Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg
 Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine ***II
 Mitmete põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonna määruste muutmine ***I
 ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I
 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine ***I
 Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus
 Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotlus
 Teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvad tollimaksud ***I
 ELiUSA lennutranspordileping ***
 ELi ja Šveitsi vaheline kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise leping ***
 ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (nõusolek) ***
 ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon)
 Ühtse kriisilahendusnõukogu esimehe mandaadi pikendamine
 ELi kodakondsuse 2017. aasta aruanne ja kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus
 Digitaalkaubanduse strateegia loomine
Tekstid (196 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika