Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
 Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje a pokuty)
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018
 Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/003 GR/Attica retail
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/005 FI/Retail
 Rozpočtový proces na rok 2018
 Žádost, aby byla Ana Gomesová zbavena imunity
 Změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce ***I
 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Egyptem: účast Egypta na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***
 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Alžírskem: účast Alžírska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***
 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Jordánskem: účast Jordánska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***
 Přistoupení Chile, Islandu a Baham k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 *
 Přistoupení Panamy, Uruguaye, Kolumbie a Salvadoru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 *
 Přistoupení San Marina k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 *
 Přistoupení Gruzie a Jižní Afriky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 *
 Přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 ***I
 Zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru ***I
 Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii ***I
 Povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku *
 Správní spolupráce a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty *
 Situace v Jemenu
 Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením
Texty (373 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí