Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 30. novembra 2017 - Brusel
 Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné príjmy a pokuty)
 Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu na rok 2018
 Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/003 GR/Attica retail
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/005 FI/Retail
 Rozpočtový postup na rok 2018
 Žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej
 Zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca ***I
 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Egyptom: účasť Egypta na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***
 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Alžírskom: účasť Alžírska na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***
 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Jordánskom: účasť Jordánska na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***
 Pristúpenie Čile, Islandu a Bahám k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Panamy, Uruguaja, Kolumbie a Salvádoru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie San Marína k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Gruzínska a Juhoafrickej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 ***I
 Nástroj na podporu stability a mieru ***I
 Poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania ***I
 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku *
 Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty *
 Situácia v Jemene
 Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia
Texty (364 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia