Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 30. november 2017 - Bruxelles
 Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017
 Forslag til ændringsbudget nr. 6/2017: Reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter og bøder)
 Mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud
 Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/003 GR/Attica retail
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/005 FI/Retail
 Budgetproceduren for 2018
 Anmodning om ophævelse af Ana Gomes' immunitet
 Midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og til målet om europæisk territorialt samarbejde ***I
 Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Egypten: Egyptens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)***
 Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Algeriet: Algeriets deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***
 Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Jordan: Jordans deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***
 Chiles, Islands og Bahamas' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *
 Panamas, Uruguays, Colombias og El Salvadors tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *
 San Marinos tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *
 Georgiens og Sydafrikas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *
 Overgangsordning til afhjælpning af konsekvenserne af indførelsen af IFRS 9 ***I
 Et instrument, der bidrager til stabilitet og fred ***I
 Usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens ***I
 Momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer *
 Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift *
 Situationen i Yemen
 Gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi
Tekster (359 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik