Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2086(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0403/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0403/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 18
CRE 15/01/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2018 - 5.5
CRE 16/01/2018 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0005

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 459kWORD 67k
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη
P8_TA(2018)0005A8-0403/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη (2017/2086(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ψηφίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948 και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου του 1995 που εγκρίθηκαν από την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες, ιδίως το κρίσιμο σημείο προβληματισμού Κ (Γυναίκες και περιβάλλον),

–   έχοντας υπόψη τη Δημογραφική Έρευνα για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (DECA), η οποία πραγματοποιήθηκε από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό (UNFPA) και η οποία συνδυάζει στοιχεία για τον πληθυσμό με τη γεωγραφία των κλιματικών κινδύνων, παρέχοντας ένα μέσο πολιτικής για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης (UNCCD), που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 1996, και ειδικότερα το άρθρο 5 των γενικών διατάξεών της,

–  έχοντας υπόψη τη 18η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 18) της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012 (απόφαση 23/CP.18),

–  έχοντας υπόψη την 20ή Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 20) της UNFCCC, που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού από την 1η έως τη 12η Δεκεμβρίου 2014, και ιδίως το πρόγραμμα εργασίας της Λίμας σχετικά με την ισότητα των φύλων (απόφαση 18/CP.20),

–  έχοντας υπόψη την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 21) της UNFCCC, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Παρισιού,

–  έχοντας υπόψη την 22η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 22) της UNFCCC, που πραγματοποιήθηκε στο Μαρακές του Μαρόκου από τις 7 έως τις 18 Νοεμβρίου 2016, και την απόφασή της σχετικά με την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή, με την οποία παρατείνεται το πρόγραμμα εργασίας της Λίμας, του 2014, σχετικά με την ισότητα των φύλων (απόφαση 21/CP.22),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016, και, ιδίως, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 1, 4, 5 και 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 35/20 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 22ας Ιουνίου 2017, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την ισότητα των φύλων και το περιβάλλον: ενισχυμένη λήψη αποφάσεων, τυπικά προσόντα και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της πολιτικής μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη διάσκεψη των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή — COP 20 στη Λίμα, Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι»(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με τις γυναίκες και την κλιματική αλλαγή(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο θέσης σχετικά με τη νέα συμφωνία για το κλίμα του 2015, το οποίο δημοσιεύτηκε την 1η Ιουνίου 2015 από την οργάνωση «Women and Gender Constituency»(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), στις 26 Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τη διάσταση του φύλου στα ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής(5),

–  έχοντας υπόψη τη Δέσμευση της Γενεύης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0403/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά με μεγαλύτερη καταστροφική επίδραση στις χώρες και τις κοινότητες που ελάχιστα ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες είναι μεγαλύτερες για τους πληθυσμούς που εξαρτώνται περισσότερο από τους φυσικούς πόρους για την επιβίωσή τους και/ή που έχουν μικρότερη ικανότητα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, όπως ξηρασίες, κατολισθήσεις, πλημμύρες και τυφώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι διαθέτουν λιγότερους οικονομικούς πόρους για την προσαρμογή θα πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και θα υποστούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιπτώσεις της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βιώνονται διαφορετικά από τις γυναίκες και τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για διάφορους λόγους, που κυμαίνονται από την άνιση πρόσβαση στους πόρους, την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες απασχόλησης και τα δικαιώματα γης, έως τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα και τις διαφορετικές τους διατομεακές εμπειρίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και βιώνουν δυσανάλογα τις επιπτώσεις της λόγω των κοινωνικών τους ρόλων, π.χ. όσον αφορά την παροχή νερού, τροφής και καύσιμων υλικών στην οικογένεια και τη φροντίδα άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για περισσότερο από το 70 % των εργασιών που σχετίζονται με το νερό και τη διαχείρισή του σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, το 70 % του συνόλου των γυναικών απασχολείται στον γεωργικό τομέα, αλλά σπανίως συμμετέχει στην ανάπτυξη πολιτικών για το κλίμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, παραμένουν αναλφάβητα 781 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, εκ των οποίων σχεδόν τα δύο τρίτα είναι γυναίκες(6), ενώ η πρόσβαση στην ενημέρωση και την εκπαίδευση μέσω των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αυτονομίας των γυναικών, ιδίως κατά τη διάρκεια καταστροφών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον γεωργικό τομέα στην Αφρική, οι γυναίκες παράγουν περισσότερο από το 90 % των βασικών τροφίμων ενώ, ταυτόχρονα, κατέχουν μόνο το 1 % περίπου της αρόσιμης γης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφές έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, την υγεία, τη διαρθρωτική φτώχεια και τις μετατοπίσεις πληθυσμών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, από τα 1,3 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο, το 70 % είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι συχνότερο φαινόμενο οι φτωχοί να ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες, άνοδο της στάθμης των θαλασσών και καταιγίδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά έχουν 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να χάσουν τη ζωή τους σε σύγκριση με τους άνδρες όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιτείνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων σε σχέση με τις διακρίσεις, τις απειλές για την υγεία, την απώλεια βιοτικών πόρων, τις εκτοπίσεις, τη μετανάστευση, τη φτώχεια, την εμπορία ανθρώπων, τη βία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την επισιτιστική ανασφάλεια, και την πρόσβαση σε υποδομές και βασικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, και η οποία θα συνδέει την ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με έναν κριτικό αναστοχασμό σχετικά με τα πρότυπα κατανάλωσης και τον αντίκτυπό τους στην κλιματική αλλαγή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις αγορές εργασίας επαυξάνει τις ανισότητες και συχνά εμποδίζει τις γυναίκες να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη χάραξη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα, αλλά και αποτελεσματικοί παράγοντες αλλαγής για την ανάπτυξη στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής στο πλαίσιο των κοινοτήτων τους και σε θέσεις λήψης αποφάσεων, και πρέπει να τους δοθεί η εξουσία να αναλάβουν τον ρόλο αυτό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου (BPfA), του 1995, όρισε με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ φύλου, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, και επισήμανε ότι οι γυναίκες έχουν να διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικά ορθών προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 των γενικών διατάξεων της σύμβασης UNCCD αναγνωρίζει τον ρόλο των γυναικών στις αγροτικές κοινότητες και στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την απερήμωση και την ξηρασία, και ζητεί να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην καταπολέμηση της απερήμωσης και των επιπτώσεων της ξηρασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και της ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών σε κάθε διαδικασία εξαρτάται, σε τελική ανάλυση, από τη διόρθωση των διαρθρωτικών θεμελίων της ανισότητας λόγω φύλου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη στην UNFCCC αποφάσισαν στην COP 18 (απόφαση 23/CP.18) να υιοθετήσουν τον στόχο της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στους φορείς που θεσπίζονται δυνάμει της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών, να διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική πολιτική για την κλιματική αλλαγή που θα καλύπτει ισότιμα τις ανάγκες γυναικών και ανδρών, και να παρακολουθούν την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη του στόχου της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο πλαίσιο της προώθησης μιας κλιματικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους φορείς λήψης αποφάσεων για την κλιματική αλλαγή σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά όχι και στις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, όπως είναι η ΓΔ Δράσης για το Κλίμα και η ΓΔ Ενέργειας, στις οποίες το 40 % των θέσεων καταλαμβάνεται από γυναίκες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εργασίας της Λίμας σχετικά με την ισότητα των φύλων, που εγκρίθηκε στην COP 20 (απόφαση 18/CP.20), καλεί τα Συμβαλλόμενα Μέρη να προάγουν την ισότητα των φύλων στην εκπροσώπησή τους και να προωθούν την ευαισθητοποίηση ως προς τη διάσταση του φύλου στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενθαρρύνονται να υποστηρίξουν την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση των αντιπροσώπων, είτε γυναικών είτε ανδρών, σχετικά με θέματα που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και την κλιματική αλλαγή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού (COP 21) ορίζει ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει να εξετάζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, όταν αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση μέτρων προσαρμογής και μετριασμού, με σκοπό την αντιμετώπιση απωλειών και ζημιών ή του εκτοπισμού λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα καταστούν πιο αποτελεσματικοί αν ενσωματώσουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες σχεδιασμού, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής γυναικών που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο βάσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοποίηση των γνώσεων των γυναικών, μεταξύ άλλων σε επίπεδο τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων, μπορεί να οδηγήσει σε πρόοδο ως προς τη διαχείριση των καταστροφών, καθώς και να συμβάλει στην προώθηση της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, την πρόληψη της απερήμωσης, την προστασία των δασών, τη διασφάλιση μιας ταχείας μετάβασης σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υποστήριξη της δημόσιας υγείας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού έχουν αναγνωρίσει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί κοινό μέλημα της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει, κατά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να σέβονται, να προωθούν και να εξετάζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στην υγεία, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, των τοπικών κοινοτήτων, των μεταναστών, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρίες και των προσώπων τα οποία βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και το δικαίωμα στην ανάπτυξη, καθώς και την ισότητα των φύλων, τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα μεταξύ των γενεών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κλιματική δικαιοσύνη διασυνδέει τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ανάπτυξη, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων ομάδων και εξασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή των βαρών και των οφελών της κλιματικής αλλαγής, καθώς και των επιπτώσεών της·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΒΑ του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων συνδέεται με την επίτευξη όλων των ΣΒΑ, συμπεριλαμβανομένου του στόχου 13 για την κλιματική αλλαγή, καθότι προβλέπουν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια της ασθενέστερης κοινωνικοοικονομικής θέσης στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες, και με τον τρόπο αυτό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε περιφέρειες όπως η υποσαχάρια Αφρική και η Νότια Ασία, είναι πιθανό να οδηγήσουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα σε κατάσταση ακραίας φτώχειας μέχρι το 2030, πυροδοτώντας συγκρούσεις και εκτοπισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση UNCCD εκτιμά ότι, έως το 2045, 135 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να εκτοπιστούν εξαιτίας της απερήμωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ σημειώνει στην αξιολόγηση στοιχείων του ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορεί να κυμαίνεται από 25 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο άτομα, με τη συχνότερα παρατιθέμενη εκτίμηση να κάνει λόγο για 200 εκατομμύρια ανθρώπους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων, η κοινωνική δικαιοσύνη και το δικαίωμα στην ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και το μεγαλύτερο μέρος των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής επιβαρύνει το σύνολο της κοινωνίας, η ομάδα που πλήττεται περισσότερο από τον εκτοπισμό λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι κυρίως οι γυναίκες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει το μέγεθος και τη συχνότητα των φυσικών καταστροφών, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια περιουσίας, απώλεια οικονομικών δραστηριοτήτων που αποδίδουν έσοδα, απώλεια της πρόσβασης σε ζωτικής σημασίας υπηρεσίες υγείας, και αυξημένο κίνδυνο έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των γυναικών να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών συχνά παρεμποδίζεται από τις ανισότητες που επικρατούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να επιτείνει τις ανισότητες αυτές, δημιουργώντας περαιτέρω τρωτά σημεία και αυξάνοντας τις μετακινήσεις πληθυσμών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από αυτές τις επιπτώσεις μπορούν ακόμα να προληφθούν με την εφαρμογή μιας ταχείας, χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακής ατζέντας που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, και η οποία θα εστιάζει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προβλέπεται ότι θα οδηγήσουν σε μια αυξημένη μετακίνηση πληθυσμών που δεν καλύπτεται από τις παραμέτρους των υφιστάμενων διεθνών πλαισίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταπόκριση στο ζήτημα του εκτοπισμού λόγω της κλιματικής αλλαγής θα αποτελέσει ύψιστη πρόκληση που απαιτεί περίπλοκη και ολοκληρωμένη παγκόσμια στρατηγική με βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση, το 2017, του εγγράφου «Key Messages on Human Rights and Climate Change» (Βασικά μηνύματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κλιματική αλλαγή), από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών ως προς την πλήρη και αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και η Συμφωνία του Παρισιού παρέχουν στους παγκόσμιους ηγέτες μια διατομεακή κανονιστική βάση για την ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μετακινήσεων πληθυσμών λόγω της κλιματικής αλλαγής, με βάση υφιστάμενα μέσα του ΟΗΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα σαφές νομικό πλαίσιο που την υποχρεώνει να σέβεται και να προωθεί την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εσωτερικές και εξωτερικές της πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ για το κλίμα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση πολιτικών για το κλίμα που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου‑ σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, σύμφωνα με τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των Συνθηκών, μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά το νομικό και πολιτικό πλαίσιο, με σκοπό τη στήριξη της κλιματικής δικαιοσύνης, και να συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη ενός διεθνούς πλαισίου που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων που εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής· σημειώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στο μελλοντικό παγκόσμιο σύμφωνο για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων δεν περιλαμβάνει την κατηγορία των «κλιματικών προσφύγων»·

1.  αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα, αλλά και ισχυροί φορείς αλλαγής οι οποίοι, στη βάση μιας πλήρους συμμετοχής, μπορούν να διατυπώσουν και να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικές στρατηγικές για το κλίμα ή/και λύσεις σε σχέση με την προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων, και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής, χάρη σε μια σειρά εμπειριών και πρακτικών γνώσεων που διαθέτουν σε πολλούς τομείς, από τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, έως τις ενεργειακές υποδομές και τις βιώσιμες πόλεις·

2.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ασχολιών το οποίο υπερβαίνει τη συμβατική γεωργία, τονίζει δε στο πλαίσιο αυτό ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μπορούν να είναι φορείς αλλαγής στην πορεία προς τη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία, και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης·

3.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα με τα οποία η μεταφορά σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας να μπορεί να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες κοινότητες και περιοχές να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, σε συνεργασία με τις γυναίκες, που αντιπροσωπεύουν το 70 % του γεωργικού εργατικού δυναμικού στις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο από φυσικές καταστροφές·

4.  είναι πεπεισμένο ότι η ενδυνάμωση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές είναι κρίσιμης σημασίας όσον αφορά την πρόσβαση σε γη, πιστώσεις και βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των οικοσυστημάτων, των υδάτινων πόρων και της γονιμότητας του εδάφους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τις πτυχές αυτές στις πολιτικές τους για την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και με την έγκριση υπεύθυνων ιδιωτικών επενδύσεων, με τη χρήση πλαισίων όπως οι κατευθυντήριες αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σχέδιο δράσης της UNCTAD για επενδύσεις στους ΣΒΑ·

5.  αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν τις καλύτερες πηγές γνώσης σχετικά με τις δικές τους συνθήκες ζωής και τις ανάγκες τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη τους για όλα τα ζητήματα που τις αφορούν· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την EIGE, στατιστικά η κλιματική αλλαγή αφορά περισσότερο τις γυναίκες· αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες, ως φορείς καινοτομίας, ηγεσίας, οργάνωσης, εκπαίδευσης και φροντίδας, ανά τους αιώνες έχουν βρει σε δύσκολες καταστάσεις τρόπους να φροντίζουν τις οικογένειές τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, και έχουν τεράστιες δυνατότητες να αποτελέσουν φορείς καινοτομίας και για το μέλλον·

6.  καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολιτικών της για το εμπόριο και την εξωτερική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των δράσεών της σε σχέση με τις γυναίκες· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να επιμένει όσον αφορά το δεσμευτικό καθεστώς των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων στα κεφάλαια σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών τις οποίες διαπραγματεύεται·

7.  αναγνωρίζει ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της χειραφέτησης, πέραν της περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, εν τέλει, για την οριστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· αναγνωρίζει ότι οι τρόποι με τους οποίους οι εν λόγω πολιτικές ενσωματώνονται στην αντιμετώπιση ενισχυόμενων τάσεων, όπως η αστικοποίηση, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή·

8.  τονίζει ότι ο ΣΒΑ 13 («Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της») προβλέπει τη συμμετοχή των γυναικών στις δράσεις για το κλίμα με έναν στόχο (13β) που ορίζει τα εξής: «Προώθηση μηχανισμών για να αυξηθεί η ικανότητα αποτελεσματικού σχεδιασμού και διαχείρισης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ άλλων με έμφαση στις γυναίκες, τους νέους και τις τοπικές και περιθωριοποιημένες κοινότητες»·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οποιαδήποτε συμβολή των Συμβαλλομένων Μερών της UNFCCC στις εργασίες σχετικά με τα θέματα φύλου έχει εθελοντικό χαρακτήρα· παροτρύνει την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να επαναλάβουν τη στήριξή τους στην ανάπτυξη, έγκριση και χρηματοδότηση του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου (GAP) της UNFCCC , που θα πρέπει να συμπληρωθεί από ένα ολοκληρωμένο και πολυετές πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα περιλαμβάνει χρηματοδότηση, τομείς προτεραιότητας, χρονοδιαγράμματα, βασικούς δείκτες επιδόσεων, ορισμό των αρμόδιων φορέων, και μηχανισμούς παρακολούθησης και επανεξέτασης·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν το παράδειγμα και να εγκρίνουν τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη του στόχου της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις αντιπροσωπείες στην UNFCCC·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν προσωρινά ειδικά μέτρα προκειμένου να προωθηθεί ο στόχος της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στους επίσημους και ανεπίσημους φορείς που έχουν συσταθεί δυνάμει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι εφεξής οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC) της ΕΕ θα περιλαμβάνουν τη συνεπή υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις διαστάσεις που αφορούν την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την απόφαση 21/CP.22 σχετικά με την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή, που καλεί τα Συμβαλλόμενα Μέρη να ορίσουν και να υποστηρίξουν ένα εθνικό σημείο επαφής ως προς τα θέματα φύλου για τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, την εφαρμογή και την παρακολούθηση, και να παράσχουν στήριξη για τα σημεία επαφής για θέματα φύλου σε τρίτες χώρες και/ή χώρες εταίρους·

14.  αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες όχι μόνο εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος των μη αμειβομένων οικιακών εργασιών και της παροχής φροντίδας, αλλά επίσης λαμβάνουν την πλειονότητα των καθημερινών αποφάσεων όσον αφορά την κατανάλωση αγαθών και, ως εκ τούτου, αν διαθέτουν ακριβείς πληροφορίες και επιλογές, μπορούν με τις επιλογές τους αυτές να έχουν αντίκτυπο στη βιωσιμότητα· σημειώνει ότι, για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνες, οι καταναλωτές θα μπορούσαν, επιλέγοντας τοπικά τρόφιμα, να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκαλούν έως και κατά 5 %·

15.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη Διάσκεψη του Durban για την κλιματική αλλαγή (COP 17)(7) και τη δέσμευση που ανέλαβε σε αυτό «να επιδιώξει την εκπροσώπηση των γυναικών σε ποσοστό 40 % τουλάχιστον, σε όλα τα σχετικά όργανα» για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των εργασιών της Ειδικής Ομάδας της Βαρσοβίας για τις εκτοπίσεις πληθυσμών, στην οποία έχει ανατεθεί η εντολή από την UNFCCC (COP 22) να εκπονήσει συστάσεις για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των εκτοπίσεων που συνδέονται με τις δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, και η οποία θα αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες που εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και, κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην εμπορία ανθρώπων και την έμφυλη βία·

17.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει το θέμα της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματά της, σε όλα τα επίπεδα· ζητεί, επιπλέον, να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών των αγροτικών και των αυτοχθόνων κοινοτήτων στις διεργασίες λήψης αποφάσεων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, καθώς και την κατάρτιση πολιτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή·

18.  καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να διασφαλίσει μια ευαίσθητη ως προς το φύλο‑ προσέγγιση στο πλαίσιο των εργασιών της στην Πλατφόρμα για τις εκτοπίσεις λόγω φυσικών καταστροφών (πρωτοβουλία Nansen) και το Πρόγραμμα Δράσης για την προστασία ατόμων που αντιμετωπίζουν διασυνοριακή εκτόπιση στο πλαίσιο φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν δείκτες και να συλλέγουν δεδομένα ξεχωριστά για κάθε φύλο κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με τη χρήση μέσων όπως η ανάλυση ως προς το φύλο, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο, η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, και ο Δείκτης Περιβάλλοντος και Ισότητας των Φύλων (EGI), μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης του EIGE·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στο παγκόσμιο σύμφωνο για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, με σκοπό τη διασφάλιση της κλιματικής δικαιοσύνης μέσω της αναγνώρισης της κλιματικής αλλαγής ως παράγοντα μετανάστευσης, με παρατηρήσεις που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο σύνολο του συμφώνου, σε συμφωνία με τις ανάγκες των ανθρώπων που εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής·

21.  υπενθυμίζει τη βασική δέσμευση 4 από τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι ο ανθρωπιστικός προγραμματισμός λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η δέσμευση αυτή αντικατοπτρίζεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ετοιμότητας έναντι καταστροφών της ECHO (DIPECHO) και του σχεδίου δράσης για την ανθεκτικότητα σε χώρες επιρρεπείς σε κρίση (2013-2020), καθώς και του δείκτη ανθεκτικότητας·

22.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των εκτοπισμένων γυναικών και των μεταναστριών· εκτιμά πως θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα κορίτσια μετανάστριες που υπήρξαν θύματα βίας κατά το ταξίδι τους, και να τους παρέχεται πρόσβαση σε ψυχολογικές και ιατρικές υπηρεσίες·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσανατολίσουν τα σχετικά προγράμματα στις περιοχές που πλήττονται από καταστροφές, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή βοήθειας στις περιοχές αυτές, και να λάβουν μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές σε αυτές τις περιοχές, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών και των παιδιών, που υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειες των καταστροφών·

24.  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να ενθαρρύνουν τη χειραφέτηση των γυναικών και την ευαισθητοποίησή τους, βελτιώνοντας τις γνώσεις τους σχετικά με την προστασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και διασφαλίζοντας την ενεργή συμμετοχή τους στη σχετική με καταστροφές πρόνοια, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και την πρόληψη των κινδύνων, δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος του ρόλου τους στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε περίπτωση καταστροφών·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επί τόπου, να στηρίξουν, να ενισχύσουν και να υλοποιήσουν μηχανισμούς επιτήρησης στα κέντρα υποδοχής για εκτοπισμένους και μετανάστες τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτροπή της έμφυλης βίας, με σκοπό να σταματήσουν οι κάθε είδους παρενοχλήσεις σε βάρος γυναικών και κοριτσιών·

26.  καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων και των εκτοπισμένων στα κέντρα υποδοχής, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια·

27.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης στόχων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν σε συναφή προγράμματα και μηχανισμούς, όπως το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών (UN-REDD), τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να προσφέρονται στις γυναίκες ευκαιρίες έμμισθης απασχόλησης για την εκτέλεση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών που επί του παρόντος παρέχουν σε εθελοντική βάση, όπως είναι η αναδάσωση, η δάσωση εκχερσωμένων εδαφών και η διατήρηση των φυσικών πόρων·

28.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, με στόχο την περαιτέρω προαγωγή της εκπροσώπησης των γυναικών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της UNFCCC, να παρέχουν χρηματοδότηση για την κατάρτιση και τη συμμετοχή των αντιπροσώπων των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει και να στηρίξει τη δικτύωση των γυναικείων οργανώσεων και τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για την κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα και επωφελούνται εξίσου από όλες τις διαβουλεύσεις, τα προγράμματα και τη χρηματοδότηση για την κλιματική αλλαγή που οργανώνονται με στήριξη της ΕΕ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

29.  καλεί την Επιτροπή και τις ΓΔ που είναι αρμόδιες για την ισότητα των φύλων, την ανάπτυξη, την ενέργεια και το κλίμα αντίστοιχα, να περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων με διαρθρωμένο και συστηματικό τρόπο στις ενωσιακές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, και να μην εστιάζουν αποκλειστικά στην εξωτερική διάσταση· παροτρύνει, ειδικότερα, τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και τη ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) να ενισχύσουν την ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και το έργο τους στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι συνδέεται με την κλιματική δικαιοσύνη· τονίζει την ανάγκη να διαθέσει η ΓΔ Δράσης για το Κλίμα (CLIMA) πόρους για τη στελέχωση ενός σημείου επαφής για θέματα φύλου (GFP)· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την αρχή της κλιματικής δικαιοσύνης· επιμένει ότι η μεγαλύτερη αδικία που θα προέλθει από την αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή θα είναι οι αρνητικές συνέπειες για τις φτωχές χώρες και πληθυσμούς, και ιδίως για τις γυναίκες·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις για την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σχετικά με τις δράσεις για το κλίμα στο πλαίσιο των εκθέσεων Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης που υποβάλλουν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

31.  σημειώνει ότι οι οικονομικές δεσμεύσεις της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών (GEWE) έχουν αυξηθεί, χωρίς όμως να αυξηθεί αντίστοιχα το ανθρώπινο δυναμικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση αυτού του αυξανόμενου όγκου εργασίας· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ισχυρή θεσμική δέσμευση ως προς τη διάσταση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών (GEWE) σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, ιδίως στο πλαίσιο των γενικών πολιτικών που διέπουν την αναπτυξιακή συνεργασία, και συγκεκριμένα τους ΣΒΑ και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου (GAP)·

32.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ ισότητας των φύλων και κλιματικής αλλαγής δεν αποτελεί τομέα προτεραιότητας στο σχέδιο GAP ΙΙ της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών· σημειώνει ότι δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς ή ενσωματωθεί στη διαδικασία υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων δείκτες για το φύλο, ενώ η εσωτερική λογοδοσία και η χρηματοδότηση για την επίτευξη αποτελεσμάτων στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών (GEWE) εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς· σημειώνει ότι η μικρότερη πρόοδος έχει σημειωθεί σε σχέση με τον στόχο 20 του σχεδίου GAP II της ΕΕ, ο οποίος αφορά την ισότητα δικαιωμάτων όσον αφορά τη δυνατότητα των γυναικών να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με το κλίμα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να τις επηρεάζουν, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες για την υλοποίηση του στόχου αυτού· υπενθυμίζει ότι το σχέδιο GAP ΙΙ της ΕΕ προωθεί μια ατζέντα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με τέσσερις θεματικούς πυλώνες, συμπεριλαμβανομένου του οριζόντιου πυλώνα που αφορά τη μετατόπιση των υπηρεσιών της Επιτροπής και της θεσμικής νοοτροπίας της ΕΥΕΔ προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης υλοποίησης των δεσμεύσεων της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό προς την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

33.  αναγνωρίζει ότι οι βελτιώσεις στην τεχνική καθοδήγηση δεν θα αρκετές από μόνες τους για την επίτευξη σημαντικής αλλαγής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ΕΕ στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών (GEWE)·

34.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να συντάξει μια αναλυτική ανακοίνωση με τίτλο «Ισότητα των φύλων και κλιματική αλλαγή – ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και προώθηση της κλιματικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο των στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής», ούτως ώστε να ανταποκριθεί στην ισχυρή της θεσμική δέσμευση υπέρ της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών (GEWE) και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών σε επίπεδο θεσμικού συντονισμού·

35.  καλεί τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του να ενισχύσουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά τις εργασίες τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε σχέση με τα οριζόντια ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

36.  τονίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου κατά τη χρηματοδότηση τόσο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και για τον μετριασμό του αντικτύπου της· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την πολιτική ισότητας των φύλων στο πεδίο των πολυμερών χρηματοδοτικών μηχανισμών· επιδοκιμάζει επίσης τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσω της καταβολής πριμ για έργα που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, όπως η προώθηση βιοποριστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών ευκαιριών για τις γυναίκες· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNDP), μόνο το 0,01 % του συνόλου της χρηματοδότησης παγκοσμίως στηρίζει έργα που αφορούν ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή και τα δικαιώματα των γυναικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματα τους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή συμμορφώνονται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν υπονομεύουν την ισότητα των φύλων·

37.  θεωρεί ότι οι τρεις χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που θεσπίζει η UNFCCC — το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF), το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ταμείο (GEF) και το Ταμείο Προσαρμογής (AF) — θα πρέπει να αφιερώσουν επιπλέον κονδύλια για μια πολιτική επενδύσεων για το κλίμα η οποία θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη τη διάσταση του φύλου·

38.  ζητεί από την ΕΕ ιδίως να παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται κριτήρια τα οποία βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να θεσπίσει νέα κριτήρια για την πολιτική που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου·

39.  ζητεί να ληφθούν μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και με τα οποία θα εξασφαλίζεται ότι οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως δικαιούχοι στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα, αλλά και ως επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνολογίας καθαρής ενέργειας· επικροτεί την πρόσκληση της Επιτροπής για υποβολή προτάσεων σχετικά με τις γυναίκες και τη βιώσιμη ενέργεια, με την οποία διατίθενται 20 εκατομμύρια EUR για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που προωθούν την επιχειρηματικότητα των γυναικών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αυξήσει το εν λόγω ποσό στο μέλλον·

40.  ζητεί να παρέχεται στους αξιωματούχους της ΕΕ, ιδίως σε όσους ασχολούνται με τις πολιτικές για την ανάπτυξη και το κλίμα, κατάρτιση εστιασμένη στην ισότητα των φύλων·

41.  ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο εκτοπισμός λόγω της κλιματικής‑ αλλαγής· είναι ανοικτό σε μια συζήτηση σχετικά με την καθιέρωση διάταξης περί «κλιματικής μετανάστευσης»· ζητεί να συσταθεί ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα εξετάσει το ζήτημα αυτό σε διεθνές επίπεδο, και ζητεί επιτακτικά να συμπεριληφθεί το θέμα της κλιματικής μετανάστευσης στη διεθνή ατζέντα· απευθύνει έκκληση για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εμβληματικές προγραμματικές πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για τις γυναίκες και τα σχέδια και προγράμματα της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της Κλιματικής Αλλαγής, με τα οποία δημιουργείται μια οριζόντια σύνδεση μεταξύ φύλου και κλιματικής αλλαγής·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του ειδικού εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στον τομέα αυτό, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής·

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 27.
(2) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 67.
(3) ΕΕ C 258 Ε της 7.9.2013, σ. 91.
(4) http://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2015/06/WGC_FINAL_1June.pdf
(5) http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-environment-and-climate-change
(6) Ηνωμένα Έθνη, «Οι γυναίκες του κόσμου 2015», https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter3/chapter3.html
(7) ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 83.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου