Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0056(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0377/2017

Predložena besedila :

A8-0377/2017

Razprave :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Glasovanja :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Obrazložitev glasovanja
PV 29/05/2018 - 7.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

Sprejeta besedila
PDF 456kWORD 55k
Torek, 16. januar 2018 - Strasbourg
Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu ***I
P8_TA(2018)0001A8-0377/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 16. januarja 2018, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Pri izvajanju ohranitvenih in upravljalnih ukrepov bi si morale Unija in države članice prizadevati za spodbujanje dejavnosti priobalnega ribolova ter uporabe ribolovnega orodja in tehnik, ki so selektivni in imajo manjši vpliv na okolje, vključno z orodji in tehnikami, ki se uporabljajo pri tradicionalnem in obrtnem ribolovu, s čimer bi pripomogle k primernemu življenjskemu standardu lokalnih gospodarstev.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
Ta uredba vsebuje določbe o upravljanju, ohranjanju in nadzoru v zvezi z ribolovom čezconskih vrst na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO).
Ta uredba vsebuje določbe o upravljanju, ohranjanju in nadzoru v zvezi z ribolovom čezconskih ribjih staležev na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO).
Sprememba 3
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c
(c)  ribiška plovila tretjih držav, ki zahtevajo dostop ali so predmet inšpekcijskega pregleda v pristaniščih Unije in prevažajo ribiške proizvode, pridobljene na območju Konvencije SPRFMO.
(c)  ribiška plovila tretjih držav, ki zahtevajo dostop do inšpekcijskega pregleda ali so predmet takšnega pregleda v pristaniščih Unije in prevažajo ribiške proizvode, pridobljene na območju Konvencije SPRFMO.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1
(1)  „območje Konvencije SPRFMO“ pomeni geografsko območje odprtih morij južno od vzporednika severne širine 10° S, severno od območja Konvencije CCAMLR, kot je opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju antarktičnih živih morskih virov, vzhodno od območja Konvencije SIOFA, kot je opredeljeno v Sporazumu o ribolovu v južnem Indijskem oceanu, ter zahodno od območij, ki so pod ribolovno pristojnostjo južnoameriških držav;
(1)  „območje Konvencije SPRFMO“ pomeni geografsko območje, kot je začrtano v členu 5 Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu;
Sprememba 5
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2
(2)  „ribiško plovilo“ pomeni vsako plovilo kakršne koli velikosti, ki se uporablja ali je namenjeno uporabi za gospodarsko izkoriščanje ribolovnih virov, vključno s pomožnimi ladjami, plovili za predelavo rib in plovili, ki opravljajo pretovarjanje, ter transportnimi plovili, opremljenimi za transport ribiških proizvodov, razen kontejnerskih ladij;
(2)  „ribiško plovilo“ pomeni katero koli plovilo, ki se uporablja ali je namenjeno za ribolov, vključno s plovili za predelavo rib, pomožnimi ladjami, transportnimi plovili in katerimi koli drugimi plovili, ki so neposredno vključena v ribolovne dejavnosti;
Sprememba 6
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7
(7)  „odtis pridnenega ribolova“ pomeni prostorski obseg pridnenega ribolova v določenem obdobju na območju Konvencije SPRFMO;
(7)  „odtis pridnenega ribolova“ pomeni prostorski obseg pridnenega ribolova v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006 na območju Konvencije SPRFMO;
Sprememba 7
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 10
(10)  „uveljavljeni ribolov“ pomeni vrsto ribolova, ki zadnjih deset let ni bila prepovedana in se je izvajala ali se je izvajala z določeno vrsto orodja ali tehniko;
črtano
Sprememba 8
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
(10a)  „obsežne pelagične zabodne mreže“ (viseče zabodne mreže) pomeni zabodne ali druge mreže ali kombinacijo mrež, ki so daljše kot 2,5 km in katerih namen je omrežiti, ujeti ali zaplesti ribe z lebdenjem na površini ali v vodi.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 10 b (novo)
(10b)  „globokomorske zabodne mreže“ (trislojne mreže, zasidrane stoječe mreže, potopne mreže) pomeni navpične nize enojnih, dvojnih ali trojnih mrežnih sten, v katerih se na dnu ali blizu dna ribe zabodejo, zapletejo ali omrežijo. Globokomorske zabodne mreže so sestavljene iz enojne ali – redkeje – dvojne oziroma trojne mreže, nameščene na iste okvirne vrvi. Več vrst mrež se lahko sestavi v eno orodje. Te mreže se lahko uporabljajo samostojno ali, kar je bolj običajno, v večji skupini mrež, povezanih v vrsto („lote“ mrež). Orodje se lahko namesti oziroma zasidra na dno ali pusti viseti prosto ali povezano s plovilom.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 11
(11)  „nezakonite, neprijavljene in neregulirane ribolovne dejavnosti“ pomenijo kakršno koli nezakonito, neprijavljeno ali neregulirano ribolovno dejavnost, kot je opredeljena v členu 2 Uredbe (ES) št. 1005/2008;
(11)  „nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov“ pomeni ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v točki 1 člena 2 Uredbe(ES) št. 1005/2008;
Sprememba 11
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 16
(16)  „občutljiv morski ekosistem“ pomeni vsak morski ekosistem, katerega celovitost je, glede na najboljše razpoložljive znanstvene podatke in načelo previdnosti, ogrožena zaradi velikih negativnih učinkov, ki so posledica fizičnega stika s pridnenim orodjem med običajnimi ribolovnimi operacijami; občutljivi morski sistemi so med drugim morski grebeni, podvodne gore, hidrotermalni vrelci ter globokomorske korale in morsko dno s spužvami.
(16)  „občutljiv morski ekosistem“ pomeni vsak morski ekosistem, katerega celovitost (tj. struktura ali funkcija ekosistema) je, glede na najboljše razpoložljive znanstvene podatke in načelo previdnosti, ogrožena zaradi velikih škodljivih vplivov, ki so posledica fizičnega stika s pridnenim orodjem med običajnim ribolovom; občutljivi morski sistemi so med drugim morski grebeni, podvodne gore, hidrotermalni vrelci ter globokomorske korale in morsko dno s spužvami.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)
Člen 6a
Dodelitev ribolovnih možnosti za pisanega šura
V skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 države članice pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti za staleže pisanega šura uporabljajo pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska, ter si prizadevajo tudi za pravično porazdelitev nacionalnih kvot med posamezne segmente flote, pri čemer posebno pozornost namenjajo tradicionalnemu in obrtnemu ribolovu, poleg tega pa skrbijo za spodbude ribiškim plovilom Unije, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6
6.  Ribiškim plovilom Unije je med metanjem in izvlekom prepovedano odmetavati drobovino. Kadar to ni izvedljivo, plovila zadržijo odpadke dve uri ali več.
6.  Ribiškim plovilom Unije je med metanjem in izvlekom prepovedano odmetavati drobovino. Kadar to ni izvedljivo in je treba biološke odpadke odvreči zaradi operativnovarnostnih pomislekov, plovila zadržijo odpadke dve uri ali več.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4
4.  Ribiškim plovilom Unije je med metanjem in izvlekom prepovedano odmetavati drobovino.
4.  Kjer je to mogoče, je ribiškim plovilom Unije med metanjem in izvlekom prepovedano odmetavati drobovino.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5
5.  Ribiška plovila Unije predelajo drobovino v ribjo moko in zadržijo ves odpadni material, pri čemer so izpusti omejeni na tekoče izpuste/odpadno vodo. Kadar to ni izvedljivo, ribiška plovila zadržijo odpadke dve uri ali več.
5.  Kjer je to mogoče in ustrezno, ribiška plovila Unije predelajo drobovino v ribjo moko in zadržijo ves odpadni material, pri čemer so izpusti omejeni na tekoče izpuste/odpadno vodo. Kadar to ni izvedljivo, ribiška plovila zadržijo odpadke dve uri ali več.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6
6.  Mreže se očistijo po vsaki ribolovni operaciji, da se odstranijo ribe, ki so se zapletle v mrežo, in bentoški material, s čimer se preprečijo interakcije s pticami med uporabo orodja.
6.  Kjer je to mogoče, se mreže očistijo po vsaki ribolovni operaciji, da se odstranijo ribe, ki so se zapletle v mrežo, in bentoški material, s čimer se preprečijo interakcije s pticami med uporabo orodja.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)   vse podatke o opaženih interackcijah z morskimi pticami.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b
(b)  podatke o povprečni stopnji ulova v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006;
(b)  podatke o povprečni letni stopnji ulova v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006;
Sprememba 19
Predlog uredbe
Naslov III – Poglavje II a (novo)
Poglavje II a
Zabodne mreže
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 17 a (novo)
Člen 17 a
Zabodne mreže
1.  Uporaba obsežnih pelagičnih zabodnih mrež in vseh globokomorskih zabodnih mrež je prepovedana na celotnem območju Konvencije SPRFMO.
2.  Države članice zastave, katerih plovila skušajo prečkati območje Konvencije SPRFMO z zabodnimi mrežami na krovu:
(a)  vsaj 36 ur pred vstopom na območje Konvencije SPRFMO o tem obvestijo sekretariat, vključno o pričakovanem datumu vstopa in izstopa in dolžini zabodne mreže na krovu;
(b)  zagotovijo, da njihova plovila uporabljajo sistem za spremljanje plovil (VMS), ki vsaki dve uri zbira podatke, dokler je plovilo na območju Konvencije SPRFMO;
(c)  posredujejo poročila o položaju ribiških plovil (VMS) sekretariatu SPRFMO v 30 dneh od takrat, ko je plovilo zapustilo območje Konvencije SPRFMO in
(d)  če se zabodne mreže nenamerno izgubijo ali padejo čez krov plovila, sporočijo datum, čas, položaj in dolžino (v metrih) izgubljene zabodne mreže sekretariatu SPRFMO, takoj ko je mogoče in v vsakem primeru v 48 urah po izgubi orodja.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 5
5.  Ne glede na člen 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ribiška plovila Unije, ki niso v vključena v evidenco plovil SPRFMO, ne smejo izvajati ribolovnih dejavnosti za vrste, pridobljene na območju Konvencije SPRFMO.
5.  Ne glede na člen 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ribiška plovila Unije, ki niso v vključena v evidenco plovil SPRFMO, ne smejo izvajati ribolovnih dejavnosti za vrste v pristojnosti SPRFMO na območju Konvencije.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4
4.  Ta člen ne posega v člena 21 in 22 Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter člen 4(3) in (4) Uredbe (ES) št. 1005/2008.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka c
(c)  določi kontaktno točko za posredovanje poročil o inšpekcijskem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008.
(c)  določi kontaktno točko za prejemanje poročil o inšpekcijskem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1
Države članice vsaj 120 dni pred letnim zasedanjem SPRFMO Komisiji predložijo vse dokumentirane informacije, ki kažejo na morebitno neupoštevanje ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO s strani vseh ribiških plovil na območju Konvencije SPRFMO v zadnjih dveh letih. Komisija te informacije prouči in jih, če je primerno, posreduje sekretariatu SPRFMO vsaj 90 dni pred njegovim letnim zasedanjem.
Države članice vsaj 150 dni pred letnim zasedanjem SPRFMO Komisiji predložijo vse dokumentirane informacije, ki kažejo na morebitno neupoštevanje ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO s strani vseh ribiških plovil na območju Konvencije SPRFMO v zadnjih dveh letih. Komisija te informacije prouči in jih, če je primerno, posreduje sekretariatu SPRFMO vsaj 120 dni pred njegovim letnim zasedanjem.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 30 a – odstavek 2
2.  Organi, pristojni za ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in za katero je Komisija sporočila, da je vključeno v osnutek seznama plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, obvestijo lastnika plovila o vključitvi plovila v osnutek seznama SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, in morebitnih posledicah potrditve njegove vključitve na seznam plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, ki ga sprejme SPRFMO.
2.  Kadar je Komisija obveščena, da plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in za katero je Komisija sporočila, da je vključeno v osnutek seznama SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, o tem obvesti organe zadevne države članice, ki lastnika plovila obvestijo o vključitvi plovila v osnutek seznama SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, in morebitnih posledicah potrditve njegove vključitve na seznam plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, ki ga sprejme SPRFMO.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 32 c – odstavek 1 – točka e
(e)  datum in čas položaja (UTC),
(e)  položaj (zemljepisna širina in dolžina), datum in čas (UTC),

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0377/2017).

Zadnja posodobitev: 27. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov