Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg
 Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa
 Kambodja: oppositionen förbjuds
 El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall
 Situationen i Afghanistan
 Situationen för rohingyafolket
 Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi
 Arbetet i utskottet för framställningar 2016
 En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet
Texter (273 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy