Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - Strasburg
 Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***II
 Poprawki do niektórych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi ***I
 Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I
 Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I
 Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Eleonorę Forenzę
 Wniosek o uchylenie immunitetu Ingeborg Gräßle
 Cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ***I
 Umowa o komunikacji lotniczej między UE a USA ***
 Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ***
 Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (Zgoda) ***
 Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (rezolucja)
 Przedłużenie kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
 Sprawozdanie w sprawie obywatelstwa UE – 2017 r.: wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian
 W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego
Teksty (211 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności