Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***II
 Τροποποιήσεις διαφόρων κανονισμών στον τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης ***I
 Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I
 Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ***I
 Aίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle
 Τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής ΗΠΑ ***I
 Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ***
 Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν (Έγκριση) ***
 Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν (Ψήφισμα)
 Ανανέωση της εντολής του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής
 Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο
Κείμενα (358 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου