Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2017. gada 12. decembris - Strasbūra
 Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***II
 Grozījumi dažādās regulās lauksaimniecības un lauku attīstības jomā***I
 ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I
 Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana ***I
 Pieprasījums aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti
 Pieprasījums atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti
 Muitas nodokļi dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs ***I
 EK un ASV gaisa satiksmes nolīgums ***
 Eiropas Savienības un Šveices nolīgums par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu sasaisti ***
 Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (Piekrišana) ***
 Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (Rezolūcija)
 Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana
 2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā
 Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju
Teksti (203 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika