Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg
 Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***II
 Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling ***I
 Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I
 Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I
 Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle
 Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de VS ***I
 Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer ***
 Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten ***
 Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) ***
 Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie)
 Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
 Verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering
 Naar een digitale handelsstrategie
Teksten (211 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid