Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad teatavate tuletisinstrumentide kohustusliku kauplemiskoha nõuet
 Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis
 Soovitus rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva uurimise järel
 Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne
 Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne
 Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas
 Hongkong 20 aastat pärast üleminekut
Tekstid (332 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika