιδίως με την Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ιαπωνία, ενώ επίσης συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού όπου η Νέα Ζηλανδία διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο συμβάλλει σε ένα παγκόσμιο σύστημα που βασίζεται σε αξίες και κανόνες και, ως εκ τούτου, στην ίδια την ασφάλεια της Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι ιδρυτικό μέλος του Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (PIF) και διατηρεί στρατηγική εταιρική σχέση με την Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν, τη Μαλαισία και τη Νότια Κορέα, καθώς και τις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες της διειρηνικής συμφωνίας στρατηγικής οικονομικής εταιρικής σχέσης με τη Σιγκαπούρη, τη Χιλή και το Μπρουνέι, τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ASEAN-Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας και τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Νέας Ζηλανδίας και Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (ΣΣΠΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα και η Νέα Ζηλανδία επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις εμπορικές συμφωνίες τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι επίσης ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας διειρηνικής εταιρικής σχέσης (TPP), την οποία έχει κυρώσει, και συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για την περιφερειακή συνολική οικονομική εταιρική σχέση (RCEP)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία ήταν μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑΗΕ) για περίοδο δύο ετών, από το 2015 έως το 2016, περίοδο κατά την οποία ανέλαβε, επιδεικνύοντας ισχυρή ηγεσία και όραμα, την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε δύο περιπτώσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μακροχρόνιο μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης (ADB), ενώ είναι επίσης μέλος της νεοσυσταθείσας Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων για τις Υποδομές (ΑΙΙΒ) με έδρα στη Σαγκάη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία έχει συμβάλει στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ στη Βοσνία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Σιέρα Λεόνε και το Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Αφγανιστάν ηγήθηκε μιας ομάδας ανασυγκρότησης στην επαρχία Bamyan, καθώς και εκπαιδευτικών αποστολών με στόχο την ανάπτυξη του εθνικού στρατού του Αφγανιστάν εκτός από το ότι συνέβαλε στην Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPOL) έως το 2012 με σκοπό να βοηθήσει στην αποκατάσταση του νόμου και της τάξης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία έχει αναπτύξει μια μη μάχιμη εκπαιδευτική αποστολή στο Ιράκ από το 2015 με στόχο την κατάρτιση των μελών των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, ως συμμετοχή στον αγώνα κατά του ISIL/Daesh·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που θεσμοθέτησε την καθολική ψηφοφορία το 1893·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι υπέρμαχος της οικολογικής παραγωγής, ιδίως τροφίμων, και προωθεί ολοκληρωμένες παγκόσμιες συμφωνίες για το κλίμα εντός της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, την εφαρμογή της συμφωνίας της 21ης Διάσκεψης των Μερών (COP21) του Παρισιού και αποτελεσματικές δράσεις μετριασμού από όλες τις αναπτυγμένες χώρες και από σημαντικές αναπτυσσόμενες χώρες που προκαλούν εκπομπές ρύπων, μεταξύ άλλων με την πρωτοποριακή θέσπιση ενός εθνικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανθεκτικότητας και του μετριασμού με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, ιδίως με την ενίσχυση της συστηματικής χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νέα Ζηλανδία συνεργάζονται με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Ειρηνικού, με ιδιαίτερη εστίαση στον ρόλο που διαδραματίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία συνεισφέρει στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία, έναν οργανισμό που εργάζεται με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προαγωγής και την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση του διαλόγου και της συμφιλίωσης μεταξύ των κοινοτήτων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύναψη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία (PARC), η οποία θα παράσχει ένα μακρόπνοο πλαίσιο πολιτικής όπου θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας και η συνεργασία σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης και σε ευρύ φάσμα θεμάτων για τα προσεχή χρόνια, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νέες φιλοδοξίες και προσδοκίες·

2.  υποστηρίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Νέας Ζηλανδίας, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία ορισμένων γεωργικών και άλλων προϊόντων· τονίζει ότι είναι σημαντική η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και η βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, εμπορίου και επενδύσεων·

3.  επιδοκιμάζει τη χειρονομία του Πρωθυπουργού Bill English να αναδείξει και να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση διατήρησης ειδικών σχέσεων με την Ευρώπη, ορίζοντας ως προορισμό της πρώτης του επίσημης επίσκεψης στο εξωτερικό την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Λονδίνο και το Βερολίνο τον Ιανουάριο του 2017, έναν μήνα μόνο μετά τον διορισμό του ως Πρωθυπουργού·

4.  αναγνωρίζει τις ισχυρές και ιστορικές διμερείς σχέσεις μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών, οικονομικών και διαπροσωπικών δεσμών·

5.  υπογραμμίζει τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νέα Ζηλανδία για την ειρήνη, την ασφάλεια, την περιφερειακή σταθερότητα στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, τη γεωργία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αλιεία και τις ναυτιλιακές υποθέσεις, τις μεταφορές, την ανθρωπιστική βοήθεια, τα υγειονομικά μέτρα, την ενέργεια, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή·

6.  υπογραμμίζει τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νέα Ζηλανδία σχετικά με την ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης των ωκεανών, που είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η συντήρηση και η βιώσιμη χρήση των πόρων·

7.  λαμβάνει υπόψη τον χάρτη πορείας της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία· ενθαρρύνει περαιτέρω επενδύσεις και νέες ευκαιρίες επιστημονικής, ακαδημαϊκής και τεχνολογικής συνεργασίας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα άρθρα της συμφωνίας PARC σχετικά με τη συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ιδίως τις δεσμεύσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για τρομοκρατικές ομάδες και δίκτυα, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της σχετικής με αυτή προπαγάνδας, της ριζοσπαστικοποίησης και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του σεβασμού του κράτους δικαίου·

9.  επισημαίνει τη συμμετοχή της Νέας Ζηλανδίας σε ενωσιακές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων με σκοπό την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και τη συνεισφορά της στις επιχειρήσεις κατά της πειρατείας EUNAVFOR Atalanta στα ανοικτά του Κέρατος της Αφρικής, στην αποστολή EUPOL στο Αφγανιστάν, και στην EUFOR Althea στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη·

10.  επαινεί την επί μακρόν δέσμευση της Νέας Ζηλανδίας στη διεθνή συμμαχία κατά της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει ότι η Νέα Ζηλανδία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα παρέχει ήδη στήριξη προς κυβερνήσεις και ΜΚΟ στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενάντια στον βίαιο εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση·

11.  αναγνωρίζει τον ρόλο της Νέας Ζηλανδίας στη συνυποστήριξη των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία και τη Μέση Ανατολή στο τέλος του 2016, ενώ ήταν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

12.  χαιρετίζει τη μακροχρόνια δέσμευση της Νέας Ζηλανδίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και επιδοκιμάζει τις προσπάθειές της υπέρ της ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας του ΔΠΔ, καθώς και την εποικοδομητική συμβολή σε αυτό, ως μέσου ενίσχυσης της ειρήνης και της διεθνούς δικαιοσύνης·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση της συμφωνίας για το κλίμα COP21 από τη Νέα Ζηλανδία και σημειώνει με ικανοποίηση ότι ποσοστό μεγαλύτερο από το 80 % της ηλεκτρικής ενέργειάς της προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση την εταιρική σχέση ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για την ενέργεια στον Ειρηνικό· καλεί αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη να ενισχύσουν τη συνεργασία σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια σύμφωνα με την πρωτοβουλία του ΟΗΕ «Βιώσιμη ενέργεια για όλους»·

15.  αναγνωρίζει τη συμβολή της Νέας Ζηλανδίας στην προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και της θαλάσσιας έρευνας·

16.  θεωρεί ότι η Νέα Ζηλανδία είναι σημαντικός εταίρος στη συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη στην περιοχή του Ειρηνικού και στην Ανταρκτική·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας.

(1) ΕΕ L 321 της 29.11.2016, σ. 3.
(2) EE C 32 της 6.2.2008, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0064.
(4) ΕΕ L 160 της 21.6.2012, σ. 2.
(5) ΕΕ L 171 της 1.7.2009, σ. 28.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0446.


Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη
PDF 563kWORD 72k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI))
P8_TA(2017)0448A8-0334/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη «Συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας – Κοινό όραμα, κοινή δράση: μια ισχυρότερη Ευρώπη», η οποία υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 28 και 29 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 7ης Ιουνίου 2017, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, και της Επιτροπής, σχετικά με τη «Νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το έγγραφο συμπερασμάτων, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», καθώς και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις σε συστήματα γεωργίας και τροφίμων οι οποίες αναπτύχθηκαν στην Επιτροπή για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια (CFS-RAI) με σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη του πρώτου και του δεύτερου ΣΒΑ,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα του 2015 για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη την αφρικανική διάσκεψη κορυφής, η οποία έλαβε χώρα στις 16 Νοεμβρίου 2016 για την εδραίωση της αφρικανικής διάστασης της COP 22,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών» (COM(2016)0087),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(1) (Συμφωνία του Κοτονού), καθώς και τις αναθεωρήσεις της που πραγματοποιήθηκαν το 2005 και το 2010,

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (JAES) που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής και της ΕΕ κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας στις 9 Δεκεμβρίου 2007, καθώς και τα δύο σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν στην Άκρα τον Οκτώβριο του 2007 (για την περίοδο 2008-2010) και στην Τρίπολη τον Νοέμβριο του 2010 (για την περίοδο 2011-2013),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τέταρτης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής, που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Απριλίου 2014 στις Βρυξέλλες, καθώς και τον χάρτη πορείας για τη μορφή των συναντήσεων (μορφή του Κάιρο) και τους τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο ηπείρων για την περίοδο 2014-2017, και τη δήλωση ΕΕ-Αφρικής σχετικά με τη μετανάστευση και την κινητικότητα,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2063 της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με το σχέδιο συστάσεων για τη θεσμική μεταρρύθμιση της Αφρικανικής Ένωσης, η οποία εκπονήθηκε από τον Paul Kagamé, με τίτλο «Η ανάγκη ενίσχυσης της Ένωσής μας»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του τρίτου διακοινοβουλευτικού φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών που πραγματοποιήθηκε στην Τύνιδα από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου 2017, με την οποία ζητείται μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και η τοποθέτηση ατόμων από την κοινωνία των πολιτών στο επίκεντρο της στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 7ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «Μια στρατηγική προσέγγιση της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ» (JOIN(2017)0021),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπή της 5ης Ιουλίου 2016 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (COM(2016)0447),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής ασφαλείας, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)» (JOIN(2016)0052),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής, και ειδικότερα την ανακοίνωση της 27ης Ιουνίου 2007 με τίτλο «Από το Κάιρο στη Λισαβόνα – Η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής» (COM(2007)0357), την ανακοίνωση της 17ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Ένας χρόνος μετά τη Λισαβόνα: η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής σε εξέλιξη» (COM(2008)0617) και την ανακοίνωση της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εδραίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Αφρικής: 1,5 δισεκατομμύριο κάτοικοι, 80 χώρες, δύο ήπειροι, ένα μέλλον (COM(2010)0634),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 4ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Μια νέα ώθηση στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ» (JOIN(2017)0017) και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και της Αφρικής και των χωρών ΑΚΕ, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0334/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αφρικανικές χώρες είναι ιστορικές και ότι τα πεπρωμένα τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εταίρος της Αφρικής στους τομείς της οικονομίας και του εμπορίου, καθώς και στον τομέα της ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ασφάλειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να δοθεί στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ ένα νέο όραμα που να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της πολιτικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κατάστασης αμφότερων των ηπείρων· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στους νέους παράγοντες της διεθνούς σκηνής, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, καθώς και προσανατολισμού προς μια ενισχυμένη, εκσυγχρονισμένη και πιο πολιτική εταιρική σχέση, που θα επικεντρώνεται στην υπεράσπιση των βασικών κοινών συμφερόντων μας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τις αρχές του αμοιβαίου συμφέροντος και της αμοιβαίας κατανόησης, καθώς και τις κοινές αξίες, στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας εταιρικής σχέσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της αφρικανικής ηπείρου βασίζονται σε διάφορα νομικά μέσα και πολιτικές στρατηγικές και ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι συνέργειες και η συνοχή μεταξύ τους προκειμένου η εταιρική σχέση να καταστεί αποτελεσματικότερη και πιο βιώσιμη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Αφρικής διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και 79 χωρών ΑΚΕ, εκ των οποίων 48 της υποσαχάριας Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επίσης συνάψει σχέσεις με αφρικανικές χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Κοτονού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ θεσπίστηκε όταν οι χώρες ΑΚΕ δεν είχαν ακόμη διαμορφώσει τις τωρινές δομές περιφερειακής ή ηπειρωτικής συνεργασίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδρυση της Αφρικανικής Ένωσης το 2003 και της JAES το 2007 καθιστά απαραίτητο τον εξορθολογισμό των διάφορων πλαισίων πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος «να αντιμετωπίζεται η Αφρική ως ένα σύνολο» ορίζεται σαφώς στο προοίμιο της JAES·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί πολιτικό και θεσμικό διάλογο με τις αφρικανικές χώρες μέσω των συνόδων κορυφής ΕΕ/Αφρικής, της διακυβερνητικής οργάνωσης «Ένωση για τη Μεσόγειο» (ΕγΜ) και των φορέων συνεργασίας ΑΚΕ/ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μέσω της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ, της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ΕγΜ και με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων EUR, εκ των οποίων 900 εκατομμύρια EUR προορίζονται για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και 1,4 δισεκατομμύρια EUR του ΕΤΑ θα χρησιμοποιηθούν για το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια EUR έχουν δαπανηθεί για την κάλυψη των αναγκών των αφρικανικών χωρών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και ότι 845 εκατομμύρια EUR έχουν διατεθεί για το παναφρικανικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) για την εφαρμογή της JAES·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική διάσκεψη κορυφής ΑΕ-ΕΕ, που θα διεξαχθεί στο Αμπιτζάν στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2017, με θέμα «Επενδύοντας στους νέους» αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία, υποστήριξη και ανάπτυξη των οικονομικών συνθηκών για πραγματική ισότητα μεταξύ των εταίρων που επιθυμούν να υπερασπιστούν βασικά κοινά συμφέροντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η JAES πρέπει να συμπεριληφθεί στη μελλοντική συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί παραδοσιακό εταίρο και σημαντικό εγγυητή της ασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο, η οποία αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ηπείρου εξαρτώνται με στενό και άμεσο τρόπο από τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της αφρικανικής ηπείρου και αντιστρόφως·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας και η δέσμευση της ΕΕ, της ΑΕ και άλλων διεθνών φορέων που είναι παρόντες στην Αφρική έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα της αφρικανικής ηπείρου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση κατέχει σημαντική θέση στην συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και αποτελεί θέμα προτεραιότητας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών της με την Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική και η Ευρώπη έχουν κοινό συμφέρον και ευθύνη στους τομείς της μετανάστευσης και της κινητικότητας, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της καταπολέμησης της εμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση της μετανάστευσης απαιτεί παγκόσμιες λύσεις με βάση την αλληλεγγύη, τον επιμερισμό της ευθύνης, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών και του διεθνούς δικαίου, καθώς και αποτελεσματική χρήση των μέσων αναπτυξιακής συνεργασίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 218 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε ακραία φτώχεια στην υποσαχάρια Αφρική μειώθηκε από 56 % το 1990 σε 43 % το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι 33 από τις 47 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες βρίσκονται στην Αφρική, γεγονός που ανάγει την εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής σε μέσο ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικότερα δε της εξάλειψης της φτώχειας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αφρική οι ανάγκες σε υποδομές υπολογίζονται σε 75 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, η αξία της καταναλωτικής αγοράς αναμένεται να φθάσει τα 1 000 δισεκατομμύρια USD το 2020, οι άμεσες ξένες επενδύσεις βρίσκονται σε συνεχή αύξηση και αναμένεται να ανέλθουν σε 144 δισεκατομμύρια USD το 2020, ενώ ο πληθυσμός σήμερα ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο κατοίκους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αφρικανικές εξαγωγές εξακολουθούν να συνίστανται κυρίως σε ακατέργαστα προϊόντα, η δε χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων καλύπτει ένα μεγάλο μέρος αυτών των εξαγωγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για τα περισσότερα αφρικανικά προϊόντα αυξάνει τις ικανότητες των αφρικανικών χωρών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιες αγορές όταν συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από πολιτικές που αποσκοπούν στη διαρκή βιώσιμη εκβιομηχάνιση και την αγροτική παραγωγικότητα ως βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δημογραφικές τάσεις, δεδομένου ότι, έως το 2050, σύμφωνα με ορισμένες προβλέψεις, η Αφρική θα μπορούσε να αριθμεί 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους νέους, ενώ η Ευρώπη αναμένεται να έχει σημαντικά γηραιότερο πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, συνεπώς, αναγκαίο να δημιουργηθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να παρασχεθεί βοήθεια και στήριξη για τη χειραφέτηση των γυναικών και των νέων στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης, της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και της κατάρτισης·

Ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής: προϋπόθεση για μια ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση

1.  λαμβάνει υπόψη τη νέα ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα ώθηση στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ», η οποία αποσκοπεί να δώσει νέα ώθηση στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ με στόχο την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξή της, με προσανατολισμό την ευημερία και τη σταθερότητα των δύο ηπείρων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των ΣΒΑ, της νέας ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη που λειτουργεί ως σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική, της συνολικής στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης και της Ατζέντας 2063·

2.  υπενθυμίζει ότι η Αφρική είναι βασικός στρατηγικός εταίρος για την ΕΕ και θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να εντατικοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της ΑΕ μέσω ενός αναθεωρημένου και διευρυμένου διαλόγου, που θα περιλαμβάνει τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθεί μια αμοιβαίως επωφελής κατάσταση, και ισότιμη και βιώσιμη συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την εξασφάλιση κοινών οφελών, διασφαλίζοντας παράλληλα την αρχή της ιδίας ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας εταίρου·

3.  ζητεί η μελλοντική εταιρική σχέση να επικεντρωθεί στους τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται τόσο από την ΑΕ όσο και από την ΕΕ, όπως:

   οικονομική ανάπτυξη (μέσω του εμπορίου, των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), της ενισχυμένης περιφερειακής ολοκλήρωσης, της οικονομικής ποικιλομορφίας, της βιώσιμης εκβιομηχάνισης και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας),
   χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
   ανθρώπινη ανάπτυξη μέσω δημόσιων υπηρεσιών που καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η πρόσβαση στο νερό και τις υγειονομικές υποδομές, η ισότητα των φύλων, η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία,
   ασφάλεια και καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
   μετανάστευση και κινητικότητα,
   περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής·

4.  υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για την εκτέλεση των πιστώσεων, παρέχοντας στις κυβερνήσεις τα μέσα για τον καθορισμό των αναγκών και των προτεραιοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι η γενική ή τομεακή δημοσιονομική στήριξη δίνει τη δυνατότητα στήριξης των αναπτυξιακών πολιτικών και διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της χρήσης των κονδυλίων·

5.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η 5η διάσκεψη κορυφής ΑΕ-ΕΕ, που θα λάβει χώρα στην Ακτή Ελεφαντοστού τον Νοέμβριο του 2017, θα επικεντρωθεί στη νεολαία, δεδομένης της σημασίας της για το μέλλον αμφότερων των ηπείρων·

6.  υπενθυμίζει τη σημασία και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στον τομέα της ανάπτυξης· τονίζει ότι αυτό το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο πρέπει να διατηρηθεί και μετά το 2020· εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης αυτής της συνεργασίας, με την παράλληλη ανάπτυξη της περιφερειακής διάστασής της, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας με την ΑΕ, τις περιφερειακές οικονομικές κοινότητες και άλλους περιφερειακούς οργανισμούς· ζητεί μια πιο στρατηγική, πραγματιστική, ολοκληρωμένη και διαρθρωμένη προσέγγιση του πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού·

7.  ζητεί να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΕ· τονίζει ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα για την αλληλεπίδραση και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  τονίζει ότι η επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) προσφέρει ευκαιρίες για τη βελτίωση του συντονισμού ανάμεσα στην πολιτική γειτονίας και την πολιτική που ασκείται ως προς άλλα αφρικανικά κράτη, με τη δημιουργία διευρυμένων πλαισίων συνεργασίας για περιφερειακά ζητήματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια ή ακόμα και η μετανάστευση·

9.  τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής, μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αφενός και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αφετέρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει, ομοίως, ότι η τήρηση της ενωσιακής αρχής για συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη είναι απαραίτητη εξίσου στις ευρωπαϊκές και αφρικανικές πολιτικές και πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

10.  ζητεί, η αρχή της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη να ενσωματωθεί πλήρως στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Αφρική, πράγμα που σημαίνει την ενσωμάτωση εκτελεστών ρητρών εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους»·

11.  επαναλαμβάνει τη σημασία της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τη δέσμευση που έχουν αναλάβει για διάθεση του 0,7 % του ΑΕΠ τους σε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας με την Αφρική·

12.  επικροτεί τη δεδηλωμένη επιθυμία να ενισχυθούν οι συμμαχίες μεταξύ ΕΕ και Αφρικής για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων διακυβέρνησης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου με την ΑΕ, και τη σημασία της εξασφάλισης της οικονομικής αυτονομίας της σύμφωνα με την απόφαση του Κιγκάλι σχετικά με τη χρηματοδότηση, με μείωση της εξάρτησής της από την εξωτερική χρηματοδότηση· λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση που συνέταξε ο Paul Kagamé με σκοπό την ενίσχυση της ΑΕ προκειμένου να δοθεί ώθηση στη διαδικασία της αφρικανικής πολιτικής ολοκλήρωσης·

13.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών – συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, των θρησκευτικών οργανώσεων, της νεολαίας και των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, του ιδιωτικού τομέα, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, των τοπικών αρχών και της διασποράς, με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το κάθε ένα – στην εδραίωση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ανθρωποκεντρική εταιρική σχέση·

14.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ με ενίσχυση των ικανοτήτων της, ιδίως μέσω της μεταφοράς εμπειρογνωμοσύνης και της εξασφάλισης της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών· θεωρεί ότι η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια λογοδοσία· υποστηρίζει τις διαφορετικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για να καταστεί η κοινωνία των πολιτών βασικός παράγοντας της εταιρικής σχέσης, και, ιδίως, το κοινό ετήσιο φόρουμ (ΚΕΦ), το οποίο έχει ως στόχο την εφαρμογή του χάρτη πορείας ΕΕ-Αφρικής· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΚΕΦ δεν έχει συγκληθεί ποτέ και ζητεί από την ΕΕ και την ΑΕ να παράσχουν τους οικονομικούς και πολιτικούς πόρους που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην εταιρική σχέση, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της 5ης διάσκεψης κορυφής ΑΕ-ΕΕ·

Οικοδόμηση ανθεκτικότερων κρατών και κοινωνιών προς όφελος όλων, και ιδίως της νεολαίας, με σκοπό την εκπλήρωση των ΣΒΑ

15.  θεωρεί αναγκαίο να καταστεί η ανθεκτικότητα - και στις πέντε διαστάσεις της - βασικός άξονας της νέας στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής·

Πολιτική ανθεκτικότητα

16.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και να καταβληθούν προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και στις δύο ηπείρους, καθώς οι παράγοντες αυτοί αποτελούν αδιάσπαστα στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης·

17.  ζητεί ως εκ τούτου ανοικτό και συμμετοχικό διάλογο, ο οποίος θα έχει ως βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και θα καταστήσει τις εν λόγω αξίες και αρχές βασικά στοιχεία της συνεργασίας, ιδίως με επέκταση των όρων για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στην αυστηρή τήρησή τους·

18.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων διακυβέρνησης και στις δύο ηπείρους με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα είναι υψίστης σημασίας για τη διαμόρφωση πιο δίκαιων, πιο σταθερών και πιο ασφαλών κοινωνιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διακυβέρνησης με βάση τις υφιστάμενες διεθνείς νομικές πράξεις, τους νόμους, τις αρχές και τους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αφρικανικών περιφερειακών φορέων διακυβέρνησης όπως ο Αφρικανικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και των πρωτοκόλλων του, του Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου των Λαών και του Αφρικανικού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, ούτως ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ευθύνης·

19.  υπενθυμίζει τη σημασία του ρόλου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την τήρηση των αξιών που υπερασπίζεται, όπως η ειρήνη, η ασφάλεια, η ισότητα, η αμεροληψία, η δικαιοσύνη και η επανόρθωση· ζητεί από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αφρικανικά κράτη να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Καταστατικό της Ρώμης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· ζητεί από όλα τα μέρη που υπέγραψαν το Καταστατικό της Ρώμης να το κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν·

20.  υποστηρίζει τη διοργάνωση κοινής διάσκεψης υψηλού επιπέδου ΑΕ-ΕΕ σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση στην Αφρική και στην Ευρώπη, και ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕΚΣ-ΕγΜ) στην εν λόγω διάσκεψη· ζητεί την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των διαφόρων συνελεύσεων προκειμένου να προωθηθούν οι συνέργειες και η συνοχή των κοινών μέτρων·

Ανθεκτικότητα στον τομέα της ασφάλειας

21.  επαναλαμβάνει την άμεση σύνδεση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν καλύτερα οι ανησυχίες για την ασφάλεια και οι αναπτυξιακοί στόχοι προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ειδικά προβλήματα των ευάλωτων κρατών και να αποκτήσουν τα κράτη και οι κοινωνίες μεγαλύτερη ανθεκτικότητα· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη χρήση συγκεκριμένων μέσων και πρόσθετης χρηματοδότησης·

22.  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής στους τομείς της ασφάλειας και της δικαιοσύνης όσον αφορά το διεθνές νομικό πλαίσιο προκειμένου να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και να καταπολεμηθεί καλύτερα το οργανωμένο έγκλημα και η εμπορία και παράνομη διακίνηση ανθρώπων, ιδίως των παιδιών, καθώς και η τρομοκρατία· εκτιμά ότι οι δράση της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις στρατηγικές που υιοθετούν οι αφρικανικές χώρες, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως διατυπώνονται στην Ατζέντα 2063·

23.  τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της ΑΕ, των περιφερειακών οργανώσεων και άλλων σχετικών πολιτικών παραγόντων στην Αφρική στον τομέα της ασφάλειας με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειάς τους και τη στήριξη δραστηριοτήτων στον τομέα του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης (ΑΑΕ) των πρώην μαχητών·

24.  υπενθυμίζει ότι η τρομοκρατία συνιστά παγκόσμια απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εσωτερική ασφάλεια, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με συντονισμένες προσπάθειες από τις εθνικές κυβερνήσεις, τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς και τους ενωσιακούς φορείς· ζητεί να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ- Αφρικής προκειμένου να προλαμβάνεται η ατιμωρησία, να προωθείται το κράτος δικαίου και η διεύρυνση των αστυνομικών και δικαστικών ικανοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, και να προλαμβάνεται, να αναχαιτίζεται και να καταπολεμάται η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και να διώκεται ποινικά· επισημαίνει ότι η αντιτρομοκρατική στρατηγική θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στην Αφρική και την Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των νεαρών ατόμων, η οποία οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό·

25.  επαναλαμβάνει τη σημασία των διαφόρων αποστολών και επιχειρήσεων που αναπτύσσει η ΕΕ στην Αφρική· χαιρετίζει τη δημιουργία της κοινής δύναμης Ομάδα των Πέντε για το Σαχέλ· ζητεί να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες ειρήνευσης και ασφάλειας σε συνεργασία με τους αφρικανούς και διεθνείς εταίρους, και να υποστηριχθεί η θέση σε πλήρη λειτουργία της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας (APSA)· καλεί την ΕΕ να προβεί σε μια αρχική συνεισφορά στο Ταμείο Ειρήνης της ΑΕ για δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκέλους «διαμεσολάβηση και διπλωματία»·

Περιβαλλοντική ανθεκτικότητα

26.  υπενθυμίζει ότι η Αφρική είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· κρίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει απαραιτήτως να αναπτύξει μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και να στηρίξει τις αφρικανικές χώρες, και ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις προσπάθειές τους για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και προσαρμογή· τονίζει τη σημασία της κλιματικής αλλαγής ως πολλαπλασιαστή κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμούς και μετανάστευση, όπως καταδεικνύει η πρόσφατη εμφάνιση λιμού στο Νότιο Σουδάν, τη Νιγηρία και τη Σομαλία· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προωθηθεί και να τηρηθεί η αναληφθείσα στο Παρίσι το 2015 δέσμευση για τη διάθεση 100 δισεκατομμυρίων USD έως το 2020 υπέρ των αναπτυσσομένων χωρών· ζητεί νέα είδη συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής για τη μείωση των φραγμών στην παροχή χρηματοδότησης και στη μεταφορά τεχνολογίας·

27.  τονίζει ότι η Αφρική διαθέτει ένα ποικίλο και πλούσιο φυσικό περιβάλλον· ζητεί η προστασία της βιοποικιλότητας να τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας ΑΕ-ΕΕ· ζητεί να εφαρμοστεί η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών και να προστατεύεται η φυσική κληρονομιά, και ιδίως τα φυσικά πάρκα·

28.  ενθαρρύνει μεγαλύτερες επενδύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας, ώστε να προωθηθούν περαιτέρω δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στον σεβασμό του περιβάλλοντος και δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους είναι ζωτικής σημασίας για την ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών, απαραίτητη για σχεδόν όλα τα είδη της οικονομικής δραστηριότητας και βασικός μοχλός ανάπτυξης· ζητεί να συνεχιστεί η στήριξη της ΕΕ στην αφρικανική πρωτοβουλία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (AREI) και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δρομολογήσει μια νέα εταιρική σχέση έρευνας και καινοτομίας ΕΕ-Αφρικής για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ενέργεια·

29.  ζητεί η εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ να επικεντρωθεί στη γεωργία και στην επισιτιστική ασφάλεια με μια μακροπρόθεσμη προοπτική και να προωθηθούν συνέργειες μεταξύ της ασφάλειας των τροφίμων και των μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής· καλεί την ΕΕ, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχύσει την παροχή βοήθειας στη βιώσιμη γεωργία, στην αγροδασοκομία και τις αγροοικολογικές πρακτικές που σέβονται τις παραδοσιακές χρήσεις της γης, και να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε γη, νερό και σπόρους ανοικτής προέλευσης· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ να υποστηρίξει τους παραγωγούς/γεωργούς και κτηνοτρόφους μικρής κλίμακας στις προσπάθειες διασφάλισης επισιτιστικής ασφάλειας μέσω της δημιουργίας και της επένδυσης σε υποδομές σύμφωνα με τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων στα Συστήματα Γεωργίας και Τροφίμων της CFS, και να στηρίξει τη δημιουργία συνεταιρισμών· υπογραμμίζει, επίσης, την ικανότητα και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τη βιώσιμη γεωργία·

30.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που απαιτούν καλύτερη διαχείριση και διαφανέστερη εμπορία των φυσικών πόρων· πιστεύει ότι η βιώσιμη διαχείριση και εμπορία φυσικών πόρων, όπως ορυκτών μετάλλων, ξυλείας και άγριας ζωής, θα επέτρεπε στις χώρες που διαθέτουν πλούτο πόρων και στους πληθυσμούς τους να επωφεληθούν περαιτέρω από αυτούς· υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη, στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων, να θεσπιστούν συνοδευτικά μέτρα με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα ενθαρρύνει την εφαρμογή των διεθνών προτύπων σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια, όπως καθορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ· ζητεί την εκπόνηση ενός κοινού χάρτη ΕΕ-Αφρικής για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

Οικονομική ανθεκτικότητα

31.  θεωρεί ότι ένα σταθερό ρυθμιστικό και θεσμικό περιβάλλον και μια υγιής οικονομία αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη να αυξηθεί η επιγραμμική προσβασιμότητα σε πληροφορίες σχετικά με το εταιρικό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η οικονομική μεγέθυνση χωρίς αμερόληπτο κράτος δεν διασφαλίζει συστηματικά την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόοδο και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ανακατανομή του πλούτου και η παροχή υπηρεσιών για τους πολίτες, καθώς και να βελτιωθεί η ισότητα των ευκαιριών·

32.  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και αφρικανικών ιδιωτικών τομέων και τη συγκέντρωση επενδύσεων, ιδίως μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με βάση έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας και τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης, σε βασικούς τομείς όπως:

   βιώσιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης όλων σε ηλεκτρική ενέργεια,
   βασικές υποδομές, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών,
   βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων,
   βιώσιμη γεωργία,
   «γαλάζια οικονομία», συμπεριλαμβανομένου του ναυτιλιακού κλάδου,
   έρευνα, επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία, τόσο γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος όσο και γύρω από αυτά που επηρεάζουν ιδιαίτερα μία από τις ηπείρους, όπως οι συνδεόμενες με τη φτώχεια και οι παραμελημένες ασθένειες,
   ψηφιοποίηση ως βασικός παράγοντας για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της αφρικανικής οικονομίας, αλλά και για τη σύνδεση των ανθρώπων·

33.  τονίζει ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη και αναγκαιότητα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο· ζητεί τη στήριξη της συνεργασίας Νότου/Νότου που αντικατοπτρίζει τη σταδιακή μεταμόρφωση της αφρικανικής ηπείρου· υποστηρίζει τη θέσπιση μιας ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική, καθώς και τον στόχο της αύξησης του ενδοαφρικανικού εμπορίου σε 50 % έως το 2050· υπενθυμίζει επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρουν οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) και οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, οι οποίες επιτρέπουν την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δίκαιου και ηθικού εμπορίου· τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν κανόνες καταγωγής που είναι υποστηρικτικοί για την ανάπτυξη, αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης, χρονοδιαγράμματα ασύμμετρης ελευθέρωσης, προστασία για τις νεοσύστατες βιομηχανίες, καθώς και η απλούστευση και η διαφάνεια των τελωνειακών διαδικασιών· υπενθυμίζει ότι οι ΣΟΕΣ προορίζονται να βοηθήσουν τις χώρες ΑΚΕ να διευρύνουν τις αγορές τους, να ενθαρρύνουν το εμπόριο αγαθών και να τονώσουν τις επενδύσεις και ότι αναμένεται ένα αργό, σταδιακό και ασύμμετρο άνοιγμα του εμπορίου αγαθών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ·

34.  ζητεί να είναι διαφανείς οι εμπορικές συμφωνίες και να συμμετέχουν πλήρως όλοι οι ενεχόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνιών των πολιτών των ενδιαφερόμενων χωρών, μέσω επίσημων διαβουλεύσεων, στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή των ήδη υφισταμένων συμφωνιών·

35.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονίζουν καλύτερα τα προγράμματά τους που σχετίζονται με τη βοήθεια για το εμπόριο και να δώσουν περαιτέρω ώθηση στις συνέργειες με τις επενδυτικές πολιτικές τους για την Αφρική· ζητεί, επιπλέον, την αύξηση των οικονομικών τους δεσμεύσεων για τη βοήθεια για το εμπόριο, καθώς και της τεχνικής βοήθειας και των πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις αφρικανικές χώρες, και ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες·

36.  θεωρεί ότι ο ιδιωτικός τομέας, από τις πολύ μικρές έως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έως τους συνεταιρισμούς και τις πολυεθνικές εταιρίες, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αναπτυξιακή διαδικασία, και ότι συνεισφέρει στη χρηματοδότησή της τελευταίας· τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο των ΜΜΕ και των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων και ζητεί στήριξη των ατομικών πρωτοβουλιών· υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο θα πρέπει να στοχεύει στην παροχή στήριξης στον ιδιωτικό τομέα στις χώρες της Αφρικής, και ιδίως στις τοπικές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ σε ασταθείς χώρες, και, ως εκ τούτου, στην προώθηση των επενδύσεων και της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους·

37.  υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που καλείται να φέρει εις πέρας ο ιδιωτικός τομέας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΟΣΑ, και επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και της ΑΕ να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στη διακυβερνητική ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό να εργαστούν για τη θέσπιση μιας διεθνούς δεσμευτικής συνθήκης που θα βασίζεται στις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσον αφορά τον τρόπο συμμόρφωσης των εταιρειών με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη για τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και τη σύνδεσή τους με τις επενδύσεις, ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αμφότερες στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ· ζητεί τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΔΟΕ σε αυτό το πλαίσιο· εμμένει στη σημασία της αλληλεπίδρασης με τους κοινωνικούς, οικονομικούς και θεσμικούς εταίρους και ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα σχετικά επίπεδα, η οποία ευνοεί τη συλλογική διαπραγμάτευση·

39.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι περίπου 50 δισεκατομμύρια USD εξέρχονται κάθε χρόνο από την Αφρική υπό τη μορφή παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, ποσό που υπερβαίνει την επίσημη ετήσια αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και υπονομεύει τις προσπάθειες στον τομέα της κινητοποίησης των εγχώριων εσόδων· καλεί, ως εκ τούτου, τα δύο μέρη:

   να δημιουργήσουν αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης και της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διαφάνειας σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους των νομικών οντοτήτων, των καταπιστευμάτων και των παρόμοιων διακανονισμών,
   να προωθήσουν τα Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (PRI) που υποστηρίζει ο ΟΗΕ,
   να στηρίξουν πρωτοβουλίες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών·

40.  καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για το χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) σχετικά με την προώθηση της υπεύθυνης χορήγησης και λήψης δανείων· χαιρετίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους·

41.  ζητεί μεγαλύτερη οικονομική ενσωμάτωση στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένης αυτής των γυναικών, μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών προκειμένου να καταπολεμηθεί η πόλωση της αφρικανικής κοινωνίας· υπενθυμίζει ότι τα εμβάσματα αποτελούν μεγαλύτερη ροή χρημάτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες από ό,τι η συνολική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη της Ατζέντας 2030· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες της ΑΕ για τη βελτίωση των μηχανισμών μεταφοράς εμβασμάτων·

Κοινωνική ανθεκτικότητα

42.  αναγνωρίζει τη σημασία των δημογραφικών τάσεων στην Αφρική, οι οποίες καθιστούν απαραίτητο ένα μακροπρόθεσμο όραμα στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμων και συμμετοχικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει, εξίσου, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η μη εισαγωγή διακρίσεων κατά των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των αυτοχθόνων πληθυσμών· αναγνωρίζει ότι η αύξηση του πληθυσμού στην Αφρική αποτελεί τόσο πρόκληση για την τοπική οικονομία όσο και ευκαιρία για την ήπειρο αυτή· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να επιδείξει δέσμευση όσον αφορά την προώθηση κατάλληλων δημόσιων πολιτικών και επενδύσεων στην εκπαίδευση και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και της υγείας που σχετίζονται με τη σεξουαλική ζωή και την αναπαραγωγή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη σεξουαλική ζωή και την αναπαραγωγή, την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των παιδιών, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα·

43.  υπογραμμίζει ότι ο βαθμός αστικοποίησης στην Αφρική αυξάνεται και θέτει κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις· ζητεί λύσεις για να ανακουφιστεί αυτή η αστική πίεση και να αμβλυνθούν τα προβλήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη αστικοποίηση·

44.  καλεί την ΕΕ και την ΑΕ να ενισχύσουν τα αφρικανικά εθνικά συστήματα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας της διοικητικής δομής τους, μέσω της επένδυσης τουλάχιστον του 20 % των εθνικών προϋπολογισμών τους για την εκπαίδευση, καθώς και της κλιμάκωσης της στήριξης της ΕΕ στην παγκόσμια εταιρική σχέση για την εκπαίδευση (GPE) και στο ταμείο «Education Cannot Wait» (ECW)·

45.  τονίζει την ανάγκη για καθολική, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, από την προσχολική ηλικία και εξής, για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στα κορίτσια, και ακόμη και σε καταστάσεις κρίσης και έκτακτης ανάγκης·

46.  τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, να συνδεθούν οι νέοι με την παγκόσμια πραγματικότητα και να διαθέτουν τις δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσω της ενίσχυσης των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης – τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων – της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας·

47.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι αφρικανικές χώρες στη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων δημόσιας υγείας και να εξασφαλιστεί η οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας για όλους, παράλληλα, ιδίως, με την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και άλλες ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ατόμων με αναπηρίες και των ΛΟΑΔΜ·

48.  ζητεί τη θέσπιση ελάχιστης καθολικής κάλυψης μέσω της καθιέρωσης οριζόντιων εθνικών συστημάτων υγείας· υπογραμμίζει την ανάγκη κατάρτισης ενός εκατομμυρίου επιπλέον εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της υγείας σε σύγκριση με αυτό που έχει προγραμματιστεί βάσει των τρεχουσών τάσεων για την επίτευξη του ελάχιστου προτύπου του ΠΟΥ έως το 2030·

49.  τονίζει ότι οι μολυσματικές ασθένειες αποτελούν σοβαρή απειλή για την κοινωνική ανθεκτικότητα· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες επιστημονικής και ιατρικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ηπείρων, όπως η Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές, το EDCTP2, και να επενδύσουν στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας (STI), με σκοπό την αντιμετώπιση τις σχετιζόμενες με τη φτώχεια και παραμελημένες νόσους (PRNDs), που εξακολουθούν να αποτελούν τεράστιο πρόβλημα, μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας·

50.  υπενθυμίζει την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων στην πρόσβαση στη μητρική υγεία και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, με σκοπό τη μείωση του ποσοστού μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας και την αντιμετώπιση των παραδοσιακών πρακτικών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και οι αναγκαστικοί ή/και παιδικοί γάμοι·

51.  επισημαίνει τη σημασία της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής· τονίζει τον θετικό ρόλο και τη συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό και οικονομικό τομέα, καθώς και στην πρόληψη των συγκρούσεων και την οικοδόμηση βιώσιμης ειρήνης·

52.  επισημαίνει ότι ο πολιτισμός συνιστά τόσο έναν παράγοντα που συμβάλλει στην ανάπτυξη όσο και σημαντική συνισταμένη της και ότι μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη, την ελευθερία της έκφρασης, την ανάπτυξη της ταυτότητας, την ενδυνάμωση της ιδιότητας του πολίτη και την πρόληψη των συγκρούσεων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική μεγέθυνση· ζητεί, κατά συνέπεια, από την ΕΕ και την ΑΕ να προωθήσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την πολιτισμική πολυμορφία και να στηρίξουν στρατηγικές για την προστασία του πολιτισμού και της κληρονομιάς· τονίζει ότι η δημοκρατία είναι μια παγκόσμια αξία που μπορεί να αποτελέσει μέρος όλων των πολιτισμών· αναγνωρίζει, εξίσου, τον ρόλο του αθλητισμού ως πηγής και μοχλού ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των φύλων·

Χάραξη μιας στρατηγικής για την κινητικότητα και τη μετανάστευση που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δύο ηπείρων

53.  υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση και η κινητικότητα εντός και μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής έχουν οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό αντίκτυπο, και ότι η πρόκληση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένο και σφαιρικό τρόπο μεταξύ των δύο ηπείρων και σε συνεργασία με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, με μεγιστοποίηση των συνεργειών και αξιοποίηση των σχετικών πολιτικών, μέσων και εργαλείων της ΕΕ, στη βάση της αλληλεγγύης, του επιμερισμού της ευθύνης, του σεβασμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι θεμιτό να ενισχυθεί ο διάλογος Αφρικής-ΕΕ πριν από τις διαπραγματεύσεις για τα δύο διεθνή σύμφωνα για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, αντίστοιχα, που θα καταρτιστούν έως το 2018 υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό τον εντοπισμό κοινών προτεραιοτήτων, όπου αυτό είναι δυνατό·

54.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο θετικός αντίκτυπος της μετανάστευσης και της κινητικότητας, ώστε τα φαινόμενα αυτά να θεωρούνται ως εργαλεία για την αμοιβαία ανάπτυξη των δύο ηπείρων· τονίζει ότι αυτό απαιτεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη, ισορροπημένη, τεκμηριωμένη και βιώσιμη πολιτική ανταπόκριση με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη τις δημογραφικές προοπτικές και τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης·

55.  αναγνωρίζει ότι οι βίαιες συγκρούσεις, οι διώξεις, οι ανισότητες, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αδύναμη διακυβέρνηση, η διαφθορά, η τρομοκρατία, τα καταπιεστικά καθεστώτα, οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, η ανεργία και η χρόνια φτώχεια οδήγησαν σε μετακινήσεις πληθυσμών και αυξημένη μετανάστευση προς την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πάνω από το 85 % των Αφρικανών που εγκαταλείπουν τη χώρα τους παραμένουν εντός της ηπείρου·

56.  υποστηρίζει τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράνομης μετανάστευσης: εταιρικές σχέσεις στον τομέα της μετανάστευσης, καταπιστευματικά ταμεία για την Αφρική και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους, καθώς και να συνεχιστεί με ευέλικτο, αποτελεσματικό, συνεκτικό και διαφανή τρόπο, με παράλληλη ενίσχυση των πιθανών συνεργειών μεταξύ διαφορετικών μέσων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών δράσεων· τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων·

57.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για την προαγωγή της νόμιμης μετανάστευσης σύμφωνα με τις συστάσεις του σχεδίου δράσης της Βαλέτα· τονίζει, περαιτέρω, ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν θέσεις επανεγκατάστασης σε σημαντικό αριθμό προσφύγων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επανεγκατάστασης που τα κράτη μέλη θα μπορούν εύκολα να υλοποιήσουν· καλεί επιπλέον την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν και να παράσχουν βοήθεια στις αφρικανικές χώρες που αντιμετωπίζουν μετακινήσεις προσφύγων ή παρατεταμένες κρίσεις προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα παροχής ασύλου και τα συστήματα προστασίας τους·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους στα καταπιστευματικά ταμεία και άλλα μέσα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και στην τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας ως εκ τούτου στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· ζητεί επίσης να αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν ισχυρότερο ελεγκτικό ρόλο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρικές σχέσεις στον τομέα της μετανάστευσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία συμμορφώνονται με τη νομική βάση, τις αρχές και τις δεσμεύσεις της ΕΕ·

60.  καλεί την ΕΕ και την ΑΕ να ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές σπουδαστών, εκπαιδευτικών, επιχειρηματιών και ερευνητών μεταξύ των δύο ηπείρων· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δρομολόγηση μιας αφρικανικής διευκόλυνσης για τη νεολαία, με επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Erasmus+, και μιας εγκατάστασης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· ζητεί να πραγματοποιηθεί μια συζήτηση σχετικά με την αναγνώριση από την ΕΕ πιστοποιητικών και διπλωμάτων που εκδίδονται από αφρικανικές σχολές και πανεπιστήμια· σημειώνει ότι η διασφάλιση της κυκλικής μετανάστευσης είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη· και για την πρόληψη της διαρροής εγκεφάλων από την Αφρική·

61.  αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση της διασποράς τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες προέλευσης όσον αφορά την αποστολή σημαντικών κεφαλαίων και ως αναπτυξιακού εταίρου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· εκφράζει την επιθυμία να λειτουργήσει η διασπορά ως πηγή πληροφοριών για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των ανθρώπων, με την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση, καθώς και των προκλήσεων που συνδέονται με την ένταξη στις χώρες υποδοχής·

o
o   o

62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, στο Συμβούλιο ΑΚΕ, καθώς και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(2) ΕΕ L 249 της 27.9.2017, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0371.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0337.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0246.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0437.


Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016
PDF 438kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (2017/2126(INI))
P8_TA(2017)0449A8-0328/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 228 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς(2), όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2001;

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή την 15η Μαρτίου 2006 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 220 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0328/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Μαΐου 2017 και ότι η Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, παρουσίασε την έκθεσή της στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες, στις 30 Μαΐου 2017·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 24 και 228 ΣΛΕΕ εξουσιοδοτούν τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να δέχεται καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 ΣΛΕΕ οποίο ορίζει ότι «προκειμένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά» και ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες της ΕΕ και της ανταπόκρισης της διοίκησης της ΕΕ στις ανάγκες και στους προβληματισμούς τους έχει ζωτική σημασία για την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Χάρτη «κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική προτεραιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και να εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016, 15 797 πολίτες ζήτησαν τη βοήθεια των υπηρεσιών της Διαμεσολαβήτριας, και ότι 12 646 από αυτούς έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού που περιέχεται στον δικτυακό τόπο της Διαμεσολαβήτριας, ενώ από τα υπόλοιπα αιτήματα 1 271 διαβιβάστηκαν αλλού προς ενημέρωση και 1 880 εξετάστηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια ως καταγγελίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον συνολικό αριθμό των 1 880 καταγγελιών που διαχειρίστηκε το 2016 η Διαμεσολαβήτρια, οι 711 ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ενώ οι 1 169 όχι·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η Διαμεσολαβήτρια δρομολόγησε 245 έρευνες, οι 235 εκ των οποίων βασίζονταν σε καταγγελίες και οι δέκα δρομολογήθηκαν αυτεπάγγελτα, ενώ περάτωσε 291 έρευνες (278 βάσει καταγγελίας και 13 αυτεπάγγελτες)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις έρευνες αφορούσαν την Επιτροπή (58,8 %), ακολουθούμενη από τους οργανισμούς της ΕΕ (12,3 %), το Κοινοβούλιο (6,5 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (5,7 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (4,5 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (0,8 %) και άλλα θεσμικά όργανα (11,4 %)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια λαμβάνει μεγάλο αριθμό καταγγελιών από πολίτες και οργανισμούς σχετικά με τη διοίκηση της ΕΕ κάθε χρόνο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις κορυφαίες ανησυχίες όσον αφορά τις έρευνες που περατώθηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια το 2016 ήταν οι εξής: η διαφάνεια και η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και έγγραφα (29,6 %)· η χρηστή διαχείριση ζητημάτων σχετικών με το προσωπικό της ΕΕ (28,2 %)· και το πνεύμα παροχής υπηρεσιών (25,1 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των λοιπών θεμάτων προβληματισμού περιλαμβάνονται η ορθή χρήση της διακριτικής ευχέρειας, μεταξύ άλλων σε διαδικασίες επί παραβάσει, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των επιχορηγήσεων και των συμβάσεων της ΕΕ, και ο σεβασμός των διαδικαστικών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία αυτών των ζητημάτων καταδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Διαμεσολαβήτριας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η διοίκηση σε επίπεδο ΕΕ είναι πλήρως διαφανείς και αμερόληπτες, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του κοινού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των στρατηγικών εργασιών του το 2016, το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας περάτωσε 5 στρατηγικές έρευνες και δρομολόγησε 4 νέες, με θέματα μεταξύ άλλων τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά τους ειδικούς συμβούλους και τις καθυστερήσεις στις δοκιμές χημικών ουσιών και, επιπλέον, δρομολόγησε 10 νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε μια μεγάλου εύρους στρατηγική έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διορίζει και πραγματοποιεί αξιολογήσεις των συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τους ειδικούς συμβούλους της, οι οποίοι συχνά εργάζονται ταυτόχρονα για πελάτες του ιδιωτικού τομέα και για την ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), επισημαίνοντας ότι δεν προβλέπει την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως συμφερόντων ή τη δημοσιοποίηση οικονομικών συμφερόντων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιφέρει οικονομική και κοινωνική κρίση, με αποτέλεσμα την υπονόμευση της αξιοπιστίας των θεσμών της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η αποτυχία της Επιτροπής της περιόδου 2009-2014 να αντιμετωπίσει την παραβίαση από πρώην Επίτροπο του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων και να διερευνήσει επαρκώς τη συμβατότητα της σύμβασης εργασίας που κατείχε ο Επίτροπος στον ιδιωτικό τομέα με τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συνθήκη της ΕΕ συνιστά κρούσμα κακοδιοίκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιπτώσεις κακοδιοίκησης σχετικά με τις δραστηριότητες των Επιτρόπων μετά τη λήξη της θητείας τους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Επιτροπής, αυξάνουν τη δυσπιστία των πολιτών προς την Επιτροπή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια συνεργάζεται επίσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, και αποτελεί μέρος του πλαισίου της ΕΕ κατά την έννοια της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), το οποίο είναι επιφορτισμένο με την προστασία, την προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο με θέμα την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μαρτίου του 2016, 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ (87 %) έχουν εξοικειωθεί με το καθεστώς τους ως πολιτών της ΕΕ και με το δικαίωμά τους να υποβάλλουν καταγγελίες στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Διαμεσολαβητή·

1.  εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το 2016 που υποβλήθηκε από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και τη συγχαίρει για τη σαφή και ευανάγνωστη παρουσίαση που εμφανίζει τα σημαντικότερα δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία αναφορικά με τις εργασίες της Διαμεσολαβήτριας το 2016·

2.  συγχαίρει την Emily O’Reilly για το εξαιρετικό έργο της όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας και της προσπελασιμότητας των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή και για τη συνεργασία της με το Κοινοβούλιο, ιδίως με την Επιτροπή Αναφορών, και τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

3.  αναγνωρίζει τον ρόλο των στρατηγικών ερευνών και πρωτοβουλιών και στηρίζει εκείνες που πραγματοποιήθηκαν αυτεπαγγέλτως από τη Διαμεσολαβήτρια με σκοπό την επίτευξη στρατηγικής σημασίας στόχων προς το δημόσιο συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών· συγχαίρει τις προσπάθειες της Διαμεσολαβήτριας για καλύτερη χρήση των στρατηγικών της εργασιών, καθώς κατέστησε εφικτή τη συνεξέταση υποθέσεων που βασίζονται σε καταγγελίες και έχουν παρόμοιο περιεχόμενο·

4.  επικροτεί τη δέσμευση της Διαμεσολαβήτριας να ανταποκριθεί εγκαίρως και αποδοτικά στις ανάγκες και τους προβληματισμούς των πολιτών της ΕΕ, και στηρίζει τις νέες μεθόδους εργασίας και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας χειρισμού των υποθέσεων που καθιερώθηκε το 2016 και επιτρέπει την ενίσχυση της ευελιξίας και της αποδοτικότητας καθώς και του αντικτύπου σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών·

5.  συμφωνεί ότι οι τρέχουσες και άνευ προηγουμένου προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως η ανεργία, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, η μεταναστευτική κρίση και το Brexit, υποχρεώνουν όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Διαμεσολαβητή, να εργάζονται σκληρότερα και με πιο μεγάλη αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα κοινωνικής δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας σε επίπεδο ΕΕ·

6.  τονίζει την ανάγκη για βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου·

7.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων έχει ύψιστη σημασία στη σημερινή οικονομική συγκυρία·

8.  επισημαίνει ότι το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας έχει επιτύχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και/ή τις συστάσεις του έως τώρα· συνιστά στη Διαμεσολαβήτρια να παραμείνει σε εγρήγορση, να εντοπίσει τους λόγους για τη μη συμμόρφωση προς τις συστάσεις της και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τυχόν επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης από τη διοίκηση της ΕΕ·

9.  σημειώνει τη μείωση του αριθμού των ερευνών με αντικείμενο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια το 2016 (245 το 2016, 261 το 2015)· καλεί μετ’ επιτάσεως τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να ανταποκριθούν και να αντιδράσουν εντός εύλογης προθεσμίας στις επικριτικές παρατηρήσεις της Διαμεσολαβήτριας και να βελτιώσουν τον βαθμό συμμόρφωσής τους με τις συστάσεις και/ή τις αποφάσεις της·

10.  σημειώνει ότι, το 2016, το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων τις οποίες χειρίστηκε η Διαμεσολαβήτρια περατώθηκε εντός 12 μηνών και ότι ο μέσος χρόνος που απαιτήθηκε για την περάτωση μιας έρευνας ήταν 10 μήνες, με μόνο το 30 % των υποθέσεων να περατώνεται έπειτα από 12 ή περισσότερους μήνες· καλεί μετ’ επιτάσεως τη Διαμεσολαβήτρια να βελτιώσει περαιτέρω τις μεθόδους εργασίας της και να μειώσει τον χρόνο εξέτασης των καταγγελιών, ειδικά για υποθέσεις που παραμένουν ανοικτές έπειτα από 12 μήνες, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την αποδοτικότητα της εργασίας της·

11.  σημειώνει ότι οι έρευνες που σχετίζονται με τη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, τη διαφάνεια κατά την άσκηση πίεσης από ομάδες, και την πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΕ, αποτελούν και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό υποθέσεων που χειρίζεται η Διαμεσολαβήτρια, ενώ έπονται άλλα προβλήματα που αφορούν μια σειρά θεμάτων, από την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ζητήματα δεοντολογίας, έως τις συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις της ΕΕ·

12.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και του συστήματος θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών στο πλαίσιο του έργου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι οι έρευνες που συνδέονται με τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα εξακολουθούν να υπερβαίνουν το 20 % επί του συνόλου των ερωτημάτων που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή και παραμένουν σημαντική πηγή ανησυχίας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ διαχρονικά· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δημοσιεύουν εκ των προτέρων πληροφορίες και έγγραφα, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση της κακοδιοίκησης·

13.  πιστεύει ότι η μέγιστη διαφάνεια και η πρόσβαση στα έγγραφα που τηρούνται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αποτελούν τον κανόνα· υπενθυμίζει τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) που ορίζει ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα δημόσιας πρόσβασης στα έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και ότι τυχόν παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από αυτό το δικαίωμα θα πρέπει πάντοτε να σταθμίζονται με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατίας, ως προϋπόθεση της άσκησης των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων· θεωρεί ότι απαιτείται αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά τον λεπτομερή έλεγχο της χορήγησης πρόσβασης σε έγγραφα από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

14.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες EU Pilot που συνδέονται με τις ληφθείσες αναφορές, καθώς και τις διαδικασίες EU Pilot και επί παραβάσει που έχουν ήδη περατωθεί· τονίζει τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή· ενθαρρύνει τη συνέχιση της στρατηγικής έρευνας της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη διαφάνεια κατά τον χειρισμό από την Επιτροπή καταγγελιών παραβάσεων στο πλαίσιο διαδικασιών EU Pilot, και παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να επιδείξει αποφασιστικότητα και εγρήγορση κατά τη συνέχιση της εν λόγω διερεύνησης το 2017· θεωρεί ότι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση δρομολογημένων διαδικασιών επί παραβάσει και διαδικασιών EU Pilot θα μπορούσαν επίσης να εμπίπτουν στο πεδίο της κακοδιοίκησης·

15.  συγχαίρει τη δέσμευση της Διαμεσολαβήτριας για επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων της Διαμεσολαβήτριας για διαφάνεια στο πλαίσιο τριμερών διαλόγων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δημοσιεύουν σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων· επαναλαμβάνει, ακόμα, την ανάγκη για πλήρη και ενισχυμένη διαφάνεια στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών και διαπραγματεύσεων, και καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει τις προσπάθειες για παρακολούθηση της διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι αυτό δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ·

16.  επαναλαμβάνει τη σημασία της διαφάνειας από πλευράς του συνόλου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την αποχώρηση του τελευταίου από την Ένωση, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαπραγματευτική θέση των μερών· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να παρακολουθεί την εξασφάλιση διαφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αποχώρησης·

17.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων οικονομικού και χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα στην ΕΕ, ιδίως στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας που εκτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα· στηρίζει, επιπλέον, τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για αύξηση της διαφάνειας της ΕΤΕπ και της Ευρωομάδας και ενίσχυση των εσωτερικών δενοντολογικών τους κανόνων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις πρόσφατες προσπάθειές της επ’ αυτού και το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δεν ισχύει για την Ευρωομάδα, καθώς δεν αποτελεί θεσμικό ή άλλο όργανο κατά την έννοια των Συνθηκών· ζητεί τη συμμόρφωση με τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά τον έλεγχο του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ (ΕΤΕπ-ΜΚ) και υπογραμμίζει τη σημασία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού καταγγελιών· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στο να διασφαλιστεί ότι ο νέος ΕΤΕπ-ΜΚ εξακολουθεί να είναι αξιόπιστος και αποτελεσματικός, με παράλληλο σεβασμό προς τις αρχές της λειτουργικής ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της προσβασιμότητας, του επίκαιρου χαρακτήρα και των επαρκών πόρων·

18.  υποστηρίζει πλήρως τον απώτερο στόχο της Διαμεσολαβήτριας, που είναι να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των δομών και των θεσμών λογοδοσίας και διαφάνειας σε επίπεδο ΕΕ και να βελτιώσει την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ευρώπη·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση τα ευρήματα της Διαμεσολαβήτριας αναφορικά με κακοδιοίκηση σε σχέση με τον κώδικα συμπεριφοράς των Επιτρόπων· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης υψηλών ηθικών και δεοντολογικών προτύπων στη διοίκηση της ΕΕ, και σημειώνει την απόφαση της Επιτροπής για παράταση της περιόδου «αναμονής» (cooling-off period) σε δύο έτη για τους πρώην Επιτρόπους και σε τρία για τους πρώην Προέδρους της Επιτροπής, αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρότεροι κανόνες δεοντολογίας σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τόσο των πολιτικών όσο και των υπαλλήλων της, με σκοπό τη διασφάλιση του σεβασμού προς το καθήκον της ακεραιότητας και της διακριτικότητας, καθώς και πλήρους ανεξαρτησίας από τον ιδιωτικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εκ των προτέρων δημοσίευση και την πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την απασχόληση πρώην Επιτρόπων μετά τη λήξη της θητείας τους· υποστηρίζει τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για περαιτέρω αναθεώρηση του κώδικα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη, καθιστώντας τους κανόνες σαφέστερους και πιο εύκολα εφαρμόσιμους, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η αμεροληψία και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων κατά περίπτωση· προτρέπει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να επιβλέπει και να αξιολογεί το επίπεδο ανεξαρτησίας της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας στην Επιτροπή·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή ως απάντηση στις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες για το προσωπικό της ΕΕ που διέπουν το επονομαζόμενο φαινόμενο της «περιστρεφόμενης θύρας» (μεταπήδηση των πρώην θεσμικών αξιωματούχων σε εταιρείες) και προσβλέπει στην επακόλουθη έρευνα της Διαμεσολαβήτριας με την οποία θα εκτιμηθεί η πρακτική εφαρμογή των νέων κανόνων·

21.  ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει την εργασία της με σκοπό να διασφαλίσει την έγκαιρη δημοσίευση των ονομάτων όλων των υπαλλήλων της ΕΕ που εμπλέκονται σε υποθέσεις μεταπήδησης σε εταιρείες και να εγγυηθεί πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά κάθε σχετική πληροφορία·

22.  στηρίζει τη δέσμευση της Διαμεσολαβήτριας για βελτίωση της διαφάνειας κατά την άσκηση πίεσης στην ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για βελτίωση του Μητρώου Διαφάνειας της ΕΕ και τη μετατροπή του σε υποχρεωτικό κεντρικό κόμβο διαφάνειας για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αναληφθεί σαφής δράση και να αναπτυχθούν συνεκτικά και αποτελεσματικά χρονοδιαγράμματα εργασιών προς τον σκοπό αυτό· τονίζει τη σημασία μεγαλύτερης διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις ομάδες συμφερόντων και τα οικονομικά συμφέροντα·

23.  επικροτεί τη στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους διενεργεί η Επιτροπή εκτιμήσεις των συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τους ειδικούς συμβούλους της· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη διαδικασία διορισμού ειδικών συμβούλων, την εκτίμηση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων πριν και μετά τον διορισμό τους και την παροχή δημόσιας πρόσβασης και πληροφόρησης σχετικά με έγγραφα και συνεδριάσεις·

24.  υποστηρίζει τη στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής· παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να διασφαλίσει ότι η διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και η ισορροπημένη και ισότιμη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων από την κοινωνία των πολιτών, θα βελτιωθούν στον νέο Κανονισμό της Επιτροπής, όπου θα γίνεται επίσης παράθεση όλων των εμπειρογνωμόνων στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ·

25.  σημειώνει τη θέση της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια κατά τις συνεδριάσεις της με ομάδες άσκησης πίεσης της καπνοβιομηχανίας και τα μέτρα διαφάνειας που ελήφθησαν από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αλλάξει την πρακτική της και να καταστήσει τις εργασίες της πλήρως διαφανείς μέσω της ηλεκτρονικής δημοσίευσης δεδομένων σχετικά με όλες τις συνεδριάσεις με ομάδες άσκησης πίεσης ή με τους νομικούς εκπροσώπους τους, καθώς και των πρακτικών των εν λόγω συνεδριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο του καπνού (FCTC)·

26.  χαιρετίζει τις πρακτικές συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για την αλληλεπίδραση των δημόσιων υπαλλήλων με τους εκπροσώπους ομάδων άσκησης πίεσης· παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να αυξήσει τη γνώση για τις συστάσεις αυτές μεταξύ των μελών του προσωπικού σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μέσω επαγγελματικής κατάρτισης, σεμιναρίων και συναφών υποστηρικτικών μέτρων, και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εφαρμόσουν τον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τα μέτρα διαφάνειας της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για τον έλεγχο του καπνού (FCTC)· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια ουσιαστική αναβάθμιση του Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, μέσω της έγκρισης δεσμευτικού κανονισμού για το ζήτημα αυτό κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο·

27.  εκφράζει ικανοποίηση για τη στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών του, των ομάδων εργασίας και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ), κατά τη συζήτηση σχεδίων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ· παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να ζητήσει από το Συμβούλιο να βελτιώσει τη διαφάνεια όσον αφορά τις συνεδριάσεις του με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα, καθώς και να παρέχει την εν λόγω πρόσβαση εγκαίρως και χωρίς καθυστερήσεις·

28.  εξαίρει το έργο της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά την αντιμετώπιση ζητημάτων γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και η προστασία από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να δώσει συνέχεια στις προτάσεις της προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σχετικά με τα αντικίνητρα όσον αφορά τις δοκιμές σε ζώα όταν εγκρίνονται και διατίθενται νέα καλλυντικά προϊόντα στην αγορά και προς την EPSO σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ανωτέρας βίας και της διαφάνειας των διαγωνισμών της EPSO·

29.  αναγνωρίζει την εμπειρία του Διαμεσολαβητή στην αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοδιοίκησης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, που συνδέονται με σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στον χώρο εργασίας, όπως συνέβη στην υπόθεση σχετικά με την καταγγελία 1283/2012/AN· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια, με βάση το ψήφισμά της τής 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, καθώς και την απόφασή της να δημιουργήσει ειδική ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει την κατάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στο Κοινοβούλιο, να εξετάσει επίσης την κατάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στα θεσμικά όργανα, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της ΕΕ, και να καταρτίσει συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη νέων κρουσμάτων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

30.  στηρίζει τον ρόλο της Διαμεσολαβήτριας στη διαμόρφωση μιας προορατικής και διαφανούς πολιτικής όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές που διενεργούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και ιδίως τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για την έγκριση του Humira, ενός από τα φάρμακα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της νόσου του Crohn· ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει την παρακολούθηση του EMA ώστε να διασφαλίσει ότι πληροί τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με κλινικές δοκιμές, ήτοι πρότυπα που είναι προς το κοινό συμφέρον και έχουν αξία για τους γιατρούς, τους ασθενείς και τους ερευνητές·

31.  καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει περαιτέρω τις πρακτικές εντός των οργανισμών της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σε ό,τι αφορά τα έγγραφα Monsanto και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο απόρρητο και στα ζητήματα της σύγκρουσης συμφερόντων·

32.  επικροτεί τις έρευνες της Διαμεσολαβήτριας σε συνέχεια καταγγελιών από άτομα με αναπηρία, και ενθαρρύνει το έργο της ως ενεργού συμμετέχουσας στο Πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη συμβολή της στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για άτομα με αναπηρίες· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης σε επίπεδο ΕΕ·

33.  καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις προτάσεις και τις συστάσεις της σχετικά με τη μελλοντική αναθεώρηση του μέσου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι απολύτως σαφείς, απλές, εύκολα εφαρμόσιμες και αναλογικές·

34.  καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα βοηθήσει στη δημιουργία υποδομής παροχής νομικών συμβουλών για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, καθώς και ενός νομικού πλαισίου που θα προστατεύει τα μέλη της ΕΠΠ·

35.  επαναλαμβάνει ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αποκάλυψη περιπτώσεων κακοδιοίκησης, και στηρίζει τα μέτρα για την ουσιαστική ενθάρρυνση των καταγγελιών από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και την προστασία τους από αντίποινα, και καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να αξιολογήσει περαιτέρω την εφαρμογή των νέων εσωτερικών κανόνων για την καταγγελία δυσλειτουργιών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να δώσει συνέχεια στις έρευνες του 2015 σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· επιδοκιμάζει τους κανόνες της ίδιας της Διαμεσολαβήτριας στον τομέα αυτό και προτρέπει τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να τους χρησιμοποιούν εν είδει καθοδήγησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη θέσπιση οριζόντιας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, η οποία να καθορίζει κατάλληλους διαύλους και διαδικασίες για την καταγγελία όλων των μορφών κακοδιοίκησης, καθώς και κατάλληλες εγγυήσεις και νομικές διασφαλίσεις σε όλα τα επίπεδα για τα εμπλεκόμενα άτομα·

36.  προτείνει την επανεξέταση του Καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που τον εξουσιοδοτεί να διερευνά ισχυρισμούς περί μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και να λαμβάνει αποφάσεις για την αποκάλυψη των σχετικών εγγράφων·

37.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Διαμεσολαβήτριας για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της διοίκησης της ΕΕ και την παρουσίασή τους στο ευρύ κοινό στο πλαίσιο του Βραβείου Χρηστής Διοίκησης του Διαμεσολαβητή·

38.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει τη συνεργασία με τους εθνικούς διαμεσολαβητές μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών· υποστηρίζει την ιδέα της διενέργειας της πρώτης ετήσιας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών στις Βρυξέλλες το 2016 και τη δέσμευση της Επιτροπής για αποτελεσματικότερη συνεργασία με το Δίκτυο·

39.  είναι ανοικτό στην ιδέα της διεξαγωγής των μελλοντικών ετήσιων διασκέψεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου, λόγω της άμεσης σύνδεσης μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και του Διαμεσολαβητή·

40.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

41.  συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για τις συναντήσεις της με εθνικούς διαμεσολαβητές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρηματικές οργανώσεις· παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να επεκτείνει τις συναντήσεις αυτές σε όλα τα κράτη μέλη και να αυξήσει περαιτέρω την ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι μπορεί να κάνει το γραφείο του Διαμεσολαβητή για τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διαμεσολαβητές ή τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ C 72 Ε της 21.3.2002, σ. 331.


Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΕΕΠΠ)
PDF 492kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΕ (ΕΕΠΠ) (2017/2705(RSP))
P8_TA(2017)0450B8-0590/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΕ: Κοινές προκλήσεις και πώς να συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2017)0063), καθώς και τις 28 συνοδευτικές εκθέσεις ανά χώρα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, με τίτλο «Επίτευξη των οφελών των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ μέσω της τακτικής επισκόπησης της εφαρμογής τους», (COM(2016)0316),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το γενικό ενωσιακό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(1) (7ο ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030) (A/RES/70/1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» (COM(2016)0739),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2017: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις» (COM(2017)0500),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (COM(2017)0033),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο (O-000065/2017 – B8-0606/2017) και την Επιτροπή (O-000066/2017 – B8-0607/2017) σχετικά με την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ (ΕΕΠΕ),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει μεν ισχυρή περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά η πλημμελής και ατελής μεταφορά αποτελεί μακροχρόνιο πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα κενά εφαρμογής απειλούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν αρνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και επιφέρουν σημαντικό κοινωνικοοικονομικό κόστος· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι τα κενά στην εφαρμογή υπονομεύουν την αξιοπιστία της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ υλοποιείται από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ (ΕΕΠΠ) και οι 28 εκθέσεις ανά χώρα κατέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ των διαφόρων τομέων που αφορούν το περιβάλλον· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχουν κοινοί προβληματικοί τομείς, στους οποίους η εφαρμογή είναι ανεπαρκής σε ολόκληρη την ΕΕ, και ότι οι τομείς αυτοί σχετίζονται συχνά με τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές για την υγεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διετής έκθεση είναι πολύ σημαντική για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης της εφαρμογής στα κράτη μέλη, αλλά εξίσου σημαντική θα ήταν και η τακτική παρακολούθηση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της ΕΕΠΠ αντιμετωπίζονται μεν σημαντικά τμήματα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, αλλά πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να είναι δυνατή η παροχή πιο συστηματικών λύσεων για τις προκλήσεις που θέτει η βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΠΠ πρέπει να αποτελεί διατομεακό μέσο, ικανό να εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε άλλους τομείς, όπως η γεωργία, η αλιεία, η βιομηχανία, οι μεταφορές και γενικώς οι περιφερειακές πολιτικές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη καλύτερης συγκρισιμότητας των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται στα διάφορα κράτη μέλη αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τη συγκρισιμότητά τους και, εν τέλει, για την εκτίμηση αυτή καθαυτή·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν στην ΕΕΠΠ όλες οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τη θεσμική πραγματικότητα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να επισημανθεί, πιο συγκεκριμένα, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι περιφέρειες έχουν πλήρεις αρμοδιότητες στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΠΠ αποτελεί ένα πλήρως συμπληρωματικό εργαλείο ως προς τα υπόλοιπα μέσα που εστιάζουν στη βελτίωση της εφαρμογής, όπως το IMPEL (δίκτυο της ΕΕ για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος) και το σχέδιο «Make it Work»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΠΠ θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μέσο για πολιτική συζήτηση, ιδίως σε υπουργικό επίπεδο, και όχι μόνον ως τεχνικό μέσο·

Σημασία και πλαίσιο της EΕΠΠ

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την εισαγωγή της ΕΕΠΠ και αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό της, εφόσον αποδοθεί σε αυτήν η ορθή πολιτική σημασία και υπάρξει πλήρης διαφάνεια· επισημαίνει ότι η ΕΕΠΠ παρέχει τη δυνατότητα να τεθούν τα προβλήματα υλοποίησης ψηλά στην πολιτική ατζέντα, μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων και, σε τελική ανάλυση, να βελτιώσει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής·

2.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα να γίνει πιο προορατικός ο ρόλος της Επιτροπής στην παρακολούθηση, την καθοδήγηση και τη στήριξη της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής, π.χ. στις οδηγίες για την προστασία της φύσης· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί αποφασιστικά σε περιπτώσεις παραβίασης, αξιοποιώντας ενεργά όλα τα νομοθετικά μέτρα που έχει στη διάθεσή της·

3.  υποστηρίζει τη διατομεακή, πολυμερή και ολιστική προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία έχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου να πραγματοποιηθούν αλλαγές επί τόπου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕΠΠ προσδιορίζει τα βασικά αίτια της ανεπαρκούς εφαρμογής και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών με εποικοδομητικό τρόπο·

4.  θεωρεί ότι η ΕΕΠΠ θα πρέπει να είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη συνοχή με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και για να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη μέλη και η Ένωση ως προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν βαρύτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προσδιορίσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα προωθήσει επίσης την εφαρμογή των σχετικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την υλοποίηση των ειδικών δεικτών και στόχων που έχουν θέσει τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

5.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕΠΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο πρόληψης και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να περιορίσει τον αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕΠΠ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά ή να καθυστερεί την απαραίτητη ανάληψη δράσης εκ μέρους της Επιτροπής στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει·

Πώς μπορεί η ΕΕΠΠ να βελτιωθεί και να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕΠΠ καλύπτει την πλειονότητα των θεματικών στόχων του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (7ο ΠΔΠ)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν καλυφθεί σημαντικοί τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, τα χημικά προϊόντα και οι βιομηχανικές εκπομπές, καθώς και ορισμένες συστημικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που συνδέονται με την ενέργεια, τις μεταφορές, τα προϊόντα και τις περιφερειακές πολιτικές, και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι δείκτες να περιλαμβάνονται στις μελλοντικές εκδόσεις· επισημαίνει ότι τα υπάρχοντα δεδομένα που έχουν ήδη δημοσιευθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος θα μπορούσαν τουλάχιστον να έχουν καταστήσει δυνατή μια προκαταρκτική ανάλυση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή και των μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

7.  εκφράζει επίσης τη λύπη του για την αποτυχία αντιμετώπισης καίριων ζητημάτων όπως είναι οι ορμόνες και τα φαρμακευτικά κατάλοιπα στα υγρά απόβλητα, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και τις επιπτώσεις τους στο πόσιμο νερό, την ανθρώπινη υγεία, τη βιοποικιλότητα και το (υδάτινο) περιβάλλον και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε στις μελλοντικές εκδόσεις να περιληφθούν και αυτά·

8.  τονίζει το γεγονός ότι το Θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και το 7ο ΠΔΠ, σε επίπεδο ΕΕ, δημιουργούν ένα πλαίσιο για προοδευτικές περιβαλλοντικές πολιτικές·

9.  θεωρεί ότι ένας στενότερος δεσμός μεταξύ της ΕΕΠΠ και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα ευνοούσε τη συνοχή της δράσης της Ένωσης·

10.  υπογραμμίζει ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε κενά και δυσκολίες εφαρμογής για την επισκόπηση της εφαρμογής·

11.  τονίζει τη σημασία της εναρμόνισης των δεδομένων και των κύκλων υποβολής εκθέσεων προκειμένου να εξορθολογιστούν οι μελλοντικές διαδικασίες επανεξέτασης· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων και να περιλάβει στις μελλοντικές ΕΕΠΠ ειδικό τμήμα για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκθέσεων και των στοιχείων που της παρέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει των διαφόρων οδηγιών· υπογραμμίζει τη σημασία της ασφαλούς ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη·

12.  τονίζει τη σημασία που έχει η στήριξη της ποιοτικής αξιολόγησης με ποσοτικούς στόχους· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια καλύτερη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών·

13.  τονίζει ότι η επανεξέταση θα πρέπει να λάβει υπόψη και να εκτιμήσει τυχόν σοβαρά προβλήματα και την πιθανή σύγκρουση στόχων μεταξύ των περιβαλλοντικών πολιτικών και άλλων τομεακών πολιτικών, επισημαίνοντας τυχόν αποκλίσεις, όπου βρίσκονται, και την εκπόνηση προτάσεων για την αποκατάστασή τους·

14.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μικρότερο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στην αναζήτηση λύσεων για την καλύτερη εφαρμογή·

Πώς θα βελτιωθεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

15.  υπογραμμίζει ότι η έλλειψη ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε άλλες πολιτικές είναι μια από τις βασικές αιτίες των ελλείψεων όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής·

16.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα μπορούσε να βελτιωθεί με την καλύτερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε άλλους τομείς πολιτικής και μέσω της πλήρους εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης·

17.  πιστεύει ότι η έλλειψη διοικητικής ικανότητας και διακυβέρνησης, που είναι δύο από τις κύριες αιτίες πλημμελούς εφαρμογής, απορρέουν εν μέρει από την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης και εν μέρει από την αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων από τα κράτη μέλη· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να προβούν σε σχετικές βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα·

18.  πιστεύει ότι, για μία ορθή και ισχυρή διακυβέρνηση, καθώς και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, είναι επιτακτική ανάγκη οι δημόσιες αρχές να λειτουργούν στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης και διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, να υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, να παρέχονται επαρκείς πόροι και να προβλέπεται οικοδόμηση ικανοτήτων και καλύτερος συντονισμό των μηχανισμών·

19.  είναι της άποψης ότι η χρήση των μέσων της αγοράς από τα κράτη μέλη, όπως η φορολογική πολιτική με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αποτελεί ουσιαστικό και αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη του στόχου της πλήρους εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής·

20.  υποστηρίζει αποφασιστικά την έμφαση που δίδεται στην ΕΕΠΠ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την μεταξύ ομοτίμων επανεξέταση και θεωρεί ότι τούτο θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας να εξεύρουν καινοτόμες λύσεις· είναι πεπεισμένο ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν χρήσιμες οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής·

21.  θεωρεί ότι η ΕΕΠΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αυστηρές προθεσμίες που θα ορίζει η Επιτροπή για τη διασφάλιση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη·

22.  θεωρεί ότι η ΕΕΠΠ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ενημέρωση και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού, για την ενδυνάμωση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της ενεργούς συμμετοχής του ευρέος κοινού και την ενίσχυση της εκπαίδευσης σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική προς όφελος των κρατών μελών και των πολιτών· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μία εργαλειοθήκη με μέτρα για την αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κρατών μελών, στα οποία περιλαμβάνονται και συγκριτικές αναλύσεις των βέλτιστων πρακτικών και εκθέσεις αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, και τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά και να δημοσιοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι διαθέσιμα στο κοινό·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων, μέσω της αναβάθμισης και της προώθησης των προσπαθειών για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη·

24.  τονίζει ότι οι ΜΚΟ και το ευρύτερο κοινό μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της καλύτερης εφαρμογής, προασπίζοντας με τον τρόπο αυτό το κράτος δικαίου όταν υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

25.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των προτύπων·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης και της διασφάλισης της συμμόρφωσης, νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με ελάχιστα πρότυπα για την πρόσβαση σε δικαστικό έλεγχο, και να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού Aarhus για την εφαρμογή της Σύμβασης όσον αφορά τη δράση της Ένωσης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη σύσταση της επιτροπής συμμόρφωσης της Σύμβασης του Aarhus·

Ρόλος των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στη μεταπαρακολούθηση της ΕΕΠΠ

27.  καλεί την Επιτροπή, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση στη διαδικασία ΕΕΠΠ· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και να τις ενθαρρύνουν να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με το δίκτυο IMPEL και να προαγάγουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων προκειμένου να βελτιωθεί επειγόντως η ανταλλαγή δεδομένων, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, να προωθήσουν τη διάδοση ορθών πρακτικών και τη συμμετοχή των πολιτών και να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής των τοπικών αρχών σε μεγαλύτερο βαθμό στη διαδικασία χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής·

29.  καλεί τις αντίστοιχου επιπέδου αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διοργάνωση ανοικτών και χωρίς αποκλεισμούς διαλόγων για την εφαρμογή, με επαρκή πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά σε αυτούς τους διαλόγους και να τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

30.  χαιρετίζει τις προτάσεις πολιτικής της Επιτροπής όσον αφορά το ειδικό πλαίσιο για διαρθρωμένο διάλογο εφαρμογής, αλλά θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί στη διαδικασία αυτή διαφάνεια και η συμμετοχή των αρμόδιων ΜΚΟ και των κύριων ενδιαφερομένων μερών·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων φορέων στην ομάδα εμπειρογνωμόνων «ενσωμάτωσης της πράσινης διάστασης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», αλλά θεωρεί ότι η συμμετοχή μιας ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα μπορούσε να διευκολύνει έναν διαρθρωμένο διάλογο εφαρμογής πέρα από τους εθνικούς διμερείς διαλόγους·

32.  τονίζει ότι το ζήτημα της εφαρμογής θα πρέπει να εμφανίζεται ως θέμα που επανέρχεται συνεχώς στις προτεραιότητες και τα προγράμματα της τριμερούς προεδρίας, θα πρέπει να συζητείται στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενδεχομένως μέσω ειδικού συμβουλίου εφαρμογής, και θα πρέπει να συμπληρώνεται από άλλο φόρουμ συζητήσεων στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών· ζητεί να συγκαλούνται κοινές συνεδριάσεις του Συμβουλίου για την εξέταση της εφαρμογής διατομεακών και οριζόντιων ζητημάτων, κοινών προκλήσεων, καθώς και ζητημάτων που ανακύπτουν με πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.


Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης
PDF 608kWORD 85k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (2016/2269(INI))
P8_TA(2017)0451A8-0340/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως δε το άρθρο 9,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία επισκόπηση της Επιτροπής, του Σεπτεμβρίου του 2015, σχετικά με την εργασιακή και κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2014)0130),

–  έχοντας υπόψη την έκδοση της Επιτροπής, του 2012, με τίτλο «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη το 2012»,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις της 20ής Φεβρουαρίου 2013, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 2013/112/ΕΕ με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), καθώς και το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ(15),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000047/2016 – B8-0369/2016 με θέμα την αντιμετώπιση των ανισοτήτων προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, με θέμα «Ελάχιστο ευρωπαϊκό εισόδημα και δείκτες φτώχειας»(16),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2011, με θέμα «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή»(17),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2009, με τίτλο «Εργασία και φτώχεια: προς την αναγκαία ολιστική προσέγγιση»(18),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού(19),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, της 10ης Μαρτίου 2015, με τίτλο «Social situation in the European Union (2014)» [Κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2014)](20),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού – εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(21),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη – Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: Οι επιπτώσεις της κρίσης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη – Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: Οι κοινωνικές ανισότητες»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Εισοδηματικές ανισότητες και απασχόληση – πρότυπα στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση επισκόπησης του Eurofound με τίτλο «Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Κοινωνική κινητικότητα στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Νέες μορφές απασχόλησης»,

–  έχοντας υπόψη τη θεματική ενημέρωση του Eurofound με τίτλο «Pay inequalities experienced by posted workers: Challenges to the “equal treatment” principle» (Οι διαφορές στις αμοιβές των αποσπασμένων εργαζόμενων: η αμφισβήτηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης) που παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των θέσεων των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2016» (Εξελίξεις στον επαγγελματικό βίο στην Ευρώπη: ετήσια επισκόπηση 2016 του EurWORK), και συγκεκριμένα το κεφάλαιο αυτής με τίτλο «Pay inequalities – Evidence, debate and policies» (Μισθολογικές ανισότητες – Αποδεικτικά στοιχεία, συζητήσεις και πολιτικές),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Αλλαγές στην απασχόληση και μισθολογικές ανισότητες: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης 2017»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Γυναίκες, άνδρες και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη την έκδοση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις, Άνοιξη 2017»(22),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και, πιο συγκεκριμένα, τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 10 «Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ με τίτλο «World Social Situation 2007: The Employment Imperative» (Παγκόσμια οικονομική κατάσταση το 2007: Ανάγκη για απασχόληση),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ, της 21ης Μαΐου 2015, με τίτλο «In it together: Why less inequality benefits all» (Όλοι μαζί: Γιατί η μείωση της ανισότητας είναι προς όφελος όλων),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising» (Διαιρεμένοι: Γιατί συνεχίζεται η αύξηση της ανισότητας),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ, του Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD countries» (Μεγαλύτερη ανισότητα; Κατανομή του εισοδήματος και φτώχεια στις χώρες του ΟΟΣΑ),

–  έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ, της 17ης Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Redistribution, Inequality and Growth» (Αναδιανομή, ανισότητα και ανάπτυξη)(23),

–  έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ, της 8ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?» (Ανισότητα και μη βιώσιμη ανάπτυξη: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος;)(24),

–  έχοντας υπόψη την έκδοση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της 3ης Ιουνίου 2013, με τίτλο: «World of Work Report 2013: Repairing the economic and social fabric» (Επιδιορθώνοντας τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό) και το κεφάλαιο αυτής «Snapshot of the United States» (Μια συνοπτική εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε το University College του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 2014, στο πλαίσιο του έργου «DRIVERS For Health Equity», με τίτλο «Final Scientific Report: Social Inequalities in early childhood health and development: a European-wide systematic review» (Τελική επιστημονική έκθεση: Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και ανάπτυξη των νηπίων: Πανευρωπαϊκή συστηματική εξέταση),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0340/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα και η δικαιοσύνη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ευρωπαϊκών αξιών και ακρογωνιαίο λίθο για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι τόσο των κρατών μελών όσο και της ΕΕ περιλαμβάνουν την προώθηση της απασχόλησης για την επίτευξη ενός υψηλού και διαρκούς επιπέδου απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα μπορεί να υπονομεύσει την κοινωνική εμπιστοσύνη και να διαβρώσει τη στήριξη προς τους δημοκρατικούς θεσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της ανισότητας πρέπει να ενισχυθούν σε οικονομικό, κοινωνικό και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να προωθηθεί η αρμονική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα αναφέρεται τόσο στο εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των ατόμων όσο και στην απώλεια ευκαιριών γι’ αυτά, και εμποδίζει την ενδεχόμενη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, περιορίζοντας έτσι την ανάπτυξη των ατόμων και, κατά συνέπεια, την πιθανή συνεισφορά τους στην κοινωνία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική αιτία της μειωμένης ζήτησης είναι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει τη ζώνη του ευρώ επί 10 και πλέον έτη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα και η ανεργία περιορίζουν την πραγματική ζήτηση, καταπιέζουν την καινοτομία και μπορεί να οδηγήσουν σε ενίσχυση της οικονομικής ευπάθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό και αυξανόμενο επίπεδο ανισότητας παρεμποδίζει όχι μόνο την πρόοδο όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας, αλλά και τις προσπάθειες για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης και, ταυτόχρονα, για τη μείωση της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 47,5 % του συνόλου των ανέργων στην ΕΕ αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας το 2015(25)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα υπονομεύει την ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας(26), σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ(27) ή ο ΟΟΣΑ(28), που έχουν επίσης δηλώσει ότι το υψηλό και αυξανόμενο επίπεδο ανισότητας έχει άμεσο κοινωνικό κόστος, παρακωλύει την κοινωνική κινητικότητα και μπορεί επίσης να παρεμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη, σήμερα και στο μέλλον·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πέντε στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, του αριθμού των ατόμων που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ώστε από 115,9 εκατομμύρια το 2008 να μειωθεί στα 95,9 εκατομμύρια μέχρι το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, ο αριθμός των ατόμων που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ανερχόταν στα 117,6 εκατομμύρια και υπερέβαινε κατά 1,7 εκατομμύρια τον αντίστοιχο αριθμό για το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, 32,2 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 26,5 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει στο απαράδεκτα υψηλό επίπεδο του 23,7 %, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη οι αντίστοιχοι αριθμοί εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η ενεργειακή φτώχεια εξακολουθεί να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα ώστε να οδηγεί σε κύκλο οικονομικής μειονεξίας το 11 % του πληθυσμού της ΕΕ που πλήττεται(29)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ανισότητας που προκαλείται από την κρίση έχει επηρεάσει ιδίως τις γυναίκες, επιδεινώνοντας τη φτώχεια τους και ενισχύοντας ολοένα και περισσότερο τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας πρέπει να αυξηθεί με την εφαρμογή της ισχύουσας και συμπληρωματικής νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και τη βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην ενίσχυση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και σε μια ισχυρότερη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και ευημερία των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ανισοτήτων στην απασχόληση δεν είναι ένα μέσο μόνο για την επίτευξη της ίσης μεταχείρισης, αλλά και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανση του ΟΟΣΑ ότι η μείωση της ανισότητας κατά μία μονάδα του συντελεστή Gini θα σήμαινε αύξηση της συνολικής ανάπτυξης κατά 0,8 % στο διάστημα των επόμενων πέντε ετών(30)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Eurofound, η άτυπη εργασία αναφέρεται σε εργασιακές σχέσεις που δεν συνάδουν με το καθιερωμένο ή τυπικό μοντέλο της πλήρους, τακτικής, αορίστου χρόνου απασχόλησης με έναν και μοναδικό εργοδότη για μεγάλο χρονικό διάστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, οι «μη τυπικές μορφές απασχόλησης» είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για διαφορετικές ρυθμίσεις απασχόλησης που αποκλίνουν από την τυπική απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων της προσωρινής απασχόλησης, της μερικής απασχόλησης και της περιστασιακής εργασίας, της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και άλλων πολυμερών εργασιακών σχέσεων, καθώς και της συγκεκαλυμμένης απασχόλησης και της εξαρτώμενης αυτοαπασχόλησης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ανισότητας συνδέεται με μείωση της κοινωνικής κινητικότητας, υποβάθμιση των ανθρώπινων ικανοτήτων, και περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Eurofound του 2017 σχετικά με την κοινωνική κινητικότητα στην ΕΕ(31) παρέχει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το κοινωνικό υπόβαθρο εξακολουθεί να καθορίζει τις ευκαιρίες ζωής σε πολλά κράτη μέλη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγέθυνση των οικονομιών των κρατών μελών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ανισότητα θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη μεγέθυνση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ έχει διαπιστώσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, την ύπαρξη αντίστροφης σχέσης μεταξύ του εισοδηματικού μεριδίου που συγκεντρώνεται στο ανώτερο 20 % και της οικονομικής μεγέθυνσης, σύμφωνα με την οποία η αύξηση του εισοδηματικού μεριδίου του ανώτερου 20 % του πληθυσμού κατά μία εκατοστιαία μονάδα οδηγεί στην πραγματικότητα σε μικρότερη αύξηση του ΑΕγχΠ, κατά 0,08 εκατοστιαίες μονάδες, τα επόμενα πέντε έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, μια αντίστοιχη αύξηση του εισοδηματικού μεριδίου του κατώτερου 20 % συνδέεται με μεγαλύτερη αύξηση, κατά 0,38 εκατοστιαίες μονάδες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που δεν περιορίζεται σε χρηματικά ζητήματα, αλλά αφορά επίσης τις διαφορές σχετικά με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους ανθρώπους ανάλογα, για παράδειγμα, με το φύλο, την εθνοτική καταγωγή, την αναπηρία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη γεωγραφική τοποθεσία ή την ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολλαπλές ανισότητες σχετικά με την πρόσβαση στην εργασία και εντός του χώρου εργασίας δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία και την ευημερία του ατόμου, καθώς και για τις οικονομικές του δυνατότητες, και ενδέχεται επομένως να οδηγήσουν σε χαμηλή παραγωγικότητα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση κάλυψη στον τομέα της κοινωνικής προστασίας αναλύεται στην έκθεση του Eurofound με τίτλο «Νέες μορφές απασχόλησης»(32), όπου δίδεται μεταξύ άλλων έμφαση στην πιο προβληματική, από πλευράς κοινωνικής προστασίας, εξ αυτών των μορφών, δηλαδή στην περιστασιακή εργασία, και αναφέρονται παραδείγματα νομοθεσίας που εξαιρεί συγκεκριμένα όσους εργάζονται περιστασιακά, καθώς και άλλα παραδείγματα νομοθεσίας που έχει ως στόχο να τους συμπεριλάβει, συνήθως με αντιστάθμιση βάσει εισοδηματικών ορίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία βάσει επιταγής (voucher) και η στρατηγική της από κοινού χρήσης εργαζομένων αποτελούν παραδείγματα μη τυπικής εργασίας που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της κοινωνικής προστασίας στην περιστασιακή εργασία ή στην εργασία μερικής απασχόλησης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες με μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες έχουν υψηλότερα ποσοστά προβλημάτων υγείας και βίας, χαμηλότερες επιδόσεις σε μαθηματικά, γραφή και ανάγνωση, υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, καθώς και υψηλότερα ποσοστά φυλάκισης και ανθρωποκτονιών(33)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες με μεγαλύτερη ισότητα συνεπάγονται λιγότερες δαπάνες πρόνοιας για το κράτος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής αντανακλώνται σε ανισότητες κατά την τρίτη ηλικία, όπως είναι το μικρότερο προσδόκιμο υγιούς ζωής, η φτώχεια στην τρίτη ηλικία και το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών που φτάνει το 40 % περίπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές στρατηγικές για την εξάλειψη της φτώχειας είναι απαραίτητες για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης για όλους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ασφάλεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση του ανθρώπου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Οκτωβρίου 2015 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την «Έκθεση του 2015 για την επάρκεια των συντάξεων: τρέχουσα και μελλοντική επάρκεια του εισοδήματος των ηλικιωμένων στην ΕΕ», θεωρώντας ουσιώδες ότι τα δημόσια συνταξιοδοτικά και άλλα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις για τις γυναίκες και τους άνδρες των οποίων οι δυνατότητες απασχόλησης δεν τους επιτρέπουν ή δεν τους επέτρεπαν να σωρεύσουν επαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα, και δηλώνοντας επιπλέον ότι στις διασφαλίσεις αυτές περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα, διατάξεις για ελάχιστες συντάξεις ή άλλα ελάχιστα εισοδήματα για τους ηλικιωμένους(34)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης αποτελεί σημαντική αιτία για μελλοντικές κοινωνικές αποκλίσεις και αυξανόμενη ανισότητα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο διάστημα μεταξύ 2005 και 2015 ο συντελεστής Gini για την ΕΕ αυξήθηκε από 30,6 σε 31 και ότι η εισοδηματική ανισότητα μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου 20 % του πληθυσμού αυξήθηκε από 4,7 σε 5,2· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο νομισματικής φτώχειας συνδέεται στενά με την εισοδηματική ανισότητα και ότι η νομισματική φτώχεια αυξάνεται σταθερά από το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο διάστημα μεταξύ 2008 και 2014, σημειώθηκε σε αρκετά κράτη μέλη αυξανόμενη ανισότητα από την άποψη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών(35)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες στην οικονομική μεγέθυνση μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό αυτών οδηγούν σε οικονομικές ανισορροπίες εντός της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι υπερβολικά άνισες οικονομικές τάσεις έχουν οδηγήσει σε ακραία ανεργία και θύλακες φτώχειας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια εξέλιξη των ανισοτήτων συνάδει με μια σταθερή αύξηση της ανισότητας στις ανεπτυγμένες χώρες από τη δεκαετία του 1980, όπου η ανισότητα αυξήθηκε, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ(36), ανεξαρτήτως του οικονομικού κύκλου (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις) και οδήγησε έτσι σε αύξηση του συντελεστή Gini κατά τρεις μονάδες, από 0,29 σε 0,32, στο διάστημα μεταξύ 1980 και 2013, που αντιστοιχεί σε 10 % αύξηση κατά τις τελευταίες δεκαετίες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το επίπεδο της ανισότητας μπορεί να καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, τα θεσμικά όργανα και οι υπεύθυνοι για τις πολιτικές παρεμβάσεις επιφορτίζονται με την αντιμετώπιση του ζητήματος, ιδίως σε διαρθρωτικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κενό επενδύσεων στην ΕΕ και ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν βασικά στοιχεία για τη μείωση της ανισότητας μέσω της τόνωσης της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρθρωτικές ελλείψεις πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αναμένεται να επικαιροποιηθεί για να συμβάλει στην αντιμετώπιση του κενού επενδύσεων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τάσεις στην ανισότητα δεν συμπίπτουν απαραίτητα με τις τάσεις σε απόλυτες και ακραίες μορφές φτώχειας, όπως είναι η έλλειψη στέγης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή επαρκούς στήριξης και χρηματοδότησης για τη βιώσιμη και μόνιμη στέγαση είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την υγεία και ενισχύει την ενσωμάτωση και την αποδοχή σε τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφύλαξη της βιωσιμότητας των γειτονιών και η καταπολέμηση του διαχωρισμού συμβάλλουν σημαντικά στη στήριξη της ενσωμάτωσης και τη μείωση των ανισοτήτων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ το 2015 ήταν 24,4 %, ενώ όσον αφορά τα παιδιά ανερχόταν σε 26,9 %·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από την κρίση, και ότι οι πράσινες θέσεις εργασίας έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικές στις κρίσεις από άλλες·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και επισφαλών συνθηκών εργασίας·

Καθιέρωση συντονισμού των ευρωπαϊκών πολιτικών για την καταπολέμηση της ανισότητας

1.  επιβεβαιώνει ότι οι ανισότητες απειλούν το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνουν τη νομιμοποίησή του και μπορούν να πλήξουν την εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήρια δύναμη της κοινωνικής προόδου, μια διάσταση της Ένωσης που πρέπει να αναπτυχθεί· υπενθυμίζει ότι οι τρέχουσες ανισότητες έχουν αρνητικές επιπτώσεις που υπονομεύουν την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα· επισημαίνει ότι η ενθάρρυνση της ανοδικής σύγκλισης και η βελτίωση της ζωής όλων των ευρωπαίων πολιτών πρέπει να εξακολουθούν να συνιστούν τον κινητήριο μοχλό για περαιτέρω ενσωμάτωση·

2.  πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση των ανισοτήτων πρέπει να συγκαταλέγεται στις κύριες προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας ή την προώθηση της σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης, την κοινωνική συνοχή και την κοινή ευημερία·

3.  επισημαίνει ότι η μείωση των ανισοτήτων έχει καίρια σημασία για την προώθηση δικαιότερων και σταθερότερων δημοκρατιών, τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης χωρίς να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, την περιθωριοποίηση του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και για να διασφαλίζεται ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες ασπάζονται το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της σύμφωνα με τις Συνθήκες όσον αφορά την προώθηση της ευημερίας των λαών της, την επίτευξη πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την ισότητα μεταξύ πολιτών από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και την κοινωνική ένταξη όλων των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση ή υφίστανται περιθωριοποίηση·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της κοινωνικής προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ΕΕ· παρατηρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν έδωσε προτεραιότητα στην επίτευξη των στόχων αυτών και στη μείωση των ανισοτήτων· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαδικασία συντονισμού των πολιτικών προκειμένου να βελτιωθεί η παρακολούθηση, η αποτροπή και η διόρθωση των αρνητικών τάσεων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις ανισότητες και να εξασθενίσουν την κοινωνική πρόοδο ή να επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνική δικαιοσύνη, εφαρμόζοντας προληπτικά και διορθωτικά μέτρα όπου κρίνεται απαραίτητο· πιστεύει ότι συγκεκριμένες πολιτικές που θα αποσκοπούν στην καταπολέμηση των οικονομικών ανισοτήτων πρέπει να εξεταστούν και, ενδεχομένως, να συμπεριληφθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6.  πιστεύει ότι τα κοινωνικά μέτρα μπορεί να θεωρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις μέτρα ελάφρυνσης και θα πρέπει να συμπληρώνονται από οικονομικές πολιτικές και κοινωνικά υπεύθυνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί μια θετική, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να μειωθεί διαρθρωτικά η τάση προς την ανισότητα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και με την επιφύλαξη των εθνικών αρμοδιοτήτων, να αξιολογήσει καλύτερα τις ανισορροπίες σε σχέση με το εισόδημα και την κατανομή του πλούτου, και μέσω μεμονωμένων εκθέσεων εμπεριστατωμένης επισκόπησης (IDR) σε περίπτωση που εντοπιστούν οι εν λόγω ανισορροπίες, προκειμένου να συνδεθεί ο οικονομικός συντονισμός με την απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ακριβή και επικαιροποιημένη εικόνα των διαφορών στο εισόδημα και τον πλούτο, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη μεταξύ των χωρών και στο εσωτερικό αυτών, και να δικαιολογεί τις προτάσεις και τις συστάσεις της για πολιτικές αποφάσεις με αξιόπιστα και αναλυτικά δεδομένα· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει ποιοι θα πρέπει να είναι οι πιο ακριβείς δείκτες οικονομικής ανισότητας (δείκτης Gini, δείκτες Palma, δείκτης Theil, μερίδιο μισθών, λόγος κατώτατου μισθού προς το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ή προς τον μέσο μισθό, κ.λπ.), και να παρακολουθήσει την εξέλιξη των ανισοτήτων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συνολική ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα όλων των παραγόντων·

8.  σημειώνει ότι οι περιοχές με σοβαρά ή μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές με την πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ, καθώς και οι απομακρυσμένες και εγκαταλειμμένες περιοχές, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά την εξασφάλιση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση και ότι, ως αποτέλεσμα, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών είναι συχνά πιο δαπανηρή για τα δημόσια οικονομικά και οι πολίτες πρέπει να διανύουν μεγαλύτερη απόσταση για να τις λαμβάνουν·

9.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να κατευθυνθούν οι επενδύσεις προς τη βελτίωση της εδαφικής συνοχής, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο βιομηχανικός ιστός των περιοχών που αντιμετωπίζουν σοβαρά ή μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, ιδίως όσον αφορά την ευρυζωνική πρόσβαση·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει φιλόδοξες επενδύσεις στην κοινωνική προστασία, τις υπηρεσίες και υποδομές από τα κράτη μέλη, μέσω μιας πιο στοχοθετημένης και στρατηγικής χρήσης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των κρατών μελών και των περιφερειών·

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που θα προωθεί την ανοδική σύγκλιση, λαμβάνοντας υπόψη το μερίδιο αρμοδιοτήτων που θεσπίζεται στις Συνθήκες, και για την οικοδόμηση μιας βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ·

12.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες συνεργασίας με τα κράτη μέλη για την επίτευξη όλων των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κατά 20 εκατομμύρια άτομα, και να ευθυγραμμίσει το πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, και συνεπώς να συμπεριλάβει στους στόχους την καταπολέμηση της ανισότητας και της ακραίας φτώχειας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει μεγάλη προσοχή στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να λαμβάνει υπόψη -και στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στις συστάσεις ανά χώρα- τον πίνακα αποτελεσμάτων της Eurostat σχετικά με τους βασικούς δείκτες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία είναι πρωτίστως υπεύθυνα για τις κοινωνικές πολιτικές τους οι οποίες πρέπει να στηρίζονται και να συμπληρώνονται από ευρωπαϊκή δράση, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της ανισότητας μεταξύ εισοδηματικών ομάδων και να ενθαρρύνουν τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου μέτρων που θα εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους, δημόσια εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις, επαρκείς δημόσιες υποδομές και κοινωνικές υπηρεσίες, και θα προωθεί την ισότητα των ευκαιριών· τονίζει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει μια εύρυθμα λειτουργούσα «κοινωνική αναρρίχηση»·

14.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να καθιερώσει την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για τη μείωση των ανισοτήτων και την αύξηση της κοινωνικής συνοχής·

15.  υπογραμμίζει την υπεροχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι το εργατικό δίκαιο και τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην εκ νέου εξισορρόπηση των οικονομιών, στην υποστήριξη των εισοδημάτων και στην προώθηση της επενδυτικής ικανότητας· υπενθυμίζει τη σημασία του σεβασμού των κοινωνικών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και των δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης, και της προάσπισης της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων·

16.  επισημαίνει ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η μελλοντική βαρύτητα των τομεακών πολιτικών για τη μείωση των ανισοτήτων και ότι, ειδικότερα, η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και για μια επενδυτική πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (π.χ. σε μεγάλες υποδομές, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση) και η διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής, σε όλες τις πτυχές της, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ευκαιρίες που παρέχουν οι εν λόγω πολιτικές όσον αφορά οικονομικούς, κοινωνικούς και εδαφικούς παράγοντες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να αναπτύξει ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με σκοπό τη στρατηγική επένδυση σε πράσινες θέσεις εργασίας στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς υγείας και περίθαλψης, καθώς και στην κοινωνική οικονομία, το δυναμικό απασχόλησης της οποίας είναι αναξιοποίητο·

Μέτρα για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης

17.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την πορεία της ανισότητας στην ΕΕ μετά την κρίση, η οποία ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση της ανεργίας· εκτιμά ότι η ανεργία είναι πηγή ανισοτήτων και ότι οι πολιτικές για τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης που στοχεύουν στους κύριους θύλακες ανεργίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών του κατώτατου πεμπτημορίου·

18.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη γραπτή δήλωση διατάξεις για την εξάλειψη των διακρίσεων που βασίζονται στο συμβατικό καθεστώς και για τη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε εργαζομένου σε δίκαιους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τα πρότυπα περί αξιοπρεπούς εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·

19.  τονίζει το γεγονός, επιπλέον, ότι τα υψηλά επίπεδα ανεργίας ασκούν καθοδική πίεση στους μισθούς και μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχουν επίσης αρνητικές συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες· τονίζει ότι αυτή καθαυτή η καταπολέμηση της ανεργίας αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή προϋπόθεση για τη μείωση των ανισοτήτων·

20.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020, συμπεριλαμβανομένης μιας καλύτερης προσέγγισης των νέων ηλικίας κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην καλύτερη υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, εστιάζοντας περισσότερο στους πλέον ευάλωτους νέους οι οποίοι καλούνται συχνά να καλύψουν πολύπλοκες ανάγκες, και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ και διασφαλίζοντας ακριβή και διαφανή εφαρμογή και αξιολόγηση·

21.  τονίζει την ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης των νέων που έχουν κάνει χρήση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, με στόχο τη βιώσιμη και αποτελεσματική ένταξή τους στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω ευελιξίας της ΠΑΝ, και για χώρες με καλές επιδόσεις όσον αφορά τις πολιτικές για τους νέους, μέσω της ενσωμάτωσης καθεστώτων για την προστασία των νέων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην εργασία, προκειμένου να αντισταθμίζεται ο αποκλεισμός των νέων από ανταποδοτικά καθεστώτα κοινωνικής προστασίας που ισχύουν στην Ευρώπη·

22.  τονίζει ότι προγράμματα όπως οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η ΠΑΝ δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τις προσπάθειες που οφείλουν να καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για την προώθηση της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας· αναγνωρίζει ότι η ποιοτική και προσβάσιμη εκπαίδευση συνιστά αποφασιστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων· ζητεί, ως εκ τούτου, την αύξηση των επενδύσεων στη δημόσια εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση πράσινων θέσεων εργασίας και τόνωσης της απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές και σε παρακμάζουσες ζώνες, ώστε να καταστούν οι περιοχές αυτές πιο ελκυστικές για τις γυναίκες·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, μέσω του ΕΚΤ και της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους αντίστοιχα, την πλήρη εφαρμογή των μέτρων σε εθνικό επίπεδο που προβλέπονται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν την οικονομική και νομισματική ένωση με μια πλήρως ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με ευρεία κάλυψη κοινωνικής προστασίας· πιστεύει ότι οι αγορές εργασίας και τα συντονισμένα και ισχυρά συστήματα πρόνοιας που λειτουργούν εύρυθμα είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας ανοδικής σύγκλισης προς την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλει μελέτη σχετικά με το πώς μπορεί η ΕΕ να στηρίξει και να προωθήσει προγράμματα εγγυημένης δημόσιας απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για κινητικότητα και βελτιώνοντας τις στρατηγικές πρόσληψης και κατάρτισης, ιδίως μέσω κατάρτισης κατά την εργασία και μέσω στοχοθετημένων επενδύσεων που θα ενισχύουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα αυξήσουν τη ζήτηση για απασχόληση· υπενθυμίζει ότι η επανεκπαίδευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο που επιτρέπει την επανενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας και βοηθά στην αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και στην καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων με διαθέσιμες θέσεις εργασίας· τονίζει ότι η επικύρωση των δεξιοτήτων και η αναγνώριση της τυπικής και της άτυπης μάθησης αποτελούν σημαντικά εργαλεία ώστε είναι δυνατή η αξιολόγηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στις αγορές εργασίας· επιμένει ότι οι ευκαιρίες διά βίου μάθησης θα πρέπει να προωθούνται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης ηλικίας, ώστε να αξιοποιείται το πλήρες δυναμικό τους για την καταπολέμηση των ανισοτήτων·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στις προσλήψεις και κατά των διαδικασιών πρόσληψης που εισάγουν διακρίσεις οι οποίες εμποδίζουν την είσοδο ατόμων στην αγορά εργασίας λόγω (μεταξύ άλλων) φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, χαρακτηριστικών φύλου, εθνότητας, αναπηρίας ή ηλικίας·

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης

28.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συχνότητα της αδήλωτης εργασίας, τον αριθμό των άτυπων συμβάσεων εργασίας και άλλων μορφών μη τυπικής απασχόλησης, που μπορούν να οδηγήσουν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε αύξηση της ανισότητας σε ορισμένα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι η κατάλληλη κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία πρέπει να παρέχονται σε όλους τους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παραοικονομίας και της αδήλωτης εργασίας·

29.  θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τους μισθούς διαβίωσης, την ασφάλεια της εργασίας, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την περαιτέρω έρευνα σε σχέση με την παρακολούθηση και τη βελτίωση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και της συνολικής ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, βάσει της έρευνας του Eurofound·

30.  θεωρεί ότι ορισμένες μορφές απασχόλησης, όπως οι συμβάσεις μηδενικών ωρών και η μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση, δεν δίνουν τη δυνατότητα για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης· θεωρεί ότι έχει καίρια σημασία να διασφαλίζονται κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, όπου κρίνεται σκόπιμο, για πρακτική άσκηση, μαθητεία και άσκηση, να θεσπιστούν όρια για τις μη τυπικές μορφές εργασίας και να απαγορευτούν οι συμβάσεις μηδενικών ωρών, η χρήση εργαζομένων μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης για την αντικατάσταση εργαζομένων που απεργούν και η χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου για μόνιμα καθήκοντα·

31.  παρατηρεί ότι η εθελούσια μερική απασχόληση μπορεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην αγορά για ορισμένες κατηγορίες ατόμων που υποεκπροσωπούνται επί του παρόντος σε αυτήν και να χρησιμεύσει για ρυθμίσεις με στόχο την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

32.  πιστεύει ακράδαντα ότι μία ακριβής κοινή κατάταξη της απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να εξεταστεί ως ιδέα, προκειμένου να μειωθούν οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας βάσει επιστημονικά αποδεδειγμένων γεγονότων και δεδομένων· είναι πεπεισμένο ότι η εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία στον ίδιο χώρο θα μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων·

33.  επισημαίνει τη σημασία της δέουσας μελέτης των διαφόρων επιδράσεων και πτυχών που έχει η αυξανόμενη αυτοματοποίηση και του αντικτύπου της καθυστέρησης στην προσαρμογή της νομοθεσίας, που θα μπορούσε να ασκήσει καθοδική πίεση στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και στους μισθούς, πλήττοντας ιδίως τους εργαζόμενους χαμηλής και μεσαίας εξειδίκευσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διατήρησης της κοινωνικής προστασίας και των μισθών σε ικανοποιητικά επίπεδα·

34.  θεωρεί ότι το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων πρέπει να παρέχει οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη διά βίου μάθηση για όλους τους εργαζομένους και να διασφαλίζει την προσαρμογή στην ψηφιοποίηση και τις μόνιμες τεχνολογικές αλλαγές·

35.  λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με οδηγία πλαίσιο για ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει να καθορίζει κοινούς κανόνες και δείκτες και να υποδεικνύει μεθόδους παρακολούθησης της εφαρμογής της· τονίζει ότι το εργαλείο των προϋπολογισμών αναφοράς, που καταδεικνύουν το κόστος αξιοπρεπούς διαβίωσης για διαφορετικές ρυθμίσεις στέγασης, τη σύνθεση νοικοκυριού και τις ηλικίες, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της επάρκειας των συστημάτων κατώτατου εισοδήματος που θεσπίζεται από τα κράτη μέλη·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για τα υψηλά επίπεδα μη λήψης στα συστήματα κατώτατου εισοδήματος, όπου εφαρμόζονται, γεγονός που επισημαίνει την ύπαρξη πολλών εμποδίων, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβατικών διαδικασιών και του στιγματισμού, τα οποία συνδέονται με την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα εν λόγω συστήματα· πιστεύει ότι τα προγράμματα στήριξης εισοδήματος έχουν ζωτική σημασία για την αποφυγή των άνισων οικονομικών τάσεων, μέσω της στήριξης των ατόμων πριν φτάσουν στο στάδιο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

37.  τονίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης για τον καθορισμό των μισθών, και την ανάγκη να παραμείνουν αυτοί οι μηχανισμοί στα χέρια των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με την αυτονομία τους που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σχετικά με δείκτη μισθού διαβίωσης, προκειμένου να εκτιμάται το κόστος διαβίωσης και το εισόδημα που απαιτείται κατά προσέγγιση για την κάλυψη των βασικών αναγκών μιας οικογένειας σε κάθε κράτος μέλος και περιφέρεια· επισημαίνει ότι για όλα τα νοικοκυριά είναι απαραίτητο ένα επαρκές επίπεδο εισοδήματος προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι φτωχοί εργαζόμενοι να αποκτούν οικονομική ανεξαρτησία, διατηρώντας παράλληλα στέγη και επισιτιστική ασφάλεια·

38.  τονίζει ότι σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της κατασκευής νέων κατοικιών θα πρέπει να κινητοποιηθούν, πέραν των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ, άλλες μορφές ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης ως τρόπος ενίσχυσης των δραστηριοτήτων των εθνικών δημόσιων τραπεζών ή άλλων οργανισμών στον τομέα της οικονομικά προσιτής και κοινωνικής στέγασης·

39.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την υγεία και ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους, μεταξύ άλλων με τη ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας·

40.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ και ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να το σέβονται, να τηρούν τις αρχές του και να προωθούν την τήρησή του(37)· πιστεύει ότι η φθίνουσα διαπραγματευτική ισχύς των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν έχει συμβάλει στους εν λόγω στόχους και θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο χαμηλής αύξησης των μισθών και εξάπλωσης του φαινομένου της επισφαλούς εργασίας·

41.  σημειώνει τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της προώθησης της διαπραγματευτικής ισχύος των υπαλλήλων μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των αγορών εργασίας, που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, την κοινή ευημερία και την κοινωνική συνοχή· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει ο διάλογος μεταξύ κοινωνικών εταίρων στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να διασφαλίσουν το δικαίωμα του συνδικαλισμού, όπως επίσης τη δύναμη και την αυτονομία τόσο των ενώσεων εργαζομένων όσο και των ενώσεων εργοδοτών κατά τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο·

42.  επισημαίνει, επιπλέον, τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου με εκπροσώπους διαφόρων ομάδων της κοινωνίας, ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, κατά τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με τις ανισότητες·

43.  ζητεί την εφαρμογή μιας πολιτικής κατά των διακρίσεων που θα διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών απασχόλησης και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στην απεμπλοκή της οδηγίας κατά των διακρίσεων·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση ώστε να διασφαλίσουν ότι αντιμετωπίζεται στον χώρο εργασίας το ζήτημα των διακρίσεων, της παρενόχλησης και της βίας λόγω φύλου, ταυτότητας/έκφρασης φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού και χαρακτηριστικών φύλου (μεταξύ άλλων), και ότι εφαρμόζονται σαφείς μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων και στήριξης για τα θύματα, καθώς και διαδικασίες κατά των δραστών·

Ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και της κοινωνικής προστασίας

45.  επισημαίνει ότι σε πολλές χώρες τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά από τη δημοσιονομική εξυγίανση, και υπάρχουν επιπτώσεις όσον αφορά τις εισοδηματικές ανισότητες· πιστεύει ότι τα συστήματα πρόνοιας θα πρέπει να λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας, αλλά και να διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά εργασίας· επισημαίνει την ανάγκη για μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας και κοινωνικής συνοχής όπως αντικατοπτρίζεται στην οριζόντια κοινωνική ρήτρα (άρθρο 9 ΣΛΕΕ), που εστιάζει στην κοινωνική διάσταση των ενωσιακών πολιτικών και στη δέσμευση για εφαρμογή της αρχής της συνεκτίμησης της κοινωνικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης·

46.  δηλώνει ότι η κοινωνική πρόοδος, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό δείκτη για την κοινωνική πρόοδο, είναι η ικανότητα μιας κοινωνίας να εκπληρώνει τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες των πολιτών της, να δημιουργεί τις δομικές μονάδες που επιτρέπουν στους πολίτες και στις κοινότητες να ενισχύουν και να διατηρούν την ποιότητα ζωής τους, και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε όλα τα άτομα να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους·

47.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα προνοίας τους (εκπαίδευση, υγεία, στέγαση, συντάξεις και μεταφορές) βάσει υψηλού επιπέδου κοινωνικών διασφαλίσεων, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη συνολική προστασία των ατόμων, λαμβανομένων υπόψη των νέων κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων ομάδων που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και, εν τέλει, κοινωνικής κρίσης που βιώνουν τα κράτη μέλη·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να τονώσουν τις επενδύσεις στις ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, τονίζοντας ότι τέτοιες επενδύσεις φαίνεται να αποδίδουν, ιδίως για παιδιά από μειονεκτούσες οικογένειες· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν, με την υποστήριξη της Επιτροπής και σύμφωνα με τους στόχους της Βαρκελώνης, τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί καθολική και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση από μικρή ηλικία (0-3 ετών), καθώς αυτό έχει καίρια σημασία για την καταπολέμηση των ανισοτήτων μακροπρόθεσμα·

49.  ζητεί καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση, με προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών από την έξωση και την υπερχρέωση και προώθηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου παροχής δεύτερης ευκαιρίας για άτομα και οικογένειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

50.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενεργήσουν ταχέως όσον αφορά την τρέχουσα μεταναστευτική και προσφυγική κρίση και αφενός να εγγυηθούν ότι οι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση σε ταχείες διαδικασίες εκμάθησης γλώσσας και πολιτισμού, σε κατάρτιση, σε ποιοτική στέγαση, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και την κοινωνική προστασία, στην αναγνώριση τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και αφετέρου να εξασφαλίσουν την ένταξή τους στην κοινωνία·

51.  επιβεβαιώνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται για όλους καθολική πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις και συντάξεις γήρατος· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των δημόσιων και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων προκειμένου να παρέχεται ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, ανώτερο του ορίου της φτώχειας, και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο και να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για «μόρια συμψηφισμού περιόδων φροντίδας» στα συνταξιοδοτικά συστήματα, ώστε να αντισταθμίζονται οι χαμένες εισφορές γυναικών και ανδρών λόγω φροντίδας παιδιών και ευθυνών μακροχρόνιας φροντίδας, ως εργαλείο για τη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών· επισημαίνει ότι, ενώ τα ατομικά συνταξιοδοτικά συστήματα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για τη βελτίωση της επάρκειας των συντάξεων, τα εκ του νόμου προβλεπόμενα συνταξιοδοτικά συστήματα που βασίζονται στην αλληλεγγύη εξακολουθούν τα αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας στην τρίτη ηλικία και του κοινωνικού αποκλεισμού·

52.  επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες θα πρέπει να διασφαλίζονται, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε αξιοπρεπή και χωρίς εμπόδια εργασία, υπηρεσίες και βασική εισοδηματική ασφάλεια προσαρμοσμένη στις ειδικές ατομικές ανάγκες, αξιοπρεπή πρότυπα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης και ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία από την εκμετάλλευση και την καταναγκαστική εργασία·

53.  εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης αλλά ότι τα οφέλη δεν κατανέμονται πάντα ορθά και αυτό μπορεί να εκληφθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας και τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και ταυτόχρονα προστατεύουν την ποιοτική απασχόληση και τα δικαιώματα των εργαζομένων και διασφαλίζουν την ύπαρξη ευρωπαϊκών και εθνικών μηχανισμών για την αποζημίωση των εργαζομένων και των τομέων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από μείζονες αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

54.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές ανταγωνισμού της ΕΕ καθιστούν δυνατό τον θεμιτό ανταγωνισμό και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των καρτέλ ή των ασύμβατων κρατικών ενισχύσεων, που στρεβλώνουν τις τιμές και διαταράσσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με σκοπό να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών·

Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

55.  θεωρεί ότι το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες θα πρέπει να διασφαλίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ανησυχεί διότι η υπάρχουσα ανισότητα που προκύπτει για όσους ζουν στην ΕΕ, αλλά ιδίως για τα παιδιά και τους νέους, επιδεινώνεται συχνά από τον μη βασιζόμενο στην ισότητα σχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και έχει επιζήμιες συνέπειες για την ευημερία και την ανάπτυξη των νέων, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη χαμηλή αυτοεκτίμηση ή ενσωμάτωση των ευρωπαίων νέων στην κοινωνία, ιδίως εκείνων που δεν διαθέτουν πόρους και ευκαιρίες·

56.  τονίζει ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη μείωση των ανισοτήτων και καλεί εν προκειμένω τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να επενδύσουν δεόντως για να διασφαλίσουν την ισότητα των ευκαιριών· επιβεβαιώνει τη σημασία που έχουν, για τους νέους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση και η πρόσβαση στην υποστήριξη των σπουδαστών· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη για τη δημιουργία επαρκούς, αξιοπρεπούς και προσβάσιμης στέγασης των νέων ώστε να τους στηρίξουν κατά τις περιόδους μετάβασης·

57.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως μεταξύ των παιδιών, ορίζοντας στόχους για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, επιδιώκοντας τη συντονισμένη υλοποίηση της σύστασης «Επένδυση στα Παιδιά», και μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος Εγγυήσεων για τα Παιδιά·

58.  τονίζει, επιπλέον, ότι πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες αποτελούν ισχυρά εργαλεία συνοχής και κοινωνικής ένταξης, και επισημαίνει ότι οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να βελτιώσουν τις προοπτικές σε επίπεδο απασχόλησης για τα μειονεκτούντα μέλη της κοινωνίας χάρη στην εκμάθηση προσωπικών δεξιοτήτων·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

60.  θεωρεί ότι η ραγδαία αύξηση της έλλειψης στέγης στα περισσότερα κράτη μέλη συνιστά επείγον ζήτημα· πιστεύει ότι, σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να περιορίσουν την ανοδική τάση της έλλειψης στέγης με σκοπό τη σταδιακή κατάργησή της·

Επίτευξη πραγματικής ισορροπίας μεταξύ των φύλων

61.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει ανταποκριθεί στην έκκλησή του για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες που ζουν και εργάζονται στην ΕΕ, μέσω της πρότασης οδηγίας σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών· υπενθυμίζει την έκκλησή του για επαρκή αμοιβή και κοινωνική προστασία, και τονίζει ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή είναι μια καλή βάση για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και για ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, ως μέσο μείωσης των ανισοτήτων στην αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία·

62.  τονίζει ότι η περαιτέρω ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσω της βελτίωσης της στήριξης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς και μέσω της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών και της θέσης τους στην αγορά εργασίας, και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες όσον αφορά τους μισθούς, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τις ευκαιρίες για εργασία πλήρους απασχόλησης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επίτευξη μακροπρόθεσμης οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς, τη γεφύρωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών·

63.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλίες, αν κρίνεται απαραίτητο, για την κατάργηση οποιουδήποτε είδους μισθολογικού χάσματος, ορίζοντας ποινές για τα κέντρα εργασίας που παραβιάζουν το δικαίωμα στην ισότητα καθώς ορίζουν διαφορετικούς μισθούς για τις ίδιες κατηγορίες θέσεων εργασίας, ανάλογα με το κατά πόσον καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες ή γυναίκες·

64.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την υφιστάμενη νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας, εξακολουθεί να υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και ακόμα μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό χάσμα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

65.  εκφράζει ανησυχία για την αύξηση του ποσοστού φτώχειας, ιδίως μεταξύ των γυναικών, και για το γεγονός ότι οι μόνες μητέρες και οι νέες και ηλικιωμένες γυναίκες, πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια· επισημαίνει ότι η μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια άτομα έως το 2020 μπορεί να επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας και ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας οι οποίες βασίζονται στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και εστιάζουν κυρίως στην αύξηση και στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι η φτώχεια συνεχίζει να υπολογίζεται με βάση το συσσωρευμένο εισόδημα ενός νοικοκυριού, δηλαδή με βάση την υπόθεση ότι όλα τα μέλη του νοικοκυριού λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές και κατανέμουν ισομερώς τους αντίστοιχους πόρους· ζητεί την εξατομίκευση των δικαιωμάτων και των υπολογισμών με βάση το ατομικό εισόδημα για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές διαστάσεις της φτώχειας των γυναικών·

66.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, καθώς και συστημάτων φορολογίας και επιδομάτων που είναι απαλλαγμένα από αντικίνητρα για το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της οικογένειας όσον αφορά την πρόθεσή του να εργαστεί ή να εργαστεί περισσότερο, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·

67.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για ταχεία έκδοση της οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, ως σημαντικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ίσης εκπροσώπησης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

Εκσυγχρονισμός των φορολογικών συστημάτων

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διορθώσουν τις υπερβολικές διαπροσωπικές ανισότητες υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας τις πιο παραγωγικές μορφές επενδύσεων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι αντικειμενικές φορολογικές πολιτικές έχουν καίρια σημασία και ότι πολλά κράτη μέλη χρειάζονται ριζική φορολογική μεταρρύθμιση· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει, να παράσχει συμβουλές, να προωθήσει και να προετοιμάσει σημεία αναφοράς εν όψει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

69.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πραγματικά μέτρα κατά της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης, τα οποία θα αποτελέσουν σημαντικό μέσο μείωσης των οικονομικών ανισοτήτων και βελτίωσης της συλλογής φορολογικών εσόδων στα κράτη μέλη·

70.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς δημόσιοι προϋπολογισμοί για τις υπηρεσίες υγείας, στέγασης, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες απασχόλησης και εκπαίδευσης· πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η πάταξη της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση και η αντιμετώπιση της ανισότητας πλούτου, μεταξύ άλλων μέσω της ανακατανομής της υπερβολικής συγκέντρωσης πλούτου, καθώς αυτό έχει ζωτική σημασία για τη μη επιδείνωση της ανισότητας σε πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει, επιπλέον, ότι απαιτούνται μέτρα, σε τομείς όπως η χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, ο περαιτέρω συντονισμός, η προσέγγιση και η εναρμόνιση, κατά περίπτωση, της φορολογικής πολιτικής, καθώς και μέτρα κατά των φορολογικών παραδείσων, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και μέτρα για τη βελτιστοποίηση του μείγματος φόρων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους ως μεριδίου του φορολογικού εισοδήματος του κράτους μέλους από τα φορολογικά έσοδα που βασίζονται στην εργασία και τα φορολογικά έσοδα που βασίζονται στον πλούτο·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 57.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0260.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0317.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0136.
(7) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 19.
(8) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 141.
(9) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 130.
(10) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 68.
(11) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 57.
(12) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 77.
(13) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 25.
(14) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 8.
(15) ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 11.
(16) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 23.
(17) ΕΕ C 248 της 25.8.2011, σ. 130.
(18) ΕΕ C 318 της 23.12.2009, σ. 52.
(19) ΕΕ C 166 της 7.6.2011, σ. 18.
(20) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13608&langId=en
(21) Γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 649/11, SOC 124, 15 Φεβρουαρίου 2011.
(22) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Institutional Paper 025, Μάιος 2016.
(23) Συντάκτες: Jonathan D. Ostry, Andrew Berg και Charalambos G. Tsangarides.
(24) Συντάκτες: Andrew Berg και Jonathan D. Ostry.
(25) Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics
(26) ΔΝΤ (2017), «IMF Working Paper WP 17/76: Inequality Overhang» (Έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ, WP17/76: Υπερβολική Ανισότητα). Συντάκτες: Francesco Grigoli και Adrian Robles, Ουάσινγκτον: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
(27) ΔΝΤ (2015), Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective (Αιτίες και επιπτώσεις της εισοδηματικής ανισότητας: Μια παγκόσμια προοπτική). Εσωτερικό έγγραφο εργασίας SDN/15/13 Ουάσινγκτον: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf
(28) ΟΟΣΑ (2015) «In it Together: Why Less Inequality Benefits All» (Όλοι μαζί: Γιατί η μείωση της ανισότητας είναι προς όφελος όλων): Έκδοση ΟΟΣΑ.
(29) Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/f8/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion%2C_EU-27_and_EU-28%2C_2005-2015.JPG
(30) ΟΟΣΑ (2015), «In it Together: Why Less Inequality Benefits All» (Όλοι μαζί: Γιατί η μείωση της ανισότητας είναι προς όφελος όλων), σ. 67.
(31) Eurofound (2017), «Social mobility in the EU» (Κοινωνική κινητικότητα στην ΕΕ), Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(32) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1461en.pdf
(33) «Inequality and mental illness» (Ανισότητα και ψυχική ασθένεια), R. Wilkinson και K. Pickett, Department of Health Sciences, University of York, ΗΒ· δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στις 25 Μαΐου 2017· S2215-0366(17)30206-7
(34) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα), «Επαρκή εισοδήματα συνταξιοδότησης στις γηράσκουσες κοινωνίες - Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου = Έγκριση», 12352/15,http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12352-2015-INIT/el/pdf
(35) Eurofound (2017), «Εισοδηματικές ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση».
(36) ΟΟΣΑ (2015), «In it Together: Why Less Inequality Benefits All» (Όλοι μαζί: Γιατί η μείωση της ανισότητας είναι προς όφελος όλων), Παρίσι: Έκδοση ΟΟΣΑ.
(37) Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου