Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 12. decembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl ***II
 Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka ***I
 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I
 Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície ***I
 Žiadosť o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej
 Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Ingeborg Gräßleovej
 Dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom z USA ***I
 Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA ***
 Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov ***
 Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (súhlas) ***
 Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (uznesenie)
 Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
 Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny
 Smerom k stratégii digitálneho obchodu
Texty
Finálna verzia (202 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia