Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2055(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0399/2017

Testi mressqa :

A8-0399/2017

Dibattiti :

PV 15/01/2018 - 17
CRE 15/01/2018 - 17

Votazzjonijiet :

PV 16/01/2018 - 5.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0004

Testi adottati
PDF 558kWORD 86k
It-Tlieta, 16 ta' Jannar 2018 - Strasburgu
Governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna fil-kuntest tal-SDGs 2030
P8_TA(2018)0004A8-0399/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Jannar 2018 dwar il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna fil-kuntest tal-SDGs 2030 (2017/2055(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-10 ta' Novembru 2016 dwar "Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna" (JOIN(2016)0049),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-24 ta' Marzu 2017 dwar "Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna",

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-29 ta' Marzu 2017 dwar il-Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – ‘Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna’ (JOIN(2016)0049)(1),

–  wara li kkunsidra d-dokument adottat mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) fil-25 ta' Settembru 2015, bit-titolu "Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli" u s-17-il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) inklużi fih,

–  wara li kkunsidra l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 14 tal-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp Sostenibbli (SDG 14) li jħeġġeġ il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani, l-ibħra u r-riżorsi tal-baħar għall-finijiet ta' żvilupp sostenibbli,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), li daħal fis-seħħ fl-4 ta' Novembru 2016 u l-Kontributi Maħsuba Determinati fil-Livell Nazzjonali (INDCs) tiegħu mmirati lejn it-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD), li daħlet fis-seħħ fid-29 ta' Diċembru 1993 u l-miri ta' Aichi tal-Pjan Strateġiku għall-Bijodiversità 2011-2020 adottati f'Ottubru 2010,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS), li hija kkomplementata bil-Ftehim għall-Implimentazzjoni tad-Dispożizzjonijiet tal-UNCLOS dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna, il-Kodiċi ta' Kondotta tan-Nazzjonijiet Uniti għal Sajd Responsabbli u l-Politika Komuni tas-Sajd tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) tat-3 ta' Marzu 1973,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra d-dokument adottat fil-Konferenza tan-NU dwar l-Oċeani fid-9 ta' Ġunju 2017 fi New York bit-titolu "Our Ocean, Our Future: Call for Action" (l-Oċean Tagħna, il-Futur Tagħna, Sejħa għal Azzjoni),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Ġunju 2013 dwar is-sigurtà tal-operazzjonijiet taż-żejt u tal-gass offshore,

—  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "L-għeluq taċ-ċirku – Pjan ta' azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari" (COM(2015)0614),

–  wara li kkunsidra l-mandat ta' nnegozjar tal-14 ta’ Marzu 2017 tiegħu dwar il-pakkett dwar l-iskart(2) (proposti għall-emenda tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi(3), id-Direttiva 94/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ(4), id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma(5), id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Settembru 2000 dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw(6), id-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 91/157/KEE(7), u d-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE)(8)),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ambjent marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina),

—  wara li kkunsidra l-Politika Marittima Integrata għall-Unjoni Ewropea (COM(2007)0575) tal-2007 u r-Rapport ta' Progress tagħha tal-2012 (COM(2012)0491),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2011 li jistabbilixxi Programm biex jiġi appoġġat l-iżvilupp ulterjuri ta' Politika Marittima Integrata(9),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Ottubru 2009 bit-titolu "Niżviluppaw id-dimensjoni internazzjonali tal-Politika Marittima Integrata għall-Unjoni Ewropea" (COM(2009)0536),

—  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 2016/1625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Settembru 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima(10),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/89/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 li tistabbilixxi qafas għal ippjanar tal-ispazju marittimu(11),

—  wara li kkunsidra l-Istrateġija dwar is-Sigurtà Marittima tal-Unjoni Ewropea adottata mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-24 ta' Ġunju 2014,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2015/757 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta' emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu, u li jemenda d-Direttiva 2009/16/KE(12),

–  wara li kkunsidra l-mandat ta' nnegozjar tiegħu tal-15 ta’ Frar 2017 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE biex ittejjeb it-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Marzu 2017 dwar politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku(14),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE fir-rigward tal-kontenut ta' kubrit fil-karburanti għal użu marittimu u l-valutazzjoni kontinwa tal-impatt dwar l-estensjoni ta' Żoni ta' Kontroll għall-Emissjonijiet tal-Kubrit fl-Ilmijiet Ewropej,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-pajjiżi tal-Baħar Baltiku u tal-Baħar tat-Tramuntana lill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) biex jiġu introdotti Żoni deżinjati ta' Kontroll għall-Emissjonijiet tal-Ossidu tan-Nitroġenu (NECAs),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2000 dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Diċembru 2016 dwar ir-responsabbiltà, il-kumpens u l-garanzija finanzjarja għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore(15),

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar il-politika tal-European Academies Science Advisory Council tat-28 ta' Jannar 2016 dwar "Marine sustainability in an age of changing oceans and seas" (Is-sostenibbiltà marina fi żmien fejn l-oċeani u l-ibħra qed jinbidlu),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Parlament ta' Novembru 2015 imħejjija fuq talba tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel tal-Parlament dwar "Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping" (Miri għat-Tnaqqis tal-Emissjonijiet għall-Avjazzjoni u t-Tbaħħir Internazzjonali) (PE 569.964),

–  wara li kkunsidra l-Anness dwar "Azzjoni biex tixpruna t-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa" għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha" (COM(2016)0860),

–  wara li kkunsidra r-raba' edizzjoni tal-Konferenza "Our Ocean" (l-Oċean Tagħna) ospitata mill-Unjoni Ewropea f'Malta fil-5 u s-6 ta' Ottubru 2017,

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-Politika Marittima Integrata (IMP) – Evalwazzjoni tal-progress li sar u sfidi ġodda(16),

—  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Frar 2014 bit-titolu "Strateġija Ewropea għal aktar Tkabbir Ekonomiku u Impjiegi fit-Turiżmu Marittimu u Kostali" (COM(2014)0086),

—  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar "Prijoritajiet għall-politika tal-UE dwar it-trasport marittimu sal-2020: Kompetittività, Dekarbonizzazzjoni, Diġitalizzazzjoni biex jiġu żgurati l-konnettività globali, suq intern effiċjenti u settur marittimu ta' livell dinji" (9976/17),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) dwar "Marine protected areas in Europe's seas" (Żoni protetti tal-baħar fl-ibħra Ewropej) (EEA 3/2015),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Kummissjoni ta’ Settembru 2017 bit-titolu "Realising the potential of the outermost regions for sustainable blue growth" (Studju: it-twettiq tal-potenzjal tar-reġjuni ultraperiferiċi għal tkabbir blu sostenibbli),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Ħelsinki tal-1992 dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent Marin taż-Żona tal-Baħar Baltiku li daħlet fis-seħħ fis-17 ta' Jannar 2000, il-Pjan ta' Azzjoni tal-Baħar Baltiku ta' HELCOM, adottat mill-istati kostali kollha u l-UE fl-2007, u l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 69/292 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti f Ġunju 2015 dwar l-iżvilupp ta' strument internazzjonali legalment vinkolanti dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità tal-baħar ta' żoni li jinsabu lil hinn mil-limiti tal-ġurisdizzjoni nazzjonali,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Settembru 2012, bit-titolu "It-Tkabbir Blu: opportunitajiet għal tkabbir sostenibbli fis-settur tal-baħar u dak marittimu" (COM(2012)0494),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Jannar 2014 dwar l-Enerġija Blu: Azzjoni meħtieġa biex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-enerġija mill-oċeani fl-ibħra u l-oċeani Ewropej sal-2020 u lil hinn (COM(2014)0008),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Lulju 2013 dwar it-Tkabbir Blu: It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE(17),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għas-Sajd (A8-0399/2017),

A.  billi hemm qbil ġenerali li s-saħħa ambjentali tal-oċeani tinsab taħt theddida sinifikanti u f'riskju li ġġarrab ħsara irriversibbli jekk ma jittwettqux sforzi mmirati u kkoordinati mill-komunità dinjija;

B.  billi l-akkumulazzjoni u t-tixrid tal-iskart fil-baħar jistgħu jkunu waħda mit-theddidiet li qed jikbru bl-aktar rata mgħaġġla għas-saħħa tal-oċeani tad-dinja; billi l-mikroplastiks huma ta' tħassib partikolari minħabba li d-daqs żgħir tagħhom jagħmilhom aċċessibbli għal firxa wiesgħa ta' organiżmi (tjur tal-baħar, ħut, maskli, lugworms u żooplankton); billi l-madwar 150 miljun tunnellata ta' plastiks li akkumulaw fl-oċeani tad-dinja jikkawżaw ħsara serja ambjentali u ekonomika, inklużi għall-komunitajiet kostali, it-turiżmu, it-tbaħħir u s-sajd;

C.  billi l-pressjonijiet attwali fuq l-ambjent tal-baħar jinkludu ħsara lill-ħabitats u l-ekosistemi, sustanzi ta' ħsara persistenti fis-sedimenti u l-korpi tal-ilma, degradazzjoni tal-iskollijiet tal-qroll, speċijiet aljeni invażivi, tniġġis u arrikkiment tan-nutrijenti u t-traffiku marittimu, kif ukoll l-isfruttament tal-materja prima u l-isfruttament żejjed tal-ispeċijiet tal-baħar, l-aċidifikazzjoni, u t-tisħin tal-ilmijiet ikkawżat mit-tibdil fil-klima;

D.  billi madwar 4,8-12,7 miljun tunnellata ta' fdalijiet tal-plastik bħall-imballaġġ tal-ikel u fliexken tal-plastik telgħu fuq ix-xtut fl-2010 biss(18), li jikkorrispondu għal madwar 1,5-4,5 % tal-produzzjoni totali tal-plastik tad-dinja, u sal-2020 l-ammont kumulattiv tal-iskart se jwassal għal żieda ta' għaxar darbiet iżjed fl-ammont totali ta' plastik mormi fil-baħar;

E.  billi "żibel" tfisser skart ta' daqs żgħir f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku li ġie mormi b'mod ħażin fl-ambjent (fuq l-art, fl-ilma ħelu u fil-baħar), kemm jekk intenzjonalment kif ukoll b'negliġenza;

F.  billi aktar minn 100 miljun tunnellata fi skart tal-plastik u ta' mikroplastiks huma ta' theddida għall-oċeani u jipperikolaw l-eżistenza tagħhom;

G.  billi jekk ma jkunx hemm bidliet sinifikanti, sas-sena 2100 aktar minn nofs l-ispeċijiet tal-baħar tad-dinja jistgħu jkunu kważi ġew estinti;

H.  billi l-użu tal-plastik għall-prodotti tal-konsumatur qed isir dejjem aktar mifrux, u l-produzzjoni żdiedet b'mod kostanti minn meta l-materjal beda jintuża għall-ewwel darba b'mod wiesa' nofs seklu ilu, li fl-2015 wassal għall-manifattura globali ta' madwar 322 miljun tunnellata ta' plastik; billi l-produzzjoni li qed tikber, flimkien maż-żewġ bidliet fil-mod kif nużaw il-plastik u l-iżviluppi demografiċi, wasslu għal żieda fl-ammont tal-fdalijiet tal-plastik mormija fl-oċeani tagħna; billi jekk tkompli din ix-xejra, skont il-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (l-UNEP), sal-2050 se jkunu akkumulaw kważi 33 biljun tunnellata ta' plastik;

I.  billi 80 % taż-żibel fil-baħar ġej mill-art u, għalhekk, il-problema taż-żibel fil-baħar ma tistax tiġi ttrattata b'mod effettiv matul iż-żmien mingħajr ma l-ewwel jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ta' politika u azzjoni effettivi biex iż-żibel fuq l-art jitnaqqas u jitrażżan;

J.  billi l-aktar forom komuni ta' fdalijiet huma l-filtri tas-sigaretti, il-basktijiet tal-plastik, it-tagħmir tas-sajd bħax-xbieki, u kull tip ta' imballaġġ; billi bejn 60 % u 90 % tal-kumulu tal-fdalijiet tal-baħar ġew manifatturati bl-użu ta' xi polimeru tal-plastik jew aktar, bħall-polietilen (PE), il-polietilentereftalat (PET), il-polipropilen (PP) u l-klorur tal-polivinil (PVC), li kollha kemm huma għandhom żmien ta' degradazzjoni estremament twil; billi bħala riżultat, il-maġġoranza tal-plastik immanifatturat illum se jdum deċennji jew saħansitra sekli biex jisparixxi;

K.  billi r-rimi tal-iskart jikkawża mewt u mard għall-ħajja selvaġġa marina permezz tas-soffokazzjoni, it-tħabbil u l-intossikazzjoni; billi l-materjali tal-plastik li jitkissru mill-mewġ u mid-dawl tax-xemx f'mikropartikuli b'dijametru ta' anqas minn 5 mm jispiċċaw fl-istonku tal-ħlejjaq tal-baħar bħall-maskli, id-dud u ż-żooplankton, filwaqt li n-nanoplastik li d-daqs tiegħu bilkemm jilħaq in-nofs millimetru jippenetra l-membrani taċ-ċelloli u n-nuklei ta' annimali żgħar tal-baħar; billi l-fdalijiet tal-plastik li huma inviżibbli għall-għajn jidħlu fis-sors proprju tal-katina alimentari;

L.  billi skont l-UNEP, il-kost kapitali naturali stmat tal-fdalijiet tal-plastik fil-baħar ilaħħaq madwar USD 8 biljun fis-sena(19), filwaqt li s-sajd, it-trasport bil-baħar, it-turiżmu u l-industrija tad-divertiment huma biss uħud mill-ħafna setturi affettwati mit-tniġġis tal-baħar;

M.  billi sakemm ikun hemm definizzjoni miftiehma fuq livell internazzjonali tal-bijodegradibbiltà (fl-ambjent tal-baħar), l-adozzjoni ta' prodotti tal-plastik ittikkettjati bħala "bijodegradabbli" mhux se twassal għal tnaqqis sinifikanti, la fil-kwantità tal-plastik li jidħol fl-oċeani, u lanqas fir-riskju ta' impatti fiżiċi u kimiċi fuq l-ambjent tal-baħar;

N.  billi t-tniġġis tan-nutrijenti (l-ewtrofikazzjoni) li ġej minn diversi sorsi, inkluż l-iskol agrikolu u l-iskariku tad-drenaġġ u tal-ilma mormi, jgħabbi b'mod eċċessiv lill-ambjenti tal-baħar b'konċentrazzjonijiet għolja ta' nitroġenu, fosforu, u nutrijenti oħrajn, li jistgħu jipproduċu poliferazzjonijiet kbar tal-algi, li wara li jmutu d-dekompożizzjoni tagħhom tikkonsma l-ossiġenu filwaqt li toħloq "żoni mejta" ipotossiċi jew b'nuqqas ta' ossiġenu, fejn il-ħut u ħajjiet oħra tal-baħar ma jkunux jistgħu jgħixu; billi fid-dinja huwa stmat li jeżistu 500 żona mejta u ħafna aktar żoni jsofru l-effetti ħżiena tal-livell għoli ta' tniġġis tan-nutrijenti;

O.  billi minħabba d-dipendenza estrema tagħhom fuq il-ħsejjes taħt l-ilma għall-funzjonijiet bażiċi tal-ħajja, bħat-tiftix għall-ikel u għas-sħab u n-nuqqas ta' kwalunkwe mekkaniżmu li jħarishom kontra dan, il-ħlejjaq tal-baħar huma mhedda minn ħsejjes industrijali mit-tbaħħir, l-esplorazzjoni sismika u s-sonar navali użat għal eżerċizzji ta' taħriġ ta' rutina, li jistgħu jirriżultaw fi ħsara għas-smigħ, iwasslu sabiex is-sinjali ta' komunikazzjoni u navigazzjoni tagħhom jiġu mgħottija, kif ukoll għal problemi psikoloġiċi u riproduttivi;

P.  billi n-nuqqas ta' bijodiversità fil-baħar qed idgħajjef l-ekosistema tal-oċean u l-kapaċità tiegħu li jiflaħ għad-disturbi, li jadatta għat-tibdil fil-klima u li jaqdi r-rwol tiegħu bħala regolatur ekoloġiku u tal-klima globali; billi t-tibdil fil-klima minħabba l-attività tal-bniedem għandu impatt dirett fuq l-ispeċijiet tal-baħar billi jibdel l-abbundanza, id-diversità u d-distribuzzjoni tagħhom u jaffettwa l-mod kif jieklu, l-iżvilupp u t-tgħammir tagħhom, kif ukoll ir-relazzjonijiet bejn l-ispeċijiet;

Q.  billi n-natura transkonfinali tal-oċeani tfisser li l-attivitajiet u l-pressjonijiet li dawn jikkawżaw jeħtieġu ħidma kollaborattiva bejn il-gvernijiet fir-reġjuni tal-baħar biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tar-riżorsi kondiviżi; billi l-multipliċità u l-kumplessità tal-miżuri ta' governanza tal-oċeani jeħtieġu, għaldaqstant, firxa wiesgħa ta' kompetenzi esperti interdixxiplinarji kif ukoll kooperazzjoni reġjonali u internazzjonali;

R.  billi ż-żoni ekonomiċi esklussivi (EEZ) tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huma mifruxa fuq 25,6 miljun km2, li tista' tgħid kollha jinsabu fir-Reġjuni Ultraperiferiċi u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej, u dan jagħmel lill-Unjoni Ewropea l-akbar żona marittima fid-dinja; billi, għaldaqstant, l-UE għandha rwol ewlieni fit-twaqqif ta' governanza internazzjonali tal-oċeani effettiva u ambizzjuża;

S.  billi, skont ir-riċerki, l-impatti diretti tat-tixrid taż-żejt fuq l-organiżmi tal-baħar u s-sistemi u l-proċessi bijoloġiċi jistgħu jinkludu disturbi fl-imġiba u l-mewt ta' speċijiet tal-baħar, poliferazzjonijiet mikrobiċi, ipoksja (tnaqqis ta' konċentrazzjonijiet tal-ossiġnu fl-ilma), effetti tossiċi ta' sustanzi kimiċi użati biex jitferrex iż-żejt u li l-qroll tal-ibħra fondi jmut;

T.  billi t-trasport marittimu għandu impatt fuq il-klima globali u fuq il-kwalità tal-arja, b'riżultat tal-emissjonijiet tas-CO2 kif ukoll ta' emissjonijiet mhux tas-CO2, inklużi l-ossidi tan-nitroġenu, l-ossidi tal-kubrit, il-metan, il-materja partikolata u l-karbonju iswed;

U.  billi l-prospettar, it-tħaffir, u t-trasport tar-riservi taż-żejt u l-gass li jinsabu taħt qiegħ il-baħar f'ħafna partijiet tad-dinja jistgħu jagħmlu ħsara serja lil żoni tal-baħar sensittivi u jiddisturbaw l-ispeċijiet tal-baħar; billi f'ħafna każijiet l-esplorazzjoni u t-tħaffir taż-żejt u l-gass huma permessi f'Żoni Protetti tal-Baħar (MPAs) jew qribhom;

V.  billi l-Artikolu 191 tat-TFUE jimpenja lill-Unjoni għal livell għoli ta' protezzjoni fil-politika ambjentali tagħha, inkluż permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni, u l-prinċipju ta' min iniġġes iħallas;

W.  billi r-riskji li joħloq l-użu ta' żejt tal-karburant tqil (HFO) fit-trasport marittimu tal-Artiku huma diversi: fl-eventwalità ta' tixrid, il-karburant dens ħafna jemulsifika, jegħreq u jista' jiġi trasportat tul distanzi twal ħafna jekk jinqabad fis-silġ; it-tixrid tal-HFO joħloq riskji kbar għas-sigurtà tal-ikel tal-komunitajiet indiġeni tal-Artiku li s-sussistenza tagħhom tiddependi fuq is-sajd u l-kaċċa; il-kombustjoni tal-HFO tipproduċi ossidi tal-kubrit u metalli tqal, kif ukoll ammonti kbar ta' karbonju iswed li, meta jiġi depożitat fuq is-silġ tal-Artiku, jistimula l-assorbiment tas-sħana fil-massa tas-silġ u b'hekk jaċċellera l-proċess ta' tidwib u jaffettwa t-tibdil fil-klima; billi t-trasport u l-użu tal-HFO huwa pprojbit mill-OMI fl-ilmijiet ta' madwar l-Antartiku;

X.  billi l-emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu speċjalment fi bliet portwali u f'żoni kostali huma ġġenerati fil-biċċa l-kbira mit-tbaħħir u huma ta' tħassib kbir għas-saħħa pubblika u l-protezzjoni ambjentali fl-Ewropa; billi l-emissjonijiet globali tal-ossidu tan-nitroġenu mit-tbaħħir fl-UE għadhom fil-biċċa l-kbira mhux regolati u huwa stmat li jekk dawn ma jiġux imnaqqsa, fl-2020 ikunu diġà qabżu l-emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu bbażati fuq l-art(20);

Y.  billi, meta jkunu ankrati fil-portijiet, il-vapuri normalment jużaw il-magni awżiljari tagħhom biex jiġġeneraw l-enerġija elettrika għall-komunikazzjonijiet, għad-dawl, għall-ventilazzjoni u għal tagħmir ieħor abbord; billi dan il-ħruq tal-karburant huwa assoċjat mal-emissjonijiet ta' firxa ta' sustanzi niġġiesa bħad-diossidu tal-kubrit (SO2), l-ossidi tan-nitroġenu (NOx), il-karbonju iswed u l-materja partikolata (PM);

Z.  billi l-elettriku mill-art (SSE) jinvolvi l-konnessjoni tal-vapuri man-netwerk tal-elettriku tal-port waqt li jkunu rmiġġati; billi fil-maġġoranza l-kbira tal-postijiet, it-taħlita tal-enerġija użata biex jiġi prodott l-SSE tirriżulta f'anqas emissjonijiet mill-ħruq tal-karburant fuq il-vapuri stess(21); billi l-leġiżlazzjoni attwali bħad-Direttiva tal-Kubrit (Id-Direttiva (UE) 2016/802) tirrikonoxxi b'mod ċar l-użu tal-SSE bħala alternattiva għar-rekwiżit tal-użu ta' karburant għal użu marittimu b'kontenut baxx ta' kubrit, filwaqt li d-Direttiva 2014/94/UE dwar l-Installazzjoni ta' Infrastruttura tal-Karburanti Alternattivi tirrikjedi li l-Istati Membri jiżguraw li l-provvista tal-SSE tkun installata bħala prijorità fil-portijiet tan-Netwerk Ewlieni TEN-T, u f'portijiet oħrajn, sal-31 ta' Diċembru 2025;

AA.  billi, skont l-evidenza xjentifika ppreżentata fil-Ħames Rapport ta' Valutazzjoni (AR5) għall-2014 tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC), it-tisħin tas-sistema tal-klima huwa inekwivokabbli, it-tibdil fil-klima qed iseħħ u l-attivitajiet tal-bniedem kienu l-kawża predominanti tat-tisħin osservat min-nofs is-seklu 20, u l-impatti mifruxa u sostanzjali tat-tibdil fil-klima tiegħu diġà saru evidenti fis-sistemi naturali u tal-bniedem fil-kontinenti u l-oċeani kollha;

AB.  billi kważi 90 % tal-enerġija mir-riħ globali tinsab fit-turbolenza fuq l-oċeani tad-dinja, u r-riħ, il-mewġ u l-kurrenti flimkien fihom 300 darba aktar enerġija minn kemm il-bnedmin qed jikkunsmaw bħalissa; billi skont ir-rapport tal-2010 tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Enerġija mill-Oċeani (EU-OEA), sal-2030 l-enerġija installata mill-oċeani tista' tilħaq 3,6 GW, u sa nofs is-seklu titla' għal kważi 188 GW, filwaqt li fl-2050, industrija tal-enerġija mill-oċeani dinjija fl-Ewropa tista' tipprevjeni milli jiġu emessi fl-atmosfera 136,3 miljun tunnellata ta' CO2 fis-sena, u toħloq 470 000 impjieg ekoloġiku ġdid;

AC.  billi l-IPCC fl-2015 afferma li sabiex it-tisħin globali jiġi limitat għal 2° C minn issa sal-aħħar tas-seklu, terz tar-riżervi taż-żejt, nofs ta' dawk tal-gass u aktar minn 80 % ta' dawk tal-faħam għandhom jibqgħu mhux użati;

AD.  billi l-Ftehim ta' Pariġi għandu l-għan li "l-quċċata globali ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tintlaħaq malajr kemm jista' jkun ", sabiex iż-żieda fit-temperatura medja globali tinżamm ferm taħt iż-2° C 'il fuq mil-livelli preindustrijali, u li jiġu segwiti l-isforzi biex tiġi limitata ż-żieda fit-temperatura għal 1.5 °C, filwaqt li l-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija (WMO) riċentement irrapportat li fl-2016 it-tisħin globali żdied għal-livell konsiderevoli ta' 1,1 °C aktar mil-livelli preindustrijali;

AE.  billi jekk l-objettiv tal-Ftehim ta' Pariġi ta' żieda fit-temperatura medja ta' ferm taħt iż-2 ºC ma jintlaħaqx, ikun hemm impatti ambjentali u kostijiet ekonomiċi enormi, inkluż, fost affarijiet oħra, iż-żieda fil-probabbiltà li jintlaħqu l-punti kritiċi li fihom il-livelli tat-temperaturi jibdew jillimitaw il-kapaċità tan-natura li tassorbi l-karbonju fl-oċeani;

AF.  billi l-enerġija mir-riħ 'il barra mix-xtut u l-enerġija mill-oċeani (l-enerġija mill-mewġ, l-enerġija mill-marea u l-enerġija termali tal-oċeani) għandhom potenzjal f'termini tal-enerġija nadifa, bil-kundizzjoni li jirrispettaw l-ambjent u l-ekosistemi eżistenti; billi din l-enerġija nadifa toffri lill-UE l-possibbiltà mhux biss li tiġġenera tkabbir ekonomiku u toħloq impjiegi bi kwalifiki għoljin, iżda wkoll li ttejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija tagħha u ssir aktar kompetittiva bis-saħħa tal-innovazzjoni teknoloġika;

AG.  billi t-tijib tal-governanza tal-oċeani jgħin biex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi fuq livell globali għan-negozji, inkluż għas-settur Ewropew tal-enerġija mill-oċeani;

AH.  billi t-tniġġis tal-baħar – pereżempju r-rimi dirett jew indirett ta' skart, sustanzi jew enerġija, inklużi s-sorsi ta' ħsejjes taħt il-baħar ikkawżati mill-bniedem – għandu jew jista' jkollu effetti ta' ħsara fuq ir-riżorsi ħajjin u l-ekosistemi tal-baħar, bil-konsegwenza li l-bijodiversità ssir aktar fqira, li jkun hemm riskji għas-saħħa tal-bniedem, ostakli għall-attivitajiet marittimi u li tinbidel il-kwalità tal-ilmijiet;

AI.  billi l-UE għandu jkollha rwol ewlieni fid-diskussjonijiet u n-negozjati fil-fora internazzjonali, bil-ħsieb li tiżgura li l-partijiet kollha kkonċernati jaċċettaw ir-responsabbiltajiet tagħhom f'termini ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra jew is-sustanzi niġġiesa, u jiffaċċaw l-isfidi dejjem jikbru tal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi;

AJ.  billi l-isfruttament tal-enerġiji rinnovabbli tal-baħar jista' jikkontribwixxi għall-għan tal-awtonomija enerġetika fil-gżejjer żgħar tal-UE;

AK.  billi t-trasparenza fl-organizzazzjonijiet internazzjonali hija fattur ewlieni sabiex jiġu sġurati r-responsabbiltà demokratika u l-inklussività;

AL.  billi l-ibħra u l-oċeani għandhom il-potenzjal li jsiru sorsi importanti ta' enerġija nadifa; billi dawn l-enerġiji rinnovabbli tal-baħar joffru lill-UE l-possibbiltà mhux biss li tiġġenera tkabbir ekonomiku u toħloq impjiegi bi kwalifiki għoljin, iżda wkoll li ttejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija tagħha u ssir aktar kompetittiva bis-saħħa tal-innovazzjoni teknoloġika; billi l-isfruttar ta' din ir-riżorsa lokali għandu dimensjoni partikolarment importanti għall-istati u r-reġjuni li huma gżejjer, b'mod partikolari r-reġjuni ultraperiferiċi, fejn l-enerġija tal-oċeani tista' tikkontribwixxi għall-awtosuffiċjenza enerġetika u tissostitwixxi l-enerġija prodotta bi prezz għoli bis-saħħa ta' impjanti li jaħdmu bid-diżil;

It-titjib tal-qafas ta' governanza internazzjonali tal-oċeani

1.  Ifakkar ir-rwol essenzjali tal-oċeani u l-ibħra f'li jsostnu l-ħajja fid-dinja, l-iżvilupp sostenibbli, l-impjiegi u l-innovazzjoni, kif ukoll f'li jipprovdu użi u kumditajiet ta' rikreazzjoni; jikkondividi t-tħassib dejjem jikber dwar il-ħtieġa ta' governanza u protezzjoni aktar effettivi u integrati tal-oċeani;

2.  Jilqa' l-komunikazzjoni konġunta dwar il-governanza internazzjonali tal-oċeani u l-azzjonijiet proposti, li jenfasizzaw l-impenn tal-UE li tikseb il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani u l-ibħra u tar-riżorsi tal-baħar kif identifikat fl-SDG 14 tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU; jirrikonoxxi n-natura transversali tas-suġġett u l-ħtieġa ta' approċċ ikkoordinat u integrat biex tiġi żgurata governanza aħjar tal-oċeani; jitlob lill-UE tassumi rwol ta' tmexxija bħala attur globali biex issaħħaħ il-governanza internazzjonali tal-oċeani u tnaqqas id-diskrepanzi, bis-saħħa tal-għarfien espert tagħha miksub fl-iżvilupp ta' approċċ sostenibbli għall-ġestjoni tal-oċeani;

3.  Ifakkar il-karattru integrat u indiviżibbli tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli kollha, kif ukoll l-interkonnessjonijiet u s-sinerġiji bejniethom, u jtenni l-importanza kritika tal-azzjonijiet kollha tal-UE li qed jiġu ggwidati mill-Aġenda 2030, inklużi l-prinċipji affermati mill-ġdid fiha;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi skadenzi ċari, tressaq proposti leġiżlattivi fejn ikun xieraq, u taħdem mal-Istati Membri sabiex ittejjeb il-kooperazzjoni f'oqsma bħar-riċerka tal-oċeani, il-bini tal-kapaċità u t-trasferiment tat-teknoloġija, u biex twaqqaf mekkaniżmi li bihom tappoġġa l-koordinazzjoni, kif ukoll monitoraġġ u evalwazzjoni kontinwi fil-livell tal-UE, sabiex timplimenta b'suċċess l-azzjonijiet imsemmija fil-komunikazzjoni konġunta; jenfasizza d-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-prinċipji ta' prekawzjoni u ta' "min iniġġes iħallas", u jissottolinja l-importanza tal-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema fl-azzjonijiet kollha tal-UE dwar il-governanza tal-oċeani;

5.  Itenni d-dimensjoni marittima b'saħħitha tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, b'mod partikolari tal-Għan 14 (Il-Konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani, tal-ibħra u tar-riżorsi tal-baħar), għalkemm mhux tiegħu biss;

6.  Jilqa' u japprova bis-sħiħ id-dokument "Our ocean, our future: Call for Action" (l-Oċean tagħna, il-Futur Tagħna, Sejħa għal Azzjoni) adottat mill-Konferenza tan-NU dwar l-Oċeani f'Ġunju 2017, bħala appoġġ għall-implimentazzjoni tal-SDG 14 biex jiġu kkonservati u biex jintużaw b'mod sostenibbli l-oċeani, l-ibħra u r-riżorsi tal-baħar għal żvilupp sostenibbli; jinnota b'sodisfazzjon kbir l-1 328 impenn volontarju minn gvernijiet, organizzazzjonijiet intergovernattivi u tas-soċjetà ċivili oħrajn, is-settur privat, l-istituzzjonijiet akkademiċi u ta' riċerka u l-komunità xjentifika lejn il-konservazzjoni tal-oċeani u biex iżidu l-kuxjenza dwar l-importanza tal-oċeani għas-sopravivenza tal-bniedem;

7.  Ifakkar li l-Unjoni Ewropea għandha assemblaġġ komprensiv ta' għodod leġiżlattivi u tal-ġestjoni ffukati fuq elementi distinti tal-governanza tal-oċeani, iżda, minkejja dan, l-ibħra reġjonali tal-UE għadhom fi stat kritiku u qed isofru minn sfruttament żejjed tar-riżorsi, sustanzi niġġiesa organiċi u inorganiċi li jħallu impatt fuq is-saħħa u l-produttività tal-oċeani, telf tal-bijodiversità, ħabitats degradati, speċijiet invażivi, komunitajiet kostali li qed jonqsu, u kunflitt bejn is-setturi tal-baħar;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi l-komunikazzjoni konġunta dwar il-governanza tal-oċeani billi tippubblika rapport ta' progress tal-azzjonijiet identifikati u kalendarju preċiż għall-azzjonijiet futuri; u tistabbilixxi rabtiet bejn dawn l-azzjonijiet u l-inizjattivi Ewropej eżistenti kif ukoll l-istrumenti internazzjonali eżistenti;

9.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi, fejn xieraq, inizjattivi lill-Kunsill dwar l-iżvilupp ta' sħubiji fil-qasam tal-oċeani mas-sħab internazzjonali ewlenin, sabiex jitrawwem l-għan ta' governanza globali mtejba u ta' koerenza politika, u biex tibni fuq l-oqfsa ta' kooperazzjoni bilaterali eżistenti bħad-Djalogi ta' Livell Għoli dwar is-Sajd u l-Affarijiet Marittimi;

10.  Jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS), li tipprovdi qafas legali bażiku li bis-saħħa tiegħu jiġu kkoordinati l-isforzi u tinkiseb il-koerenza fl-indirizzar ta' kwistjonijiet globali relatati mal-oċeani; iħeġġeġ lill-Istati Membri kostali jirrispettaw l-obbligu tagħhom skont l-UNCLOS li jipproteġu u jikkonservaw l-ambjent tal-baħar u r-riżorsi ħajjin tiegħu u d-dmir tagħhom li jipprevjenu u jikkontrollaw it-tniġġis marittimu; jinnota li l-Istati Membri huma responsabbli għall-ħsara kkawżata mill-ksur tal-obbligi internazzjonali tagħhom li jiġġieldu dan it-tniġġis;

11.  Jistieden lill-istati jtejbu s-sistema ġuridika tagħhom għall-preservazzjoni tal-oċeani tagħna; jitlob ir-rikonoxximent internazzjonali tal-kunċett tal-ħsara ekoloġika fejn iseħħ it-tniġġis tal-baħar sabiex ikun jista' jintalab kumpens meta jinstab li jkun twettaq ksur; jitlob l-introduzzjoni tal-prinċipju tal-katina ta' responsabbiltajiet li huwa mfassal biex jiġi determinat min ikun responsabbli għall-ħsara ambjentali kkawżata tul il-linja ta' kmand kollha;

12.  Jenfasizza li l-UE għandha tfittex li tiżgura li d-dispożizzjonijiet dwar is-sajd jaqdu parti importanti fl-istrument vinkolanti futur taħt l-UNCLOS fir-rigward tal-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika marina fiż-żoni li jaqgħu lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali;

13.  Iħeġġeġ lill-istati kollha jaderixxu mal-istrumenti tas-sajd rilevanti, b'mod partikolari l-Ftehim ta' Osservanza FAO, il-Ftehim tan-NU dwar Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna, u l-Ftehim dwar Miżuri tal-Istat tal-Port li Jimpedixxu, Jiskoraġġixxu u Jeliminaw is-Sajd Illegali, Mhux Rappurtat u Mhux Regolat, kif ukoll jimplimentaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet ta' dawn l-istrumenti u l-pjanijiet ta' azzjoni internazzjonali oħra tal-FAO;

14.  Jilqa' l-progress li sar mill-UE fir-rigward tad-dimensjoni esterna tal-PKS; jisħaq li din id-dimensjoni, inklużi l-ftehimiet internazzjonali u dawk ta' sħubija, hija strument importanti li permezz tiegħu jiġu promossi l-istandards ambjentali u soċjali tal-UE u d-dispożizzjonijiet tagħha biex tiġġieled lis-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat fil-livell internazzjonali;

15.  Jinnota li l-Inizjattiva għat-Trasparenza fil-Qasam tas-Sajd (FITI) dan l-aħħar adottat l-istandard globali tagħha; iħeġġeġ lill-istati japplikaw għas-sħubija mal-FITI; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġaw din l-inizjattiva;

16.  Huwa tal-fehma li l-iżgurar ta' kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni għall-flotta tas-sajd tal-UE huwa tal-akbar importanza, speċjalment meta wieħed iqis l-istandards ambjentali għolja tal-UE u l-istandards tas-sostenibbiltà li l-bastimenti tagħha jridu japplikaw;

17.  Jinsisti li l-UE tippromwovi l-istess standards ambjentali għas-sajd fil-forums internazzjonali, u fil-kooperazzjoni bilaterali kollha, bħal dawk li jridu jiġu rrispettati mill-bastimenti tal-UE, ħalli ma tpoġġix il-flotta tagħha stess fi żvantaġġ f'termini ta' sostenibbiltà ekonomika;

18.  Ifakkar ir-Riżoluzzjoni 2749 (XXV) tas-17 ta' Diċembru 1970 tan-NU li tagħraf li "qiegħ l-ibħra u l-oċeani, kif ukoll is-sottoswol tagħhom, lil hinn mil-limiti tal-ġurisdizzjoni nazzjonali u r-riżorsi taż-żona huma l-wirt komuni tal-umanità" u l-Artikolu 136 tal-Konvenzjoni dwar id-Dritt tal-Baħar li jistipula li "qiegħ l-ibħra u l-oċeani lil hinn mil-limiti tal-ġurisdizzjoni internazzjonali kif ukoll ir-riżorsi tagħhom huma elementi tal-wirt komuni tal-umanità";

19.  Jitlob lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiefqu jissussidjaw liċenzji ta' esplorazzjoni u estrazzjoni fiż-żoni li jinsabu lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali u jieqfu joħorġu permessi għall-estrazzjoni fil-blat kontinentali tagħhom;

20.  Jinnota, barra minn hekk, fir-rigward tal-liġi internazzjonali dwar it-tniġġis tal-arja li, skont l-UNCLOS, l-Istati Membri m'għandhomx permess jispezzjonaw vapuri, anke f'każijiet ta' evidenza solida ta' ksur; jistieden, għalhekk, lill-partijiet tan-NU jsaħħu l-qafas legali tal-UNCLOS bil-għan li jindirizzaw kwalunkwe lakuna eżistenti fil-governanza u li jistabbilixxu mekkaniżmi ta' infurzar robusti għad-dritt ambjentali internazzjonali;

21.  Jitlob it-twaqqif ta' qafas regolatorju internazzjonali dwar il-ġlieda kontra l-iskart u t-tniġġis nukleari fl-oċeani u f'qiegħ l-ibħra, bil-għan li jiġu implimentati miżuri konkreti sabiex jiġi limitat l-impatt tagħhom fuq l-ambjent u s-saħħa u biex jintemm it-tniġġis ta' qiegħ l-ibħra;

22.  Jenfasizza li l-iżgurar tat-trasparenza, inkluż l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni, l-involviment tal-partijiet ikkonċernati, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja f'materji ambjentali kif meħtieġ skont il-Konvenzjoni ta' Aarhus, kif ukoll il-leġittimità tal-organizzazzjonijiet tal-NU, inkluża r-responsabbiltà pubblika tar-rappreżentanti tal-pajjiż f'korpi internazzjonali, bħall-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) u l-Awtorità Internazzjonali ta' Qiegħ il-Baħar (ISA) hija kwistjoni ta' prijorità fl-indirizzar tan-nuqqasijiet eżistenti fil-governanza; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jaħdmu mal-ISA sabiex jiżguraw it-trasparenza fil-metodi ta' ħidma tagħha u l-kapaċità effettiva tagħha biex tivvaluta l-impatti ambjentali, kif ukoll li tiżgura l-protezzjoni effettiva tal-ambjent tal-baħar minn effetti ta' ħsara u l-protezzjoni u l-preservazzjoni tal-ambjent tal-baħar kif meħtieġ skont il-Partijiet XI u XII tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Dritt tal-Baħar;

23.  Jistieden lill-Istati Membri jassumu rwol proattiv u progressiv fi ħdan il-korpi internazzjonali biex iressqu riformi ta' trasparenza u jżidu l-ambizzjoni ambjentali ġenerali tal-azzjonijiet meħuda;

24.  Jenfasizza li t-titjib fil-qafas tal-governanza tal-oċeani jinvolvi t-tisħiħ tal-isforzi reġjonali u globali permezz tal-promozzjoni ta' strumenti multilaterali li diġà sar qbil dwarhom, kif ukoll strateġiji u l-implimentazzjoni mtejba tagħhom; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni trawwem kooperazzjoni marittima internazzjonali akbar, b'mod partikolari fix-xjenza u t-teknoloġija marittimi, kif issuġġerit mill-OECD;

25.  Jenfasizza l-ħtieġa għal kooperazzjoni msaħħa kif ukoll koerenza u koordinazzjoni politika fost il-gvernijiet u l-istituzzjonijiet kollha fil-livelli kollha, inkluż bejn u fost organizzazzjonijiet internazzjonali, organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet, arranġamenti u programmi reġonali u sottoreġjonali; jinnota f'dan ir-rigward ir-rwol importanti ta' sħubiji ta' partijiet ikkonċernati multipli effettivi u trasparenti, u l-involviment attiv tal-gvernijiet mal-korpi globali, reġjonali u sottoreġjonali, il-komunità xjentifika, is-settur privat, il-komunità tad-donaturi, l-NGOs, il-gruppi komunitarji, l-istituzzjonijiet akkademiċi u atturi rilevanti oħrajn;

26.  Jitlob li jissaħħu l-oqfsa reġjonali dwar il-governanza tal-ambjent tal-baħar, b'mod partikolari għall-kisba tal-SDG 14; jistieden lill-UE u lill-organizzazzjonijiet internazzjonali jsaħħu, b'mod partikolari permezz tal-għajnuna pubblika għall-iżvilupp, l-appoġġ għall-organizzazzjonijiet reġjonali u għall-kisba tal-SDG 14 minn pajjiżi terzi;

27.  Jenfasizza l-importanza li l-awtoritajiet lokali kostali u r-reġjuni ultraperiferiċi jiġu inklużi fil-proċess sabiex il-governanza internazzjonali tal-oċeani titressaq aktar qrib iċ-ċittadini tal-UE;

28.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati strateġiji komprensivi biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tas-sinifikat naturali u kulturali tal-oċeani;

29.  Jissottolinja l-ħtieġa ta' pjan ta' azzjoni speċifiku u tanġibbli dwar l-impenn tal-UE fl-Artiku, li l-punt tat-tluq tiegħu għandhom ikunu l-għanijiet tal-preservazzjoni tal-ekosistemi vulnerabbli tal-Artiku kif ukoll taż-żieda tal-kapaċità tagħhom ta' reżiljenza għall-effetti tat-tibdil fil-klima;

30.  Jirrimarka li l-Oċean Artiku ċentrali mhuwiex kopert minn sistemi internazzjonali ta' konservazzjoni jew ta' ġestjoni; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm approċċ ikkoordinat mill-UE u l-Istati Membri għall-prevenzjoni tas-sajd mhux irregolat fl-Oċean Artiku;

31.  Itenni s-sejħa magħmula fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Marzu 2017 dwar politika integrata tal-Unjoni Ewropea dwar l-Artiku, biex il-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex ikollhom rwol attiv fl-iffaċilitar ta' projbizzjoni miftiehma fuq livell internazzjonali dwar l-użu u l-ġarr abbord f'tankijiet tal-HFO f'bastimenti li jinnavigaw l-ibħra tal-Artiku, permezz tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri (MARPOL) li bħalissa qed tapplika biex ikunu regolati l-ibħra ta' madwar l-Antartiku; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi r-riskji ambjentali, soċjali, tas-saħħa u klimatiċi tal-użu tal-HFO fil-pożizzjoni tagħha dwar il-Governanza Internazzjonali tal-Oċeani; jistieden lill-Kummissjoni, fl-assenza ta' miżuri internazzjonali adegwati, biex tressaq proposti dwar regoli għal bastimenti li jidħlu f'portijiet tal-UE qabel ma jivjaġġaw fl-ibħra Artiċi, bil-għan li jiġi pprojbit l-użu u l-ġarr tal-HFO;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tal-UE jaħdmu b'mod attiv lejn il-finalizzazzjoni rapida tal-pjan ta' ħidma fit-tul tal-OMI għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju iswed (BC) mill-vapuri li jbaħħru fl-Artiku, bil-għan li jitnaqqas il-pass taż-żidiet rapidi fit-temperaturi u t-tidwib aċċellerat tas-silġ polari fir-reġjun;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi kundizzjonijiet ekwi fis-suq tax-xogħol fil-qasam marittimu u tiżgura trattament ġust, billi tapplika b'mod effettiv il-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti bħall-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd u l-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu tal-ILO, u billi twaqqaf qafas soċjali armonizzat għall-attivitajiet marittimi fl-ilmijiet Komunitarji;

34.  Jitlob l-introduzzjoni ta' ftehim internazzjonali ġdid dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol marbuta mas-settur marittimu; ifakkar fil-ħtieġa li jintemmu s-suriet kollha ta' skjavitù li għadhom jeżistu abbord il-bastimenti, u jenfasizza l-impatt li l-kundizzjonijiet mhux sodisfaċenti tax-xogħol jista' jkollhom fuq l-individwi, l-operaturi ekonomiċi u l-ambjent tal-baħar;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa sħubiji tal-oċeani mal-atturi ewlenin fis-sura ta' mekkaniżmi ta' kooperazzjoni multikulturali jew djalogi bilaterali maħsuba biex jiżguraw koordinazzjoni u kooperazzjoni aħjar għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-SDGs rilevanti għall-oċean, il-promozzjoni ta' tkabbir blu sostenibbli kif ukoll il-preservazzjoni, il-konservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi u l-bijodiversità tal-baħar, filwaqt li jnaqqsu wkoll il-pressjoni fuq l-oċeani u l-ibħra u joħolqu l-kundizzjonijiet għal ekonomija blu sostenibbli;

36.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-bini tal-kooperazzjoni u l-kapaċità marittima fil-kuntest tal-qafas politiku estern tagħha, fir-rigward tal-oqsma bħall-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-ftehimiet kummerċjali, b'mod partikolari l-Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli, b'mod li jinbnew kapaċitajiet li jindirizzaw l-impatti ta' tibdil fil-klima u ż-żibel fil-baħar kif ukoll tiġi promossa l-governanza aħjar tal-oċeani u tkabbir blu sostenibbli;

37.  Jistieden lill-UE ssegwi l-prinċipju li l-allokazzjoni tar-riżorsi tas-sajd trid tqis l-impatt ambjentali u soċjali, u l-bżonnijiet tas-sigurtà tal-ikel, tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif ukoll l-aspirazzjonijiet ta' dawk il-pajjiżi li jiżviluppaw is-settur tas-sajd tagħhom stess, filwaqt li fl-istess ħin jiġi żgurat livell sostenibbli ta' sajd li ma jwassalx għal eċċess tal-kapaċità tas-sajd, b'konformità mal-miri mogħtija fl-SDG 14;

38.  Jistieden lill-UE, b'konformità mal-PKS, timminimizza l-impatti tal-akkwakultura minn fuq l-ambjent billi tiżgura l-forniment sostenibbli tal-għalf u tippromwovi r-riċerka li tiffoka fuq it-tnaqqis tal-pressjoni minn fuq l-istokkijiet tal-ħut selvaġġ li jintuża għall-produzzjoni tal-għalf;

39.  Jinnota li l-UE hija l-akbar importatur fid-dinja ta' prodotti tas-sajd u li xi wħud mill-qabdiet jiġu importati minn żoni fejn is-sajd huwa wisq anqas sostenibbli milli fl-ilmijiet tal-UE; iħeġġeġ lill-UE tuża l-pożizzjoni tagħha f'dan ir-rigward biex tippromwovi żieda fis-sostenibbiltà fil-baċiri tal-baħar kollha;

40.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri jieqfu jisponsorjaw l-liċenzji ta' esplorazzjoni u esplojtazzjoni tat-tħaffir f'baħar fond f'Żoni Lil Hinn mill-Ġurisdizzjoni Nazzjonali u biex ma joħorġux permessi għal minjieri f'baħar fond fuq il-blata kontinentali tal-Istati Membri;

41.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa t-tisħiħ ta' inizjattivi internazzjonali għall-ġlieda kontra t-traffikar ta' bnedmin bil-baħar;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw moratorium internazzjonali fuq il-liċenzji ta' esplojtazzjoni tal-minjieri f'baħar fond kummerċjali sakemm jasal iż-żmien meta l-effetti tal-minjieri f'baħar fond fuq l-ambjent marittimu, il-bijodiversità u l-attivitajiet tal-bniedem fuq il-baħar ikunu ġew studjati u riċerkati biżżejjed u r-riskji kollha possibbli jkunu ġew mifhuma;

43.  Jissottolinja l-importanza tal-Istrateġija dwar is-Sigurtà Marittima tal-Unjoni Ewropea (EUMSS) u jistieden lill-Kummissjoni tinkludi s-sigurtà marittima fil-politika esterna, filwaqt li tqis proporzjon kbir tal-merkanzija tiġi ttrasportata bil-baħar, aktar minn 70 % tal-fruntieri esterni huma konfini marittimi u li jeħtieġ tkun iggarantita s-sigurtà tal-passiġġieri li jgħaddu mill-portijiet tal-Unjoni;

44.  Jenfasizza l-importanza li tkompli tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA), il-Frontex u l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA), kull waħda minnhom fi ħdan il-mandat tagħha, biex jiġu appoġġati l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri inkarigati b'funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta, u li tkun promossa s-sikurezza u s-sigurtà marittima, tiġi miġġielda l-kriminalità transkonfinali u jiġi mħares l-ambjent permezz tal-prevenzjoni u t-tnaqqis tat-tniġġis minn installazzjonijiet offshore taż-żejt u tal-gass; huwa tal-fehma li dawn l-aġenziji għandhom jirċievu finanzjament aktar sostanzjali mill-UE, jekk ikun xieraq, biex ikunu jistgħu jwettqu dawn il-kompiti ġodda; jisħaq fuq l-importanza li jkomplu jiġu żviluppati soluzzjonijiet diġitali – bħall-faċilitazzjoni tal-industrija tat-tbaħħir permezz ta' proċeduri razzjonalizzati għall-formalitajiet ta' rappurtar, u investiment akbar f'infrastruttura komuni għall-kondiviżjoni tad-data mal-Ewropa kollha għall-benefiċċju tal-awtoritajiet tal-Istati Membri kollha li jwettqu funzjonijiet ta' gwardja tal-kosta – u teknoloġija marittima avvanzata, bħas-servizzi Marittimi Integrati tal-EMSA, sabiex jittejbu s-sistemi ta' sorveljanza u monitoraġġ għall-attivitajiet marittimi u programmi oħrajn bħall-Ambjent Komuni għall-Qsim tal-Informazzjoni (CISE) għas-sorveljanza marittima;

45.  Jenfasizza li l-ħolqien ta' ekonomija marittima sostenibbli u t-tnaqqis tal-pressjonijiet fuq l-ambjent tal-baħar jirrikjedu azzjoni fir-rigward tat-tibdil fil-klima, it-tniġġis ibbażat fuq l-art li jilħaq l-ibħra u l-oċeani, it-tniġġis tal-baħar u l-ewtrofikazzjoni, il-preservazzjoni, il-konservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi u l-bijodiversità tal-baħar, u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar;

46.  Jesprimi t-tħassib tiegħu għall-fatt li, skont studju Parlamentari riċenti, filwaqt li l-Ekonomija Blu jista' jkollha impatt soċjoekonomiku pożittiv (f'dawk li huma impjiegi, dħul, u valur miżjud gross), l-impatti ambjentali tagħha huma ġeneralment negattivi, f'dawk li huma alterazzjonijiet tad-dinamika tal-kosta, it-tniġġis tal-baħar, l-ewtrofikazzjoni, il-morfoloġija ta' qiegħ il-baħar u l-alterazzjonijiet tal-ħabitats/tal-ekosistemi/tal-bijodiversità; jinsab mħasseb li l-piż kumulattiv tal-effetti ambjentali jista' jkun ta' ħsara għas-sajd;

47.  Jappella biex l-Ekonomija Blu tiġi ggwidata lejn il-bini mill-ġdid tar-reżiljenza tal-komunitajiet kostali bil-ħsieb li l-potenzjal produttiv tal-industrija tas-sajd jitreġġa' għal li kien, u b'hekk ikun qed jingħata appoġġ għas-sigurtà tal-ikel, għat-taffija tal-faqar u għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin; ifakkar li, qabel ma tiġi implimentata kwalunkwe attività fis-setturi tal-Ekonomija Blu, għandu jiġi ggarantit li jitwettqu valutazzjoni tal-impatt u proċess sħiħ ta' informazzjoni u parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati kollha; jinsisti li l-Ekonomija Blu trid tikkontribwixxi biex jintlaħaq l-SDG 14, jiġifieri l-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani u tar-riżorsi tal-baħar;

48.  Jemmen li l-investiment fl-ekonomija blu m'għandux jiddependi fuq riżorsi finiti iżda għandhom ikunu ffukati fuq l-"ekoinnovazzjoni", li ma jaqbiżx ir-rati ta' riġenerazzjoni naturali, il-konservazzjoni tan-natura, u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-miżuri ta' adattament;

49.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu aktar sforzi għall-implimentazzjoni f'waqtha tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina sabiex jiksbu status ambjentali tajjeb għall-ilmijiet tal-baħar għall-2020, b'impenn partikolari biex tiġi evitata l-ħsara lill-ambjent kostali u tal-baħar mit-tniġġis kollu tal-baħar inkluż it-tniġġis tan-nutrijenti u ż-żibel fil-baħar, kif ukoll biex jitneħħew is-sussidji ta' ħsara li jħeġġu s-sajd insostenibbli, u jsaħħu l-ġlieda globali kontra ż-żibel u l-plastik fil-baħar;

50.  Iqis il-prevenzjoni, l-irkupru u r-riċiklaġġ tal-iskart tal-plastik fil-baħar bħala sfida kbira fil-livell internazzjonali, u jistieden lill-Kummissjoni twettaq miżuri, bħal li tagħti spinta lill-appoġġ għar-riċerka u li tinkludi s-suġġett fl-ispettru ta' "ekonomija blu" sostenibbli, biex tittrasforma lill-UE fi xprunatur ta' soluzzjonijiet innovattivi, u sabiex tadotta rwol ewlieni fil-livell dinji dwar is-suġġett;

51.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw malajr id-Direttiva Kwadru u jistabbilixxu qafas għall-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta, sabiex ikun jista' jsir żvilupp sħiħ u armonjuż tad-diversi attivitajiet marittimi;

52.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintegra b'mod b'saħħtu l-kwistjonijiet ta' governanza tal-oċeani fil-politiki ta' għajnuna u ta' żvilupp tagħha;

53.  Ifakkar li s-settur tas-sajd huwa ta' importanza tremenda bħala waħda mill-attivitajiet tradizzjonali ewlenin tal-bniedem li jitwettqu fl-ambjent marin, u jikkostitwixxi għalhekk element essenzjali tal-Politika Marittima Integrata; jirrimarka li s-sajd huwa l-aktar settur affettwat mill-bosta użijiet oħra tal-ibħra u mill-ħafna attivitajiet oħra li jseħħu fl-ibħra, bħalma huma t-trasport u t-turiżmu marittimu, l-iżvilupp urban u tal-kosta, l-isfruttament tal-materja prima u tas-sorsi tal-enerġija, u t-tħaffir tal-minjieri f'qiegħ il-baħar, kif ukoll jintlaqat minn fenomeni ambjentali bħalma huma t-tniġġis tal-baħar (fdalijiet tal-plastik, xbieki tas-sajd mormija, tixrid taż-żejt, tniġġis akustiku, rimi tal-ilma tas-saborra, l-estrazzjoni u l-esplorazzjoni mhux ikkontrollati taż-żejt u tal-gass, eċċ.) u t-tibdil fil-klima (livelli tal-baħar li qed jogħlew, temperaturi ta' wiċċ il-baħar li qed isiru aktar sħan, l-għargħar tax-xtut, l-aċidità li qed tiżdied tal-oċeani, eċċ.);

54.  Jenfasizza l-importanza tan-nisa fl-industrija tal-frott tal-baħar minħabba li, skont il-FAO, huma jirrappreżentaw nofs il-popolazzjoni ta' ħaddiema f'dik l-industrija; jistieden lill-UE tippromwovi u tipproteġi lin-nisa fl-attivitajiet tas-sajd u fl-industriji relatati mas-sajd, billi tinkuraġġixxi prezzijiet ġusti għall-prodotti tas-sajd u billi tippromwovi li n-nisa attivi fis-sajd jingħataw aċċess aħjar għall-għajnuna pubblika u għar-riżorsi finanzjarji, inkluż f'negozjati mal-pajjiżi terzi dwar l-użu tal-appoġġ settorjali fl-SFPAs, fil-proċess tal-iżvilupp ta' strumenti ta' għajnuna, u fid-diversi fora internazzjonali;

55.  Jistenna l-istrateġija li jmiss dwar il-plastiks mill-Kummissjoni, kif ukoll kwalunkwe miżura oħra, inkluż il-Pjan ta' Azzjoni mħabbar riċentement u immirat għall-ġlieda kontra ż-żibel fil-baħar; jitlob li jkun hemm ambizzjoni għolja fl-Istrateġija dwar il-Plastik f'Ekonomija Ċirkolari sabiex tiġi indirizzata b'mod xieraq il-problema taż-żibel fil-baħar f'ras il-għajn, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta azzjonijiet leġiżlattivi konkerti u miżuri vinkolanti f'dan il-qasam, b'mod partikolari dwar id-disinn ekoloġiku għall-plastiks u l-mikroplastiks, u azzjoni biex jitnaqqas l-ammont ta' prodotti użati mormija fuq l-art, speċjalment qrib ix-xmajjar u passaġġi oħrajn tal-ilma u qrib il-kosta; jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar l-iskala tal-kwistjoni; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jissieħbu mal-koalizzjoni internazzjonali biex jitnaqqas it-tniġġis mill-basktijiet tal-plastik li tnediet fil-COP 22 f'Marrakech f'Novembru 2016, u biex jappoġġawha;

56.  Itenni l-ħtieġa ta' politika dwar il-prodotti maħsuba sewwa li żżid it-tul mistenni tal-ħajja, id-durabbiltà, il-kapaċità tal-użu mill-ġdid u riċiklabbiltà tal-prodotti kif enfasizzat fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar "l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari(22), u jkompli jenfasizza li din trid tiġi applikata b'mod urġenti għall-prodotti u l-imballaġġ tal-plastik li jintremew wara l-użu fl-Istrateġija dwar il-Plastiks li ġejja, fid-dawl tal-ħsara ambjentali kkawżata minn dawn l-oġġetti li jispiċċaw żibel fil-baħar;

57.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tassisti fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet reġjonali u tippromwovi azzjonijiet nazzjonali sabiex jiġi indirizzat iż-żibel fil-baħar bil-għan li dan jiġi eliminat; iħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni tgħin fit-twaqqif ta' proġetti pilota sabiex jinġabar iż-żibel fil-baħar permezz tat-tindif tal-bajjiet u kampanji ta' sajd għaż-żibel, u biex tipprovdi appoġġ finanzjarju lis-sajjieda fl-Ewropa għall-ġbir taż-żibel mill-baħar;

58.  Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni ġdida biex tindirizza t-tniġġis tal-mikroplastiks fil-forom kollha tiegħu, iżda b'mod speċifiku billi jiġu pprojbiti l-ingredjenti tal-mikroplastiks fil-prodotti kollha tal-kura personali, u billi jiġi żgurat li n-negozji kollha li jimmaniġġjaw gerbub ta' produzzjoni tal-plastik jimplimentaw protokolli xierqa sabiex jimminimizzaw it-tixrid tal-gerbub;

59.  Iqis li t-tniġġis mill-fliexken tal-plastik li ma jistgħux jerġgħu jintużaw huwa kawża ewlenija tat-tniġġis tal-baħar u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra l-introduzzjoni ta' sistema pan-Ewropea ta' depożitu għall-kontenituri tax-xorb li ma jistgħux jerġgħu jintużaw, abbażi tal-mudell Ġermaniż;

60.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jingħaqdu flimkien u jappoġġaw il-koalizzjoni internazzjonali dwar it-tnaqqis tat-tniġġis mill-basktijiet tal-plastik;

61.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippromwovi pjan aċċettat fuq livell internazzjonali biex jiġu affaċċjati l-konsegwenzi tat-tisħin tal-oċeani, iż-żieda fil-livell tal-baħar u l-aċidifikazzjoni;

62.  Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, ir-riċiklaġġ u t-tqajjim tal-kuxjenza dwar iż-żibel fil-baħar permezz ta' kampanji nazzjonali ta' sensibilizzazzjoni, programmi edukattivi u kollaborazzjoni bejn l-iskejjel u l-universitajiet dwar dawn il-kwistjonijiet;

63.  Ifakkar il-pożizzjoni tiegħu favur pakkett tal-ekonomija ċirkolari ambizzjuż b'objettivi tal-UE ta' tnaqqis taż-żibel fil-baħar ta' 30 % u 50 % fl-2025 u 2030, rispettivament, kif ukoll miri ta' riċiklaġġ ogħla għall-imballaġġ tal-plastik;

64.  Jistieden lill-Istati Membri jżommu l-istess livell ta' ambizzjoni bħall-UE għat-tnaqqis taż-żibel fil-baħar;

65.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintensifika l-isforzi tagħha fil-ġlieda kontra ż-żibel fil-baħar fl-Ewropa u globalment, billi jiġu indirizzati s-sorsi ta' fuq l-art kif ukoll fil-baħar billi tiġi indirizzata l-problema tar-rimi illegali tal-iskart bħal irkaptu tas-sajd, u tagħti appoġġ finanzjarju għall-ġbir taż-żibel mill-baħar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tnaqqas iż-żibel fil-baħar mit-tbaħħir partikolarment billi tippromwovi sistema armonizzata ta' rkupru tal-kosti għaż-żibel fil-portijiet Ewropej kollha fir-reviżjoni tad-Direttiva 2000/59/KE dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija; jappella għal aktar finanzjament tar-riċerka dwar id-distribuzzjoni u l-impatt taż-żibel fil-baħar u l-effettività tal-istrateġiji internazzjonali, reġjonali u subreġjonali, fil-ġlieda kontra ż-żibel fil-baħar u sustanzi oħra li jniġġsu;

66.  Jenfasizza li l-prinċipju ta' prekawzjoni tal-Unjoni għandu jiġi applikat f'każ ta' kwalunkwe esplorazzjoni tal-minjieri futura potenzjali f'baħar fond; jinsab allarmat mill-insistenza tal-Kummissjoni li l-estrazzjoni tal-minjieri f'baħar fond hija waħda mis-setturi ta' prijorità tal-Unjoni għat-tkabbir blu, minħabba l-evidenza xjentifika li teżisti dwar ir-riskji sinifikanti u irriversibbli tagħha; jinsab imħasseb dwar il-possibilità li l-promozzjoni ulterjuri tal-minjieri f'baħar fond tista' taffettwa b'mod ħażin l-azzjonijiet meħtieġa skont l-SDG 12 (it-tranżizzjoni lejn konsum u produzzjoni sostenibbli);

67.  Jenfasizza li l-prinċipju ta' prekawzjoni jrid jiġi applikat għas-settur emerġenti tal-esplorazzjoni tal-minjieri f'baħar fond, u li minħabba t-twissijiet xjentifiċi dwar ħsara sinifikanti u potenzjalment irriversibbli għall-ambjent li qed tiġi assoċjata, iqis li l-UE m'għandhiex tappoġġa l-iżvilupp ta' din l-industrija iżda minflok għandha tinvesti f'alternattivi sostenibbli, u speċifikament fi tranżizzjoni lejn konsum u produzzjoni sostenibbli, kif mitlub fl-SDG 12 tal-Aġenda 2030;

68.  Jenfasizza li m'għandhom ikunu permessi l-ebda esplorazzjoni jew tħaffir għaż-żejt jew għall-gass f'Żoni Protetti tal-Baħar (MPAs) u f'żoni vulnerabbli ta' valur għoli ta' konservazzjoni jew qribhom;

69.  Jilqa' l-pjan ta' azzjoni tal-UE għall-ekonomija ċirkolari u jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miżuri robusti għall-prevenzjoni tar-rilaxx ta' mikropartikuli u makropartikuli fl-ambjent tal-baħar inkluż tnaqqis ta' 50 % fir-rilaxx tal-iskart sal-2020, miżuri leġiżlattivi għall-industrija bħal projbizzjonijiet fuq plastiks li jintużaw darba biss (fejn ikunu disponibbli alternattivi naturali), u potenzjalment strument legali internazzjonali;

70.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali, jappoġġaw inizjattivi innovattivi teknoloġiċi u finanzjarji li jindirizzaw it-tniġġis tal-oċeani u l-ibħra, sabiex jippromwovu sistemi ta' rkupru effiċjenti għall-iskart mit-tbaħħir, b'mod partikolari l-iskart tal-plastik, fil-portijiet, biex titqajjem kuxjenza fi ħdan is-settur tat-tbaħħir dwar il-konsegwenzi tar-rimi tal-iskart tal-plastik fil-baħar, u biex jingħelbu l-ostakoli ewlenin li jeżistu għall-implimentazzjoni tal-MARPOL;

71.  Jenfasizza li l-UE għandha tkun il-mexxej ta' inizjattiva globali sabiex jiġi mmonitorjat u jitnaqqas b'mod sinifikanti r-rimi taż-żibel fl-oċeani; jinnota li l-Istati Membri impenjaw ruħhom għall-għanijiet tad-Direttiva 2008/56/KE (id-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina), li tistipula li l-proprjetajiet u l-kwantitajiet ta' żibel fil-baħar m'għandhomx jikkawżawx dannu għall-ambjent kostali u tal-baħar (Deskrittur 10);

72.  Iħeġġeġ l-isforżi għall-ġlieda kontra s-sorsi kollha ta' tniġġis tal-oċeani u ta' qiegħ l-ibħra, inkluż it-tniġġis akustiku, u l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet prattiċi fil-livell internazzjonali sabiex jiġi eliminat it-tniġġis tal-oċeani u ta' qiegħ l-ibħra;

73.  Jilqa' d-determinazzjoni tal-Kummissjoni li tagħmel arranġamenti għal azzjoni internazzjonali għall-monitoraġġ tal-konsegwenzi tat-tisħin tal-oċeani, tal-livelli li jogħlew tal-baħar u tal-aċidifikazzjoni tal-ilmijiet; jappella għat-tisħiħ u l-iżvilupp ta' programmi xjentifiċi internazzjonali għall-monitoraġġ tat-temperaturi, tas-salanità u tal-assorbiment tas-sħana tal-oċeani, u għat-twaqqif ta' netwerk globali għall-osservazzjoni tal-oċeani sabiex jitjieb is-segwitu tat-tibdil globali tal-oċeani u sabiex ikun hemm tbassir aħjar tal-effetti tat-tibdil fil-klima fuq l-iffunzjonar tal-oċeani, l-assorbiment tal-karbonju u l-ġestjoni ta' riżorsi tal-baħar ħajjin;

74.  Jenfasizza l-importanza ta' approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja għall-prodotti tal-plastik, inkluża l-kunsiderazzjoni tad-degradazzjoni ta' polimeri differenti u r-rata ta' frammentazzjoni (fl-ambjent tal-baħar), li għandhom jinkisbu billi jiġu internalizzati l-kostijiet ambjentali u soċjali tal-prodotti (l-internalizzazzjoni tal-kostijiet), jissaħħaħ il-proċess tal-għeluq taċ-ċiklu fl-iżvilupp u l-manifattura tal-prodotti u l-proċessi, kif ukoll fil-katini taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti tal-plastik, jittejjeb it-tul tal-ħajja tal-prodotti, jiġi promoss akkwist pubbliku u privat ekoloġiku, jiġu promossi fost l-oħrajn prinċipji u oqfsa ta' inġinerija ekoloġika, l-ekodisinn u l-ekotikkettar, u tissaħħaħ il-ħila tal-atturi privati, inklużi l-SMEs, li jaqilbu għal proċessi ta' produzzjoni li jirrispettaw aktar l-ambjent;

75.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn li l-Kummissjoni ħadet fil-programm ta' azzjoni tagħha dwar il-governanza tal-oċeani li tiġġieled is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (is-sajd IUU); iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli l-ġlieda kontra s-sajd IUU fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) kollha u f'fora rilevanti oħrajn; iqis li l-bastimenti b'bandiera tal-UE li huma involuti f'sajd IUU għandhom jiġu elenkati pubblikament, kif previst skont ir-Regolament IUU; iħeġġeġ lill-UE tagħmel pressjoni fuq pajjiżi terzi sabiex jieħdu azzjoni biex jipprevjenu li l-ħut maqbud b'sajd IUU jidħol fis-swieq tagħhom;

76.  Jappella għal kooperazzjoni akbar fost l-RFMOs u jħeġġeġ lill-partijiet kontraenti tagħhom jiżguraw li jkollhom biżżejjed riżorsi u li jkunu msaħħa b'mod suffiċjenti;

77.  Jistieden lill-RFMOs:

   (a) ikomplu jwettqu b'mod regolari reviżjonijiet indipendenti tal-prestazzjoni, kif ukoll jimplimentaw bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet li joħorġu minn tali reviżjonijiet tal-prestazzjoni;
   (b) jimplimentaw bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tat-Tieni Konferenza ta' Reviżjoni tal-Ftehim tan-NU dwar Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna;
   (c) jarmonizzaw il-miżuri, b'mod partikolari l-miżuri ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' sorveljanza u ta' infurzar, inkluż billi jilħqu qbil dwar pieni u sanzjonijiet deterrenti;

78.  Jistieden lill-Istati Membri jadottaw il-pakkett sinifikanti ta' proposti ppreżentat mill-Parlament u l-Kummissjoni fil-kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart, li meħudin flimkien jikkostitwixxu politika koerenti ġdida tal-UE għall-kondiviżjoni tar-responsabbiltà fost il-partijiet ikkonċernati kollha għaż-żibel u l-prevenzjoni tar-rimi taż-żibel fl-art u fl-ambjent tal-baħar;

79.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi politika reali ta' adattament għat-tibdil fil-klima fl-inħawi kostali u marittimi, b'mod partikolari bl-implimentazzjoni ta' miżuri prattiċi għall-protezzjoni tal-ekosistemi kostali u tal-baħar;

80.  Ifakkar li minn Jannar 2016, bil-għan li tittejjeb l-identifikazzjoni tal-bastiment bħala għodda fil-ġlieda kontra s-sajd IUU, il-bastimenti kollha tal-UE b'tul totali (LOA) ta' aktar minn 24 metru jew b'tunnellaġġ gross ta' 100 tunnellata jew aktar, li jistadu fl-ilmijiet tal-UE, u l-bastimenti kollha tal-UE ta' LOA ta' aktar minn 15-il metru li jistadu barra mill-ilmijiet Ewropej, irid ikollhom numru tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI); iħeġġeġ lill-UE tintroduċi rekwiżit tan-numru tal-OMI għall-bastimenti ta' pajjiżi terzi f'konformità ma' dawk li jeżistu għall-bastimenti tal-UE (LOA ta' aktar minn 15-il metru), li għandu jkun irrapportat fuq ċertifikat tal-qabda għall-importazzjoni, sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u l-Istati Membri jiġu megħjuna fil-kontrolli tal-importazzjoni;

81.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu attivitajiet u strumenti kosteffiċjenti, kif ukoll kooperazzjoni fil-livelli kollha fir-rigward ta' attivitajiet ta' tindif ibbażati fuq ir-riskju u li jirrispettaw l-ambjent għaż-żibel fix-xmajjar u fiż-żoni kostali u tal-baħar, skont iċ-ċirkostanzi nazzjonali; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffaċilitaw il-finanzjament, is-sħubiji pubbliċi-privati u l-bini tal-kapaċità, u biex jiżviluppaw u jużaw kriterji internazzjonali għal azzjonijiet tat-tneħħija, tindif u restawr kollettivi, inkluż, fir-rigward tal-kwantitajiet, il-popolazzjoni, is-sensittività tal-ekosistema u l-fattibbiltà;

82.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu integrati l-kunsiderazzjonijiet tad-drittijiet tax-xogħol u tal-bniedem fuq il-baħar fil-qafas tal-governanza globali tal-oċeani; jistieden lill-Kummissjoni twettaq sforzi mmirati sabiex tippromwovi standards ta' xogħol deċenti fl-industrija globali tas-sajd, b'rikonoxximent tar-rabta bejn l-abbużi tad-drittijiet tax-xogħol u tal-bniedem u l-prattiki ta' sajd mhux sostenibbli u distruttivi, b'mod partikolari s-sajd IUU; jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri sabiex tipprevjeni prodotti tas-sajd maqbuda bl-użu ta' ħaddiema li jkunu ġew ittraffikati jew suġġetti għal abbużi oħrajn tad-drittijiet tax-xogħol jew tal-bniedem, milli jilħqu s-swieq fl-UE u biex taħdem mal-atturi fl-industrija sabiex tħeġġeġ l-użu ta' mekkaniżmi ta' diliġenza dovuta sabiex ikunu jistgħu jeżaminaw tali prodotti barra mill-katini tal-provvista tagħhom; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw it-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-ILO C188 (il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd);

83.  Jenfasizza li s-soluzzjoni ewlenija għaż-żibel fil-baħar hija l-ġbir aħjar tal-iskart solidu u r-riċiklaġġ fuq l-art, meta jitqies li ħafna miż-żibel fil-baħar huwa ġġenerat fuq l-art; jemmen, barra minn hekk, li l-UE għandha tippromwovi approċċ ta' ġestjoni tal-iskart koerenti kull fejn hu possibbli fil-fora, il-ftehimiet u l-istituzzjonijiet internazzjonali kollha; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri jikkonkludu mill-aktar fis il-ħidma tagħhom dwar il-Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari, u biex jimplimentaw miri ta' riċiklaġġ ambizzjużi u jikkonformaw mal-objettivi tal-UE ta' tnaqqis taż-żibel fil-baħar mingħajr dewmien;

84.  Jistieden lill-Kummissjoni taħdem f'fora internazzjonali sabiex tiżviluppa qafas ta' sostenibbiltà ċar għall-plastik bijodegradabbli fl-ambjenti naturali kollha, inklużi definizzjonijiet u standards;

85.  Jemmen li jridu jittieħdu passi aktar ambizzjużi kemm mill-Istati Membri kif ukoll mill-Kummissjoni biex jiġu indirizzati l-esportazzjoni illegali u r-rimi ta' skart tal-plastik, inkluż infurzar aktar strett tar-regolamenti tal-UE dwar il-vjeġġi, kif ukoll skemi ta' monitoraġġ u spezzjoni aktar stretti fil-portijiet u l-faċilitajiet kollha tat-trattament tal-iskart, immirati għal trasferimenti illegali suspettati u għall-ġlieda kontra l-esportazzjoni ta' skart biex jerġa' jintuża (l-aktar dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw u WEEE), kif ukoll biex jiġi żgurat li l-esportazzjonijiet imorru biss lejn il-faċilitajiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' ġestjoni tajba mil-lat ambjentali kif stabbilit fl-Artikolu 49 tar-Regolament dwar Vjeġġi ta' Skart;

86.  Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-miżuri ta' edukazzjoni u li jżidu s-sensibilizzazzjoni dwar iż-żibel fil-baħar, l-użu tal-plastik u l-impatt tal-imġiba individwali tal-konsumatur fuq l-ambjent billi jintroduċu elementi fil-kurrikuli edukattivi fil-livelli kollha, jipprovdu materjali edukattivi u ta' sensibilizzazzjoni mmirati lejn gruppi ta' interess u firxiet ta' etajiet speċifiċi biex jippromwovu bidla fl-imġiba, u jorganizzaw kampanji ta' informazzjoni fuq skala kbira maħsuba għaċ-ċittadini;

87.  Jenfasizza l-ħtieġa li titnaqqas it-tnixxija tan-nitroġenu u l-fosforu fl-oċeani, u b'hekk titnaqqas l-ewtrofikazzjoni kkawżata mill-bniedem permezz ta' bidliet fundamentali fil-mudell agrikolu Ewropew, permezz ta', fost l-oħrajn, restrizzjonijiet fl-użu tal-fertilizzanti, l-ottimizzazzjoni tal-użu tan-nutrijenti għall-ħtiġijiet tal-għelejjel, ippjanar b'attenzjoni fl-użu tal-fertilizzanti u l-istabbiliment ta' forom agrikoli aktar sostenibbli, kif ukoll permezz tat-tnaqqis fis-sorsi atmosferiċi tan-nitroġenu, tindif aħjar tad-drenaġġ u tal-ilma mormi, u kontroll aħjar tas-sorsi ta' nutrijenti urbani diffużi, bħall-iskol mit-toroq u s-sistemi ta' dranaġġ għall-maltemp, filwaqt li tiġi indirizzata wkoll il-pressjoni fuq l-ekosistemi tal-baħar bir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-politika agrikola komuni;

88.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha adegwati biex jiffaċilitaw l-adozzjoni tar-regolamenti internazzjonali bil-ħsieb li jillimitaw il-ħoss minn attivitajiet industrijali bħat-tbaħħir u l-istħarriġ sismiku, b'mod partikolari f'ħabitats bijoloġikament sensittivi billi, pereżempju, jipproponi li jkun hemm anness għall-MARPOL dwar it-tniġġis akustiku, simili għall-anness li għadu kif ġie miżjud dwar it-tniġġis tal-arja;

89.  Jinnota li l-obbligi meħuda skont il-Ftehim ta' Pariġi jagħmlu l-isfruttament ta' sorsi ta' karburant fossili ġodda mhux raġonevoli u kontroproduttiv, speċjalment meta jkunu jinsabu f'żoni ekoloġikament vulnerabbli;

90.  Jenfasizza li l-ilmijiet kollha huma vulnerabbli għat-tħaffir fuq il-baħar għall-karburanti fossili; jenfasizza li l-użu tal-karburanti fossili se jkompli jikkontribwixxi għat-tibdil fil-klima li qed jhedded il-pjaneta tagħha u jkompli jaċċellerah; huwa tal-fehma li l-UE jeħtiġilha tikoopera mas-sħab internazzjonali sabiex tikseb tranżizzjoni ġusta li teħodha 'l bogħod mit-tħaffir fuq il-baħar u b'hekk jingħata kontribut għall-għan ta' ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

91.  Jenfasizza li kwalunkwe liċenzja ġdida għall-esplorazzjoni taż-żejt jew tal-gass għandha ssegwi standards regolatorji ta' prekawzjoni fil-qasam tal-protezzjoni u s-sigurtà ambjentali għall-esplorazzjoni, l-ipprospettar u l-produzzjoni taż-żejt jew tal-gass, u għandha tinkludi impenji vinkolanti fir-rigward tad-dekummissjonar tal-infrastruttura tal-esplorazzjoni li b'mod ġenerali għandha tul ta' ħajja limitat;

92.  Jenfasizza l-potenzjal kbir tal-enerġija prodotta mill-fluss tal-mewġ u l-mareat jew il-gradjenti termali u tas-salinità tal-oċeani u l-ibħra; jinnota li fuq terminu twil, l-enerġija mill-oċeani għandha l-potenzjal li ssir waħda mill-aktar forom ta' ġenerazzjoni tal-enerġija kompetittiva u kosteffiċjenti;

93.  Jilqa' l-progress li sar mill-Istati Membri rigward l-istabbiliment tal-ippjanar spazjali marittimu (ISM); itenni li huma meħtieġa sforzi ulterjuri għall-implimentazzjoni koerenti tad-Direttiva 2014/89/UE sabiex din isservi ta' eżempju għall-introduzzjoni globali tal-ISM; jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri jfasslu l-pjanijiet spazjali marittimi tagħhom sa mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu 2021; jenfasizza d-dimensjoni internazzjonali u transnazzjonali, u jistieden lill-Kummissjoni tibda l-ħidma fuq l-abbozzar ta' proposti għal linji gwida internazzjonali, filwaqt li tqis l-importanza tas-sinerġiji u l-interazzjonijiet bejn l-art u l-baħar, kif ukoll il-proċessi relatati bħall-ġestjoni integrata tal-kosta, u biex tmexxi forum internazzjonali dwar l-ISM, bl-involviment tal-partijiet interessanti u l-pajjiżi terzi rilevanti, biex tippromwovi l-ISM globalment u toffri l-aħjar prattiki, bl-għan li tingħata spinta lill-kooperazzjoni internazzjonali, jitjiebu l-ġestjoni, il-preservazzjoni u l-użu tal-oċeani, tiżdied it-trasparenza u jissaħħu l-edukazzjoni u t-taħriġ;

94.  Jinnota li l-attivitajiet intensifikati fl-ilmijiet kostali u dawk marini kulma jmur jeħtieġu dejjem aktar l-implimentazzjoni tal-ippjanar spazjali marittimu (ISM); jistieden lill-Kummissjoni taħdem favur linji gwida internazzjonali dwar l-ISM u tgħin fl-espansjoni taż-żoni marini protetti madwar id-dinja kollha b'finanzjament fil-qafas tal-programmi Orizzont 2020 u LIFE;

95.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi internazzjonali biex tiġi mħarsa l-bijodiversità tal-baħar, b'mod partikolari fil-qafas tan-negozjati li għaddejjin bħalissa għal strument legalment vinkolanti ġdid għall-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità tal-baħar f'oqsma lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni aktar rigoruża sabiex tippreserva u tiżgura l-użu sostenibbli tal-bijodiversità tal-baħar fiż-żoni li jinsabu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri;

96.  Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tappoġġa s-CBD u s-CITES u jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ koordinat fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda fil-qafas ta' dawn il-konvenzjonijiet għall-protezzjoni tal-ispeċijiet u l-bijodiversità tal-baħar, u għal konsistenza akbar tal-ħidma internazzjonali mal-ħidma mwettqa fil-livell Ewropew; jenfasizza l-importanza li ssir aktar ħidma biex jiġu protetti l-ispeċijiet tal-baħar fil-qafas tas-CITES u, fir-rigward tal-ispeċijiet tal-baħar diġà protetti mill-konvenzjoni, sabiex din tiġi strettament rispettata;

97.  Jinnota s-sinifikat tal-bijodiversità bħala l-pedament tal-oċeani tagħna, fejn hi taqdi rwol vitali biex jinżammu l-produttività u l-funzjonalità tal-ekosistemi tal-baħar;

98.  Jinnota li l-PKS għandha tiżgura li r-rati tal-mortalità mis-sajd jiġu ffissati f'livelli li jippermettu lill-istokkijiet tal-ħut jirkurpaw u jibqgħu 'l fuq mil-livelli li fihom ikunu kapaċi jsostnu r-rendiment massimu sostenibbli (MSY); jenfasizza l-ħtieġa ta' prattiki ta' ġestjoni sostenibbli tas-sajd permezz tal-implimentazzjoni ta' miżuri ta' ġestjoni u tal-monitoraġġ, kontroll u infurzar, ibbażati fuq l-aħjar konsulenza xjentifika disponibbli; jemmen li miżuri ulterjuri jistgħu jinvolvu l-appoġġ għall-konsum tal-ħut li jkun ġej minn sajd ġestit b'mod sostenibbli u permezz ta' approċċi prekawzjonali u orjentati lejn l-ekosistemi; jilqa' l-innovazzjonijiet sostenibbli mis-settur tas-sajd kif ukoll l-investiment ta' tekniki tal-qbid selettivi, kif ukoll l-iżvilupp u l-introduzzjoni tagħhom;

99.  Ifakkar li sabiex jiġi miġġieled is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (is-sajd IUU) b'mod effettiv, huwa kruċjali li jiġi żgurat li l-ebda tip ta' prodotti tas-sajd li jirriżultaw minn attivitajiet ta' din ix-xorta ma jilħaq is-swieq; iħeġġeġ lill-UE tippromwovi, permezz tas-sħubijiet kollha tagħha u fil-fora internazzjonali kollha, il-projbizzjoni tal-prodotti tas-sajd IUU minn kemm jista' jkun swieq possibbli, biex b'hekk titnaqqas il-profitabbiltà ta' dawn l-attivitajiet;

100.  Jissottolinja li, sabiex il-ġlieda kontra s-sajd IUU u l-isfruttament żejjed tal-istokkijiet tal-ħut tkun waħda effettiva, huwa importanti li s-sħubijiet bilaterali jissoktaw u jitwessgħu, inkella l-azzjonijiet tal-UE jista' jkollhom impatt limitat fuq is-sitwazzjoni attwali;

101.  Jissuġġerixxi li l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jkunu aktar konsistenti u effettivi fil-kontrolli tagħhom tad-dokumentazzjoni tal-qbid (ċertifikati tal-qbid) u l-kunsinni, bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-ħut ikun inqabad b'mod legali; jinkoraġġixxi lill-istati jieħdu miżuri biex jiżguraw li jkun hemm koordinament aħjar bejn il-ġlieda kontra s-sajd IUU u l-politika tal-kummerċ u tas-suq; jenfasizza li l-UE għandha tippromwovi, tappoġġa u timplimenta fl-isferi internazzjonali kollha l-azzjoni meħtieġa biex jinqered għalkollox is-sajd IUU;

102.  Ifaħħar il-kapaċità ta' tmexxija internazzjonali tal-UE għall-progress konkret miksub fil-ġlieda kontra s-sajd IUU, kif ukoll l-impenn qawwi tagħha fl-implimentazzjoni ta' miżuri effettivi kontra dan il-fenomenu; ifakkar fl-isforzi tal-UE biex issaħħaħ l-azzjonijiet internazzjonali tagħha kontra s-sajd IUU fil-livell bilaterali, reġjonali u multilaterali, inkluż billi tkompli bid-djalogi bilaterali ma' pajjiżi terzi sħab, bl-użu ta' strumenti li jittraċċaw il-bastimenti u billi tiggarantixxi rwol akbar għall-aġenziji internazzjonali ewlenin bħalma hi l-Interpol; jappella lill-awtoritajiet tal-Istati Membri biex jappoġġaw b'mod attiv il-ħidma tal-Kummissjoni biex tistabbilixxi għodda elettronika għall-immaniġġjar taċ-ċertifikati tal-qbid;

103.  Jinnota li twettaq progress bir-regolament tal-UE għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni tas-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (ir-Regolament IUU), iżda li l-implimentazzjoni tiegħu fl-Istati Membri kollha għandha tittejjeb, u li hemm bżonn ta' aktar koordinazzjoni ma' pajjiżi terzi, bl-għan li jiġi żgurat li l-ebda ħut ma jidħol fis-suq tal-UE illegalment; iħeġġeġ ukoll lill-UE tagħmel pressjoni fuq pajjiżi terzi sabiex jieħdu azzjoni ħalli jipprevjenu li l-ħut maqbud b'sajd IUU jidħol fis-swieq tagħhom;

104.  Jenfasizza l-importanza ta' reazzjoniijiet bikrija biex jiġu miġġielda l-ispeċijiet invażivi, meta jitqies l-impatt dejjem akbar tagħhom u r-riskju li huma jippreżentaw għas-sajd, għall-produttività tal-oċeani u għall-bijodiversità, u r-rwol li dawn jaqdu fit-tħarbit tal-ekosistemi naturali; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni bejniethom u mal-pajjiżi terzi, inkluż permezz ta' azzjonijiet sinkronizzati u kooperattivi, u skambji ta' informazzjoni, ta' data u tal-aħjar prattiki;

105.  Jiddikjara li l-iskambju tal-ilma tas-saborra hu metodu possibbli biex tiġi evitata l-introduzzjoni ta' speċijiet aljeni invażivi; jenfasizza li għalkemm il-Konvenzjoni dwar l-Ilma tas-Saborra tal-OMI, li l-għan tagħha huwa li tikkontrolla u tiġġestixxi din il-problema, se tidħol fis-seħħ dalwaqt, l-implimentazzjoni b'suċċess tagħha ser tiddependi fuq ratifika aktar mifruxa;

106.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi tmexxija u tippromwovi ppjanar spazjali tal-baħar ibbażat fuq l-ekosistema fil-livell globali sabiex titnaqqas il-pressjoni fuq l-ambjent tal-baħar u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' ekonomiji blu sostenibbli;

107.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni iżżid il-ħidma u ssaħħaħ il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni dwar l-iżvilupp ta' skemi interoperabbli ta' dokumentazzjoni tal-qbid u t-traċċabbiltà tal-prodotti tas-sajd;

108.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaġixxu b'mod deċisiv sabiex jipprojbixxu ċerti forom ta' sussidji tas-sajd li jikkontribwixxu għall-kapaċità żejda u s-sajd żejjed, jeliminaw is-sussidji li jikkontribwixxu għal sajd IUU, u ma jintroduċux b'mod ġdid tali sussidji, inkluż permezz tal-aċċelerazzjoni tal-ħidma biex jitlestew in-negozjati fid-WTO dwar din il-kwistjoni, filwaqt li jirrikonoxxu wkoll li trattament speċjali u differenzjali xieraq u effettiv għall-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u l-pajjiżi l-anqas żviluppati għandu jkun parti integrali ta' dawk in-negozjati;

109.  Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tipprovdi opportunitajiet ta' finanzjament għall-istabbiliment ta' żoni protetti tal-baħar u l-iskambju tal-aħjar prattiki bħala kontribut għall-kisba tal-mira globali ta' 10 % ta' żoni tal-baħar u kostali li jridu jiġu deżinjati bħala Żoni Protetti tal-Baħar (MPAs) sal-2020 kif stabbilit fl-SDG 14.5; jinnota l-benefiċċji soċjoekonomiċi u ekoloġiċi li għandhom l-MPAs u li huma jirrappreżentaw għodda importanti għall-ġestjoni tal-attivitajiet tas-sajd u biex tiġi żgurata l-protezzjoni taż-żoni fejn ibid il-ħut; ifakkar, b'mod partikolari, fl-importanza taż-żoni ekoloġikament u bijoloġikament sinifikanti (EBSAs), kif definit mill-Konvenzjoni tal-Bijodiversità, u l-ħtieġa li dawn jitħarsu bl-għan li jingħata appoġġ lill-oċeani funzjonanti li jinsabu fi stat b'saħħtu u lill-ħafna servizzi li huma jipprovdu; jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippromwovi u ssaħħaħ il-miżuri tal-ġestjoni tal-MPAs, b'mod partikolari bl-żvilupp tan-netwerks koerenti u konnessi ta' dawn iż-żoni;

110.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom li jinvestu f'kapital soċjali sabiex jiżguraw li jkun hemm amministrazzjoni aħjar tar-riżorsi tal-oċeani u tal-kosta; iħeġġeġ b'saħħa, b'mod partikolari, l-involviment tan-nisa u taż-żgħażagħ fil-programmi ta' litteriżmu dwar l-oċeani u f'konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati mis-suġġett;

111.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tipproponi miżuri biex tkompli ssaħħaħ l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni tal-baħar u marittimi, fil-qafas tal-Orizzont 2020 u l-programm suċċessur tiegħu;

112.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jimplimentaw u jiżguraw approċċ olistiku sabiex jiggarantixxu l-koerenza u l-konnettività ekoloġika tan-netwerks ta' MPAs u għad-disinn, il-ġestjoni u l-evalwazzjoni effettivi tagħhom, bħala parti minn proċess effettiv ta' ppjanar spazjali, sabiex ikunu jistgħu jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom għall-protezzjoni tal-bijodiversità tal-baħar u tal-kosta; jiddispjaċih li bħalissa anqas minn 3 % tal-oċeani tad-dinja huma ddiżinjati bħala riżervi tal-baħar protetti b'mod sħiħ; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-għadd ta' MPAs deżinjati, skont l-SDG 14, bil-għan li jiżguraw li jiġu ppreservati mill-inqas 10 % taż-żoni tal-baħar u kostali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw netwerks koerenti u konnessi ta' MPAs; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jużaw ir-riżultati tar-riċerka xjentifika dwar id-diversità bijoloġika fir-rigward tal-kriterji tat-twaqqif ta' MPAs fin-negozjati dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità fiż-żoni li jinsabu lil hinn mil-limiti tal-ġurisdizzjoni nazzjonali; fl-aħħar nett iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw il-komplementarjetà tal-għodod u jiżviluppaw l-ippjanar spazjali tal-baħar sabiex l-MPAs ikunu kkombinati aħjar ma' miżuri oħra effettivi ta' konservazzjoni;

113.  Jenfasizza l-importanza li tiġi protetta l-bijodiversità billi jiġi żgurat li jkun hemm netwerk immaniġġjat b'mod effettiv u ekoloġikament koerenti ta' MPAs, żoni ta' konservazzjoni u siti tal-baħar tan-Natura 2000 li sal-2020 ikunu jkopru mill-inqas 10 % tal-ibħra u ż-żoni tal-baħar kollha Ewropej, li jkun f'konformità mal-SDG 14.5; iħeġġeġ, fejn hu possibbli, li jsir progress lejn il-kisba tal-linja gwida tal-IUCN u tal-Kungress Dinji tal-Parks ta' 30 % ta' MPAs sal-2030;

114.  Jitlob li jsiru sforzi akbar biex jitwaqqaf in-netwerk Natura 2000 fl-ambjent tal-baħar, permezz tal-identifikazzjoni u l-ġestjoni ta' dawn is-siti, b'mod partikolari fl-ibħra miftuħa; itenni t-talba tiegħu li fir-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi tiġi implimentata sistema speċifika u dejjiema li tipproteġi l-bijodiversità fuq livell ekwu;

115.  Jitlob li jiġu intensifikati l-isforzi biex jiżdied il-litteriżmu dwar l-oċeani fl-Ewropa permezz ta' kooperazzjoni u skambju aktar mill-qrib bejn ir-riċerkaturi, il-partijiet ikkonċernati, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-pubbliku, b'fokus b'saħħtu fuq il-programmi edukattivi dwar l-importanza tal-oċeani u l-ibħra, kif ukoll informazzjoni dwar karrieri fl-ekonomija blu;

116.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu l-protezzjoni u r-reżiljenza tal-ekosistemi tal-baħar u kostali, b'mod partikolari l-iskollijiet tal-qroll u l-mangrovja u, f'dan il-kuntest, li jimpenjaw ruħhom fl-Inizjattiva Internazzjonali dwar l-Iskollijiet tal-Qroll;

117.  Jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw lill-pajjiżi l-anqas żviluppati u b'mod partikolari lill-istati gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw, biex jimplimentaw aħjar il-konvenzjoni MARPOL u b'hekk jipproteġu l-ambjent u l-għajxien tan-nies fl-inħawi tal-portijiet;

118.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu l-investimenti meħtieġa, permezz tal-fondi Komunitarji differenti, sabiex joħolqu ambjent li jwassal għall-iżvilupp ta' enerġiji rinnovabbli mill-baħar, sabiex b'hekk jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal tal-ibħra Ewropej;

119.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha fil-livell internazzjonali għall-istabbiliment ta' qafas regolatorju koerenti għall-esplorazzjoni u l-esplojtazzjoni ta' minerali f'baħar fond li jkun ibbażat fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni;

120.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu l-azzjonijiet prijoritarji adottati mill-konferenza tal-partijiet kontraenti għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (KDB) fir-rigward tal-bijodiversità tal-baħar u tal-kosta;

121.  Jemmen li għandu jitnieda pakkett "Erika IV" għas-sikurezza marittima sabiex jiġu evitati aktar diżastri marittimi kbar, u li f'dan il-pakkett għandu jitqies ir-rikonoxximent mil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar il-ħsara ekoloġika kkawżata lill-ilmijiet tal-baħar;

122.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, fid-dritt tal-UE, tiżgura r-rikonoxximent tal-eżistenza ta' ħsara ekoloġika li tkun distinta mill-ħsara ekonomika, ħsara lill-proprjetà u ħsara morali, u li tikkontribwixxi għal dan ir-rikonoxximent fil-livell internazzjonali;

123.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-konsistenza bejn il-politika interna u l-politika esterna tagħha fir-rigward tal-ġestjoni u l-protezzjoni tar-riżorsi, tal-bijodiversità u tal-oċeani;

124.  Jenfasizza li l-iżvilupp ta' enerġiji rinnovabbli mill-baħar fit-territorji insulari, jikkostitwixxi opportunità reali għall-iżvilupp sostenibbli ta' dawn it-territorji iżda wkoll sors potenzjali konsiderevoli għall-UE u l-bqija tad-dinja; jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-inizjattiva u tniedi strateġija globali għat-territorji insulari bil-ħsieb li jiġi stabbilit mudell ekonomiku ġdid li jkun adattat għall-ispeċifiċitajiet tagħhom u bbażat fuq l-awtonomija enerġetika u l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli mill-baħar;

125.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jappoġġaw l-investimenti meħtieġa fir-reġjuni insulari u ultraperiferiċi, permezz tal-fondi komunitarji differenti, sabiex jippermettu l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli mill-baħar u b'hekk jikkontribwixxu fl-awtonomija enerġetika ta' dawn it-territorji;

126.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa t-taħriġ u l-ħiliet fl-impjiegi l-ġodda marbuta mal-ekonomija blu sostenibbli u tippromwovihom b'mod partikolari fir-reġjuni li għandhom potenzjal kbir bħar-reġjuni marittimi, insulari u ultraperiferiċi;

127.  Jitlob li tiġi stabbilita politika ewlenija Ewropea integrata tal-oċeani, li jkollha komponent intern u komponent estern, li tkopri l-politiki kollha marbutin mal-oċeani (ir-riċerka, l-ambjent, l-enerġija, it-trasport, is-sajd, il-koeżjoni tal-politiki, il-politika tal-viċinat, il-kummerċ internazzjonali, eċċ.) u li tkun ibbażata fuq l-għanijiet fundamentali tal-ħarsien tal-ambjent tal-baħar u li tiżgura l-iżvilupp sostenibbli;

L-indirizzar taż-żieda fl-emissjonijiet tat-tbaħħir mit-trasport marittimu

128.  Jinnota li anki t-Tielet Studju tal-OMI dwar il-Gassijiet b'Effett ta' Serra tal-2014 jiddikjara li, skont żviluppi futuri ekonomiċi u tal-enerġija, l-emissjonijiet marittimi tas-CO2 huma mistennija li jiżdiedu minn 50 % sa 250 % fil-perjodu sal-2050, filwaqt li l-istudju tal-Parlament tal-2015 bit-titolu "Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping" (Miri għat-Tnaqqis tal-Emissjonijiet għall-Avjazzjoni u t-Tbaħħir Internazzjonali) jiddikjara li jekk pjan ta' azzjoni tal-OMI biex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima jkompli jiġi pospost, is-sehem tal-emissjonijiet marittimi tas-CO2 fl-emissjonijiet globali tal-GHG jista' jiżdied b'mod sostanzjali (sa 17 %) għat-trasport marittimu sal-2050; jenfasizza, għalhekk, li t-tbaħħir waħdu jkun jikkonsma sehem kbir mill-baġit għall-gassijiet serra li jifdal biex iż-żieda tat-temperatura tkun limitata għal sew inqas minn 2 gradi Celsius;

129.  Jenfasizza l-ħtieġa għal azzjoni globali urġenti biex jiġu mmitigati l-impatti avversi tal-livelli li qed jiżdiedu tal-karbonju atmosferiku fuq l-ekosistemi u s-saħħa tal-oċeani, b'mod partikolari fil-kuntest tal-Ftehim ta' Pariġi adottat fil-qafas tal-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima; jirrimarka li dawn l-impatti avversi jinkludu temperaturi tal-oċeani li qed jogħlew, aċidifikazzjoni kostali u tal-oċeani, żieda fil-livell tal-baħar, bidliet fiċ-ċirkolazzjoni tal-oċeani u fl-erożjoni tal-kosta, kif ukoll avvenimenti estremi tat-temp, tnaqqis fil-kopertura tas-silġ polari, bidliet fis-salinità, disponibbiltà tan-nutrijenti u deossiġenazzjoni, u li dawn jistgħu jkunu ta' natura kumulattiva; jenfasizza l-importanza ta' ekosistemi li jaħdmu sew sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-oċeani; itenni l-ħtieġa urġenti li jiġu indirizzati dawn l-impatti li jfixklu r-rwol kruċjali tal-oċeani bħala regolaturi tal-klima, bjar tal-karbonju, sors ta' bijodiversità, u fornituri ewlenin ta' nutrizzjoni, għajxien għan-nies, enerġija u servizzi tal-ekosistema;

130.  Itenni li, skont il-Ftehim ta' Pariġi, is-setturi kollha tal-ekonomija huma meħtieġa jikkontribwixxu għat-tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2; iħeġġeġ l-adozzjoni mill-OMI ta' mira tal-emissjonijiet ċara u miżuri ta' tnaqqis immedjat fuq perjodu qasir sal-2018 biex jitnaqqsu l-emissjonijiet marittimi internazzjonali tas-CO2 fil-livell globali f'konformità mal-għanijiet stabbiliti mill-Ftehim ta' Pariġi; jinnota, barra minn hekk, li fin-nuqqas ta' sistema komparabbli li topera skont l-OMI, l-emissjonijiet tas-CO2 emessi f'portijiet tal-Unjoni u matul vjaġġi lejn u minn portijiet tal-Unjoni tal-waqfa għandhom jiġu kontabilizzati permezz tal-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet jew permezz ta' mekkaniżmu robust ta' pprezzar komparabbli, li għandu jitħaddem mill-aktar fis u mhux aktar tard mill-2023;

131.  Itenni li l-użu tal-BioLNG għandu jiġi promoss bħala mezz biex jiġi dekorbanizzat is-settur tat-tbaħħir u li l-użu tal-bijogass fit-trasport għandu primarjament jiġi rriservat għas-settur tat-tbaħħir, fejn il-BioLNG jikkostitwixxi karburant rinnovabbli avvanzat eżistenti; iqis li l-iżviluppi tal-infrastruttura stabbiliti fid-Direttiva 2014/94/UE għandhom jakkomodaw l-użu tal-BioLNG fis-settur marittimu, fejn attwalment ftit jeżistu għażliet rinnovabbli oħrajn;

132.  Jenfasizza r-rwol li l-gass naturali, b'mod partikolari l-gass naturali likwifikat (LNG), jista' jiżvolġi fit-tranżizzjoni lejn id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport, speċjalment fir-rigward tat-tbaħħir, billi jgħin biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u s-sustanzi li jniġġsu fl-arja;

133.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jevalwaw u jippromwovu l-applikazzjoni ta' restrizzjonijiet tal-veloċità għall-bastimenti fil-livell tal-OMI biex jitnaqqsu l-emissjonijiet, filwaqt li jitqies l-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika tad-Disinn (EEDI) u l-Pjan dwar il-Ġestjoni tal-Effiċjenza Enerġetika tal-Bastimenti (SEEMP), u l-fatt li, fis-settur tat-toroq u tal-ferroviji, il-limiti ta' veloċità jkunu komuni; jenfasizza li l-benefiċċji ekonomiċi interni u esterni ta' veloċità aktar baxxa għall-bastimenti huma akbar mill-ispejjeż; jinnota li l-ivvjaġġar b'veloċità baxxa (slow steaming) huwa relattivament faċli li jiġi mmonitorjat u infurzat, u għaldaqstant huwa ta' piż amministrattiv żgħir fuq il-partijiet ikkonċernati;

134.  Jenfasizza li l-enerġija mill-art għandha rwol ewlieni x'taqdi biex it-tbaħħir isir aktar ekoloġiku peress li din tippermetti li l-vapuri jitfu l-magni tagħhom u jipplaggjaw ma' grilja elettrika biex jipproduċu l-elettriku għal attivitajiet ta' stazzjonar, ħatt u tagħbija waqt li jkunu fil-portijiet u rmiġġati; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom sabiex iħeġġu u jappoġġaw l-użu tal-elettriku mill-art għall-vapuri kollha li jżuru l-portijiet Ewropej, u b'dan il-mod jiġu eliminati l-emissjonijiet mill-magni tal-vapuri fl-ilmijiet tal-port, jitnaqqsu s-sustanzi niġġiesa u l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, kif ukoll jitnaqqsu l-istorbju, il-vibrazzjoni u t-tkagħbir bl-użu tal-magna;

135.  Jitlob li jiġi stabbilit mekkaniżmu globali bbażat fuq is-suq, bħal mekkaniżmu tal-ipprezzar tal-emissjonijiet fi ħdan l-OMI, sabiex jindirizza l-emissjonijiet marittimi internazzjonali, filwaqt li jiġu kkunsidrati b'mod speċjali r-reġjuni li jiddependu għalkollox fuq it-trasport marittimu, u partikolarment ir-reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni u l-istati gżejjer;

136.  Jitlob, fid-dawl tal-fehim xjentifiku li qed jiżviluppa b'mod rapidu tal-impatt tas-CO2 u mhux tas-CO2 tat-trasport marittimu fuq il-klima globali, li l-IPCC flimkien mal-OMI jwettqu valutazzjoni tal-impatti tat-trasport marittimu, fuq linji simili għar-rapport speċjali tal-IPCC "Aviation and the Global Atmosphere" (L-Avjazzjoni u l-Atmosfera Globali) għas-settur tat-trasport bl-ajru;

137.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu b'mod attiv lejn l-finalizzazzjoni rapida tal-pjan tal-ħidma fit-tul tal-OMI dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju iswed (BC) minn vapuri li jbaħħru fl-Artiku, bil-ħsieb li jitnaqqsu ż-żidiet rapidi fit-temperatura fir-reġjuni Polari;

138.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, sa mhux aktar tard mill-2020, tippreżenta proposta li tindirizza l-użu u l-installazzjoni tal-elettriku ġġenerat mill-art minn vapuri rmiġġati f'portijiet tal-UE, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-emissjonijiet fiż-żoni tal-port;

139.  Jenfasizza l-importanza tar-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Faċilitajiet tal-Akkoljenza fil-Portijiet (2000/59/KE), u jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jadottaw strateġija bi sħab mal-OMI, pajjiżi terzi u l-industrija għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur marittimu, immirata lejn l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u l-ħtieġa li tiġi stabbilita sistema internazzjonali għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra;

140.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi l-kundizzjonijiet fiskali meħtieġa biex tinċentiva l-użu tal-provvista tal-enerġija mill-art minn vapuri fil-portijiet tal-UE u l-użu ta' teknoloġiji rinnovabbli, b'mod partikolari r-riħ fil-qlugħ, batteriji u ċelluli tal-karburant, fis-settur marittimu, speċjalment għal tbaħħir fuq distanzi qosra;

141.  Jistieden lill-korpi rispettivi biex joħolqu kundizzjonijiet ekwi fl-UE kollha fir-rigward tal-emissjonijiet tal-ossidu tal-kubrit u l-ossidu tan-nitroġenu, billi l-valuri ta' limitu rispettivi jiġu adattati għal-livelli eżistenti l-aktar baxxi;

142.  Jistieden lill-Kummissjoni tesplora u tipproponi miżuri biex tnaqqas b'mod sinifikanti l-emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu mill-flotta eżistenti, inkluża valutazzjoni tal-impatt tal-introduzzjoni possibbli ta' sistema ta' imposta u fond tal-ossidu tan-nitroġenu, bil-ħsieb li jinkiseb tnaqqis sostanzjali malajr u b'mod effettiv;

143.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jipproponu miżuri legali u tekniċi biex ikomplu jnaqqsu l-materja partikolata u l-emissjonijiet tal-karbonju iswed;

144.  Jenfasizza l-importanza tar-reġjuni ultraperiferiċi fil-kuntest marittimu, b'mod partikolari minħabba l-pożizzjoni tagħhom fl-Oċean Atlantiku u fl-Oċean Indjan, reġjuni li jipprovdu laboratorji għall-istudju u l-ġlieda kontra l-effetti tat-tibdil fil-klima fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi marini, u li joffru potenzjal kbir għall-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli u l-bijoteknoloġija blu; jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu programmi innovattivi u li jiġi pprovdut finanzjament adegwat għall-istabbiliment ta' ċentri tar-riċerka u l-iżvilupp fir-reġjuni ultraperiferiċi; jitlob, għal dan l-għan, il-ħolqien ta' raggruppament marittimu tar-reġjuni ultraperiferiċi;

It-tisħiħ tad-data u r-riċerka internazzjonali dwar l-oċeani

145.  Jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati servizzi innovattivi għall-atturi pubbliċi u privati, bħal hubs u netwerks ta' għarfien sabiex jinkiseb għarfien tajjeb tal-istatus ambjentali tal-ilmijiet tal-baħar, titjieb il-kondiviżjoni tad-data xjentifika, l-aħjar prattiki u l-għarfien espert, u jiġu implimentati b'mod sħiħ l-azzjonijiet tal-pjan direzzjonali Għarfien tal-Baħar 2020 (SWD(2014)0149); jilqa', f'dan il-kuntest, l-operabbiltà sħiħa tas-Servizz ta' Monitoraġġ tal-Ambjent tal-Baħar Copernicus u l-Grupp intergovernattiv dwar l-Osservazzjonijiet tad-Dinja (GEO); iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi kapaċitajiet ibbażati fuq Copernicus biex timmonitorja l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, inklużi l-emissjoniet tas-CO2, peress li dan joffru valur miżjud sostanzjali għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

146.  Jistenna bil-ħerqa l-proposti tal-Kummissjoni biex l-attivitajiet ta' riċerka u l-osservazzjoni tal-UE jiġu kkordinati mas-sħab internazzjonali, u biex jiġu esplorati modi kif tista' tittejjeb il-kwalità tar-riċerka, inter alia permezz tal-estensjoni tal-għodod u l-attivitajiet ta' riċerka u l-osservazzjoni eżistenti tal-UE, inkluż in-Netwerk Ewropew ta’ Osservazzjoni u Data Marittima (EMODNET), sabiex tiġi stabbilita database kondiviża, il-Programm Ewropew ta' Osservazzjoni tad-Dinja (Copernicus), is-Sistema Dinjija ta' Osservazzjoni tal-Oċeani Ewropea (EuroGOOS), u l-Inizjattiva ta' Programmar Konġunt "Ibħra u Oċeani b'Saħħithom u Produttivi" (JPI Oceans), kollha kemm huma bl-għan li jinħoloq netwerk internazzjonali tad-data marina u marittima;

147.  Jitlob l-awtorizzazzjoni u l-integrazzjoni ġuridika sħiħa fuq livell Ewropew tat-tekniki tas-sajd innovattivi, ippruvati u selettivi, li għandhom jiġu sorveljati b'kooperazzjoni mill-qrib mal-istabbilimenti xjentifiċi u mingħajr protezzjoniżmu nazzjonali;

148.  Jappella għal investimenti akbar fir-riċerka xjentifika bil-għan li jinkiseb fehim aħjar tal-oċeani tagħna; jinnota li 95 % ta' dan il-qasam għadu mhux esplorat;

149.  Jissottolinja l-importanza li r-riċerka u d-data miksuba mix-xjenza marina u mit-teknoloġija marina jiġu kondiviżi mal-komunitajiet xjentifiċi minn pajjiżi terzi; jenfasizza li kemm il-promozzjoni ta' aktar investimenti fix-xjenza marina f'pajjiżi terzi, kif ukoll it-twaqqif ta' netwerks internazzjonali li bihom ir-riżultati u l-informazzjoni jkunu jistgħu jiġu kondiviżi, huma ferm importanti għall-iżvilupp ta' sajd aktar sostenibbli, għall-ġestjoni marina aħjar u biex jiġu indirizzati l-problemi komuni tal-oċeani;

150.  Jinnota bi tħassib li l-gżejjer żgħar huma vulnerabbli ħafna għall-erożjoni kostali minħabba li l-ambjenti tal-kosti tagħhom jaf jintlaqtu b'mod qawwi minn tendenzi taż-żieda fil-livell tal-baħar, taċ-ċiklu tal-ilma u tal-ekosistema tal-baħar li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima; jenfasizza li ċ-ċentri eżistenti kbar tal-assemblaġġ tad-data Ewropej ma fihomx settijiet ta' data dwar il-bilanċ tal-massa tas-sediment, li huma meħtieġa biex jiġu mifhuma bidliet u erożjoni kostali fuq skala ta' gżejjer żgħar; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa urġenti li jiġu żviluppati u użati teknoloġiji innovattivi u sofistikati, għall-ġbir, l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ tal-erożjoni kostali, tal-kundizzjonijiet kostali u marini u l-parametri ambjentali tal-gżejjer żgħar tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw proġetti bħal dawn;

151.  Jenfasizza l-importanza li jiġi ffaċilitat l-għarfien dwar qiegħ l-ibħra, l-ispeċijiet u l-ħabitats tal-baħar u l-ġbir ta' data ġeoloġika, batimetrika, sismika, volkanika, kimika, idroloġika, atmosferika u meteoroloġika dwar l-oċeani, b'mod partikolari għall-iżvilupp ta' enerġiji rinnovabbli tal-baħar u għall-istabbiliment ta' żoni protetti tal-baħar; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, l-osservazzjoni u l-esplorazzjoni xjentifika tal-oċeani, mingħajr ma ssir ħsara lill-ambjent u lill-ekosistemi tal-baħar, u li l-għan tagħhom ikun l-iżvilupp sostenibbli;

152.  Jinnota l-importanza kruċjali li tiġi żgurata data preċiża fis-settur tas-sajd, peress li hija prerekwiżit essenzjali biex titwettaq b'suċċess governanza tajba tal-oċeani; jenfasizza li jeħtieġ li jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji xierqa u realistiċi biex dan l-objettiv jiġi ggarantit; iqis li jeħtieġ li jittejbu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni mas-sħab internazzjonali fuq il-bażi tal-eżempju tal-EMODNET u b'konformità mal-komunikat ta' Tsukuba tal-G7;

153.  Jinkoraġġixxi li jiġu ddedikati aktar riżorsi sabiex jiżdied l-għarfien tal-baħar u l-fehim tal-oċeani, b'attenzjoni partikolari għar-riċerka xjentifika tal-baħar, il-ġbir ta' data u għarfien ġodda, u pjattaformi ta' kondiviżjoni tad-data, kif ukoll għall-promozzjoni ta' żvilupp tal-politika u teħid tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-aħjar evidenza xjentifika disponibbli; itenni l-importanza tal-approċċ ta' prekawzjoni fejn ma tkunx disponibbli evidenza xjentifika adegwata;

154.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jippromwovu l-għarfien xjentifiku, l-iskambju tad-data u t-trasferiment tat-teknoloġija bil-għan li jikkontribwixxu għall-protezzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani; jitlob sforzi kontinwi u tisħiħ tal-inizjattivi, tal-kooperazzjoni u tal-investimenti favur ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-baħar fil-livell globali;

155.  Jenfasizza li l-governanza tal-oċeani għandha tibni fuq l-aħjar għarfien disponibbli u għalhekk jitlob li jiżdiedu r-riċerka u l-innovazzjoni biex l-oċeani u r-riżorsi tagħhom jiġu rregolati b'mod li jiżgura l-konservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi tal-baħar, inkluża s-sostenibbiltà tal-isfruttament tar-riżorsi tagħhom;

156.  Jenfasizza l-ħtieġa li titkompla r-riċerka dwar it-theddida maħluqa minn tixrid katastrofiku taż-żjut u l-effetti kumulattivi ta' tixrid aktar frekwenti fuq l-ambjenti tal-oċean biex jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet biex jitwettqu attivitajiet ta' esplorazzjoni u sfruttament lil hinn mill-kosta jkunu bbażati fuq għarfien xjentifiku preċiż u aġġornat;

157.  Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jsaħħu l-attivitajiet ta' riċerka u jħeġġu l-approċċi multidixxiplinari u s-sħubiji bejn l-atturi ekonomiċi u pubbliċi, sabiex jiġi żviluppat l-għarfien xjentifiku dwar l-oċeani;

158.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu ddedikati aktar riżorsi għar-riċerka xjentifika dwar il-baħar, bħar-riċerka interdixxiplinarja u l-osservazzjoni tal-oċean u tal-kosta sostnuta, kif ukoll il-ġbir u l-kondiviżjoni tad-data u l-għarfien, inklużi l-forom tradizzjonali, sabiex jiżdied l-għarfien tagħna tal-oċeani, bil-ħsieb li tiġi mifhuma aħjar ir-relazzjoni bejn il-klima u s-saħħa u l-produttività tal-oċeani, jissaħħaħ l-iżvilupp ta' sistemi koordinati ta' twissija bikrija dwar avvenimenti u fenomeni estremi tat-temp, u jiġi promoss it-teħid tad-deċiżjonijiet abbażi tal-aħjar xjenza disponibbli, tiġi mħeġġa l-innovazzjoni xjentifika u teknoloġika, u jitjieb il-kontribut tal-bijodiversità tal-baħar għall-iżvilupp ta' pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, b'mod partikolari l-istati gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw u l-pajjiżi l-anqas żviluppati;

159.  Jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi fuq livell Ewropew u tippromwovi fuq livell internazzjonali r-riċerka, l-osservazzjoni, il-ġbir u l-iskambju tad-data, dwar l-attività tal-gżejjer vulkaniċi u tal-vulkani oċeaniċi u r-rabtiet tagħhom mal-oċeani; jenfasizza r-rwol ewlieni li jista' jkollhom ir-reġjuni ultraperiferiċi f'dan il-qasam;

160.  Jirrimarka li l-enerġija rinnovabbli mill-ibħra u l-oċeani għandha potenzjal sinfikanti għall-ilħuq tal-miri tal-klima u l-enerġija u għad-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija; jenfasizza li tinħtieġ aktar riċerka dwar il-mewġ, il-kurrenti u s-salinità kif ukoll l-iżvilupp ta' kriterji adegwati ta' sostenibbiltà ambjentali;

161.  Ifakkar li waħda mill-miri tal-istrateġija tat-"tkabbir blu" hija li jittejjeb l-għarfien oċeanografiku; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipproponu sħubiji fir-riċerka u fix-xjenza marina ma' atturi internazzjonali u jsaħħu dawk li diġà jeżistu, bħal pereżempju l-BluMed;

162.  Jilqa' l-appoġġ tal-UE permezz tal-programmi għar-riċerka tal-baħar u marittima u għall-innovazzjoni ffinanzjati mill-programm qafas; jitlob lill-Kummissjoni tibqa' tipprovdi dan l-appoġġ;

163.  Jitlob li jkun hemm biżżejjed finanzjament biex jiġu appoġġati azzjonijiet ta' riċerka u innovazzjoni tal-baħar u marittimi, b'mod partikolari dawk trans-settorjali f'missjoni ddedikata għar-riċerka u l-innovazzjoni dwar l-oċeani;

164.  Jappoġġa l-kontinwazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Dikjarazzjoni ta' Galway tal-2013 u jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta' forom simili ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi;

165.  Jenfasizza li l-promozzjoni ta' aktar investimenti fix-xjenza dwar il-baħar flimkien ma' pajjiżi terzi, bħal fl-ambitu tad-Dikjarazzjoni ta' Galway tal-2013, kif ukoll investimenti fi proġetti ta' riċerka komuni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u t-twaqqif ta' netwerks internazzjonali li bihom ir-riżultati u l-informazzjoni jistgħu jiġu kondiviżi, huma ta' importanza kbira għall-iżvilupp ta' ġestjoni tas-sajd u tal-ekosistema tal-baħar aħjar u aktar sostenibbli u għall-indirizzar ta' sfidi komuni fir-rigward tal-oċeani;

166.  Itenni l-importanza li ssir ħidma flimkien mas-sħab internazzjonali għat-tisħiħ tal-immappjar, l-osservazzjonijiet u r-riċerka fil-Mediterran, fil-Baħar l-Iswed u fl-Atlantiku, f'konformità mal-inizjattiva BLUEMED u d-Dikjarazzjonijiet ta' Belém u Galway u mal-alleanzi globali jew reġjonali bħall-Forum ta' Belmont;

167.  Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tipproponi allinjament tal-EMODnet ma' sforzi oħrajn ta' ġbir tad-data marittima internazzjonali sal-2018; ifakkar fl-importanza tal-impenn tal-Unjoni għall-SDGs tan-NU u b'mod partikolari l-SDGs 14.A u 14.A.1 kif ukoll għall-Komunikat ta' Tsukuba tal-Ministri tat-Teknoloġija tal-G7 f'dan il-kuntest; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfakkru lis-sħab internazzjonali dwar l-impenji tagħhom li jippromwovu xjenza aċċessibbli, interoperabbli u miftuħa; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta b'mod regolari lill-Parlament dwar il-progress miksub lejn pjattaformi ta' osservazzjoni tal-oċeani verament dinjija;

168.  Jitlob, b'konformita mas-sejħa tan-NU għall-azzjoni "Our Ocean, Our Future" (L-Oċean Tagħna, il-Futur Tagħna), li jitwettqu valutazzjonijiet bir-reqqa dwar l-istat tal-oċeani, ibbażati kemm fuq ix-xjenza kif ukoll fuq l-għarfien tradizzjonali;

169.  Jenfasizza l-ħtieġa li nimxu 'l quddiem lejn sistemi ta' osservazzjoni tal-oċeani adatti għall-iskop maħsubin għalih, aċċess għal data marittima u trattament ta' kwantitajiet kbar ta' data (inkluż il-"blue cloud"), f'konformità mal-Komunikat ta' Tsukuba;

170.  Jinkoraġġixxi li jiġu ddedikati aktar riżorsi sabiex jiżdied l-għarfien tal-baħar u l-fehim tal-oċeani, b'attenzjoni partikolari għar-riċerka xjentifika tal-baħar, il-ġbir ta' data ġdida u u pjattaformi ta' kondiviżjoni tal-għarfien u tad-data, kif ukoll għall-promozzjoni ta' żvilupp tal-politika u teħid tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-aħjar evidenza xjentifika disponibbli; itenni l-importanza tal-approċċ ta' prekawzjoni f'każijiet fejn ma tkunx disponibbli evidenza xjentifika adegwata;

171.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-entitajiet privati, jiffokaw primarjament fuq il-proġetti ta' innovazzjoni, bijoteknoloġiji blu u l-użu tal-enerġija nadifa sabiex jippromwovu u jadattaw aħjar l-infrastruttura ekoloġika u t-trasport marittimu, u għall-protezzjoni tal-ekosistemi u l-bijodiversità tal-oċeani permezz tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), il-programm Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF); jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri jiffukaw fuq karburanti alternattivi u nonkonvenzjonali għall-bastimenti, bħal-LNG, u fuq il-proġett Kurituri Blu tal-LNG li jgħaqqad lill-gżejjer sabiex jippromwovu u jadattaw l-infrastrutturi – bħal terminals tal-LNG – bħala teknoloġiji pont, bl-użu tal-istrumenti ta' finanzjament imsemmija hawn fuq; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa sħubiji tal-oċeani ma' atturi ewlenin tal-oċeani bħala mezz biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni, il-koerenza tal-politika u l-koordinazzjoni fuq kwistjonijiet ta' interess komuni f'oqsma ċentrali għall-governanza tal-oċeani, bħal pereżempju t-Tkabbir Blu u l-iskambju tal-aħjar prattiki;

172.  Jinnota li l-awtomatizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tas-settur marittimu jinvolvu ħiliet u kwalifiki diġitali mtejba, u jenfasizza li dan jirrappreżenta opportunità biex iż-żgħażagħ jiġu attirati; jistieden lill-Kummissjoni tressaq inizjattivi f'dan il-qasam, tiżviluppa inizjattivi konġunti għar-rikonoxximent tal-kwalifiki u tippromwovi attivitajiet marini u marittimi differenti;

173.  Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' referenza fil-komunikazzjoni konġunta dwar il-governanza internazzjonali tal-oċeani għat-turiżmu kostali u marittimu, fid-dawl tal-impatt tiegħu fuq ir-reġjuni kostali, insulari u ultraperiferiċi, u fuq is-settur tat-turiżmu lokali, li jinvolvi, fil-parti l-kbira, impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs); jappella għall-implimentazzjoni ta' strateġija Ewropea tat-turiżmu fi ħdan il-qafas tal-Forum Internazzjonali tal-Oċeani, li tinvolvi r-reġjuni u tinkludi l-awtoritajiet lokali kostali, fid-djalogu pan-Ewropew għal skambju tal-aħjar prattiki dwar il-governanza intelliġenti fit-turiżmu marittimu u kostali; jinsisti li l-istrateġija tal-Kummissjoni dwar il-plastik u skart ieħor tal-baħar m'għandhiex tinsa ż-żoni kostali, peress li t-taqlib fl-ambjent tal-baħar għandu impatt tassew negattiv fuq l-attirar tat-turisti, kif ukoll impatt ekonomiku u klimatiku inevitabbli fuq l-attivitajiet kollha fir-reġjuni ultraperiferiċi;

174.  Jitlob li jissaħħu l-isforzi biex jittejbu r-riċerka u l-innovazzjoni li jippermettu titjib fil-governanza tal-oċeani b'mod li jiżgura l-konservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi marini, inkluża s-sostenibbiltà ta' dawn ir-riżorsi, kif ukoll il-litteriżmu dwar l-oċeani, kemm fl-Ewropa kif ukoll fid-dinja, permezz ta' kooperazzjoni aktar mill-qrib u skambji bejn ir-riċerkaturi, il-partijiet ikkonċernati, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-pubbliku, bil-għan li tittejjeb l-edukazzjoni dwar l-oċeani u l-karrieri fl-ekonomija blu; jappella għal valutazzjoni bir-reqqa tal-istat tal-oċean, ibbażata kemm fuq ix-xjenza kif ukoll fuq sistemi ta' għarfien tradizzjonali, skont id-dokument tan-NU "L-Oċean Tagħna, il-Futur Tagħna: Sejħa għal Azzjoni";

175.  Jenfasizza l-importanza li l-awtoritajiet lokali tar-reġjuni kostali u ultraperiferiċi jiġu inklużi fil-proċess tat-tqarrib tal-governanza internazzjonali tal-oċeani lejn iċ-ċittadini tal-UE;

o
o   o

176.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 209, 30.6.2017, p. 60.
(2) Ara t-testi adottati, P8_TA(2017)0069, P8_TA(2017)0070, P8_TA(2017)0071 u P8_TA(2017)0072.
(3) ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.
(4) ĠU L 365, 31.12.1994, p. 10.
(5) ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.
(6) ĠU L 269, 21.10.2000, p. 34.
(7) ĠU L 266, 26.9.2006, p. 1.
(8) ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38.
(9) ĠU L 321, 5.12.2011, p. 1
(10) ĠU L 251, 16.9.2016, p. 77.
(11) ĠU L 257, 28.8.2014, p. 135.
(12) ĠU L 123, 19.5.2015, p. 55.
(13) Testi adottati, P8_TA(2017)0035.
(14) Testi adottati, P8_TA(2017)0093.
(15) Testi adottati, P8_TA(2016)0478.
(16) ĠU C 70 E, 8.3.2012, p. 70.
(17) ĠU C 75, 26.2.2016, p. 24.
(18) ‘Plastic waste inputs from land into the ocean’ (L-inputs tal-iskart tal-plastik mill-art fl-oċean), Jenna R. Jambeck , Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, Kara Lavender Law, Science, Vol. 347, Ħarġa 6223, 13 ta' Frar 2015, pp. 768-771.
(19) Marine Plastic Debris and Microplastics (Fdalijiet tal-Plastik fil-Baħar u l-Mikroplastiks), UNEP https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11700/retrieve.
(20) L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, "The impact of international shipping on European air quality and climate forcing", 2013
(21) Winkel, R., Weddige, U., Johnson,D., Hoen, V., and Papaefthimiou, S. (2015), "Shore Side Electricity in Europe: Potential and environmental benefits", Energy Policy, DOI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515300240
(22) ĠU C 265, 11.8.2017, p. 65.

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza