Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 30 ta' Novembru 2017 - Brussell
 Il-Mobilizzazjoni tal-Marġini ta' Kontinġenza fl-2017
 Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2017: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' pagament u impenn f'konformità mat-tbassir aġġornat tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji u multi)
 Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2018
 Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2017/003 GR/Attica retail
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/005 FI/Retail
 Proċedura baġitarja 2018
 It-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ana Gomes
 Tibdil fir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u fir-riżorsi għall-investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi u l-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea ***I
 Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Eġittu: il-parteċipazzjoni tal-Eġittu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) ***
 Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Alġerija: il-parteċipazzjoni tal-Alġerija fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) ***
 Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Ġordan: il-parteċipazzjoni UE/Ġordan fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) ***
 L-adeżjoni taċ-Ċilì, tal-Iżlanda u tal-Bahamas mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri *
 L-adeżjoni tal-Panama, tal-Urugwaj, tal-Kolombja u ta’ El Salvador mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri *
 L-adeżjoni ta’ San Marino mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri *
 L-adeżjoni tal-Georgia u tal-Afrika t’Isfel mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri *
 Arranġamenti tranżitorji għall-mitigazzjoni tal-impatt tal-introduzzjoni tal-IFRS 9 ***I
 Strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi ***I
 Il-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza ***I
 Obbligi tat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-provvisti ta' servizzi u għall-bejgħ mill-bogħod ta' prodotti *
 Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud *
 Sitwazzjoni fil-Jemen
 L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità
Testi (379 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza