Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 12 декември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II
 Изменения към няколко регламента в областта на земеделието и развитието на селските райони ***I
 Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I
 Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I
 Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца
 Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле
 Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ***I
 Споразумение за въздушен транспорт ЕС—САЩ ***
 Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове ***
 Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) ***
 Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция)
 Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране
 Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна
 По пътя към цифрова търговска стратегия
Текстове
Окончателна версия (346 kb)
Правна информация - Политика за поверителност