Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: finansiella instrument vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende handelsskyldigheten för vissa derivat
 Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket
 Rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
 Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
 Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området
 Hongkong 20 år efter överlämnandet
Texter (356 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy