Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: регулаторни технически стандарти относно задължението за търговия за някои деривати
 Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство
 Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана
 Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност
 Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област
 Хонконг — 20 години след предаването му на Китай
Текстове (607 kb)
Правна информация - Политика за поверителност