Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0074(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0381/2017

Predložena besedila :

A8-0381/2017

Razprave :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Glasovanja :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Obrazložitev glasovanja
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Sprejeta besedila
PDF 1169kWORD 283k
Torek, 16. januar 2018 - Strasbourg
Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 16. januarja 2018, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Naslov
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 in Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 ter Uredbe Komisije (ES) št. 494/2002
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)   Obstoječa pravila je treba nujno poenostaviti, da bi jih gospodarski subjekti, nacionalni organi in deležniki bolje razumeli in sprejeli. Posvetovalni postopek svetovalnih svetov bi bilo treba spoštovati v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013, pozornost pa bi bilo treba posvetiti tudi zagotavljanju izpolnjevanja vseh ciljev ohranjanja in trajnosti.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)
(2b)   Poenostavitev sedanjih pravil o tehničnih ukrepih ne bi smela oslabiti standardov za ohranjanje in trajnost.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Treba bi bilo oblikovati okvir za ureditev tehničnih ukrepov. Ta okvir bi moral določiti splošna pravila, ki bi se uporabljala v vseh vodah Unije, in oblikovanje tehničnih ukrepov, ki skozi postopek regionalizacije, uveden s SRP, upoštevajo regionalne posebnosti ribolova.
(3)  Treba bi bilo oblikovati okvir za ureditev tehničnih ukrepov. Ta okvir bi moral določiti splošna pravila, ki bi se uporabljala v vseh vodah Unije, in oblikovanje tehničnih ukrepov, ki skozi postopek regionalizacije, uveden s SRP, upoštevajo regionalne posebnosti ribolova. S pomočjo tega procesa bi bilo mogoče učinkovito združiti skupna pravila, lokalne razmere in razmere po območjih. Vendar se pri tem SRP ne sme ponovno nacionalizirati, pomembno pa je tudi, da svetovalni sveti še naprej zagotavljajo, da se nadaljuje regionalizacija, ki poteka v okviru pristopa Unije v skladu z uvodno izjavo 14 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Okvir bi moral zajemati ulov in iztovarjanje ribolovnih virov ter način uporabe ribolovnega orodja in interakcijo ribolovnih dejavnosti z morskimi ekosistemi.
(4)  Okvir bi moral zajemati ulov in iztovarjanje ribolovnih virov ter način uporabe ribolovnega orodja in interakcijo ribolovnih dejavnosti z morskimi ekosistemi, ob tem pa upoštevati socialno-ekonomsko dinamiko.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Po potrebi bi bilo treba uporabljati tehnične ukrepe za rekreacijski ribolov, ki lahko znatno vpliva na staleže rib in lupinarjev.
(6)  Tehnični ukrepi bi morali veljati za rekreacijski ribolov, ki lahko znatno vpliva na staleže rib in drugih vrst v morskem okolju.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)   Ribe, ki jih ulovijo rekreacijski ribiči (s trnki in ribiškimi vrvicami), večinoma preživijo, ko so ponovno na prostosti, razen če se dokaže nasprotno z znanstvenimi dokazi.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)   V skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 velja obveznost iztovarjanja za ulov vseh vrst, za katere veljajo omejitve ulova. Ko pa so primerki teh vrst ulovljeni in nemudoma izpuščeni v rekreacijskem ribolovu, znanstveni dokazi pa potrjujejo visoko stopnjo preživetja zanje, kot bi lahko veljalo na primer za ribe, ki jih rekreacijski ribiči ulovijo s svojo opremo, bi moralo biti mogoče zadevni ribolov oprostiti obveznosti iztovarjanja prek postopkov iz te uredbe, zlasti s sprejetjem zadevnih ukrepov v okviru večletnih načrtov in/ali načrtov za zavržke.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Tehnični ukrepi bi morali prispevati k doseganju ciljev SRP za ribolov na ravni največjega trajnostnega donosa, zmanjšanje neželenega ulova in odpravo zavržkov ter k doseganju dobrega okoljskega stanja, kot je določeno v Direktivi 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
(7)  Tehnični ukrepi bi morali prispevati k doseganju ciljev SRP.
__________________
18 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Tehnični ukrepi bi morali biti sorazmerni z zastavljenimi cilji. Pred njihovim sprejetjem bi bilo treba upoštevati možne ekonomske in socialne učinke.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)
(7b)   Uveljavljanje in izvajanje tehničnih ukrepov, operativnih programov in po potrebi izdajanja dovoljenj, omejitev pri izgradnji in delovanju plovil ter pri določeni opremi ne bi smeli posegati v doseganje boljših zdravstvenih in varnostnih standardov za plovila za ribolovne operacije in dejavnosti.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 c (novo)
(7c)   Tehnični ukrepi, sprejeti v okviru uredbe, bi morali biti skladni s Strateškim načrtom za biološko raznovrstnost za obdobje 2011–2020, ki je bil sprejet v okviru Konvencije OZN o biološki raznovrstnosti, in podpirati izvajanje strategije o biotski raznovrstnosti EU 2020, zlasti cilj zagotoviti trajnostno uporabo ribolovnih virov in z njimi povezanih ukrepov.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Tehnični ukrepi bi morali zlasti zagotoviti zaščito koncentracij nedoraslih organizmov ali drstečih se rib z uporabo selektivnega ribolovnega orodja in preprečevalnih ukrepov. Tehnični ukrepi bi morali prav tako zmanjšati, in kjer je mogoče, odpraviti vpliv ribolovnega orodja na morski ekosistem, zlasti na občutljive vrste in habitate. Prispevati bi morali tudi k vzpostavitvi ukrepov za upravljanje za namene izpolnjevanja obveznosti iz Direktive Sveta 92/43/EGS19, Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 in Direktive 2008/56/ES.
(8)  Tehnični ukrepi bi morali zlasti prispevati k zaščiti koncentracij nedoraslih organizmov ali drstečih se rib z uporabo selektivnega ribolovnega orodja in preprečevalnih ukrepov. Tehnični ukrepi bi morali prav tako prispevati k zmanjšanju, in kjer je mogoče, odpravi negativnega vpliva ribolovnega orodja na morski ekosistem, zlasti na občutljive vrste in habitate. Zagotoviti bi bilo treba spodbude za uporabo ribolovne opreme in za prakse, ki nimajo velikega vpliva na okolje. Tehnični ukrepi bi morali prispevati tudi k vzpostavitvi ukrepov za upravljanje za namene izpolnjevanja obveznosti iz Direktive Sveta 92/43/EGS19, Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 in Direktive 2008/56/ES.
__________________
__________________
19 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).
19 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).
20 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).
20 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)   Naključni ulov občutljivih vrst bi bilo treba celovito obravnavati, in sicer ob upoštevanju vseh vrst ribištva in ribolovnega orodja glede na strogo raven varstva zaščitenih vrst v skladu z Direktivami 92/43/EGS, 2009/147/ES in 2008/56/ES, njihovo visoko stopnjo ranljivosti ter obveznost do leta 2020 doseči dobro okoljsko stanje.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Za oceno učinkovitosti tehničnih ukrepov bi bilo treba določiti cilje v zvezi z ravnmi neželenega ulova; ravnmi prilova občutljivih vrst in obsegom habitatov morskega dna, na katerega znatno vpliva ribolov; ti cilji bi morali odražati cilje skupne ribiške politike, okoljske zakonodaje Unije (zlasti Direktive Sveta 92/43/EGS in Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in najboljše mednarodne prakse.
(9)  Za oceno učinkovitosti tehničnih ukrepov bi bilo treba določiti kazalnike učinkovitosti v zvezi z zmanjšanjem ulova rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja in naključnim ulovom občutljivih vrst, kot tudi za zmanjšanje negativnih okoljskih učinkov na morske habitate, nastale zaradi ribolova, ki bi odražali cilje skupne ribiške politike in okoljske zakonodaje Unije (zlasti Direktive Sveta 92/43/EGS, Direktive 2009/147/ES in Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta21).
__________________
__________________
21 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).
21 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)   Države članice bi morale v največji meri uporabiti ukrepe iz Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1a, da bi pomagali ribičem pri izvajanju tehničnih ukrepov in zagotovili, da se upoštevajo socialno-ekonomski cilji SRP.
_______________
1a Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Prepovedati bi bilo treba nekatera škodljiva ribolovna orodja ali metode, ki uporabljajo eksplozive, strupene snovi, snovi za omamljanje, električni tok, pnevmatska kladiva ali druge perkusijske naprave; vlečno opremo in grabilce za nabiranje rdečih koral ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov in nekatere podvodne puške, razen v posebnem primeru vlečne mreže z električnim tokom, ki se lahko uporablja pod nekaterimi strogo določenimi pogoji.
(11)  Prepovedati bi bilo treba nekatera škodljiva ribolovna orodja ali metode, ki uporabljajo eksplozive, strupene snovi, snovi za omamljanje, električni tok, pnevmatska kladiva ali druge perkusijske naprave; vlečno opremo in grabilce za nabiranje rdečih koral ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov in nekatere podvodne puške. V zvezi s tem je treba zagotoviti ustrezno znanje o učinkih inovativnega ribolovnega orodja, vključno s kumulativnimi učinki, preden oprema preide v širšo uporabo. Poleg tega bi bilo treba vzpostaviti sistem za spremljanje, nadzor in ocenjevanje, ki bi služil za izvajanje in raziskave, pa tudi za ocenjevanje. Nazadnje bi bilo treba obstoječa dovoljenja ponovno znanstveno oceniti, preden se jim dodeli stalen status neprepovedanosti.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)   Potrebno je podrobno in obsežno znanje o vplivu inovativnih ribolovnih orodij, vključno z njihovimi kumulativnimi učinki na morsko okolje in vrste, preden oprema preide v širšo komercialno uporabo. Vzpostaviti bi bilo treba učinkovit program spremljanja in ocenjevanja.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Pri nekaterih redkih vrstah rib, kot so vrste morskih psov in raž, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile njihovo ohranitev. Za zaščito takšnih vrst bi bilo treba določiti splošno prepoved ribolova navedenih vrst.
(15)  Pri nekaterih vrstah rib, ki so redke ali so zaradi bioloških značilnosti posebej ranljive za čezmerno izkoriščanje, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile njihovo ohranitev. Za zaščito takšnih vrst bi bilo treba določiti splošno prepoved ribolova navedenih vrst.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
(21)  Za pomoč ribolovnemu sektorju pri izvajanju obveznosti iztovarjanja bi morale države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bi olajšale shranjevanje in iskanje trgov za morske vrste, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja. Ti ukrepi bi morali vključevati podporo za naložbe v izgradnjo in urejanje mest iztovarjanja in zavetij ali podporo za naložbe za povečanje vrednosti ribiških proizvodov.
(21)  Za pomoč ribolovnemu sektorju pri izvajanju in zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev s spoštovanjem obveznosti iztovarjanja bi morale države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bi olajšale shranjevanje in iskanje trgov za morske vrste, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja. Ti ukrepi bi morali vključevati podporo za naložbe v izgradnjo in urejanje mest iztovarjanja in zavetij ali podporo za naložbe za povečanje vrednosti ribiških proizvodov.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
(23)  Kadar je v znanstvenih mnenjih navedeno, da obstajajo znatni neželeni ulovi vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova in zanje torej ne velja obveznost iztovarjanja, bi morale države članice s pilotnimi projekti preučiti, kako se lahko tak ulov zmanjša, da bi lahko nato uvedle ustrezne tehnične ukrepe za dosego tega cilja.
(23)  Kadar je v znanstvenih mnenjih navedeno, da obstajajo znatni neželeni ulovi vrst, bi morale države članice s pilotnimi projekti preučiti, kako se lahko tak ulov zmanjša, da bi lahko nato uvedle ustrezne tehnične ukrepe za dosego tega cilja.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
(24)  Če tehnični ukrepi na regionalni ravni ne obstajajo, bi bilo treba uporabiti opredeljene osnovne standarde. Ti osnovni standardi bi morali izhajati iz obstoječih tehničnih ukrepov in upoštevati mnenje STECF in zainteresiranih strani. Vključevati bi morali osnovne velikosti mrežnega očesa za vlečno orodje in mirujoče mreže, najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, zaprta ali omejena območja, ukrepe ohranjanja narave za ublažitev prilova morskih sesalcev in morskih ptic na nekaterih območjih in vse druge regionalno specifične ukrepe, ki trenutno obstajajo in so še vedno potrebni, da se do sprejetja ukrepov v okviru regionalizacije zagotovi izpolnjevanje ohranitvenih ciljev.
(24)  Če tehnični ukrepi na regionalni ravni ne obstajajo, bi bilo treba uporabiti opredeljene osnovne standarde. Ti osnovni standardi bi morali izhajati iz obstoječih tehničnih ukrepov in upoštevati mnenje STECF in zainteresiranih strani. Vključevati bi morali osnovne velikosti mrežnega očesa za vlečno orodje in mirujoče mreže, najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, zaprta ali omejena območja, ukrepe ohranjanja narave za zmanjšanje in po možnosti odpravo naključnega ulova morskih sesalcev in morskih ptic na nekaterih območjih in vse druge regionalno specifične ukrepe, ki trenutno obstajajo in so še vedno potrebni, da se do sprejetja ukrepov v okviru regionalizacije zagotovi izpolnjevanje ohranitvenih ciljev.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)  Države članice lahko v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi razvijejo skupna priporočila za ustrezne tehnične ukrepe, ki odstopajo od osnovnih standardov v skladu s postopkom regionalizacije, določenim v skupni ribiški politiki.
(25)  Države članice bi lahko v tesnem sodelovanju z ustreznimi svetovalnimi sveti razvile skupna priporočila za ustrezne tehnične ukrepe, ki temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih priporočilih, ki odstopajo od osnovnih standardov, da bi tehnične ukrepe prilagodile regionalnim posebnostim ribolova v skladu s postopkom regionalizacije, določenim v skupni ribiški politiki, tudi če večletni načrt ni na voljo.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
(26)  Takšni regionalni tehnični ukrepi bi morali biti glede vzorcev izkoriščanja in zaščite občutljivih vrst in habitatov najmanj enakovredni osnovnim standardom.
(26)  Regionalizacijo bi morali uporabiti za oblikovanje prilagojenih ukrepov, s katerimi bi upoštevali posebnosti vsakega ribiškega območja ter ohranili njihove občutljive vrste in habitate. Takšni regionalni tehnični ukrepi bi morali biti trajnostni in zagotoviti najmanj enake vzorce izkoriščanja in raven zaščite, enakovredno osnovnim standardom. Sprejetje regionalnih tehničnih ukrepov bi moralo temeljiti na najboljšem razpoložljivem znanstvenem priporočilu.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)
(26a)   Odločitve, ki jih sprejmejo regionalne skupine držav članic v okviru regionalizacije, bi morale ustrezati istim standardom demokratičnega nadzora kot odločitve, sprejete v zadevnih državah članicah.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 b (novo)
(26b)   Regionalizacija bi morala predstavljati orodje za spodbujanje sodelovanja vseh ustreznih deležnikov, vključno z nevladnimi organizacijami, ter krepitev vloge ribičev in njihovega prispevka, da bi lahko tesno sodelovali z državami članicami, svetovalnimi sveti in znanstveniki pri oblikovanju prilagojenih ukrepov, ki bi upoštevali specifične značilnosti vsakega ribolovnega območja in ščitili njihove okoljske pogoje.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)
(27a)   V primeru neposrednega upravljalnega interesa ene same države članice se lahko po posvetu z ustreznimi svetovalnimi sveti predstavijo individualni predlogi za tehnične ukrepe in za spremembo obstoječih ukrepov za ohranjanje okolja.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
(28)  Pri pripravi skupnih priporočil, na podlagi katerih se v večletnih načrtih določi orodje za selektivno lovljenje organizmov določenih velikosti in vrst, pri katerem je velikost mrežnega očesa različna od osnovnega standarda, bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da ta orodja zagotavljajo najmanj podobno ali boljšo selektivnost od osnovnih orodij.
(28)  Pri pripravi skupnih priporočil, na podlagi katerih se določi orodje za selektivno lovljenje organizmov določenih velikosti in vrst, pri katerem je velikost mrežnega očesa različna od osnovnega standarda, bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da ta orodja zagotavljajo najmanj podobno ali boljšo selektivnost od osnovnih orodij.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
(29)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev novih zaprtih ali omejenih območij v večletnih načrtih, da se zaščitijo koncentracije nedoraslih ali drstečih se organizmov, bi morale regionalne skupine držav članic v skupnih priporočilih opredeliti specifikacije, obseg, trajanje, omejitve glede orodja ter ureditev nadzora in spremljanja.
(29)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev novih zaprtih ali omejenih območij, da se zaščitijo koncentracije nedoraslih ali drstečih se organizmov, bi morale regionalne skupine držav članic v skupnih priporočilih opredeliti specifikacije, obseg, trajanje, omejitve glede orodja ter ureditev nadzora in spremljanja.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30
(30)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja v večletnih načrtih bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da cilji skupne ribiške politike ne bi bili ogroženi, in sicer bi morale zagotoviti zaščito nedoraslih morskih organizmov ter hkrati preprečiti izkrivljanje konkurence na trgu in zagotoviti, da rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ne bi bilo mogoče tržiti.
(30)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja bi morale regionalne skupine držav članic prispevati k izpolnitvi ciljev skupne ribiške politike, in sicer bi morale zagotoviti celostno zaščito nedoraslih morskih organizmov ter hkrati preprečiti izkrivljanje konkurence na trgu in zagotoviti, da rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ne bi bilo mogoče tržiti.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31
(31)  V skupnih priporočilih bi bilo treba dovoliti možnost, da se kot dodatni ukrep za zaščito koncentracij nedoraslih ali drstečih se organizmov uporabi zapora v realnem času v povezavi z določbami o spremembi ribolovnega območja. Pogoji za uvedbo in odpravo takšnih območij ter ureditev nadzora in spremljanja bi morali biti določeni v ustreznih skupnih priporočilih.
(31)  V skupnih priporočilih bi bilo treba dovoliti možnost, da se kot dodatni ukrep za zaščito koncentracij nedoraslih ali drstečih se organizmov ali občutljivih vrst uporabi zapora v realnem času v povezavi z določbami o spremembi ribolovnega območja. Pogoji za uvedbo in odpravo takšnih območij, po potrebi vključno z ustreznimi izjemami, ter ureditev nadzora in spremljanja bi morali biti določeni v ustreznih skupnih priporočilih.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
(32)  Na podlagi znanstvene ocene učinkov inovativnih orodij, ki jih oceni STECF, bi se lahko v skupna priporočila regionalnih skupin držav članic vključila možnost uporabe takih orodij ali razširitev na uporabo novih orodij, kot je vlečna mreža z električnim tokom. Uporaba inovativnih ribolovnih orodij ne bi smela biti dovoljena, če znanstvena ocena pokaže, da bo njihova uporaba negativno vplivala na občutljive habitate in neciljne vrste.
(32)  Na podlagi znanstvene ocene učinkov inovativnih orodij, ki jih oceni STECF, vključno z morebitnimi negativnimi učinki nekaterih orodij, bi se lahko v skupna priporočila regionalnih skupin držav članic vključila možnost uporabe takih orodij ali razširitev na uporabo inovativnih orodij. Uporaba inovativnih ribolovnih orodij ne bi smela biti dovoljena, če znanstvena ocena pokaže, da bo njihova uporaba neposredno ali kumulativno negativno vplivala na morske habitate, zlasti občutljive habitate, ali neciljne vrste, ali če zaradi nje ne bi dosegli dobrega okoljskega stanja v morskih vodah.
Sprememba 268
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)
(32a)  Regionalne skupine bi morale razviti dodatne ukrepe za ublažitev na podlagi ribolovnega orodja, in sicer z uporabo znanstvenih nasvetov in najboljše prakse, da bi čim bolj zmanjšali prilov morskih ptic in morskih sesalcev in ga odpravili, kjer je to mogoče, v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS in Direktivo Sveta 79/409/EGS1a ter Sporazumom o ohranjanju malih kitov Baltiškega in Severnega morja z dne 17. marca 1992, kot je bil spremenjen (ASCOBANS).
____________
1a Direktiva Sveta z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic 79/409/EGS (UL L 103, 25.4.1979, str. 1).
Sprememba 34
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33
(33)  Da bi čim bolj zmanjšali prilov občutljivih vrst in vplive ribolovnega orodja na občutljive habitate, bi morale regionalne skupine držav članic razviti dodatne ukrepe za ublažitev za zmanjšanje vplivov ribolova na občutljive vrste in habitate. Kadar je iz znanstvenih dokazov razvidno, da je stanje ohranjenosti takšnih vrst in habitatov resno ogroženo, bi morale države članice uvesti dodatne omejitve glede konstrukcije in načina uporabe nekaterih vrst ribolovnega orodja ali celo uvesti popolno prepoved njihove uporabe v tej regiji. Zlasti bi se take določbe lahko uporabile v zvezi z uporabo visečih mrež, s katerimi je na nekaterih območjih že prišlo do precejšnega ulova kitov, delfinov in morskih ptic.
(33)  Da bi čim bolj zmanjšali in po možnosti odpravili naključni ulov občutljivih vrst in vplive ribolovnega orodja na občutljive habitate, bi morale regionalne skupine držav članic razviti dodatne ukrepe za ublažitev za zmanjšanje vplivov ribolova na občutljive vrste in habitate. Kadar je iz znanstvenih dokazov razvidno, da je stanje ohranjenosti takšnih vrst in habitatov resno ogroženo, bi morale države članice uvesti dodatne omejitve glede konstrukcije in načina uporabe nekaterih vrst ribolovnega orodja ali celo uvesti popolno prepoved njihove uporabe v tej regiji, da bi zavarovale morsko okolje, lokalne staleže rib in zadevne lokalne obalne skupnosti. Zlasti bi se take določbe lahko uporabile v zvezi z uporabo visečih mrež, s katerimi je na nekaterih območjih že prišlo do precejšnega ulova kitov, delfinov in morskih ptic.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35
(35)   Za ohranitev obstoječih podrobnih priporočil v dogovoru s Komisijo za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije podeliti Komisiji v zvezi s seznami občutljivih morskih ekosistemov in posebnimi tehničnimi ukrepi v zvezi z opredeljenimi ukrepi za zaščito modrega lenga in rdečega okuna. Komisijo bi bilo treba pooblastiti tudi za sprejetje delegiranih aktov v zvezi z vključitvijo prihodnjih sprememb tistih ukrepov, ki jih sprejme NEAFC in so predmet nekaterih izrecno opredeljenih nebistvenih elementov te uredbe in ki postanejo zavezujoči za Unijo v skladu s pogoji Konvencije NEAFC, v pravo Unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki –
črtano
Sprememba 36
Predlog uredbe
Uvodna izjava 36
(36)  Da ne bi ovirala znanstvenega raziskovanja ter umetnega obnavljanja in prenašanja staležev, se določbe te uredbe ne bi smele uporabljati za operacije, ki bodo morda potrebne za izvajanje takšnih dejavnosti.
(36)  Da ne bi ovirala znanstvenega raziskovanja ter neposrednega obnavljanja in prenašanja staležev, se določbe te uredbe ne bi smele uporabljati za operacije, ki bodo morda potrebne za izvajanje takšnih dejavnosti.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Uvodna izjava 37
(37)  Če razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je za zaščito morskih vrst potrebno takojšnje ukrepanje, bi morala imeti Komisija v ustrezno utemeljenih primerih možnost, da poleg te uredbe ali z odstopanjem od nje sprejme delegirane akte o vzpostavitvi tehničnih ukrepov za omilitev teh nevarnosti, ki se začnejo uporabljati takoj, ali tehničnih ukrepov, ki so drugače določeni v skladu s pravom Unije. Ti ukrepi bi morali biti zasnovani tako, da bi bili zlasti usmerjeni na nepričakovane spremembe v vzorcih staležev zaradi visoke ali nizke stopnje obnove staležev z nedoraslimi organizmi, na zagotavljanje zaščite drstečih se rib ali lupinarjev, kadar so staleži na zelo nizki ravni, ali na druge spremembe stanja ohranjenosti staležev rib, ki bi lahko ogrozile stanje staleža. Vključevali bi lahko omejitve uporabe vlečnih ali mirujočih orodij ali ribolovnih dejavnosti na nekaterih območjih ali v nekaterih obdobjih.
(37)  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je za zaščito morskih vrst in habitatov potrebno takojšnje ukrepanje, bi morala imeti Komisija v ustrezno utemeljenih primerih možnost, da poleg te uredbe ali z odstopanjem od nje sprejme delegirane akte o vzpostavitvi tehničnih ukrepov za omilitev teh nevarnosti, ki se začnejo uporabljati takoj, ali tehničnih ukrepov, ki so drugače določeni v skladu s pravom Unije. Ti ukrepi bi morali biti zasnovani tako, da bi bili zlasti usmerjeni na nepričakovane spremembe v vzorcih staležev zaradi visoke ali nizke stopnje obnove staležev z nedoraslimi organizmi, ali naključnega ulova občutljivih vrst, na zagotavljanje zaščite drstečih se rib ali lupinarjev, kadar so staleži na zelo nizki ravni, ali na druge spremembe stanja ohranjenosti staležev rib ali občutljivih vrst, ki bi lahko ogrozile stanje staleža, pa tudi za reševanje uničevanja vrst in habitatov zaradi posledic ribolova in za zagotavljanje potrebnih ukrepov za njihovo ohranjanje. Ti ukrepi bi lahko vključevali omejitve uporabe vlečnih ali mirujočih orodij ali ribolovnih dejavnosti na nekaterih območjih ali v nekaterih obdobjih.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38
(38)  Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se posodobi seznam rib in lupinarjev, za katere je prepovedan usmerjeni ribolov; posodobi seznam občutljivih območij, na katerih bi bilo treba omejiti ribolov; da se tehnični ukrepi sprejmejo v okviru večletnih načrtov; in da se tehnični ukrepi sprejmejo v okviru začasnih načrtov o zavržkih. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.
(38)  Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da vzpostavi kazalnike učinkovitosti tehničnih ukrepov v zvezi z ulovom rib, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, opredeli ključna ribolovna območja in ravni ulovov omenjenih rib za ta območja ter da posodobi seznam rib in lupinarjev, za katere je prepovedan usmerjeni ribolov; posodobi seznam občutljivih območij, na katerih bi bilo treba omejiti ribolov; sprejme tehnične ukrepe v okviru večletnih načrtov in po potrebi tehnične ukrepe zunaj okvira začasnih načrtov o zavržkih; in da se tehnični ukrepi sprejmejo v okviru začasnih načrtov o zavržkih. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki in na podlagi ocene STECF. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
(40)  Do konca leta 2020 in nato vsako tretje leto bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o izvajanju te uredbe na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice in zadevni svetovalni sveti, in glede na oceno, ki jo izvede STECF. To poročilo bi moralo oceniti, v kolikšni meri so tehnični ukrepi tako na regionalni ravni kot na ravni Unije prispevali k doseganju ciljev te uredbe. Če to poročilo vsebuje dokaze, da na regionalni ravni cilji niso bili doseženi, bi morale države članice v tej regiji predložiti načrt s korektivnimi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti za dosego teh ciljev. Komisija bi morala na podlagi tega poročila Evropskemu parlamentu in Svetu tudi predlagati potrebne spremembe te uredbe.
(40)  Komisija bi moral do ... [tri leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsako tretje leto Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o izvajanju te uredbe na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice in zadevni svetovalni sveti, in glede na oceno, ki jo izvede STECF. To poročilo bi moralo oceniti, v kolikšni meri so tehnični ukrepi tako na regionalni ravni kot na ravni Unije prispevali k doseganju ciljev in ravni kazalnikov učinkovitosti te uredbe. Če to poročilo vsebuje dokaze, da na regionalni ravni cilji niso bili doseženi ali da kazalniki učinkovitosti ostajajo na nezadovoljivi ravni, bi morale države članice v tej regiji predložiti načrt s korektivnimi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti za dosego teh ciljev, da bi se izboljšala raven kazalnikov učinkovitosti. Komisija bi morala na podlagi tega poročila Evropskemu parlamentu in Svetu tudi predlagati potrebne spremembe te uredbe.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42
(42)  Uredbe Sveta (ES) št. 1967/200629, (ES) št. 1098/200730, (ES) št. 1224/200931 in uredbi (EU) št. 1343/201132 in (EU) št. 1380/201333 Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo treba ustrezno spremeniti.
(42)  Uredbe Sveta (ES) št. 1967/200629, (ES) št. 1098/200730, (ES) št. 1224/200931 in Uredbo (EU) št. 1380/201333 Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo treba ustrezno spremeniti.
__________________
__________________
29 Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).
29 Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).
30 Uredba Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 779/97 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).
30 Uredba Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 779/97 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).
31 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).
31 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).
32 Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (UL L 347, 30.12.2011, str. 44).
33 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
33 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
Sprememba 41
Predlog uredbe
Uvodna izjava 43
(43)   Za dopolnitev ali spremembo obstoječih podrobnih pravil za prenos priporočil v dogovoru z Generalno komisijo za ribištvo v Sredozemlju bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s tehničnimi ukrepi iz Uredbe (EU) št. 1343/2011. Komisijo bi bilo treba pooblastiti tudi za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z vključitvijo prihodnjih sprememb tistih ukrepov, ki jih sprejme GFCM in so predmet nekaterih izrecno opredeljenih nebistvenih elementov te uredbe in ki postanejo zavezujoči za Unijo v skladu pogoji Sporazuma GFCM, v pravo Unije. Uredbo (EU) št. 1343/2011 bi bilo treba ustrezno spremeniti. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki –
črtano
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b
(b)  načinom uporabe ribolovnih orodij in interakcijo ribolovnih dejavnosti z morskimi ekosistemi.
(b)  načinom uporabe ribolovnih orodij;
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)   vzajemnim delovanjem med temi orodji in morskimi ekosistemi.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1
1.  Ta uredba se uporablja za vse dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije in državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave, v ribolovnih območjih iz člena 5 in ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so v njih registrirana, v vodah Unije.
1.  Brez poseganja v člen 29 se ta uredba uporablja za vse ribolovne dejavnosti, tako tržne kot rekreacijske, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije in državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave, v ribolovnih območjih iz člena 5 in ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so v njih registrirana, v vodah Unije.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2
2.  Člena 7 in14 ter del A prilog od V do X se uporabljajo tudi za rekreacijski ribolov.
2.  Ta uredba se uporablja tudi za rekreacijski ribolov.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
1.  Tehnični ukrepi kot orodje za podporo izvajanju skupne ribiške politike prispevajo k ciljem skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti iz odstavkov 2, 3 ter 5(a) in (j) navedenega člena.
1.  Tehnični ukrepi prispevajo k ciljem skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Poleg tega tehnični ukrepi zlasti:
2.  Tehnični ukrepi bi morali zlasti prispevati k doseganju naslednjih ciljev:
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a
(a)  optimizirajo vzorce izkoriščanja, da se zagotovi zaščita koncentracij nedoraslih ali drstečih se morskih vrst;
(a)  zagotoviti trajnostne vzorce izkoriščanja, da se zagotovi zaščita koncentracij nedoraslih ali drstečih se morskih vrst; in ponuditi ustrezna jamstva;
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b
(b)  zagotovijo, da se prilov morskih vrst, navedenih v direktivah 92/43/EGS in 2009/147/ES, in drugih občutljivih vrst, ki je posledica ribolova, zmanjša, in kjer je možno, odpravi, tako da ne ogroža stanja ohranjenosti teh vrst;
(b)  zagotoviti, da se naključni ulov občutljivih morskih vrst, zlasti tistih, navedenih v direktivah 92/43/EGS in 2009/147/ES, ki je posledica ribolova, zmanjša, in kjer je možno, odpravi;
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c
(c)  zagotovijo, da se okoljski vpliv ribolova na morske habitate čim bolj zmanjša in po možnosti odpravi, tako da ne ogroža stanja ohranjenosti teh habitatov;
(c)  zagotoviti, vključno z ustreznimi spodbudami, da se negativni okoljski vpliv ribolova na morske habitate čim bolj zmanjša in po možnosti odpravi;
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d
(d)  prispevajo k vzpostavitvi ukrepov za upravljanje ribištva, da se izpolnijo obveznosti iz direktiv 92/43/EGS, 2009/147/ES, 2008/56/ES in 2000/60/ES.
(d)  vzpostaviti ukrepe za upravljanje ribištva, da se izpolnijo obveznosti iz direktiv 92/43/EGS, 2009/147/ES, 2008/56/ES in 2000/60/ES.
Spremembi 294 in 300
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo)
(da)   zagotoviti, da so izpolnjeni pogoji, opisani v deskriptorjih 1, 3, 4 in 6 Sklepa Komisije 2010/477/EU.
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 4 – naslov
Cilji
Kazalniki učinkovitosti
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Tehnični ukrepi si prizadevajo doseči naslednje cilje:
1.  Da bi ocenili, ali tehnični ukrepi prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3, se uporabljajo naslednji kazalniki učinkovitosti:
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a
(a)  zagotoviti, da obseg ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja v skladu s členom 2(2) in členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne presega 5 %,
(a)  do katere mere se obseg ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja v ključnih ribolovnih območjih postopno zmanjša na določeno raven;
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b
(b)  zagotoviti, da prilov morskih sesalcev, morskih plazilcev in morskih ptic ter drugih nekomercialno izkoriščanih vrst ne presega ravni, ki jih določa zakonodaja Unije in mednarodni sporazumi,
(b)  do katere mere se naključni ulov morskih sesalcev, morskih plazilcev in morskih ptic ter drugih nekomercialno izkoriščanih vrst postopoma zmanjša in po možnosti odpravi;
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c
(c)  zagotoviti, da okoljski vplivi ribolovnih dejavnosti na habitate morskega dna ne presegajo ravni, potrebnih za dosego dobrega okoljskega stanja za vsak tip habitata in ocenjenih v okviru Direktive 2008/56/ES v vsaki morski regiji ali podregiji tako v zvezi s kakovostjo habitata kot s prostorskim obsegom zahtevanih ravni, ki jih je treba doseči.
(c)  do katere mere se okoljski vplivi ribolovnih dejavnosti na morske habitate, vključno z občutljivimi habitati morskega dna, zmanjšajo in ohranijo pod ravnmi, potrebnimi za dosego dobrega okoljskega stanja zlasti za vsak tip habitata, ocenjen v okviru Direktive 2008/56/ES, v vsaki morski regiji ali podregiji tako v zvezi s kakovostjo habitata kot s prostorskim obsegom zahtevanih ravni, ki jih je treba doseči.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki bodo to uredbo za namene iz točke (a) odstavka 1 tega člena dopolnili z opredelitvijo:
(a)  ključnih ribolovnih območij, na katera se nanaša navedena točka;
(b)  ravni trenutnega ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja za vsako od teh ključnih ribolovnih območij, ki temelji na podatkih iz držav članic za referenčno obdobje 2013–2015;
(c)  posebne ravni, do katerih se obseg ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja za vsako od teh ključnih ribolovnih območij zmanjša, da bi se dosegel cilj zagotavljanja trajnostnih vzorcev izkoriščanja in zaščite nedoraslih organizmov.
Pri določanju posameznih ravni iz točke (c) prvega pododstavka je treba upoštevati najboljša razpoložljiva znanstvena priporočila, tudi STECF, kot tudi obstoječe in prihodnje tehnične možnosti v zvezi z izogibanjem ulovu morskih vrst, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Za namene delegiranih aktov iz odstavka 1a lahko države članice predložijo skupno priporočilo v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 do... [12 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe].
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 c (novo)
1c.  Kadar v roku, določenem v odstavku 1b tega člena, skupno priporočilo ni bilo vloženo ali če skupno priporočilo držav članic ni skladno s cilji te uredbe, Komisija do ... [18 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe] in z odstopanjem od člena 18(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo z določitvijo elementov iz prvega pododstavka odstavka 1a tega člena in v skladu s členom 32 te uredbe.
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 d (novo)
1d.  Za postopno zmanjšanje ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja do ravni, ki zagotavlja trajnostne vzorce izkoriščanja, se raven iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 1a pregleda vsaka tri leta s postopkom iz odstavkov 1a, 1b in 1c in se, kjer je to primerno, dodatno zniža v skladu z najboljšimi razpoložljivimi znanstvenimi priporočili ter obstoječimi in prihodnjimi tehničnimi možnostmi v zvezi z izogibanjem temu ulovu.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
2.  Obseg izpolnjevanja teh ciljev se pregleda v okviru postopka poročanja iz člena 34.
2.  Ocena iz odstavka 1 se opravi v okviru postopka poročanja iz člena 34.
Sprememba 346
Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)
Člen 4a
Socialno-ekonomski cilji
Pri sprejemanju in izvajanju tehničnih ukrepov in ukrepov ohranjanja države članice zaradi upoštevanja socialno-ekonomskih ciljev iz točk (c), (f) in (i) člena 2(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 v veliki meri uporabijo ukrepe iz členov 38, 39 in 40 Uredbe (EU) št. 508/2014.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a
(a)  „Severno morje“ pomeni razdelke ICES34 IIa, IIIa in IV;
(a)  „Severno morje“ pomeni vode Unije v razdelkih ICES34 IIa, IIIa in IV;
__________________
__________________
34 Razdelki ICES (Mednarodni sveta za raziskovanje morja) so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).
34 Razdelki ICES (Mednarodni sveta za raziskovanje morja) so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c
(c)  „severozahodne vode“ pomenijo podobmočja ICES V (razen Va in voda območja Vb zunaj Unije ), VI in VII;
(c)  „severozahodne vode“ pomenijo vode Unije v podobmočjih ICES V, VI in VII;
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g
(g)  „najbolj oddaljene regije“ pomenijo vode okoli najbolj oddaljenih regij iz prvega odstavka člena 349 Pogodbe, razdeljene na tri morske bazene: zahodni Atlantik, vzhodni Atlantik, Indijski ocean;
(g)  „vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku“ pomeni vode okoli Guadeloupa, Francoske Gvajane, Martinika ter otokov Mayotte, Reunion in Saint-Martin pod suverenostjo ali v pristojnosti držav članic.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 1
(1)  „vzorec izkoriščanja“ pomeni, kako je ribolovni pritisk porazdeljen glede na starostni profil staleža;
(1)  „vzorec izkoriščanja“ pomeni, kako je ribolovna umrljivost porazdeljena glede na starostni in velikostni profil staleža;
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 2
(2)  „selektivnost“ pomeni količinsko izraženo verjetnost ulova rib določene velikosti z določeno velikostjo mrežnega očesa (ali trnka);
(2)  „selektivnost“ pomeni verjetnost ulova rib določenih vrst ali velikosti z ribolovnim orodjem z določenimi značilnostmi;
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 3
(3)   „selektivni ribolov“ pomeni zmožnost ribolovne metode, da je med ribolovno operacijo ciljno usmerjena na ulov rib ali lupinarjev določene velikosti in vrste ter da neciljnim organizmom omogoči, da se ulovu izognejo ali se izpustijo nepoškodovani;
črtano
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 4
(4)  „usmerjeni ribolov“ pomeni ribolov določene vrste ali kombinacije vrst, pri katerem skupni ulov navedenih vrst predstavlja več kot 50 % gospodarske vrednosti ulova;
(4)  „usmerjeni ribolov“ pomeni ribolovni napor, usmerjen v določene vrste ali skupine vrst, katerih točna sestava se razlikuje med ribolovnimi dejavnostmi, in kjer so posebna pravila, ki urejajo minimalne tehnične specifikacije o velikosti mrežnega očesa in selektivnih ribolovnih pripomočkih za posamezno ribolovno dejavnost, določena na regionalni ravni;
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
(5a)   „stanje ohranjenosti vrste“ pomeni stanje ohranjenosti vrste, kot je opredeljeno v točki (i) člena (1) Direktive 92/43/EGS;
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)
(5b)   „stanje ohranjenosti habitata“ pomeni stanje ohranjenosti naravnega habitata, kot je opredeljeno v točki (e) člena (1) Direktive 92/43/EGS;
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 7
(7)  „občutljive vrste“ pomenijo vrste, katerih stanje ohranjenosti, vključno s habitatom, porazdelitvijo, velikostjo in stanjem populacije, je močno pod vplivom pritiskov, ki so posledica človeških dejavnosti, vključno z ribolovnimi dejavnostmi. Občutljive vrste vključujejo zlasti vrste iz prilog II in IV k Direktivi 92/43/EGS, vrste, ki jih zajema Direktiva 2009/147/ES, in vrste, katerih zaščita je potrebna za doseganje dobrega okoljskega stanja na podlagi Direktive 2008/56/ES;
(7)  „občutljive vrste“ pomenijo vrste, katerih stanje ohranjenosti, vključno s habitatom, porazdelitvijo, velikostjo ali stanjem populacije, je močno pod vplivom pritiskov, ki so posledica človeških dejavnosti, vključno z ribolovnimi dejavnostmi. Občutljive vrste vključujejo zlasti vrste iz prilog II in IV k Direktivi 92/43/EGS, vrste, ki jih zajema Direktiva 2009/147/ES, in vrste, katerih zaščita je potrebna za doseganje dobrega okoljskega stanja na podlagi Direktive 2008/56/ES;
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 8
(8)  „male pelagične vrste“ so skuša, sled, šur, sardon, sardela, sinji mol, srebrenka, papalina, merjaščevka;
(8)  „male pelagične vrste“ so med drugim skuša, sled, šur, sardon, sardela, sinji mol, srebrenka, papalina, merjaščevka, bukva, Sardinella aurita in Sardinella maderensis;
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
(9a)   „tradicionalni ribolov (za preživljanje) s pasivnim ribolovnim orodjem“ pomeni nekomercialne ribolovne dejavnosti, ki izkoriščajo žive vodne vire v omejenem obsegu na lokalni ravni, izključno za osebne potrebe ter z uporabo zgolj tradicionalnega ribolovnega orodja in tehnik;
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 10
(10)  „svetovalni sveti“ pomenijo skupine zainteresiranih strani, ustanovljene v okviru SRP, da se spodbuja uravnotežena zastopanost vseh zainteresiranih strani in prispeva k doseganju ciljev SRP;
(10)  „svetovalni sveti“ pomenijo skupine zainteresiranih strani, ustanovljene na podlagi člena 43 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki opravljajo svojo dejavnost v skladu s členoma 44 in 45 ter Prilogo III k navedeni uredbi;
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 11
(11)  „vlečna mreža“ pomeni ribolovno orodje, ki se aktivno vleče z enim ali več ribiškimi plovili in je sestavljeno iz mreže s telesom stožčaste ali piramidne oblike (vlečno telo), zadaj zaključenim z vrečo; „vlečno orodje“ pomeni vlečne mreže, danske potegalke in podobna orodja, ki se aktivno potopijo v vodo, s telesom stožčaste ali piramidne oblike, ki so zadaj zaključena z vrečo, ali z dvema dolgima kriloma, telesom in vrečo;
(11)  „vlečna mreža“ pomeni ribolovno orodje, ki vsebuje mrežo, ki se aktivno vleče z enim ali več ribiškimi plovili in je zadaj zaključena z vrečo;
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)
(11a)   „vlečno orodje“ pomeni vlečne mreže, danske potegalke in podobna orodja, ki jih eno ali več ribiških plovil ali kateri koli drugi mehanski sistem aktivno potopi v vodo;
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 12
(12)  „pridnena vlečna mreža“ pomeni vlečno mrežo, zasnovano in opremljeno za uporabo na morskem dnu ali blizu njega;
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 13
(13)  „pridnena vlečna mreža za vleko v paru“ pomeni pridneno vlečno mrežo, ki jo vlečeta dve plovili hkrati, vsako po eno stran vlečne mreže; vodoravna odprtina vlečne mreže se vzdržuje z razdaljo med ploviloma, ki vlečeta ribolovno orodje;
(13)  „pridnena vlečna mreža za vleko v paru“ pomeni pridneno vlečno mrežo, ki jo po dnu vlečeta dve plovili hkrati, vsako po eno stran vlečne mreže; vodoravna odprtina vlečne mreže se vzdržuje z razdaljo med ploviloma, ki vlečeta ribolovno orodje;
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 15
(15)  „vlečna mreža z gredjo“ pomeni orodje z vlečno mrežo, ki je odprta vodoravno z jekleno ali leseno cevjo (gredjo), in mrežnim materialom s spodnjimi verigami, plašilnimi verigami ali prepletenimi plašilnimi verigami, ki se aktivno vlečejo po dnu;
(15)  „vlečna mreža z gredjo“ pomeni orodje z vlečno mrežo, ki je odprta vodoravno z gredjo, krili ali drugimi podobnimi pripomočki;
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 16
(16)  „vlečna mreža z električnim tokom“ pomeni ribolovno tehniko, ki za ribolov uporablja električno polje. Vlečna mreža z električnim tokom ima več elektrod, pritrjenih na orodje v smeri vleke, ki oddajajo kratke električne impulze;
(16)  „vlečna mreža z električnim tokom“ pomeni vlečno mrežo, ki za ribolov morskih bioloških virov uporablja električni tok;
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)
(17a)   „obalne potegalke“ pomenijo obkroževalne mreže in vlečne potegalke, ki se nastavijo s plovila in vlečejo z obale ali s plovila, ki je privezano ali zasidrano na obali;
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 20
(20)  „mirujoče mreže“ pomenijo vse vrste zabodnih, zapletnih ali trislojnih mrež, ki so bodisi pritrjene na morsko dno (zabodne mreže ali stoječe mreže) bodisi se lahko gibljejo s plimo (viseče mreže), v katere ribe priplavajo in se zapletejo ali omrežijo v mrežni material;
(20)  „mirujoče mreže“ pomenijo vse vrste zabodnih, zapletnih ali trislojnih mrež, ki so pritrjene na morsko dno (zabodne mreže ali stoječe mreže), v katere ribe priplavajo in se zapletejo ali omrežijo v mrežni material;
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 21
(21)  „viseča mreža“ pomeni mrežo, sestavljeno iz ene ali več mrežnih sten, skupaj vzporedno obešenih na glavno vrv, ki jo na vodni gladini ali na določeni globini pod njo držijo plovci in ki jo prosto žene tok ali jo vleče plovilo, na katero je pripeta. Lahko je opremljena z napravami za stabilno nastavitev mreže ali za omejevanje njenega premikanja, kot je plavajoče sidro ali sidro na dnu, pritrjeno na en konec mreže;
(21)  „viseča mreža“ pomeni mrežo, ki jo na vodni gladini ali na določeni globini pod njo držijo plovci in ki jo prosto žene tok ali jo vleče plovilo, na katero je pripeta. Lahko je opremljena z napravami za stabilno nastavitev mreže ali za omejevanje njenega premikanja;
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 22
(22)  „stoječa zabodna mreža“ pomeni mrežo iz enega samega kosa mreže, ki v vodi stoji navpično s pomočjo plovcev in obtežilnikov. Žive vodne vire lovi z omreženjem in je pritrjena ali se lahko kakor koli pritrdi na morsko dno;
(22)  „zabodna mreža“ pomeni mirujočo mrežo iz enega samega kosa mreže, ki v vodi stoji navpično s pomočjo plovcev in obtežilnikov;
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 23
(23)  „stoječa zapletna mreža“ pomeni enoplastno mrežno steno, opremljeno tako, da je mrežni material obešen na vrvi, zaradi česar je ohlapnejši kot pri zabodni mreži. Zapletne mreže imajo običajno manj plovcev na glavni vrvi in pri ribolovu ne stojijo tako visoko kot povprečne stoječe zabodne mreže ter so pritrjene ali se lahko kakor koli pritrdijo na morsko dno;
(23)  „zapletna mreža“ pomeni mirujočo mrežo, ki jo sestavlja stena iz mrežnega materiala, obešenega na vrvi, zaradi česar je ohlapnejši kot pri zabodni mreži;
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 24
(24)  „stoječa trislojna mreža“ pomeni mrežo iz dveh ali več slojev mrežnega materiala z dvema zunanjima slojema z velikimi mrežnimi očesi, med katerima je tanek sloj z majhnimi mrežnimi očesi, ki je pritrjena ali se lahko kakor koli pritrdi na morsko dno;
(24)  „trislojna mreža“ pomeni mirujočo mrežo iz dveh ali več slojev mrežnega materiala z dvema zunanjima slojema z velikimi mrežnimi očesi, med katerima je sloj z majhnimi mrežnimi očesi;
Sprememba 87
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 26
(26)  „parangal“ pomeni ribolovno orodje, sestavljeno iz glavne vrvi, ki je lahko precej dolga, na katero so v rednih presledkih pritrjene predvrvice s trnki z vabami ali brez. Glavna vrv je s sidrom pritrjena bodisi vodoravno na dno ali blizu dna bodisi navpično ali pa lahko plava na površini;
(26)  „parangal“ pomeni ribolovno orodje, sestavljeno iz glavne vrvi različne dolžine, na katero so v presledkih, prilagojenih ciljni vrsti, pritrjene stranske vrvi (predvrvice) s trnki. Glavna vrv je s sidrom pritrjena bodisi vodoravno na dno ali blizu dna bodisi navpično ali pa lahko plava na površini;
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 27
(27)  „vrše in košare“ pomenijo pasti v obliki kletk ali košar iz različnih materialov, ki so namenjene lovu rakov ali rib; imajo eno ali več odprtin ali vhodov in se nastavijo na morsko dno posamično ali v vrstah ter so z vrvmi povezane z bojami na gladini, ki kažejo na njihov položaj;
(27)  „vrše in košare“ pomenijo pasti v obliki kletk ali košar, ki so namenjene lovu rakov, mehkužcev ali rib; imajo eno ali več odprtin ali vhodov in se nastavijo na morsko dno ali plavajo nad njim posamično ali v vrstah ter so z vrvmi povezane z bojami na gladini, ki kažejo na njihov položaj;
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 28
(28)  „ročna ribiška vrvica“ pomeni ribolovno tehniko, pri kateri se posamična ribiška vrvica drži v rokah. Na vrvico je pritrjena ena ali več vab ali trnkov z vabami;
(28)  „ročna ribiška vrvica“ pomeni posamično ribiško vrvico, ki se drži v rokah in na katero je pritrjena ena ali več vab ali trnkov z vabami;
Sprememba 90
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 29
(29)  „andrejev križ“ pomeni grabilec, ki s škarjam podobnimi gibi z morskega dna nabira na primer školjke ali rdeče korale;
(29)  „andrejev križ“ pomeni grabilec, ki lahko s škarjam podobnimi gibi z morskega dna nabira na primer školjke ali rdeče korale;
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 30
(30)  „vreča“ pomeni zadnji del vlečne mreže, ki je valjaste (tj. obseg je vsepovsod enak) ali zožene oblike. Sestavljena iz ene ali več ploskev (kosov mrežnega materiala) z enako velikimi očesi, ki so pritrjene ena na drugo vzdolž svojih stranic v osi vlečne mreže s šivom, na katerega se lahko pritrdi stranska vrv. Za regulativne namene je to zadnjih 50 mrežnih očes mreže;
(30)  „vreča“ pomeni zadnji del vlečne mreže, ki je valjaste (tj. obseg je vsepovsod enak) ali zožene oblike. Sestavljena iz ene ali več ploskev (kosov mrežnega materiala), ki so pritrjene ena na drugo vzdolž svojih stranic. Za regulativne namene je to zadnjih 50 mrežnih očes mreže;
Sprememba 92
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 31
(31)  „velikost mrežnega očesa“ pomeni velikost mrežnega očesa katere koli vreče vlečnega orodja, kot je izmerjena v skladu s postopkom iz Uredbe Komisije (ES) št. 517/200840;
(31)  „velikost mrežnega očesa“ pomeni:
(a)   pri mrežah z vozli: največjo razdaljo med dvema nasprotnima vozloma v istem mrežnem očesu, ko je mreža povsem raztegnjena;
(b)   pri brezvozelnih mrežah: razdaljo med dvema nasprotnima vogaloma po najdaljši osi v istem mrežnem očesu, ko je mreža povsem raztegnjena;
__________________
40 Uredba Komisije (ES) št. 517/2008 z dne 10. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 v zvezi z določanjem velikosti mrežnega očesa in ocenjevanjem debeline vrvice ribiških mrež (UL L 151, 11.6.2008, str. 5).
Sprememba 93
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 32
(32)  „kvadratasto mrežno oko“ pomeni obliko mrežnega očesa, ki izvira iz postavitve mrežnega materiala s 45-stopinjskim odklonom od smeri N, tako da tečejo prečke vzporedno in pod kotom 90° glede na os vlečne mreže;
(32)  „kvadratasto mrežno oko“ pomeni štirikotno mrežo, sestavljeno iz dveh sklopov vzporednih stranic iste nominalne dolžine, pri čemer je en sklop vzporeden vzdolžni osi mreže, medtem ko je drugi nanjo pravokoten;
Sprememba 94
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 33
(33)  „rombasto mrežno oko“ pomeni običajno romboidno obliko mrežnih očes v mrežni plasti;
(33)  „rombasto mrežno oko“ pomeni štiri enako dolge prečke, pri katerih se diagonali mrežnega očesa sekata pod pravim kotom, ena od njiju pa je vzporedna z vzdolžno osjo mreže;
Sprememba 95
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 36
(36)   „sejalna mreža“ pomeni napravo, pritrjeno na celoten obseg vlečne mreže za kozice pri gredi, ki se zoži v konico, kjer je pritrjena na spodnjo plast vlečne mreže za kozice. Kjer se sejalna mreža in vreča združita, se zareže izstopna odprtina, ki omogoča pobeg vrstam ali osebkom, ki so preveliki, da bi šli skozi sito, kozice pa lahko skozi sito prehajajo v vrečo;
črtano
Sprememba 96
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 38
(38)  „čas ribolova“ pomeni obdobje od prvega potopa mrež v vodo do popolnega dviga mrež na krov ribiškega plovila;
(38)  „čas ribolova“ pomeni obdobje od prvega potopa orodja v vodo do popolnega dviga orodja na krov ribiškega plovila;
Sprememba 97
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 39
(39)  „senzorji za spremljanje orodja“ pomenijo daljinske elektronske senzorje, ki se lahko namestijo na vlečne mreže ali zaporne plavarice za spremljanje ključnih parametrov uspešnosti, kot sta razdalja med širilkami ali velikost ulova;
(39)  „senzorji za spremljanje orodja“ pomenijo daljinske elektronske senzorje, ki so pritrjeni za spremljanje ključnih parametrov, kot sta razdalja med širilkami ali količina ulova;
Sprememba 98
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 39 a (novo)
(39a)   „vrv z utežmi“ pomeni vrv s trnki z vabami in dodanimi utežmi, da hitreje potone in se tako skrajša čas izpostavljenosti morskim pticam;
Sprememba 99
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 40
(40)  „zvočne odvračalne naprave“ pomenijo daljinske naprave, ki vrste, kot so morski sesalci, z oddajanjem zvočnih signalov opozarjajo na prisotnost ribolovnega orodja;
(40)  „zvočne odvračalne naprave“ pomenijo daljinske naprave, ki oddajajo zvočne signale, ki vrste, kot so morski sesalci, odvrnejo od ribolovnega orodja;
Sprememba 100
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 42
(42)  „višanje vrednosti ulova“ pomeni prakso, da se ribe z nizko ceno, za katere veljajo omejitve ulova, zavržejo, čeprav bi bile lahko zakonito iztovorjene; namen take prakse je povečanje skupne gospodarske in denarne vrednosti rib, pripeljanih v pristanišče;
(42)  „višanje vrednosti ulova“ pomeni prakso, da se ribe z nizko ceno, za katere veljajo omejitve ulova, zavržejo, čeprav bi jih bilo treba zakonito iztovoriti; namen take prakse je povečanje skupne gospodarske in denarne vrednosti rib, pripeljanih v pristanišče;
Sprememba 101
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 43 a (novo)
(43a)   „pomembni škodljivi vplivi“ pomenijo pomembne škodljive vplive, kot so opredeljeni v točki (c) člena 2 Uredbe (ES) št. 734/2008;
Sprememba 102
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 45 a (novo)
(45a)  „kazalniki učinkovitosti“ pomenijo sklop parametrov, namenjenih ocenjevanju učinkovitosti tehničnih ukrepov.
Spremembi 303 in 349
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b
(b)  električni tok, razen uporabe vlečne mreže z električnim tokom, kakor je določeno v členu 24 in delu E Priloge V;
(b)  električni tok;
Sprememba 103
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka g
(g)  vse vrste projektilov;
(g)  vse vrste projektilov, z izjemo tistih, ki se uporabljajo za usmrtitev tunov, ujetih v kletke ali pasti, ročnih sulic in podvodnih pušk, ki se uporabljajo za rekreativni ribolov brez akvalunge, od zore do mraka;
Sprememba 296
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)
Ne glede na določbe člena 2 se ta člen uporablja za mednarodne vode in vode tretjih držav.
Sprememba 104
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1
1.  Noben del vlečnega orodja nima velikosti mrežnega očesa, ki je manjša od velikosti mrežnega očesa vreče. Ta določba se ne uporablja za naprave iz mrežnega materiala, ki se uporabljajo za pritrditev senzorjev za spremljanje orodja.
1.  Noben del vlečnega orodja nima velikosti mrežnega očesa, ki je manjša od velikosti mrežnega očesa vreče. Ta določba se ne uporablja za naprave iz mrežnega materiala, ki se uporabljajo za pritrditev senzorjev za spremljanje orodja, ali za selektivne naprave za morske vrste, da se izboljša selektivnost glede na njihovo velikost ali vrsto.
Sprememba 105
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3
3.  Prepovedano je zasnovati vreče ali pritrditi naprave, ki zamašijo ali kako drugače dejansko zmanjšajo velikost mrežnega očesa vreče ali katerega koli dela vlečnega orodja. Ta določba ne izključuje uporabe posebnih naprav, ki se uporabljajo za zmanjšanje obrabe in trganja ter okrepitev ali omejitev pobega ulova v sprednjem delu vlečnega orodja.
3.  Uporaba in prevoz na krovu ribiških plovil za naprave, ki zamašijo ali kako drugače dejansko zmanjšajo velikost mrežnega očesa vreče ali katerega koli dela vlečnega orodja, je prepovedana. Ta določba ne izključuje uporabe posebnih naprav, ki se uporabljajo za zmanjšanje obrabe in trganja ter okrepitev ali omejitev pobega ulova v sprednjem delu vlečnega orodja ali namestitve naprav za nadzor ulova.
Sprememba 106
Predlog uredbe
Člen 10 – naslov
Splošne omejitve uporabe mirujočih mrež
Splošne omejitve uporabe mirujočih in visečih mrež
Sprememba 107
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – alinea 1
—  belega tuna (Thunnus alalunga),
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 108
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5
5.  Prepovedano je uporabljati vse stoječe zabodne mreže, zapletne mreže ali trislojne mreže na katerem koli mestu z zaznamovano globino nad 600 metrov.
5.  Prepovedano je uporabljati vse stoječe zabodne mreže, zapletne mreže in trislojne mreže na katerem koli mestu z zaznamovano globino nad 200 metrov.
Sprememba 109
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5 a (novo)
5a.   Ne glede na odstavek 5:
(a)   se uporabijo posebna odstopanja iz točke 6 dela C Priloge V, točk 6 in 9 dela C Priloge VI in točke 4 dela C Priloge VII, ko je zaznamovana globina med 200 in 600 metrov;
(b)   se na ribolovnem območju, opredeljenem v točki (e) člena 5, dovoli uporaba stoječe zabodne mreže, zapletne mreže in trislojne mreže na katerem koli mestu z zaznamovano globino nad 200 metrov.
Sprememba 272
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5 b (novo)
5b.  Prepovedano je nameščati vse stoječe zabodne mreže, zapletne mreže ali trislojne mreže na območjih, opredeljenih v skladu z direktivami 92/43/EGS, 2009/147/ES in 2008/56/ES, kadar to negativno vpliva na stanje ohranjenosti občutljivih vrst in habitatov.
Sprememba 111
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3
3.  Če so ujete kot prilov, se vrste iz odstavkov 1 in 2 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo nazaj v morje.
3.  Če so ujete nenamerno, se vrste iz odstavka 2 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo nazaj v morje.
Sprememba 112
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Odstavek 3 se ne uporablja, če ima država članica zastave uraden program za nabiranje primerkov vrst, naštetih v Prilogi I, in znanstvene raziskave o njih.
Sprememba 113
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4
4.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje navaja, da je treba seznam iz Priloge I spremeniti in nanj dodati nove vrste, ki potrebujejo zaščito, se Komisija pooblasti, da te spremembe sprejeme z delegiranimi akti v skladu s členom 32.
4.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje navaja, da je treba seznam iz Priloge I spremeniti in nanj dodati nove vrste, ki potrebujejo zaščito, ali z njega izbrisati vrste, ki jih ni treba več voditi na seznamu, se Komisija pooblasti, da te spremembe sprejme z delegiranimi akti v skladu s členom 32.
Sprememba 114
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5
5.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 4 tega člena, so namenjeni uresničevanju cilja iz člena 4(1)(b).
5.  Pred ukrepi, sprejetimi v skladu z odstavkom 4 tega člena, je treba opraviti oceno kazalnikov učinkovitosti, ki so določeni v členu 4(1)(b).
Sprememba 115
Predlog uredbe
Člen 12 – naslov
Prilov morskih ptic, morskih sesalcev in morskih plazilcev
Ulov morskih sesalcev, morskih ptic in morskih plazilcev
Sprememba 116
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2
2.  Če so ujete kot prilov, se vrste iz odstavka 1 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo.
2.  Če so ujete nenamerno, se vrste iz odstavka 1 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo. Upravljavci ribiških plovil evidentirajo podatke o teh naključnih ulovih ter o njih poročajo ustreznim organom v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta1a.
_______________________
1a Uredba (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 157, 20.6.2017, str. 1).
Sprememba 117
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3
3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se dovoli obdržati na krovu, pretovarjati in iztovarjati osebke morskih vrst iz odstavka 1, ki so bili ujeti kot prilov, vse dokler je ta dejavnost potrebna za zagotovitev pomoči pri regeneraciji posameznih živali in če so bili zadevni pristojni nacionalni organi o tem vnaprej v celoti obveščeni.
3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se dovoli obdržati na krovu, pretovarjati in iztovarjati osebke morskih vrst iz odstavka 1, ki so bili ujeti kot naključni ulov, vse dokler je ta dejavnost potrebna za zagotovitev pomoči pri regeneraciji posameznih živali . Obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje primerkov morskih vrst se dovoli, če je osebek mrtev in se lahko uporabi za znanstvene namene. Zadevni pristojni nacionalni organi se o tem v celoti obvestijo.
Sprememba 118
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, če ima država članica zastave uraden program za nabiranje primerkov morskih ptic, plazilcev ali sesalcev in znanstvene raziskave o njih.
Sprememba 119
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5
5.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 4 tega člena, so namenjeni uresničevanju cilja iz člena 4(1)(b).
5.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 4 tega člena, so namenjeni uresničevanju ciljev te uredbe v zvezi s kazalniki učinkovitosti iz člena 4(1)(b).
Sprememba 120
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)
5a.   Države članice spremljajo učinkovitost ukrepov o zmanjšanju naključnega ulova, sprejetih v skladu s tem členom, ter o tem poročajo Komisiji do ... [dve leti od datuma začetka veljavnosti te uredbe] in vsaka tri leta po tem.
Sprememba 121
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
1.  Znotraj zadevnih območij iz Priloge II je prepovedano uporabljati ribolovno orodje iz navedene priloge.
1.  Znotraj zadevnih območij iz Priloge II je prepovedano uporabljati ribolovno orodje iz navedene priloge. Države članice opravijo ustrezno ocenjevanje, ko se ribolovno orodje uporablja v posebnih ohranitvenih območjih iz Direktive 92/43/EGS in posebnih varstvenih območjih iz Direktive 2009/147/ES.
Sprememba 122
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)
1a.   Namerno poseganje v občutljive habitate, razmnoževališča in počivališča občutljivih vrst, njihovo okrnjenje in uničevanje je prepovedano.
Sprememba 123
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2
2.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje priporoča spremembo seznama območij iz Priloge II, vključno z dodajo novih območij, se Komisija pooblasti, da te spremembe sprejeme z delegiranimi akti v skladu s postopkom iz člena 11(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Pri sprejemanju takšnih sprememb Komisija posebno pozornost nameni ublažitvi negativnih posledic premika ribolovnih dejavnosti na druga občutljiva območja.
2.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje priporoča nujno spremembo seznama območij iz Priloge II, se Komisija pooblasti, da te spremembe sprejeme z delegiranimi akti v skladu s postopkom iz člena 11(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Pri predlaganju teh sprememb Komisija predlogu delegiranega akta priloži popoln zemljevid ranljivega območja in posebno pozornost nameni ublažitvi negativnih socialnih, gospodarskih in okoljskih posledic premika ribolovnih dejavnosti na druga območja.
Sprememba 124
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3
3.  Če so taki habitati v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo države članice, je navedena država članica pooblaščena, da v skladu s postopkom iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 vzpostavi zaprta območja ali druge ohranitvene ukrepe za zaščito takšnih habitatov. Takšni ukrepi so skladni s cilji iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter so vsaj enako strogi kot ukrepi iz prava Unije.
3.  Če so območja iz Priloge II v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo države članice, je navedena država članica pooblaščena, da v skladu s postopkom iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 vzpostavi zaprta območja ali druge ohranitvene ukrepe za zaščito takšnih habitatov. Takšni ukrepi so skladni s cilji iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter so vsaj enako strogi kot ukrepi iz prava Unije.
Sprememba 125
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)
4a.   Države članice sprejmejo ukrepe za zaščito področij ranljivih morskih ekosistemov, opredeljenih v točki (b) člena 2 Uredbe (ES) št. 734/2008, ki se nahajajo ali obstaja možnost, da se nahajajo pod njihovo suverenostjo ali pristojnostjo in so blizu območij, kjer se izvaja pridneni ribolov, razen če najboljša razpoložljiva znanstvena priporočila dokazujejo, da te dejavnosti nimajo občutnega negativnega učinka na omenjene ekosisteme. Ti ukrepi so v skladu z resolucijami, sprejetimi na generalni skupščini Organizacije združenih narodov, zlasti resolucijama št. 61/105 in 64/72, ter ranljivim morskim ekosistemom zagotavljajo najmanj enako raven varstva kot Uredba (ES) št. 734/2008.
Sprememba 126
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a
(a)  zagotavljanje zaščite nedoraslih morskih organizmov v skladu s členom 15(11) in (12) Uredbe (EU) št. 1380/2013;
(a)  zagotavljanje zaščite nedoraslih morskih organizmov tako, da večina ulovljenih rib drstitveno starost doseže že pred ulovom, in v skladu s členom 15(11) in (12) Uredbe (EU) št. 1380/2013;
Sprememba 127
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a (novo)
(aa)   prepoved dajanja na trg nedoraslih morskih organizmov za prehrano ljudi v skladu s točko (b) člena 2(5) in členom 15(11) Uredbe (EU) št. 1380/2013;
Sprememba 128
Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)
Člen 14a
Uvoženi ribiški proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi
Uvoženi ribiški proizvodi za prehrano ljudi, ki so bili ulovljeni zunaj voda Unije v območjih, podobmočjih in razdelkih iz člena 5, morajo izpolnjevati zahteve za najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, navedene v prilogah te uredbe.
Sprememba 129
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1
Države članice imajo vzpostavljene ukrepe za lažje skladiščenje ali iskanje trgov za ulove rib pod najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja, iztovorjene v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi lahko vključujejo podporo za naložbe v izgradnjo in urejanje mest iztovarjanja in zavetij ali podporo za naložbe za povečanje vrednosti ribiških proizvodov.
Države članice imajo vzpostavljene ustrezne ukrepe za lažje skladiščenje ali iskanje trgov za ulove rib pod najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja, iztovorjene v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi vključujejo podporo za naložbe v izgradnjo in urejanje mest iztovarjanja in zavetij ter podporo za naložbe za povečanje vrednosti ribiških proizvodov.
Sprememba 130
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1
1.  Prakse višanja vrednosti ulova in izpustov so prepovedane.
1.  Praksa višanja vrednosti ulova je prepovedana.
Sprememba 131
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2
2.  Odstavek 1 se ne uporablja za ulove vrst, ki so izvzete iz uporabe obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
2.  Odstavek 1 se ne uporablja za ribolovne dejavnosti v Sredozemskem morju ali za ulove vrst, ki so izvzete iz uporabe obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 132
Predlog uredbe
Člen 17 – naslov
Vrste, za katere ne veljajo omejitve ulova
Pilotni projekti za preprečevanje neželenega ulova
Sprememba 133
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1
1.  Države članice lahko izvajajo pilotne projekte, s katerimi raziščejo metode za preprečevanje, zmanjšanje in odpravo neželenega ulova vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova. Ti pilotni projekti upoštevajo mnenja ustreznih svetovalnih svetov in temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih.
1.  Države članice lahko izvajajo pilotne projekte, s katerimi raziščejo metode za preprečevanje, zmanjšanje in odpravo neželenega ulova. Ti pilotni projekti upoštevajo mnenja ustreznih svetovalnih svetov in temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih.
Sprememba 134
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2
2.  Če rezultati teh pilotnih študij ali drugih znanstvenih mnenj kažejo na znaten neželen ulov vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova, lahko države članice določijo tehnične ukrepe za zmanjšanje takih neželenih ulovov v skladu s postopkom, določenim v členu 19 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti tehnični ukrepi se uporabljajo le za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo navedene države članice.
2.  Če rezultati teh pilotnih študij ali drugih znanstvenih mnenj kažejo na znaten neželen ulov vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova, države članice določijo tehnične ukrepe za čim večje izogibanje takim neželenim ulovom ali za njihovo zmanjšanje v skladu s postopkom, določenim v členu 19 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali v členu 18 te uredbe.
Sprememba 135
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)
2a.   V primerih, ko države članice želijo vzpostaviti podobne tehnične ukrepe, se lahko vloži skupno priporočilo v skladu s členom 18.
Sprememba 137
Predlog uredbe
Člen 17 a (novo)
Člen 17a
Dokumentacija
Države članice lahko v skladu s členom 49 Uredbe (ES) št. 1224/2009 uvedejo elektronsko spremljanje, da bi evidentirale ulov, zavržke in ribolovno dejavnost.
Sprememba 138
Predlog uredbe
Poglavje 2 – oddelek 5 a (novo)
ODDELEK 5a
PRILAGODITEV RIBIŠKIH PLOVIL
Člen 17b
Prilagoditev tonaže
Povečanje tonaže plovila, namenjeno izboljšanju njegove varnosti, delovnih razmer na njem ter higiene in kakovosti proizvodov, pa tudi povečanje tonaže plovila, namenjeno shranjevanju neželenega ulova, za katerega velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se dovoli pri novih in obstoječih ribiških plovilih pod pogojem, da se pri tem ne poveča zmogljivost ulova plovila. Ustrezajoče količine se ne bodo upoštevale pri ocenjevanju ribolovne zmogljivosti v luči zgornjih vrednosti iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1380/2013 ali pri sistemih vstopa/izstopa, določenih v členu 23 navedene uredbe.
Sprememba 139
Predlog uredbe
Člen 18 – naslov
Vodilna načela
Regionalni tehnični ukrepi
Sprememba 140
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka g

(g)  v Prilogi XI za najbolj oddaljene regije.

(g)  v Prilogi XI za vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku.

Sprememba 141
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Določbe o velikosti mrežnega očesa v delu B prilog V–XI pa se bodo uporabljale le, če do ... [18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] ni sprejet delegirani akt v skladu z odstavkom 2 tega člena, ki obravnava isti predmet urejanja za zadevne ribolovne dejavnosti. V primeru, da začne veljati del B katere od prilog k tej uredbi, Komisija do istega datuma sprejme delegirani akt v skladu s členom 32, ki dopolnjuje to uredbo z opredelitvijo „usmerjenega ribolova“ za namene izvajanja dela B v ustreznem ribolovnem območju in za zadevne ribolovne dejavnosti, ne glede na točko 4 člena 6(1).
Do dneva izteka veljavnosti, določenega v drugem pododstavku tega odstavka ali do datuma sprejetja delegiranega akta, omenjenega v tem pododstavku, kar koli nastopi prej, se določbe glede velikosti mrežnih očes, ki veljajo na dan ... [dan pred datumom začetka veljavnosti te uredbe*] še naprej uporabljajo v zvezi z zadevnimi ribolovnimi območji.
________________________
* Če bo ta pristop sprejet, bodo členi 35–41 spremenjeni med pogajanji s Svetom po opredelitvi ukrepov, ki bodo še naprej veljali po zgoraj navedenem datumu.
Sprememba 142
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)
1a.   Da bi dosegli cilje SRP in upoštevali posebnosti posameznih regij, se lahko, kjer je to primerno, sprejmejo tehnični ukrepi v večletnem načrtu iz členov 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki niso skladni z ukrepi iz odstavka 1 tega člena.
Sprememba 143
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2
2.  V skladu s postopkom iz člena 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko države članice predložijo skupna priporočila, ki opredelijo ustrezne tehnične ukrepe na regionalni ravni in ki odstopajo od ukrepov iz odstavka 1.
2.  Kadar ni večletnih načrtov za obravnavana ribištva ali kjer v ustreznem večletnem načrtu niso določeni tehnični ukrepi ali postopek za sprejetje takih ukrepov, je na Komisijo preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki dopolnijo to uredbo z opredelitvijo ustreznih tehničnih ukrepov na regionalni ravni, ki odstopajo od ukrepov iz odstavka 1, zlasti z določitvijo velikosti mrežnih očes, ki se izvaja na regionalni ravni. Za namene sprejetja takih delegiranih aktov lahko države članice do ... [12 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe] predložijo skupno priporočilo v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Komisija ta skupna priporočila objavi, takoj ko jih države članice predložijo, poleg tega pa objavi tudi znanstveno oceno, pripravljeno za zagotavljanje skladnosti s členom 18(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 144
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Ukrepi, sprejeti na podlagi odstavkov 1 in 2:
(a)  so namenjeni doseganju ciljev iz člena 3 te uredbe, pri čemer se zlasti upoštevajo kazalniki učinkovitosti iz njenega člena 4;
(b)  so v skladu z načeli dobrega upravljanja, določenimi v členu 3 Uredbe (EU) št. 1380/2013;
(c)  tudi z dodelitvijo ribolovnih možnosti zagotavljajo spodbude za ribiška plovila, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje, in
(d)  so najmanj enakovredni ukrepom iz odstavka 1, v primeru pravil za velikost očes pa ukrepom, ki veljajo na dan ... [dan pred datumom začetka veljavnosti te uredbe], glede vzorcev izkoriščanja in ravni zaščite, ki je zagotovljena za občutljive vrste in habitate.
Sprememba 145
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3
3.  Tehnični ukrepi, priporočeni v skladu z odstavkom 2, so glede na vzorce izkoriščanja in raven zaščite, ki je zagotovljena za občutljive vrste in habitate, najmanj enakovredni ukrepom iz odstavka 1.
3.  V skladu s členom 18(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 države članice skupna priporočila iz odstavka 2 tega člena pripravijo na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja. V tem znanstvenem mnenju se upošteva učinek takih ukrepov na ciljne vrste ter občutljive vrste in habitate, pri čemer se prikažejo prednosti za ohranjanje morskega ekosistema.
Sprememba 146
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Ne glede na člen 18(1), (3) in (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko Komisija te delegirane akte sprejme tudi, če ni skupnega priporočila iz navedenih odstavkov.
Sprememba 147
Predlog uredbe
Člen 19
Člen 19
črtano
Regionalni ukrepi v okviru večletnih načrtov
1.  Komisija se pooblasti za vzpostavitev tehničnih ukrepov na regionalni ravni za doseganje ciljev večletnih načrtov iz členov 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi se vzpostavijo z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 32 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
2.  Ukrepi, določeni v skladu z odstavkom 1, lahko:
(a)  spreminjajo ali dopolnijo ukrepe, določene v prilogah od V do XI;
(b)  odstopajo od ukrepov, določenih v prilogah od V do XI za posamezno območje ali časovno obdobje, če se lahko dokaže, da ti ukrepi ne prispevajo k ohranjanju na tem območju ali v tem obdobju ali da alternativni ukrepi dosegajo iste cilje.
3.  Večletni načrt lahko opredeli vrsto tehničnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo na podlagi odstavkov 1 in 2 za zadevno regijo.
4.  Ukrepi, sprejeti na podlagi odstavkov 1 in 2:
(a)  so namenjeni doseganju ciljev iz členov 3 in 4 te uredbe;
(b)  so v skladu z načeli dobrega upravljanja, določenimi v členu 3 Uredbe (EU) št. 1380/2013; in
(c)  z dodelitvijo ribolovnih možnosti zagotavljajo spodbude za ribiška plovila, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.
5.  Kadar države članice predložijo skupna priporočila za vzpostavitev tehničnih ukrepov iz odstavka 1, zagotovijo znanstvene dokaze, ki podpirajo sprejetje teh ukrepov.
6.  Komisija lahko od STECF zahteva, da oceni skupna priporočila iz odstavka 5.
Sprememba 148
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Ko države članice v skladu s členom 19 predložijo skupna priporočila za določitev orodij za selektivno lovljenje organizmov določenih velikosti in vrst, zagotovijo dokaze, da to orodje izpolnjuje vsaj eno izmed naslednjih meril:
1.  Ko države članice v skladu s členom 18 predložijo skupna priporočila za določitev orodij za selektivno lovljenje organizmov določenih velikosti in vrst, zagotovijo dokaze, da to orodje izpolnjuje vsaj eno izmed naslednjih meril:
Sprememba 149
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del
Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19 za spremembo zaprtih ali omejenih območij iz dela C prilog od V do VIII in X ter dela B Priloge XI ali za uvedbo novih zaprtih ali omejenih območij, v navedena skupna priporočila vključijo naslednje elemente v zvezi s takšnimi zaprtimi ali omejenimi območji:
Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 18 za spremembo zaprtih ali omejenih območij iz dela C prilog od V do VIII in X ter dela B Priloge XI, za uvedbo novih zaprtih ali omejenih območij ali njihovo odpravo, v navedena skupna priporočila vključijo naslednje elemente v zvezi s takšnimi zaprtimi ali omejenimi območji:
Sprememba 150
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)
Če države članice ne sprejmejo skupnih priporočil, lahko Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 32 v zvezi z uvedbo zaprtih ali omejenih območij na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja.
Sprememba 151
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1
1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19 za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja iz dela A prilog od V do X, spoštujejo cilj zaščite nedoraslih morskih organizmov.
1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 18 za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja iz dela A prilog od V do X, spoštujejo cilj zaščite nedoraslih morskih organizmov. Skupna priporočila temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih in upoštevajo biološke razloge, zlasti zrelostno velikost vrst. Skupna priporočila ne ogrožajo določb o nadzoru in izvrševanju, ki se nanašajo na iztovarjanje in trženje ribiških proizvodov.
Sprememba 152
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – uvodni del
Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19, da se omogoči vzpostavitev zapor v realnem času in določb o spremembi ribolovnega območja, katerih cilj je zagotoviti zaščito koncentracij drstečih se rib ali lupinarjev, vključijo naslednje elemente:
Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 18, da se omogoči vzpostavitev zapor v realnem času in določb o spremembi ribolovnega območja, katerih cilj je zagotoviti zaščito koncentracij drstečih se rib ali lupinarjev ali občutljivih vrst, vključijo naslednje elemente:
Sprememba 153
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 a (novo)
1a.   Če zapore v realnem času ali spremembe ribolovnega območja vplivajo samo na plovila ene države članice, se na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja sprejmejo ukrepi za zmanjšanje njihovega vpliva.
Spremembi 304 in 154
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1
1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19, da se v določenem morskem bazenu omogoči ali razširi uporaba inovativnih ribolovnih orodij, vključno z vlečnimi mrežami z električnim tokom, kot je opisano v delu E Priloge V, predložijo oceno verjetnega vpliva uporabe teh orodij na ciljne vrste ter na občutljive vrste in habitate.
1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 18, da se v določenem morskem bazenu omogoči ali razširi uporaba inovativnih ribolovnih orodij, predložijo oceno verjetnega vpliva uporabe teh orodij na ciljne vrste ter na občutljive vrste in habitate.
Taka ocena temelji na uporabi inovativnega orodja med preizkusnim obdobjem, ki je omejeno na največ 5 % plovil, ki so trenutno namenjena tej ribolovni dejavnosti najmanj štiri leta.
Sprememba 155
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3
3.  Uporaba inovativnih ribolovnih orodij ni dovoljena, če navedena ocena pokaže, da bo njihova uporaba negativno vplivala na občutljive habitate in neciljne vrste.
3.  Uporaba inovativnih ribolovnih orodij je dovoljena le za komercialne namene , če ocena iz odstavka 1 pokaže, da njihova uporaba v primerjavi s sedanjim reguliranim ribolovnim orodjem in tehnikami ne bo neposredno ali kumulativno negativno vplivala na morske habitate, vključno z občutljivimi habitati, ali neciljne vrste.
Sprememba 156
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – alinea 2 a (novo)
–   zagotavljajo informacijo o učinkovitosti obstoječih ukrepov za ublažitev in ureditve spremljanja;
Sprememba 158
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)
Države članice zagotovijo ustrezno posvetovanje z ribiči, ki jih ti ukrepi neposredno zadevajo.
Sprememba 159
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)   odstopanja, sprejeta na podlagi člena 15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 160
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2
2.  Ukrepi iz odstavka 1 so namenjeni uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti zaščiti koncentracij nedoraslih ali drstečih se vrst rib ali lupinarjev.
2.  Ukrepi iz odstavka 1 so namenjeni uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti zaščiti koncentracij nedoraslih ali drstečih se vrst rib ali lupinarjev. Ti ukrepi so vsaj tako strogi kot tehnični ukrepi, ki veljajo v skladu s pravom Unije.
Sprememba 161
Predlog uredbe
Člen 26 a (novo)
Člen 26a
Pilotni projekti za popolno dokumentiranje ulova in zavržkov
1.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, tako da to uredbo dopolni z določitvijo pilotnih projektov za razvoj sistema popolnega dokumentiranja ulova in zavržkov na podlagi merljivih ciljev za namene upravljanja ribištev, ki temelji na rezultatih.
2.   Pilotni projekti iz odstavka 1 tega člena lahko odstopajo od ukrepov iz dela B Prilog V do XI za določeno področje in za največ eno leto, če je mogoče dokazati, da je namen teh pilotnih projektov doseči cilje iz člena 3 in izpolniti kazalnike učinkovitosti iz člena 4, zlasti pa izboljšati selektivnost ustreznega ribolovnega orodja ali prakse ali drugače zmanjšati njegov vpliv na okolje. To enoletno obdobje se lahko pod enakimi pogoji podaljša za eno leto. Omejeno je na največ 5 % plovil, namenjenih tej ribolovni dejavnosti, na državo članico.
3.   Kadar države članice predložijo skupna priporočila za vzpostavitev pilotnih projektov iz odstavka 1, zagotovijo znanstvene dokaze, ki podpirajo sprejetje teh ukrepov. Ta skupna priporočila oceni STEFC ter oceno objavi. Države članice v šestih mesecih po zaključku projekta Komisiji predložijo poročilo z rezultati in podrobno oceno sprememb selektivnosti in drugih okoljskih vplivov.
4.   STECF oceni poročilo iz odstavka 3. Če STECF ugotovi, da se z novim orodjem ali prakso uspešno dosegajo cilji iz odstavka 2, lahko Komisija predloži predlog v skladu s PDEU, s katerim bo dovoljena splošna uporaba tega orodja ali prakse. Ocena STECF se objavi.
5.   Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 32 za dopolnitev te uredbe z določitvijo tehničnih specifikacij sistema za popolno dokumentiranje ulova in zavržkov iz odstavka 1.
Sprememba 162
Predlog uredbe
Poglavje IV
POGLAVJE IV
črtano
REGIONALNE ORGANIZACIJE ZA UPRAVLJANJE RIBIŠTVA
Člen 28
Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC)
Komisija se pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za:
(a)   prenos nekaterih tehničnih ukrepov, ki jih je sprejela Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC), v pravo Unije, vključno s seznami ranljivih morskih ekosistemov in posebnimi tehničnimi ukrepi, vezanimi na ribolov modrega lenga in rdečega okuna, določenimi v priporočilih 05:2013, 19:2014, 01:2015 in 02:2015; in
(b)   sprejetje drugih tehničnih ukrepov, ki dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnih aktov, ki prenašajo priporočila NEAFC.
Sprememba 163
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Tehnični ukrepi iz te uredbe se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se opravljajo zgolj za znanstvene preiskave ob upoštevanju naslednjih pogojev:
1.  Tehnični ukrepi iz te uredbe se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se opravljajo v okviru znanstvenih raziskav ob upoštevanju naslednjih pogojev:
Sprememba 164
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka b
(b)  se prodajo za namene, ki niso neposredna prehrana ljudi.
(b)  v primeru rib, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, se prodajo za namene, ki niso neposredna prehrana ljudi.
Sprememba 165
Predlog uredbe
Člen 30 – naslov
Umetno obnavljanje in prenašanje staležev
Neposredno obnavljanje in prenašanje staležev
Sprememba 166
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1
1.  Tehnični ukrepi iz te uredbe se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se izvajajo samo za namene umetnega obnavljanja ali prenašanja morskih organizmov, če se navedene operacije izvajajo z dovoljenjem in pooblastilom države članice ali držav članic, ki imajo neposredni interes za upravljanje.
1.  Tehnični ukrepi iz te uredbe se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se izvajajo samo za namene neposrednega obnavljanja ali prenašanja morskih organizmov, če se navedene operacije izvajajo z dovoljenjem in pooblastilom države članice ali držav članic, ki imajo neposredni interes za upravljanje.
Sprememba 167
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2
2.  Če se umetno obnavljanje ali prenašanje izvaja v vodah druge države članice ali držav članic, se Komisija in vse zadevne države članice vsaj en mesec vnaprej obvestijo o nameravanem izvajanju takšnih ribolovnih operacij.
2.  Če se neposredno obnavljanje ali prenašanje izvaja v vodah druge države članice ali držav članic, se Komisija in vse zadevne države članice vsaj en mesec vnaprej obvestijo o nameravanem izvajanju takšnih ribolovnih operacij.
Sprememba 168
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1
1.  Če razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je za zaščito morskih vrst potrebno takojšnje ukrepanje, se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za omilitev teh nevarnosti. Ti akti lahko zlasti zadevajo omejitve uporabe ribolovnih orodij ali ribolovnih dejavnosti na nekaterih območjih ali med nekaterimi obdobji.
1.  Če razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je za zaščito morskih vrst ali morskih habitatov potrebno takojšnje ukrepanje, se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za omilitev teh nevarnosti. Ti akti lahko zlasti zadevajo omejitve uporabe ribolovnih orodij ali ribolovnih dejavnosti na nekaterih območjih ali med nekaterimi obdobji, ali druge potrebne ohranitvene ukrepe.
Sprememba 273
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – točka b a (novo)
(ba)  zagotavljajo zaščito občutljivih vrst in habitatov, kadar so prisotni dokazi o resni grožnji njihovi ohranjenosti.
Sprememba 169
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3
3.  Delegirani akti iz odstavka 1 se uporabljajo največ tri leta brez poseganja v člen 32(6).
3.  Delegirani akti iz odstavka 1 se uporabljajo največ dve leti brez poseganja v člen 32(6).
Sprememba 170
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1
1.  Do konca leta 2020 in nato vsako tretje leto predloži Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice in zadevni svetovalni sveti, in glede na oceno, ki jo izvede STECF. V poročilu je ocena, v kolikšni meri tehnični ukrepi tako na regionalni ravni kot na ravni Unije prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3 in ciljev iz člena 4.
1.  Do … [tri leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsako tretje leto predloži Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice in zadevni svetovalni sveti, in glede na oceno, ki jo izvede STECF. V poročilu je ocena, v kolikšni meri tehnični ukrepi tako na regionalni ravni kot na ravni Unije prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3 na podlagi kazalnikov učinkovitosti iz člena 4.
Sprememba 171
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2
2.  Če to poročilo vsebuje dokaze, da na regionalni ravni cilji niso bili doseženi, države članice v tej regiji v šestih mesecih po predložitvi poročila iz odstavka 1 predložijo načrt s korektivnimi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti za dosego teh ciljev.
2.  Če to poročilo vsebuje dokaze, da na regionalni ravni cilji niso bili doseženi ali da so bile določene ravni ulova pod najmanjšo velikostjo ohranjanja v ključnih ribolovnih dejavnostih, kot je določeno v točki (a) člena 4(1), presežene, države članice v tej regiji v dvanajstih mesecih po predložitvi poročila iz odstavka 1 predložijo načrt s korektivnimi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti za dosego ciljev iz člena 3 in za zmanjšanje ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja do ravni, določene v točki (a) člena 4(1).
Sprememba 172
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Komisija državam članicam pomaga pri oblikovanju nacionalnega akcijskega načrta za odpravo ugotovljenih težav pri izvajanju novih tehničnih ukrepov za izpolnitev zahtev iz člena 4. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvedbo tega akcijskega načrta.
Sprememba 173
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Kadar je iz poročila razvidno, da država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti glede nadzora in zbiranja podatkov, lahko Komisija prekine ali začasno ustavi izplačevanje finančnih sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za zadevno državo v skladu s členoma 100 in 101 Uredbe (EU) št. 508/2014.
Sprememba 174
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka a
(a)  Členi 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 in 25 se črtajo.
(a)  Členi 3, 8, 9, 10, 11, 12, drugi pododstavek člena 13(3) ter členi 14, 15, 16 in 25 se črtajo.
Sprememba 175
Predlog uredbe
Člen 36
Člen 36
črtano
Spremembe Uredbe (ES) št. 1098/2007
V Uredbi (ES) št. 1098/2007 se črtata člena 8 in 9.
Sprememba 176
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka b
Uredba (ES) št. 1224/2009
Člen 54 c – odstavek 2 – točka a
(a)  plovilo na krovu sočasno ne prevaža ali uporablja bodisi vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, ki je manjša od 80 milimetrov, bodisi ene ali več zapornih plavaric ali podobnega ribolovnega orodja; ali
(a)  plovilo na krovu sočasno ne prevaža ali uporablja bodisi vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, ki je manjša od 70 milimetrov, bodisi ene ali več zapornih plavaric ali podobnega ribolovnega orodja; ali
Sprememba 177
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka b
Uredba (ES) št. 1224/2009
Člen 54 c – odstavek 2 – točka b – alinea 2
so presortirane ribe zamrznjene takoj po sortiranju in se nobena presortirana riba ne vrne v morje ter
so presortirane ribe zamrznjene po sortiranju in se nobena presortirana riba ne vrne v morje ter
Sprememba 178
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka b
Uredba (ES) št. 1224/2009
Člen 54 c – odstavek 2 – točka b – alinea 3
je oprema vgrajena in nameščena na plovilo tako, da zagotavlja takojšnjo zamrznitev in ne omogoča vračanja morskih vrst v morje.
je oprema vgrajena in nameščena na plovilo tako, da zagotavlja zamrznitev in ne omogoča vračanja morskih vrst v morje.
Sprememba 179
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka b
Uredba (ES) št. 1224/2009
Člen 54 c – odstavek 3 a (novo)
3a.   Pristojni organ države zastave potrdi načrte zamrzovalnih plovil z vlečno mrežo, da se zagotovi njihova skladnost z veljavnimi predpisi.
Sprememba 180
Predlog uredbe
Člen 38
Člen 38
črtano
Sprememba Uredbe (EU) št. 1343/2011
Člen 26 Uredbe (ES) št. 1343/2011 se spremeni:
(1)   Doda se naslednja točka:
„(h) tehničnih ukrepov iz členov 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j in 16k.“
(2)   Doda se naslednji odstavek:
„Komisija se tudi pooblasti, da sprejema delegirane akte v skladu s členom 27, da se v pravo Unije prenesejo drugi tehnični ukrepi, ki jih sprejme GFCM in postanejo za Unijo zavezujoči, ter da se dopolnijo ali spremenijo nekateri nebistveni elementi zakonodajnih aktov, ki prenašajo priporočila GFCM o tehničnih ukrepih.“
Sprememba 181
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1
Uredbe (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 se razveljavijo.
Uredbe (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 ter Uredba Komisije (ES) št. 494/20021a se razveljavijo.
____________________________
1a Uredba Komisije (ES) št. 494/2002 z dne 19. marca 2002 o vzpostavljanju dodatnih tehničnih ukrepov za obnovitev staleža osliča v podobmočjih III, IV, V, VI in VII ICES in razdelkih VIII a, b, d, e ICES (UL L 77, 20.3.2002, str. 8).
Sprememba 182
Predlog uredbe
Priloga I – točka n a (novo)
(na)  nosata ozimica (Coregonus oxyrhynchus) v podobmočju ICES IVb (vode Unije);
Sprememba 183
Predlog uredbe
Priloga I – točka n b (novo)
(nb)  jadranski jeseter (Acipenser naccarii) in atlantski jeseter (Acipenser sturio) v vodah Unije;
Sprememba 184
Predlog uredbe
Priloga I – točka o
(o)  samice raroga (Palinuridae spp.) in samice jastoga (Homarus gammarus) v vseh vodah Unije, razen kadar se uporabljajo za namene neposrednega obnavljanja ali prenašanja staležev;
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 185
Predlog uredbe
Priloga I – točka p
(p)  morska datlja (Lithophaga lithophaga) in zavrtača (Pholas dactylus) v vodah Unije v Sredozemlju.
(p)  morska datlja (Lithophaga lithophaga), leščur (Pinna nobilis) in zavrtača (Pholas dactylus) v vodah Unije v Sredozemlju;
Sprememba 186
Predlog uredbe
Priloga I – točka p a (novo)
(pa)  sredozemska diadema (Centrostephanus longispinus).
Sprememba 187
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 5 a (novo)
5a.   Velikost velikega morskega pajka se meri, kakor je prikazano na sliki 5a, kot dolžina koša, vzdolž središčne črte od sprednjega roba koša med čelnima ostema (rostrumoma) do zadnjega roba koša.
Sprememba 188
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 5 b (novo)
5b.   Velikost velike rakovice se meri, kakor je prikazano na sliki 5b, kot največjo širino koša, merjeno pravokotno na vzdolžno os koša.
Sprememba 189
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 5 c (novo)
5c.   Velikost blatarke se meri, kakor je prikazano na sliki 5c, kot dolžino lupine.
Sprememba 190
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 5 d (novo)
5d.   Velikost mečarice se meri, kakor je prikazano na sliki 5d, po dolžini od razcepa repne plavuti do vrha spodnje čeljusti.
Sprememba 191
Predlog uredbe
Priloga IV – slika 5 a (novo)
Slika 5a veliki morski pajek (Maja squinado)
20180116-P8_TA(2018)0003_SL-p0000002.png
Sprememba 192
Predlog uredbe
Priloga IV – slika 5 b (novo)
Slika 5b velika rakovica (Cancer pagurus)
20180116-P8_TA(2018)0003_SL-p0000003.png
Sprememba 193
Predlog uredbe
Priloga IV – slika 5 c (novo)
Slika 5c blatarka (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_SL-p0000004.png
Sprememba 194
Predlog uredbe
Priloga IV – slika 5 d (novo)
Slika 5d mečarica (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_SL-p0000005.png
Sprememba 195
Predlog uredbe
Priloga V - del A - tabela 1 – vrstica 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Skuša (Scomber spp.)

20 cm

Sprememba

 

Skuša (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 196
Predlog uredbe
Priloga V - del A - tabela 1 – vrstica 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm

Sprememba

 

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 197
Predlog uredbe
Priloga V - del A - tabela 1 – vrstica 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Šur (Trachurus spp.)

15 cm

Sprememba

Šur (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 198
Predlog uredbe
Priloga V – del A – tabela 1 – vrstica 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kilogram

Sprememba

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kilogram1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 199
Predlog uredbe
Priloga V – del A – tabela 1 – vrstica 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sardela (Sardina pilchardus)

11 cm

Sprememba

Sardela (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 200
Predlog uredbe
Priloga V – del A – tabela 1 – vrstica 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Jastog (Homarus Gammarus)

87 mm

Sprememba

Jastog (Homarus Gammarus)

87 mm (dolžina koša)

Sprememba 201
Predlog uredbe
Priloga V – del A – tabela 1 – vrstica 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Rarog (Palinurus spp.)

95 mm

Sprememba

Rarog (Palinurus spp.)

95 mm (dolžina koša)

Sprememba 202
Predlog uredbe
Priloga V – del A – tabela 2 – vrstica 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Škamp (Nephrops norvegicus)

skupna dolžina 105 mm,

 

dolžina koša 32 mm

Sprememba

Škamp (Nephrops norvegicus)

skupna dolžina 105 mm,

 

dolžina koša 32 mm

 

repi škampa 59 mm

Sprememba 203
Predlog uredbe
Priloga V – del A – tabela 2 – vrstica 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Skuša (Scomber spp.)

20 cm

Sprememba

Skuša (Scomber spp.)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 204
Predlog uredbe
Priloga V – del A – tabela 2 – vrstica 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Atlantski sled (Clupea harengus)

18 cm

Sprememba

Atlantski sled (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 205
Predlog uredbe
Priloga V – del A – tabela 2 – vrstica 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Šur (Trachurus spp.)

15 cm

Sprememba

Šur (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 206
Predlog uredbe
Priloga V – del B – odstavek 1 – tabela – vrstica 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Vsaj 90 mm

Skagerrak in Kattegat

Zgoraj mora biti pritrjena ploskev z velikostjo mrežnega očesa najmanj 270 mm (rombasta mrežna očesa) ali 140 mm1a (kvadratasta mrežna očesa).

 

 

__________________

 

 

1a V podrazdelku Kattegat se pritrdi ploskev s kvadrastimi mrežnimi očesi velikosti 120 mm (pri ribolovu z vlečno mrežo v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra in pri ribolovu z zapornimi plavaricami v obdobju od 1. avgusta do 31. oktobra).

Spremembi 305 in 355
Predlog uredbe
Priloga V – del B – odstavek 1 – tabela – vrstica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Vsaj 80mm

Razdelek ICES IVb južno od 54°30′S in razdelek ICES IVc

Usmerjeni ribolov morskega lista z vlečnimi mrežami z gredjo ali [vlečnimi mrežami z električnim tokom]. V zgornji polovici sprednjega dela mreže mora biti pritrjena ploskev z velikostjo mrežnega očesa najmanj 180 mm.

 

Sprememba

 

 

Vsaj 80mm

Razdelek ICES IVb južno od 54°30′S in razdelek ICES IVc

Usmerjeni ribolov morskega lista z vlečnimi mrežami z gredjo. V zgornji polovici sprednjega dela mreže mora biti pritrjena ploskev z velikostjo mrežnega očesa najmanj 180 mm.

Sprememba 208
Predlog uredbe
Priloga V – del B – odstavek 1 – tabela – vrstica 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Vsaj 40 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov lignjev (85 % ulova) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Sprememba 209
Predlog uredbe
Priloga V – del B – odstavek 1 – tabela – vrstica 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst.

 

 

Usmerjeni ribolov norveškega moliča. Za ribolov norveškega moliča mora biti pritrjena izločevalna rešetka z 22 mm razdalje med prečkami.

 

 

Usmerjeni ribolov Crangon crangon. Pritrjena mora biti izločevalna rešetka, sejalna mreža ali enakovredna selektivna naprava.

Sprememba

Vsaj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst (80 % ulova).

 

 

Usmerjeni ribolov norveškega moliča (50 % ulova). Za ribolov norveškega moliča mora biti pritrjena izločevalna rešetka s 35 mm razdalje med prečkami.

 

 

Usmerjeni ribolov navadnih peščenih kozic in Ezopovih kozic (90 % ulova). Pritrjena mora biti izločevalna mreža ali izločevalna rešetka v skladu z nacionalnimi predpisi.

Sprememba 210
Predlog uredbe
Priloga V – del B – odstavek 2 – naslov
2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže
2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže
Sprememba 211
Predlog uredbe
Priloga V – del B – odstavek 2 – uvodni del
Za Severno morje in Skagerrak/Kattegat veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže:
Za Severno morje in Skagerrak/Kattegat veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže:
Sprememba 212
Predlog uredbe
Priloga V – del C – odstavek 1 – točka 1.1
1.1  Ribolov prave peščenke s katerim koli vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa vreče manj kot 80 mm ali katero koli mirujočo mrežo z velikostjo mrežnega očesa manj kot 100 mm se prepove na geografskem območju, ki je omejeno z vzhodno obalo Anglije in Škotske ter z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:
1.1  Ribolov prave peščenke s katerim koli vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa vreče manj kot 32 mm se prepove na geografskem območju, ki je omejeno z vzhodno obalo Anglije in Škotske ter z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:
Sprememba 213
Predlog uredbe
Priloga V – del C – odstavek 2 – točka 2.2 – alinea 1
–  plovila, katerih moč motorja ne presega 221 kW, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže ali danske potegalke;
–  (Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 214
Predlog uredbe
Priloga V – del C – odstavek 2 – točka 2.2 – alinea 2
–  plovila v paru, katerih skupna moč motorjev nikoli ne presega 221 kW, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže za vleko v paru;
–  (Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 215
Predlog uredbe
Priloga V – del C – odstavek 2 – točka 2.2 – alinea 3
–  plovilom, katerih moč motorja presega 221 kW, se dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež ali danskih potegalk, in plovilom v paru, katerih skupna moč motorja presega 221 kW, se dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež za vleko v paru, pod pogojem, da taka plovila ne izvajajo usmerjenega ribolova morske plošče in morskega lista ter spoštujejo ustrezna pravila glede velikosti mrežnega očesa iz dela B te priloge.
–  (Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 216
Predlog uredbe
Priloga V – del C – odstavek 6 – točka 6.2
6.2  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2347/20021 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi obdržijo na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 6.1.
6.2  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2016/2336 Evropskega parlamenta in Sveta1 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi, katerih ribolov pravo Unije izrecno prepoveduje, čim prej vrnejo v morje. Ulov vrst globokomorskih morskih psov, za katere veljajo omejitve ulova, se obdrži na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če država članica nima na voljo zadostne kvote, lahko Komisija uporabi člen 105(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 6.1.
__________________
__________________
1 Uredba Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (UL L 351, 28.12.2002, str. 6).
1 Uredba (EU) 2016/2336 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 (UL L 354, 23.12.2016, str. 1).
Sprememba 274
Predlog uredbe
Priloga V – del D – podnaslov
Ukrepi za zmanjšanje naključnega ulova kitov in delfinov v ICES razdelku IIIa in podobmočju IV
Ukrepi za zmanjšanje naključnega ulova morskih sesalcev v ICES razdelku IIIa in podobmočju IV
Sprememba 275
Predlog uredbe
Priloga V – del D – odstavek 1 a (novo)
1a.  Ukrepi za čim večje zmanjšanje naključnih ulovov morskih ptic
1.  V Severnem morju se ustanovijo programi znanstvenih raziskav, da bi opredelili prekrivanje občutljivih vrst z ribolovnim orodjem in ribolovnim naporom ter določili tehnične rešitve za ribolovno orodje.
2.  Prostorski ukrepi se v Severnem morju, kjer so bila z znanstvenimi raziskavami opredeljena območja, na katerih se občutljive morske ptice nenamerno ulovijo, uporabljajo, dokler jih ne bo mogoče nadomestiti z drugimi tehničnimi ukrepi.
3.  Pri ribolovu s plovili s parangali v Severnem morju se uporablja kombinacija znanstveno preizkušenih tehničnih rešitev, kot so plašilne vrvi, spremembe uteži za vrvi, nameščanje zaščit na trnke in nameščanje orodja parangala v času teme z najmanjšo osvetlitvijo krova, ki je nujna za varnost. Kombinacije se določijo na podlagi konfiguracij orodja in dovzetnih vrst, ki bi jih flote lahko ulovile. Specifikacije bi morale biti skladne s standardi, določenimi v mednarodno sprejetih smernicah.
4.  Države članice spremljajo in ocenjujejo učinkovitost blažilnih ukrepov, ki so bili vzpostavljeni, tudi v zvezi z ulovom iz ribolova in ribolovnim naporom.
Spremembe 306, 314, 315 in 356
Predlog uredbe
Priloga V – del E
Del E
črtano
Inovativne ribolovne metode
Uporaba vlečnih mrež z električnim tokom v razdelkih ICES IVb in IVc
Z odstopanjem od člena 13 se ribolov z vlečno mrežo z električnim tokom dovoli v razdelkih ICES IVb in IVc pod pogoji, opredeljenimi v skladu z drugo alineo odstavka 1 člena 27 te uredbe glede značilnosti uporabljenega toka ter ukrepov nadzora in spremljanja, južno od loksodrome, ki povezuje naslednje točke, pri čemer se za njihovo določitev uporablja koordinatni sistem WGS84:
–  točko na vzhodni obali Združenega kraljestva na zemljepisni širini 55° S,
–  vzhodno do zemljepisne širine 55° S, zemljepisne dolžine 5° V
–severno od zemljepisne širine 56° S
–  vzhodno do točke na zahodni obali Danske na zemljepisni širini 56° S
Sprememba 324
Predlog uredbe
Priloga VI – del A – tabela – vrstica 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

Skuša (Scomber spp.)

20 cm

Sprememba

 

Skuša (Scomber spp.)

20 cm1a

 

___________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meja 10 % ne sme preseči.

Sprememba 218
Predlog uredbe
Priloga VI – del A – tabela – vrstica 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm

Sprememba

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 219
Predlog uredbe
Priloga VI – del A – tabela – vrstica 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Šur (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 V vodah Unije v podobmočjih ICES V, VI južno od 56° S in VII, razen v razdelkih ICES VIId, e, f, se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 130 mm.

Sprememba

Šur (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 V vodah Unije v podobmočjih ICES V, VI južno od 56° S in VII, razen v razdelkih ICES VIId, e, f, se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 130 mm.

 

3a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 220
Predlog uredbe
Priloga VI – del A – tabela – vrstica 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kilogram

Sprememba

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kilogram1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 221
Predlog uredbe
Priloga VI – del B – odstavek 1 – tabela – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 120 mm

Celotno območje

Ni pogojev

Sprememba

Vsaj 100 mm1a

Celotno območje

Ni pogojev

__________________

 

 

1a Se postopno uvede v dveh letih po začetku veljave te uredbe. Za razdelka ICES VIId in VIIe se uporablja velikost mrežnega očesa najmanj 100 mm.

 

 

Sprememba 223
Predlog uredbe
Priloga VI – del B – odstavek 2 – naslov
2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže
2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže
Sprememba 224
Predlog uredbe
Priloga VI – del B – odstavek 2 – uvodni del
Za severozahodne vode veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže:
Za severozahodne vode veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže:
Sprememba 225
Predlog uredbe
Priloga VI – del B – odstavek 2 – tabela – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 120 mm1

Celotno območje

Ni pogojev

Sprememba

Vsaj 120 mm1

Celotno območje

Ni pogojev

__________________

 

 

1 Za usmerjeni ribolov morske spake (30 % ulova) se uporablja velikost mrežnega očesa vsaj 220 mm. Za usmerjeni ribolov polaka in osliča (50 % ulova) v razdelkih ICES VIId in VIIe se uporablja velikost mrežnega očesa vsaj 110 mm.

 

 

Sprememba 226
Predlog uredbe
Priloga VI – del B – tabela – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 50 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst

Sprememba

Vsaj 50 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst (80 % ulova).

 

 

Usmerjeni ribolov bradača (50 % ulova)

Sprememba 227
Predlog uredbe
Priloga VI – del C – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
Vsako leto od 1. januarja do 31. marca ter od 1. oktobra do 31. decembra je prepovedano izvajati kakršno koli ribolovno dejavnost s kakršnim koli vlečnim orodjem ali mirujočimi mrežami v območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:
Vsako leto od 1. januarja do 31. marca ter od 1. oktobra do 31. decembra je prepovedano izvajati kakršno koli ribolovno dejavnost s kakršnim koli pridnenim vlečnim orodjem ali pridnenimi mirujočimi mrežami v območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:
Sprememba 228
Predlog uredbe
Priloga VI – del C – odstavek 3 – točka 3.2
3.2  Z odstopanjem od točke 1 se v območju in v časovnem obdobju iz navedene točke dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež, če so na te vlečne mreže pritrjene selektivne naprave, ki jih je ocenil Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF). Če prilov trske, ulovljene s plovili katere koli države članice, ki deluje v območju, navedenem v točki 3.1, preseže 10 ton, ta plovila ne smejo več loviti v navedenem območju.
3.2  Z odstopanjem od točke 1 se v območju in v časovnem obdobju iz navedene točke dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež, če so na te vlečne mreže pritrjene selektivne naprave, ki jih je ocenil Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF).
Sprememba 229
Predlog uredbe
Priloga VI – del C – odstavek 9 – naslov
9.  Uporaba mirujočih mrež v razdelkih ICES Vb, VIa, VII b, c, j, k
9.  Uporaba mirujočih mrež v razdelkih ICES Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k
Sprememba 230
Predlog uredbe
Priloga VI – del C – odstavek 9 – točka 9.2
9.2.  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2347/2002 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi obdržijo na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 9.1.
9.2.  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2016/2336 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi, katerih ribolov pravo Unije izrecno prepoveduje, čim prej vrnejo v morje. Ulov vrst globokomorskih morskih psov, za katere veljajo omejitve ulova, se obdrži na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če država članica nima na voljo zadostne kvote, lahko Komisija uporabi člen 105(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 9.1.
Sprememba 276
Predlog uredbe
Priloga VI – del D – odstavek 1 – naslov
1.  Ukrepi za zmanjšanje naključnih ulovov kitov in delfinov v razdelkih ICES VIa in VII d, e, f, g, h in j
1.  Ukrepi za zmanjšanje naključnih ulovov morskih sesalcev v razdelkih ICES VI in VII
Sprememba 277
Predlog uredbe
Priloga VI – del D – odstavek 2 – točka 2.1 (novo)
2.1.  V severozahodnih vodah se ustanovijo programi znanstvenih raziskav, da bi opredelili prekrivanje občutljivih vrst z ribolovnim orodjem in ribolovnim naporom ter določili tehnične rešitve za ribolovno orodje.
Sprememba 278
Predlog uredbe
Priloga VI – del D – odstavek 2 – točka 2.2 (novo)
2.2.  Prostorski ukrepi se v severozahodnih vodah, kjer so bila z znanstvenimi raziskavami opredeljena območja, na katerih se občutljive morske ptice nenamerno ulovijo, uporabljajo, dokler jih ne bo mogoče nadomestiti z drugimi tehničnimi ukrepi.
Sprememba 279
Predlog uredbe
Priloga VI – del D – odstavek 2 – točka 2.3 (novo)
2.3.  Države članice spremljajo in ocenjujejo učinkovitost blažilnih ukrepov, ki so bili vzpostavljeni, tudi v zvezi z ulovom iz ribolova in ribolovnim naporom.
Sprememba 231
Predlog uredbe
Priloga VII – del A – tabela – vrstica 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm

Sprememba

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Sprememba 232
Predlog uredbe
Priloga VII – del A – tabela – vrstica 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Brancin (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sprememba

Brancin (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Sprememba 233
Predlog uredbe
Priloga VII – del A – tabela – vrstica 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Kraljevska pokrovača (Chlamys spp.)

40 mm

Sprememba

Kraljevska pokrovača (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Sprememba 234
Predlog uredbe
Priloga VII – del A – tabela – vrstica 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Japonska ladinka (Venerupis philippinarum)

35 mm

Sprememba

Manilska ladinka (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Sprememba 235
Predlog uredbe
Priloga VII – del A – tabela – vrstica 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Hobotnica (Octopus vulgaris)

750 gramov3

 

__________________

 

3 V vseh vodah v navedenem delu vzhodnega srednjega Atlantika, ki vključuje razdelke 34.1.1, 34.1.2 in 34.1.3 ter podobmočje 34.2.0 ribolovne cone 34 regije CECAF, se uporablja teža brez drobovja 450 gramov.

Sprememba

Hobotnica (Octopus vulgaris)

1000 gramov3

 

__________________

 

3 V vseh vodah v navedenem delu vzhodnega srednjega Atlantika, ki vključuje razdelke 34.1.1, 34.1.2 in 34.1.3 ter podobmočje 34.2.0 ribolovne cone 34 regije CECAF, se uporablja teža brez drobovja 450 gramov.

Sprememba 242
Predlog uredbe
Priloga VII – del C – odstavek 4 – točka 4.2
4.2.  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2347/2002 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi obdržijo na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 1.
4.2.  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2016/2336 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi, katerih ribolov pravo Unije izrecno prepoveduje, čim prej vrnejo v morje. Ulov vrst globokomorskih morskih psov, za katere veljajo omejitve ulova, se obdrži na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če država članica nima na voljo zadostne kvote, lahko Komisija uporabi člen 105(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 1.
Sprememba 243
Predlog uredbe
Priloga VII – del C – odstavek 4 – točka 4.2 a (novo)
4.2a.  Komisija lahko po posvetovanju s STECF sklene, da izključi nekatere ribolovne dejavnosti v območjih ICES VIII, IX in X iz področja uporabe odstavka 4.1, če se dokaže z informacijami, ki jih predložijo države članice, ali z izvajanjem konkretnih ukrepov upravljanja z uporabo regionalizacije, kar med drugim lahko zajema zmanjšanje števila plovil v tem območju ali skrajšanje obdobja ribolova itd., ali z večletnimi načrti, da imajo te vrste ribolova zelo nizko raven prilova ali zavržkov morskega psa.
Sprememba 280
Predlog uredbe
Priloga VII – del D – odstavek 1 – naslov
1.  Ukrepi za zmanjšanje naključnega ulova kitov in delfinov v podobmočjih ICES VIII in IXa
1.  Ukrepi za zmanjšanje naključnega ulova morskih sesalcev v podobmočjih ICES VIII in IX
Sprememba 281
Predlog uredbe
Priloga VII – del D – odstavek 2 – točka 2.1 (novo)
2.1.  V jugozahodnih vodah se ustanovijo programi znanstvenih raziskav, da bi opredelili prekrivanje občutljivih vrst z ribolovnim orodjem in ribolovnim naporom ter določili tehnične rešitve za ribolovno orodje.
Sprememba 282
Predlog uredbe
Priloga VII – del D – odstavek 2 – točka 2.2 (novo)
2.2.  Prostorski ukrepi se v jugozahodnih vodah, kjer so bila z znanstvenimi raziskavami opredeljena območja, na katerih se občutljive morske ptice nenamerno ulovijo, uporabljajo, dokler jih ne bo mogoče nadomestiti z drugimi tehničnimi ukrepi.
Sprememba 283
Predlog uredbe
Priloga VII – del D – odstavek 2 – točka 2.3 (novo)
2.3.  Države članice spremljajo in ocenjujejo učinkovitost sprejetih blažilnih ukrepov, tudi v zvezi z ulovom iz ribolova in ribolovnim naporom.
Sprememba 247
Predlog uredbe
Priloga VIII – del B – odstavek 2 – tabela – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 157 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov lososa

Sprememba

črtano

 

 

Sprememba 284
Predlog uredbe
Priloga VIII – del D – odstavek 1 – naslov
1.  Ukrepi za zmanjšanje naključnih ulovov kitov in delfinov
1.  Ukrepi za zmanjšanje naključnih ulovov morskih sesalcev
Sprememba 285
Predlog uredbe
Priloga VIII – del D – odstavek 1 a (novo)
1a.  Ukrepi za čim večje zmanjšanje naključnih ulovov morskih ptic
1.1.  V Baltskem morju se ustanovijo programi znanstvenih raziskav, da bi opredelili prekrivanje občutljivih vrst z ribolovnim orodjem in ribolovnim naporom ter določili tehnične rešitve za ribolovno orodje.
1.2.  Prostorski ukrepi se v Baltskem morju, kjer so bila z znanstvenimi raziskavami opredeljena območja, na katerih se občutljive morske ptice nenamerno ulovijo, uporabljajo, dokler jih ne bo mogoče nadomestiti z drugimi tehničnimi ukrepi.
1.3  Države članice spremljajo in ocenjujejo učinkovitost sprejetih blažilnih ukrepov, tudi v zvezi z ulovom iz ribolova in ribolovnim naporom.
Sprememba 251
Predlog uredbe
Priloga IX – del B – odstavek 1 – tabela – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Kvadratasta mrežna očesa vreče vsaj 40 mm2

Celotno območje

Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve lastnika plovila se kot alternativa kvadratastemu mrežnemu očesu vreče 44 mm lahko uporabljajo rombasta mrežna očesa vreče 50 mm2.

 

 

________________

 

 

2 Na krovu je dovoljeno imeti ali uporabljati samo en tip mreže (bodisi 40-milimetrska kvadratasta mrežna očesa bodisi 50-milimetrska rombasta mrežna očesa).

Sprememba

Kvadratasta mrežna očesa vreče vsaj 40 mm2

Celotno območje

Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve lastnika plovila se kot alternativa kvadratastemu mrežnemu očesu vreče 40 mm lahko uporabljajo rombasta mrežna očesa vreče 50 mm2

 

 

________________

 

 

2 Na krovu je dovoljeno imeti ali uporabljati samo en tip mreže (bodisi 40-milimetrska kvadratasta mrežna očesa bodisi 50-milimetrska rombasta mrežna očesa).

Sprememba 254
Predlog uredbe
Priloga IX – del B – odstavek 2 a (novo)
2a.   Obstoječa odstopanja od določb iz odstavkov 1, 1a in 2 tega dela za obkroževalna orodja, ki se urejajo z načrtom upravljanja iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1967/2006 in so sprejeta v skladu s členom 9 navedene uredbe, ostanejo veljavna, če se v skladu s členom 18 te uredbe ne določi drugače.
Sprememba 255
Predlog uredbe
Priloga IX – del C – odstavek 5
Prepovedano je imeti na krovu ali nastaviti več kot 250 vrš ali košar na plovilo za ribolov globokomorskih rakov (vključno z Plesionika spp., Pasiphaea spp. ali podobnimi vrstami).
Prepovedano je imeti na krovu ali nastaviti več kot 250 vrš ali košar na plovilo za ribolov globokomorskih rakov.
Sprememba 256
Predlog uredbe
Priloga IX – del C – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)
Ladjevja z zelo omejenim območjem delovanja, ki uporabljajo orodje za priobalni ribolov, imajo dovoljenje za ribolov globokomorskih rakov (vključno z Plesionika spp., Pasiphaea spp. ali podobnimi vrstami).
Sprememba 257
Predlog uredbe
Priloga IX – del C – odstavek 6 a (novo)
6a.  Omejitev ribolova s puško za podvodni ribolov
Prepove se ribolov s puško za podvodni ribolov ob uporabi akvalunge ali ponoči od sončnega zahoda do sončnega vzhoda.
Sprememba 286
Predlog uredbe
Priloga IX – del D – odstavek 1 – naslov
1.  Ukrepi za zmanjšanje naključnih ulovov kitov in delfinov
1.  Ukrepi za zmanjšanje naključnih ulovov morskih sesalcev
Sprememba 287
Predlog uredbe
Priloga IX – del D – odstavek 2 – točka 2.1 (novo)
2.1.  V Sredozemlju se ustanovijo programi znanstvenih raziskav, da bi opredelili prekrivanje občutljivih vrst z ribolovnim orodjem in ribolovnim naporom ter določili tehnične rešitve za ribolovno orodje.
Sprememba 288
Predlog uredbe
Priloga IX – del D – odstavek 2 – točka 2.2 (novo)
2.2.  Prostorski ukrepi se v Sredozemlju, kjer so bila z znanstvenimi raziskavami opredeljena območja, na katerih se občutljive morske ptice nenamerno ulovijo, uporabljajo, dokler jih ne bo mogoče nadomestiti z drugimi tehničnimi ukrepi.
Sprememba 289
Predlog uredbe
Priloga IX – del D – odstavek 2 – točka 2.3 (novo)
2.3.  Države članice spremljajo in ocenjujejo učinkovitost sprejetih blažilnih ukrepov, tudi v zvezi z ulovom iz ribolova in ribolovnim naporom.
Sprememba 259
Predlog uredbe
Priloga X – del B – odstavek 1 – tabela – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 50 mm

Celotno območje

Kot alternativa se lahko uporabljajo kvadratasta mrežna očesa vreče velikosti 40 mm

Sprememba

Vsaj 40 mm

Celotno območje

Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve lastnika plovila se lahko kot alternativa kvadratastemu mrežnemu očesu vreče velikosti 40 mm uporabljajo rombasta mrežna očesa vreče velikosti 50 mm1a.

 

 

__________________

 

 

1a Na krovu je dovoljeno imeti ali uporabljati samo eno vrsto mreže (bodisi s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 40 mm bodisi z rombastimi mrežnimi očesi velikosti 50 mm).

Sprememba 260
Predlog uredbe
Priloga X – del B – odstavek 2 – tabela – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 400 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov romba

Sprememba

Vsaj 400 mm

Celotno območje

Ribolov romba s pridnenimi zabodnimi mrežami

Sprememba 261
Predlog uredbe
Priloga X – del C
Del C
črtano
Zaprta ali omejena območja
Sezonska zapora za zaščito romba
Usmerjeni ribolov, pretovarjanje, iztovarjanje in prva prodaja romba se dovolijo od 15. aprila do 15. junija vsako leto v vodah Unije v Črnem morju.
Sprememba 290
Predlog uredbe
Priloga IX – del D – odstavek 1 a (novo)
1a.  Ukrepi za čim večje zmanjšanje naključnih ulovov morskih ptic
1a.1.  V Črnem morju se ustanovijo programi znanstvenih raziskav, da bi opredelili prekrivanje občutljivih vrst z ribolovnim orodjem in ribolovnim naporom ter določili tehnične rešitve za ribolovno orodje.
1a.2.  Prostorski ukrepi se v Črnem morju, kjer so bila z znanstvenimi raziskavami opredeljena območja, na katerih se občutljive morske ptice nenamerno ulovijo, uporabljajo, dokler jih ne bo mogoče nadomestiti z drugimi tehničnimi ukrepi.
1a.3.  Države članice spremljajo in ocenjujejo učinkovitost sprejetih blažilnih ukrepov, tudi v zvezi z ulovom iz ribolova in ribolovnim naporom.
Sprememba 262
Predlog uredbe
Priloga XI – del A – naslov
Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje
1.   Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje
Sprememba 263
Predlog uredbe
Priloga XI – del A – odstavek 1 – uvodni del
Za najbolj oddaljene regije veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa vreče:
Za vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa vreče:
Sprememba 264
Predlog uredbe
Priloga XI – del A – tabela – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 45 mm

Vse vode ob obali francoskega departmaja Gvajana, ki spadajo pod suverenost ali jurisdikcijo Francije

Usmerjeni ribolov kozic (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Sprememba

Vsaj 45 mm

Vse vode ob obali francoskega departmaja Gvajana, ki spadajo pod suverenost ali jurisdikcijo Francije

Usmerjeni ribolov kozic (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % ulova)

Sprememba 265
Predlog uredbe
Priloga XI – del A – tabela – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 14 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst z obkroževalnimi mrežami

Sprememba

črtano

 

 

Sprememba 266
Predlog uredbe
Priloga XI – del A – odstavek 1 a (novo)
1a.  Osnovna velikost mrežnega očesa za zaporne plavarice
Za vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za zaporne plavarice:
Sprememba 267
Predlog uredbe
Priloga XI – del A – odstavek 1 a – tabela (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Vsaj 14 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst z zapornimi plavaricami

Sprememba 291
Predlog uredbe
Priloga IX – del B a (novo)
Del Ba.
Blažilni ukrepi za občutljive vrste
1.  Ukrepi za zmanjšanje naključnih ulovov morskih sesalcev
1.1.  Če v najbolj oddaljenih regijah dokazano prihaja do prilova, bi bilo treba plovilom prepovedati uporabo mirujočih mrež, visečih mrež, pelagičnih vlečnih mrež ali vlečnih mrež z visoko navpično odprtino oziroma drugih ribolovnih metod, če istočasno ne uporabljajo dokazane blažilne tehnologije. Izjema bi moralo biti le ribištvo z dokazano zanemarljivim kumulativnim prilovom.
1.2.  Točka 1 se ne uporablja za ribolovne operacije, ki se opravljajo zgolj za namene znanstvenih preiskav, ki se izvajajo z dovoljenjem in pod vodstvom zadevne države članice ali držav članic, njihov cilj pa je razvijanje novih tehničnih ukrepov za zmanjšanje naključnega ulova oziroma ubijanja kitov in delfinov.
1.3.  Države članice v okviru namenskih letnih programov spremljanja s pomočjo znanstvenih študij ali pilotnih projektov spremljajo in ocenjujejo učinkovitost blažilnih naprav, kot je opisano v točki 1.1, pri zadevnih vrstah ribolova in območjih.
2.  Ukrepi za čim večje zmanjšanje naključnih ulovov morskih ptic
2.1.   V najbolj oddaljenih regijah se ustanovijo programi znanstvenih raziskav, da bi opredelili prekrivanje občutljivih vrst z ribolovnim orodjem in ribolovnim naporom ter določili tehnične rešitve za ribolovno orodje.
2.2.  Prostorski ukrepi se v najbolj oddaljenih regijah, kjer so bila z znanstvenimi raziskavami opredeljena območja, na katerih se občutljive morske ptice nenamerno ulovijo, uporabljajo, dokler jih ne bo mogoče nadomestiti z drugimi tehničnimi ukrepi.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0381/2017).

Zadnja posodobitev: 6. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov