Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0295(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0390/2017

Predložena besedila :

A8-0390/2017

Razprave :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14

Glasovanja :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0006

Sprejeta besedila
PDF 705kWORD 94k
Sreda, 17. januar 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo ***I
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 17. januarja 2018, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prenovitev)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Zato je potreben učinkovit skupni sistem nadzora izvoza blaga z dvojno rabo, da se zagotovi spoštovanje mednarodnih obveznosti in odgovornosti držav članic in Unije, predvsem glede neširjenja orožja.
(3)  Zato je potreben učinkovit skupni sistem nadzora izvoza blaga z dvojno rabo, da se zagotovi spoštovanje mednarodnih obveznosti in odgovornosti držav članic in Unije, predvsem glede neširjenja orožja in človekovih pravic.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Zaradi pojava novih kategorij blaga z dvojno rabo ter v odgovor za pozive Evropskega parlamenta in znake, da so nekatere tehnologije za kibernetski nadzor, izvožene iz Unije, zlorabile osebe, ki so vpletene v ali odgovorne za usmerjanje ali izvajanje resnih kršitev človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava v oboroženih konfliktih ali pri notranji represiji, je treba nadzorovati izvoz teh tehnologij za zaščito javne varnosti in vrednot. Ti ukrepi bi morali biti sorazmerni. Ne bi smeli preprečevati izvoza informacijske in komunikacijske tehnologije, ki se uporablja v zakonite namene, vključno s kazenskim pregonom in raziskavami internetne varnosti. Komisija bo v tesnem sodelovanju z državami članicami in zainteresiranimi stranmi razvila smernice za podporo praktičnih načinov uporabe tega nadzora.
(5)  Nekatero blago za kibernetski nadzor se je pojavilo kot nova kategorija blaga z dvojno rabo, ki se uporablja za neposredno ogrožanje človekovih pravic, tudi pravice do zasebnosti in do varstva podatkov, svobode izražanja ter svobode zbiranja in združevanja, in sicer s spremljanjem ali pridobivanjem podatkov brez pridobitve posebnega, informiranega in nedvoumnega soglasja lastnika podatkov in/ali z onesposobitvijo ali poškodovanjem ciljnega sistema. V odgovor na pozive Evropskega parlamenta in dokaze, da so nekatero blago za kibernetski nadzor zlorabile osebe, ki so vpletene v ali odgovorne za usmerjanje ali izvajanje kršitev mednarodnega prava o človekovih pravicah ali mednarodnega humanitarnega prava v državah, v katerih prihaja do takšnih kršitev, je treba nadzorovati izvoz tega blaga. Nadzor bi moral temeljiti na jasno opredeljenih merilih. Ti ukrepi ne bi smeli presegati tega, kar je nujno in sorazmerno. Ne bi smeli preprečevati izvoza informacijske in komunikacijske tehnologije, ki se uporablja v zakonite namene, vključno s kazenskim pregonom in raziskavami internetne in omrežne varnosti za namene odobrenega testiranja ali zaščite sistemov za informacijsko varnost. Komisija bi morala po začetku veljavnosti te uredbe v tesnem sodelovanju z državami članicami in zainteresiranimi stranmi dati na voljo smernice za podporo praktičnih načinov uporabe tega nadzora. Resne kršitve človekovih pravic se nanašajo na situacije, opisane v točki 2.6 Oddelka 2 Poglavja 2 Navodil za uporabnike za Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP1a, kot jih je potrdil Svet za zunanje zadeve 20. julija 2015.
_______________________
1a Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L 335, 13.12.2008, str. 99).
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Zato je tudi primerno pregledati opredelitev blaga z dvojno rabo in opredeliti tehnologijo za kibernetski nadzor. Pojasniti je treba tudi, da merila za ocenjevanje nadzora izvoza blaga z dvojno rabo vključujejo vprašanja v zvezi z njihovo morebitno zlorabo v povezavi s terorističnimi dejanji ali kršitvami človekovih pravic.
(6)  Zato je tudi primerno opredeliti predmete za kibernetski nadzor. Pojasniti je treba tudi, da merila za ocenjevanje nadzora izvoza blaga za kibernetski nadzor upoštevajo neposredni in posredni vpliv tega blaga na človekove pravice, kakor je navedeno v Navodilih za uporabnike k Skupnemu stališču Sveta 2008/944/SZVP. Ustanoviti bi bilo treba tehnično delovno skupino za pripravo meril za ocenjevanje, in sicer v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in delovno skupino Sveta za človekove pravice (COHOM). Poleg tega bi bilo treba v njenem okviru vzpostaviti neodvisno skupino strokovnjakov. Merila za ocenjevanje bi morala biti javno in preprosto dostopna.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Z namenom opredeliti tehnologijo za kibernetski nadzor bi moralo blago, ki ga zajema ta uredba, vključevati opremo za prestrezanje komunikacij, zlonamerno programsko opremo, centre za spremljanje, sisteme za zakonito prestrezanje in sisteme za zadržanje podatkov, ki so povezani s takšnimi sistemi za prestrezanje, naprave za dekodiranje šifriranja, reševanje trdih diskov, izogibanje geslom in analizo biometričnih podatkov, pa tudi nadzorne sisteme, ki delujejo v omrežju IP.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)  Pri merilih za ocenjevanje človekovih pravic je treba upoštevati Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Resolucijo Sveta OZN za človekove pravice o pravici do zasebnosti z dne 23. marca 2017, Vodilna načela o podjetništvu in človekovih pravicah: izvajanje okvira OZN za varovanje, spoštovanje in pomoč, Poročilo posebnega poročevalca za pravico do zasebnosti z dne 24. marca 2017, Poročilo posebnega poročevalca za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu z dne 21. februarja 2017 in sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Zaharov proti Rusiji z dne 4. decembra 2015.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a (Splošna uredba o varstvu podatkov) od upravljavcev in obdelovalcev varstva podatkov zahteva, da izvedejo tehnične ukrepe za zagotovitev ravni varnosti, ki bo ustrezna tveganju obdelave, vključno s šifriranjem osebnih podatkov. Ker ta uredba navaja, da velja za obdelavo osebnih podatkov ne glede na to, ali obdelava poteka v Uniji ali ne, je prisotna visoka spodbuja za Unijo, da kriptografsko blago odstrani s kontrolnega seznama, da bi olajšala izvajanje Splošne uredbe o varstvu podatkov in povečala konkurenčnost evropskih podjetij v zvezi s tem. Poleg tega je sedanja raven nadzora nad šifriranjem v nasprotju z dejstvom, da je šifriranje eno ključnih sredstev, s katerimi se zagotavlja zaščita podatkov državljanov, podjetij in vlad pred zločinci in drugimi zlonamernimi akterji; se zagotavlja dostop do storitev, ki so ključne za delovanje enotnega digitalnega trga; in omogoča varna komunikacija, ki je nujno za zaščito pravice do zasebnosti, pravice do varstva podatkov in svobode izražanja, zlasti zagovornikov človekovih pravic.
_______________________
1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Pojasniti in uskladiti bi bilo treba področje uporabe „vsezajemajočega nadzora“, ki se v določenih okoliščinah uporablja za blago z dvojno rabo, ki ni zajeto na seznamu, pri tem pa bi bilo treba upoštevati tveganje terorističnih dejanj in kršitev človekovih pravic. Z ustrezno izmenjavo informacij in posvetovanji o „vsezajemajočem nadzoru“ bi se moral zagotoviti učinkovit in dosleden nadzor v vsej Uniji. Ciljno usmerjen „vsezajemajoči nadzor“ bi se moral pod določenimi pogoji izvajati tudi pri izvozu tehnologije za kibernetski nadzor.
(9)  Pojasniti in uskladiti bi bilo treba področje uporabe „vsezajemajočega nadzora“, ki se v določenih okoliščinah uporablja za blago za kibernetski nadzor, ki ni zajeto na seznamu. Z ustrezno izmenjavo informacij in posvetovanji o „vsezajemajočem nadzoru“ bi se moral zagotoviti učinkovit in dosleden nadzor v vsej Uniji. Izmenjava informacij bi morala zajemati podporo za razvoj javne platforme in zbiranje informacij iz zasebnega sektorja, javnih zavodov ter organizacij civilne družbe.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Opredelitev posrednika bi bilo treba pregledati, da se prepreči izogibanje nadzoru nad izvajanjem posredniških storitev s strani oseb, ki spadajo pod pristojnost Unije. Nadzor nad izvajanjem posredniških storitev bi bilo treba uskladiti, da se zagotovi njegova učinkovita in dosledna uporaba v vsej Uniji, uporabljati pa bi se moral tudi za preprečevanje terorističnih dejanj in kršitev človekovih pravic.
(10)  Opredelitev posrednika bi bilo treba pregledati, da se prepreči izogibanje nadzoru nad izvajanjem posredniških storitev s strani oseb, ki spadajo pod pristojnost Unije. Nadzor nad izvajanjem posredniških storitev bi bilo treba uskladiti, da se zagotovi njegova učinkovita in dosledna uporaba v vsej Uniji, uporabljati pa bi se moral tudi za preprečevanje kršitev človekovih pravic.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je bilo pojasnjeno, da je izvajanje storitev tehnične pomoči, ki vključuje prehajanje državne meje, v pristojnosti Unije. Zato je primerno pojasniti nadzor, ki se uporablja za storitve tehnične pomoči, in te storitve opredeliti. Zaradi učinkovitosti in doslednosti bi bilo treba uskladiti nadzor nad izvajanjem storitev tehnične pomoči, uporabljati pa bi ga bilo treba tudi za preprečevanje terorističnih dejanj in kršitev človekovih pravic.
(11)  Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je bilo pojasnjeno, da je izvajanje storitev tehnične pomoči, ki vključuje prehajanje državne meje, v pristojnosti Unije. Zato je primerno pojasniti nadzor, ki se uporablja za storitve tehnične pomoči, in te storitve opredeliti. Zaradi učinkovitosti in doslednosti bi bilo treba uskladiti nadzor pred izvajanjem storitev tehnične pomoči, uporabljati pa bi ga bilo treba tudi za preprečevanje kršitev človekovih pravic.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Uredba (ES) št. 428/2009 določa, da se organom držav članic omogoči, da glede na posamezen primer prepovejo tranzit neunijskega blaga z dvojno rabo, če obveščevalne službe ali drugi viri dokažejo utemeljen sum, da je ali je lahko blago kot celota ali po delih namenjeno za širjenje orožja za množično uničevanje ali njegovih nosilcev. Zaradi učinkovitosti in skladnosti bi bilo treba nadzor tranzita uskladiti in uporabljati tudi za preprečevanje terorističnih dejanj in kršitev človekovih pravic.
(12)  Uredba (ES) št. 428/2009 določa, da se organom držav članic omogoči, da glede na posamezen primer prepovejo tranzit neunijskega blaga z dvojno rabo, če obveščevalne službe ali drugi viri dokažejo utemeljen sum, da je ali je lahko blago kot celota ali po delih namenjeno za širjenje orožja za množično uničevanje ali njegovih nosilcev. Zaradi učinkovitosti in skladnosti bi bilo treba nadzor tranzita uskladiti in uporabljati tudi za preprečevanje kršitev človekovih pravic.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Čeprav so za odločanje o individualnih, globalnih in nacionalnih izvoznih dovoljenjih odgovorni nacionalni organi, učinkovit režim EU za nadzor izvoza pomeni, da gospodarski subjekti, ki nameravajo izvažati blago, zajeto v tej uredbi, izvajajo primerno skrbnost, kot je med drugim navedena v smernicah OECD za mednarodna podjetja, smernicah OECD o primerni skrbnosti za odgovorno ravnanje podjetij ter vodilnih načelih OZN o podjetništvu in človekovih pravicah.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)  Uvesti bi bilo treba bi bilo standardno zahtevo za skladnost v obliki „programov notranje skladnosti“ za prispevanje k izenačevanju pogojev za izvoznike in spodbujanje učinkovitega izvajanja nadzora. Zaradi sorazmernosti bi se moral ta pogoj uporabljati za specifične načine nadzora v obliki globalnih dovoljenj in nekaterih splošnih izvoznih dovoljenj.
(14)  Uvesti bi bilo treba bi bilo standardno zahtevo, opredelitev in opis za skladnost v obliki „programov notranje skladnosti“, pa tudi možnost certificiranja za pridobitev spodbud nacionalnih pristojnih organov v procesu odobritve, da bi tako prispevali k izenačevanju pogojev za izvoznike in spodbujali učinkovito izvajanja nadzora. Zaradi sorazmernosti bi se moral ta pogoj uporabljati za specifične načine nadzora v obliki globalnih dovoljenj in nekaterih splošnih izvoznih dovoljenj.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Uvesti bi bilo treba dodatna splošna izvozna dovoljenja Unije za zmanjšanje upravnega bremena za družbe in organe ob hkratnem zagotavljanju ustrezne ravni nadzora zadevnega blaga v zadevnih namembnih krajih. Uvesti bi bilo treba tudi globalno dovoljenje za velike projekte, da se pogoji za izdajo dovoljenj prilagodijo posebnim potrebam industrije.
(15)  Uvesti bi bilo treba dodatna splošna izvozna dovoljenja Unije za zmanjšanje upravnega bremena za družbe, zlasti za mala in srednja podjetja, in organe ob hkratnem zagotavljanju ustrezne ravni nadzora zadevnega blaga v zadevnih namembnih krajih. Uvesti bi bilo treba tudi globalno dovoljenje za velike projekte, da se pogoji za izdajo dovoljenj prilagodijo posebnim potrebam industrije.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)  Glede na hiter tehnološki razvoj je ustrezno, da Unija uvede nadzor nad nekaterimi vrstami tehnologije za kibernetski nadzor na podlagi enostranskega seznama iz oddelka B Priloge I. Glede na pomembnost večstranskega sistema za nadzor izvora bi moralo biti področje uporabe Oddelka B Priloge I omejeno le na tehnologijo kibernetskega nadzora in ne bi smelo vsebovati podvojitev iz oddelka A Priloge I.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Odločitve o posodobitvi skupnega seznama blaga z dvojno rabo, za katerega velja nadzor izvoza, iz oddelka A Priloge I bi morale biti skladne z obveznostmi in zavezami, ki so jih sprejele države članice in Unija s pristopom k ustreznim mednarodnim režimom o neširjenju orožja in dogovorom o nadzoru izvoza ali z ratifikacijo ustreznih mednarodnih pogodb. Pri odločitvah o posodobitvi skupnega seznama blaga z dvojno rabo, za katero velja nadzor izvoza, iz oddelka B Priloge I, na primer tehnologije za kibernetski nadzor, bi bilo treba upoštevati tveganja, ki jih lahko pomeni izvoz takega blaga, kar zadeva hujše kršitve človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava ali bistvene varnostne interese Unije in njenih držav članic. Pri odločitvah o posodobitvi skupnega seznama blaga z dvojno rabo, za katero velja nadzor izvoza, iz oddelka B Priloge IV bi bilo treba upoštevati interese držav članic na področju javne politike in javne varnosti v skladu s členom 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Pri odločitvah o posodobitvi skupnih seznamov blaga in namembnih držav iz oddelkov A do J Priloge II bi bilo treba upoštevati merila za ocenjevanje iz te uredbe.
(17)  Odločitve o posodobitvi skupnega seznama blaga z dvojno rabo, za katerega velja nadzor izvoza, iz oddelka A Priloge I bi morale biti skladne z obveznostmi in zavezami, ki so jih sprejele države članice in Unija s pristopom k ustreznim mednarodnim režimom o neširjenju orožja in dogovorom o nadzoru izvoza ali z ratifikacijo ustreznih mednarodnih pogodb. Pri odločitvah o posodobitvi skupnega seznama blaga za kibernetski nadzor, za katero velja nadzor izvoza, iz oddelka B Priloge I bi bilo treba upoštevati tveganja, ki jih lahko pomeni izvoz takega blaga, kar zadeva uporabo za kršitve mednarodnega prava o človekovih pravicah ali mednarodnega humanitarnega prava v državah, v katerih prihaja do takšnih kršitev, zlasti v zvezi s svobodo izražanja, svobodo zbiranja in pravico do zasebnosti, ali bistvene varnostne interese Unije in njenih držav članic. Pri odločitvah o posodobitvi skupnega seznama blaga z dvojno rabo, za katero velja nadzor izvoza, iz oddelka B Priloge IV bi bilo treba upoštevati interese držav članic na področju javne politike in javne varnosti v skladu s členom 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Pri odločitvah o posodobitvi skupnih seznamov blaga in namembnih držav iz oddelkov A do J Priloge II bi bilo treba upoštevati merila za ocenjevanje iz te uredbe. Odločitve glede črtanja celih podkategorij o kriptografiji in šifriranju, kot so v skupini 5 oddelka A Priloge I ali v oddelku I Priloge II, je treba sprejeti ob upoštevanju priporočila Sveta OECD o smernicah o kriptografski politiki z dne 27. marca 1997.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)  Da se omogoči hiter odgovor Unije na spreminjajoče se razmere glede na ocenjevanje občutljivosti izvoza na podlagi splošnih izvoznih dovoljenj Unije ter tehnološki in trgovinski razvoj, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembo oddelka A Priloge I, Priloge II in oddelka B Priloge IV k tej uredbi prenesti na Komisijo. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni, in da se taka posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Zlasti bi morala za zagotovitev enake udeležbe v pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet vse dokumente prejeti istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa bi morali imeti sistematično zagotovljen dostop do srečanj strokovnih skupin Komisije, ki obravnavajo pripravo delegiranih aktov.
(18)  Da se omogoči hiter odgovor Unije na spreminjajoče se razmere glede na ocenjevanje občutljivosti izvoza na podlagi splošnih izvoznih dovoljenj Unije ter tehnološki in trgovinski razvoj, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembo oddelkov A in B Priloge I, Priloge II in oddelka B Priloge IV k tej uredbi prenesti na Komisijo. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni, in da se taka posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Zlasti bi morala za zagotovitev enake udeležbe v pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet vse dokumente prejeti istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa bi morali imeti sistematično zagotovljen dostop do srečanj strokovnih skupin Komisije, ki obravnavajo pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)
(19a)   Zaradi tveganja kibernetske kraje in ponovnega izvoza v tretje države, kot je navedeno v Skupnem stališču Sveta 2008/944/SZVP, je treba okrepiti določbe o blagu z dvojno rabo.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
(21)  Države članice v okviru in v skladu s členom 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter dokler ni dosežena večja stopnja usklajenosti, obdržijo pravico do izvajanja nadzora nad prenosom nekaterega blaga z dvojno rabo znotraj Unije, da zavarujejo javni red in javno varnost. Zaradi sorazmernosti bi bilo treba pregledati nadzor prenosa blaga z dvojno rabo v Uniji, da se čim bolj zmanjša upravno breme za družbe in organe. Poleg tega bi bilo treba redno preverjati seznam blaga iz oddelka B Priloge IV, katerega prenos se nadzoruje znotraj Unije, glede na tehnološki in trgovinski razvoj ter kar zadeva oceno občutljivosti prenosa.
(21)  Države članice v okviru in v skladu s členom 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter dokler ni dosežena večja stopnja usklajenosti, obdržijo pravico do izvajanja nadzora nad prenosom nekaterega blaga z dvojno rabo znotraj Unije, da zavarujejo javni red in javno varnost. Zaradi sorazmernosti bi bilo treba pregledati nadzor prenosa blaga z dvojno rabo v Uniji, da se čim bolj zmanjša upravno breme za družbe, zlasti mala in srednja podjetja, in organe. Poleg tega bi bilo treba redno preverjati seznam blaga iz oddelka B Priloge IV, katerega prenos se nadzoruje znotraj Unije, glede na tehnološki in trgovinski razvoj ter kar zadeva oceno občutljivosti prenosa.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)
(22a)  Glede na pomen odgovornosti in javnega pregleda dejavnosti nadzora izvoza bi morale države članice dati vse ustrezne podatke o izdajanju dovoljenj na razpolago javnosti.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)  Vključenost zasebnega sektorja in preglednost sta bistvena elementa režima za nadzor izvoza. Zato je v skladu s sedanjo prakso primerno zagotoviti nadaljnji razvoj smernic za podporo uporabi te uredbe in objavo letnega poročila o izvajanju nadzora.
(25)  Vključenost zasebnega sektorja, zlasti malih in srednjih podjetij, in preglednost sta bistvena elementa režima za nadzor izvoza. Zato je v skladu s sedanjo prakso primerno zagotoviti nadaljnji razvoj smernic za podporo uporabi te uredbe in objavo letnega poročila o izvajanju nadzora. Glede na to, da so smernice pomembne za razlago nekaterih elementov te uredbe, bi morale biti te smernice ob začetku veljavnosti uredbe javno dostopne.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)
(25a)  Zagotoviti bi bilo treba, da bodo opredelitve iz te uredbe v skladu z opredelitvami iz carinskega zakonika Unije.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27
(27)  Vsaka država članica bi morala določiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za kršitve določb te uredbe. Prav tako je primerno uvesti določbe za odpravljanje nedovoljenega prometa z blagom z dvojno rabo za podporo učinkovitemu izvajanju nadzora.
(27)  Vsaka država članica bi morala določiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za kršitve določb te uredbe. Vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za izvoznike Unije bi bilo treba okrepiti. Zato bi morale biti kazni za kršitve te uredbe po naravi in učinku podobne v vseh državah članicah. Prav tako je primerno uvesti določbe za odpravljanje nedovoljenega prometa z blagom z dvojno rabo za podporo učinkovitemu izvajanju nadzora.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
(29)  Nadzor izvoza vpliva na mednarodno varnost in trgovino s tretjimi državami, zato je primerno vzpostaviti dialog in sodelovanje s tretjimi državami za podporo enakovrednim pogojem na globalni ravni ter izboljšanje mednarodne varnosti.
(29)  Nadzor izvoza vpliva na mednarodno varnost in trgovino s tretjimi državami, zato je primerno vzpostaviti dialog in sodelovanje s tretjimi državami za podporo enakovrednim pogojem na globalni ravni, spodbujanje navzgor usmerjenega približevanja ter izboljšanje mednarodne varnosti. Za spodbujanje teh ciljev bi morali Svet, Komisija in države članice v tesnem sodelovanju z ESZD proaktivno sodelovati v ustreznih mednarodnih forumih, tudi v okviru Wassenaarskega sporazuma, da bi seznam blaga za kibernetski nadzor, opredeljen v oddelku B Priloge I, uveljavili kot mednarodni standard. Poleg tega bi bilo treba okrepiti in razširiti pomoč tretjim državam za vzpostavitev režima za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo in ustreznih upravnih zmogljivosti, zlasti glede carine.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31
(31)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti svobodo gospodarske pobude
(31)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah –
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
(a)  blago, ki se lahko uporablja za zasnovo, razvoj, proizvodnjo ali uporabo jedrskega, kemičnega in biološkega orožja in njegovih nosilcev, vključno z vsem blagom, ki se lahko uporabi tako za neeksplozivno uporabo kot tudi za kakršno koli uporabo pri izdelavi jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav;
(a)  tradicionalno blago z dvojno rabo, kar pomeni blago, vključno s programsko in strojno opremo, ki se lahko uporablja za zasnovo, razvoj, proizvodnjo ali uporabo jedrskega, kemičnega in biološkega orožja in njegovih nosilcev, vključno z vsem blagom, ki se lahko uporabi tako za neeksplozivno uporabo kot tudi za kakršno koli uporabo pri izdelavi jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav;
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
(b)  tehnologijo za kibernetski nadzor, ki se lahko uporabi za hujše kršitve človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava ali lahko ogroža mednarodno varnost ali bistvene varnostne interese Unije in njenih držav članic;
(b)  blago za kibernetski nadzor, vključno s strojno in programsko opremo ter tehnologijo, ki je posebej zasnovana za prikrito vdiranje v informacijske in telekomunikacijske sisteme in/ali za spremljanje, pridobivanje, zbiranje in analiziranje podatkov in/ali onesposobitev ali poškodovanje ciljnega sistema brez pridobitve posebnega, informiranega in nedvoumnega soglasja lastnika podatkov ter jo je mogoče uporabiti v povezavi s kršenjem človekovih pravic, tudi pravice do zasebnosti, pravice do svobode izražanja ter svobode zbiranja in združevanja, ali se lahko uporabi za hujše kršitve prava človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava ali lahko ogroža mednarodno varnost ali bistveno varnost Unije in njenih članic. Izključene so raziskave na področju varnosti omrežij in IKT za namene dovoljenega testiranja ali zaščite sistemov za informacijsko varnost;
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
5a.  „končni uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo ali subjekt, ki je končni prejemnik blaga z dvojno rabo.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13
13.  „dovoljenje za velike projekte“ pomeni globalno izvozno dovoljenje, izdano določenemu izvozniku za določeno vrsto ali kategorijo blaga z dvojno rabo, ki lahko velja za izvoz enemu ali več opredeljenim končnim uporabnikom ali v eni ali več natančno določenih tretjih državah za čas trajanja določenega projekta, za dokončanje katerega je potrebno več kot eno leto;
13.  „dovoljenje za velike projekte“ pomeni globalno izvozno dovoljenje, izdano določenemu izvozniku za določeno vrsto ali kategorijo blaga z dvojno rabo, ki lahko velja za izvoz enemu ali več opredeljenim končnim uporabnikom ali v eni ali več natančno določenih tretjih državah za določeni projekt. Dovoljenje je veljavno od enega do štirih let, razen v ustrezno utemeljenih primerih in na podlagi trajanja projekta, pristojni organ pa ga lahko podaljša;
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 22
22.  „program notranje skladnosti“ pomeni učinkovita, ustrezna in sorazmerna sredstva in postopke, vključno z razvojem, izvajanjem in upoštevanjem standardiziranih politik operativne skladnosti, postopkov, standardov ravnanja in zaščitnih ukrepov, ki so jih razvili izvozniki, da bi zagotovili skladnost z določbami in pogoji dovoljenj iz te uredbe;
22.  „program notranje skladnosti“ (PNS) pomeni učinkovita, ustrezna in sorazmerna sredstva in postopke (pristop na podlagi tveganja), vključno z razvojem, izvajanjem in upoštevanjem standardiziranih politik operativne skladnosti, postopkov, standardov ravnanja in zaščitnih ukrepov, ki so jih razvili izvozniki, da bi zagotovili skladnost z določbami in pogoji dovoljenj iz te uredbe; izvozniki imajo možnost, da pristojni organi brezplačno certificirajo njihov PNS na podlagi referenčnega PNS, ki ga določi Komisija, da bi od nacionalnih pristojnih organov pridobili spodbude v okviru procesa odobritve;
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23
23.  „teroristično dejanje“ pomeni teroristično dejanje v smislu člena 1(3) Skupnega stališča 2001/931/SZVP.
črtano
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)
23a.  „skrbni pregled“ pomeni postopek, s katerim podjetja lahko prepoznajo, preprečijo, ublažijo in obrazložijo, kako sama obravnavajo svoj dejanski ali potencialni škodljivi vpliv, in sicer v okviru sistemov odločanja in obvladovanja tveganj kot celote;
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d
(d)  uporabo s strani oseb, ki so vpletene ali odgovorne za resne kršitve človekovih pravic ali mednarodnega kazenskega prava v oboroženih konfliktih ali pri notranji represiji v namembni državi, kakor jih opredelijo relevantne javne mednarodne institucije ali evropski ali nacionalni pristojni organi, in v primeru, da obstajajo dokazi o uporabi tega ali podobnega blaga pri usmerjanju ali izvajanju takih resnih kršitev s strani predlaganega končnega uporabnika;
(d)  kar zadeva blago za kibernetski nadzor, uporabo s strani fizičnih ali pravnih oseb v povezavi s kršitvami mednarodnega prava človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava v državah, v katerih so pristojni organi OZN, Sveta Evrope, Unije ali nacionalni pristojni organi ugotovili hujše kršitve človekovih pravic, in če obstaja podlaga za domneve, da se utegne to ali podobno blago uporabiti za usmerjanje ali izvajanje takih kršitev s strani predlaganega končnega uporabnika;
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka e
(e)  uporabo v povezavi s terorističnimi dejanji.
črtano
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
2.  Če je izvozniku v skladu z njegovo obvezo o izvajanju skrbnih pregledov znano, da je blago z dvojno rabo, ki ga namerava izvoziti in ki ni navedeno v Prilogi I, kot celota ali po delih namenjeno za katero koli uporabo iz odstavka 1, mora o tem obvestiti pristojni organ, ki bo odločil, ali je za tak izvoz potrebno dovoljenje.
2.  Če izvozniku med izvajanjem skrbnih pregledov postane znano, da blago z dvojno rabo, ki ni navedeno v Prilogi I in ki ga namerava izvoziti, kot celota ali po delih lahko namenjeno za katero koli uporabo iz odstavka 1, mora o tem obvestiti pristojni organ države članice, v kateri ima sedež ali prebivališče, ki bo odločil, ali je za tak izvoz potrebno dovoljenje.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3
3.  Dovoljenja za izvoz blaga, ki ni zajeto na seznamu, se podelijo za določeno blago in določenim končnim uporabnikom. Dovoljenja podeljujejo pristojni organi držav članic, v katerih ima izvoznik prebivališče ali sedež, oziroma pristojni organ države članice, v kateri se blago nahaja, če ima izvoznik prebivališče ali sedež zunaj Unije. Dovoljenja veljajo v vsej Uniji. Dovoljenja veljajo eno leto, pristojni organ pa jih lahko podaljša.
3.  Dovoljenja za izvoz blaga, ki ni zajeto na seznamu, se podelijo za določeno blago in določenim končnim uporabnikom. Dovoljenja podeljujejo pristojni organi držav članic, v katerih ima izvoznik prebivališče ali sedež, oziroma pristojni organ države članice, v kateri se blago nahaja, če ima izvoznik prebivališče ali sedež zunaj Unije. Dovoljenja veljajo v vsej Uniji. Dovoljenja veljajo dve leti, pristojni organ pa jih lahko podaljša.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2
Če niso sporočeni nobeni pomisleki, se šteje, da države članice, ki so bile zaprošene za mnenje, nimajo pomislekov, pri čemer uvedejo obveznost pridobitve dovoljenja za vse „na splošno podobne transakcije“. O obveznosti pridobitve dovoljenja obvestijo svoje carinske uprave ali druge ustrezne državne organe.
Če niso sporočeni nobeni pomisleki, se šteje, da države članice, ki so bile zaprošene za mnenje, nimajo pomislekov, pri čemer uvedejo obveznost pridobitve dovoljenja za vse „na splošno podobne transakcije“, kar pomeni, da se blago s skoraj identičnimi parametri ali tehničnimi lastnostmi dobavi istemu končnemu uporabniku ali prejemniku. O obveznosti pridobitve dovoljenja obvestijo svoje carinske uprave ali druge ustrezne državne organe. Komisija v Uradnem listu Evropske unije objavi kratek opis primera, utemeljitev odločitve in po potrebi navede novo obveznost pridobitve dovoljenja v novem oddelku E Priloge II.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 3
Če katera koli država članica, ki je bila zaprošena za mnenje, sporoči svoje pomisleke, se obveznost pridobitve dovoljenja razveljavi, razen če država članica, ki določi obveznost pridobitve dovoljenja, meni, da bi lahko izvoz posegal v njene bistvene varnostne interese. V tem primeru se lahko država članica odloči, da bo obveznost pridobitve dovoljenja obdržala. O tem mora takoj obvestiti Komisijo in druge države članice.
Če vsaj štiri države članice, ki predstavljajo vsaj 35 % prebivalstva Unije, sporočijo svoje pomisleke, se obveznost pridobitve dovoljenja razveljavi, razen če država članica, ki določi obveznost pridobitve dovoljenja, meni, da bi lahko izvoz posegal v njene bistvene varnostne interese ali njene obveznosti na področju človekovih pravic. V tem primeru se lahko država članica odloči, da bo obveznost pridobitve dovoljenja obdržala. O tem mora takoj obvestiti Komisijo in druge države članice.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 4
Komisija in države članice vzdržujejo posodobljen register obveznosti pridobitve dovoljenja.
Komisija in države članice vzdržujejo posodobljen register obveznosti pridobitve dovoljenja. Podatki, ki so na voljo v tem registru, se vključijo v poročilo Evropskemu parlamentu iz odstavka 2 člena 24 in so dostopni javnosti.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2
2.  Če je posrednik seznanjen, da je blago z dvojno rabo, za katero ponuja posredniške storitve, kot celota ali po delih namenjeno eni od uporab iz člena 4(1), mora o tem obvestiti pristojni organ, ki bo odločil, ali je za take posredniške storitve potrebno dovoljenje.
2.  Če je posrednik seznanjen, da je blago z dvojno rabo, za katero ponuja posredniške storitve, kot celota ali po delih namenjeno eni od uporab iz člena 4(1), mora o tem obvestiti pristojni organ, ki bo za take posredniške storitve določil obveznost pridobitve dovoljenja.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
1.  Za neposredno ali posredno izvajanje tehnične pomoči v zvezi z blagom z dvojno rabo ali v zvezi z dobavo, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga z dvojno rabo se zahteva pridobitev dovoljenja, če je pristojni organ izvajalca tehnične pomoči obvestil, da je lahko zadevno blago v celoti ali deloma namenjeno za katero koli od uporab iz člena 4.
1.  Za neposredno ali posredno izvajanje tehnične pomoči v zvezi z blagom z dvojno rabo ali v zvezi z dobavo, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga z dvojno rabo se zahteva pridobitev dovoljenja, če je pristojni organ izvajalca tehnične pomoči obvestil, da je lahko zadevno blago v celoti ali deloma namenjeno za katero koli od uporab iz odstavka 1 člena 4.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2
Če je izvajalec tehnične pomoči seznanjen, da je blago z dvojno rabo, za katero nudi tehnično pomoč, v celoti ali deloma namenjeno za katero koli od uporab iz člena 4, mora o tem obvestiti pristojni organ, ki bo odločil, ali je za tako tehnično pomoč potrebno dovoljenje.
Če je izvajalec tehnične pomoči seznanjen, da je blago z dvojno rabo, za katero nudi tehnično pomoč, v celoti ali deloma namenjeno za katero koli od uporab iz odstavka 1 člena 4, mora o tem obvestiti pristojni organ, ki bo za tako tehnično pomoč določil obveznost pridobitve dovoljenja.
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1
1.  Država članica zaradi javne varnosti ali spoštovanja človekovih pravic lahko prepove oziroma uvede obvezno dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni navedeno v Prilogi I.
1.  Država članica lahko zaradi javne varnosti, spoštovanja človekovih pravic ali preprečevanja terorističnih dejanj prepove oziroma uvede obvezno dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni navedeno v Prilogi I.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7
7.  V trgovinskih dokumentih, ki se nanašajo na prenose znotraj Unije, ko gre za blago z dvojno rabo iz Priloge I, je jasno navedeno, da se pri izvozu iz Unije nad tem blagom izvaja nadzor. Med te trgovinske dokumente sodijo zlasti vse prodajne pogodbe, potrditve naročil, fakture ali odpremnice.
7.  V trgovinskih dokumentih, ki se nanašajo na izvoz v tretje države in prenose znotraj Unije, ko gre za blago z dvojno rabo iz Priloge I, je jasno navedeno, da se pri izvozu iz Unije nad tem blagom izvaja nadzor. Med te trgovinske dokumente sodijo zlasti vse prodajne pogodbe, potrditve naročil, fakture ali odpremnice.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3
3.  Individualna in globalna izvozna dovoljenja veljajo eno leto, pristojni organ pa jih lahko podaljša. Trajanje veljavnosti globalnih izvoznih dovoljenj za velike projekte določi pristojni organ.
3.  Individualna in globalna izvozna dovoljenja veljajo dve leti, pristojni organ pa jih lahko podaljša. Globalna izvozna dovoljenja za velike projekte so veljavna največ štiri leta, razen v ustrezno utemeljenih okoliščinah na podlagi trajanja projekta. Pristojni organi lahko individualna ali globalna izvozna dovoljenja kljub temu kadar koli razveljavijo, odložijo izvršitev, spremenijo ali prekličejo.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1
Izvozniki predložijo pristojnemu organu vse ustrezne informacije, potrebne pri njihovih zahtevkih za pridobitev individualnega in globalnega izvoznega dovoljenja, in s tem zagotovijo popolne informacije, zlasti o končnem uporabniku, namembni državi in končni uporabi izvoženega blaga.
Izvozniki predložijo pristojnemu organu vse ustrezne informacije, potrebne pri njihovih zahtevkih za pridobitev individualnega in globalnega izvoznega dovoljenja, in s tem zagotovijo popolne informacije, zlasti o končnem uporabniku, namembni državi in končni uporabi izvoženega blaga. Pri sodelovanju z vladnimi končnimi uporabniki posredovane informacije natančno opredeljujejo, kateri oddelek, agencija, enota ali podenota bo končni uporabnik izvoženega blaga.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2
Po potrebi so dovoljenja lahko pogojena z izjavo o končni uporabi.
Za vsa dovoljenja za blago za kibernetski nadzor, pa tudi individualna izvozna dovoljenja za blago, za katero obstaja visoko tveganje preusmeritve ali ponovnega izvoza pod neželenimi pogoji, je obvezna izjava o končni uporabi. Izjava o končni uporabi se za dovoljenja za druge vrste blaga lahko zahteva po potrebi.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 3 – uvodni del
Za pridobitev globalnega izvoznega dovoljenja izvoznik izvaja učinkovit program notranje skladnosti. Izvoznik tudi vsaj enkrat letno poroča pristojnemu organu o uporabi tega dovoljenja; poročilo vsebuje vsaj naslednje podatke:
Za pridobitev globalnega izvoznega dovoljenja izvoznik izvaja učinkovit program notranje skladnosti. Izvoznik ima možnost, da pristojni organi brezplačno certificirajo njegov PNS na podlagi referenčnega PNS, ki ga določi Komisija, da bi od nacionalnih pristojnih organov pridobil spodbude v okviru procesa odobritve. Izvoznik tudi vsaj enkrat letno ali na zahtevo pristojnega organa poroča pristojnemu organu o uporabi tega dovoljenja; poročilo vsebuje vsaj naslednje podatke:
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka d
(d)  če je znano, končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
(d)  končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka d a (novo)
(da)  ime in naslov končnega uporabnika, če sta znana;
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka d b (novo)
(db)  datum izvoza.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5
5.  Pristojni organi držav članic zahtevke za individualna ali globalna dovoljenja obravnavajo v časovnem roku, ki se določi z nacionalnim pravom ali prakso. Pristojni organi Komisiji zagotovijo vse informacije o povprečnem času za obdelavo vlog za izdajo dovoljenja, ki so potrebne za pripravo letnega poročila iz člena 24(2).
5.  Pristojni organi držav članic zahtevke za individualna ali globalna dovoljenja obravnavajo v 30 dneh po vložitvi veljavne vloge. Če pristojni organ zaradi ustrezno utemeljenih razlogov, potrebuje več časa za obravnavo vloge, o tem v 30 dneh obvesti prosilca. Pristojni organi v vsakem primeru o zahtevkih za individualna ali globalna dovoljenja odločijo najpozneje v 60 dneh po vložitvi veljavne vloge.
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2
Če posrednik ali izvajalec tehnične pomoči nima prebivališča ali sedeža na ozemlju Unije, dovoljenja za izvajanje posredniških storitev in tehnične pomoči v skladu s to uredbo izdaja pristojni organ države članice, v kateri ima sedež matična družba posrednika ali izvajalca tehnične pomoči ali iz katere se posredniške storitve in tehnična pomoč izvajajo.
Če posrednik ali izvajalec tehnične pomoči nima prebivališča ali sedeža na ozemlju Unije, dovoljenja za izvajanje posredniških storitev in tehnične pomoči v skladu s to uredbo izdaja pristojni organ države članice, iz katere se posredniške storitve in tehnična pomoč izvajajo. To vključuje tudi posredniške storitve in zagotavljane tehnične pomoči s strani odvisnih družb ali skupnih podjetij s sedežem v tretjih državah, ki so v lasti ali pod nadzorom družb s sedežem na ozemlju Unije.
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Pristojni organi držav članic pri odločanju o izdaji individualnega ali globalnega izvoznega dovoljenja ali izdaji dovoljenja za posredniške storitve ali tehnično pomoč v skladu s to uredbo ali o prepovedi tranzita upoštevajo naslednja merila:
1.  Pristojni organi držav članic pri odločanju o izdaji individualnega ali globalnega izvoznega dovoljenja ali izdaji dovoljenja za posredniške storitve ali tehnično pomoč v skladu s to uredbo ali o prepovedi tranzita upoštevajo vse ustrezne pomisleke, tudi:
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a
(a)  mednarodne obveznosti in zaveze Unije in držav članic, zlasti obveznosti in zaveze, ki jih je sprejela posamezna država članica s pristopom k ustreznim mednarodnim režimom o neširjenju orožja in dogovorom o nadzoru izvoza ali pa z ratifikacijo ustreznih mednarodnih pogodb, in njihove obveznosti v zvezi s sankcijami, uvedenimi s sklepom ali skupnim stališčem, ki ga sprejme Svet, ali z odločbo OVSE ali zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov;
(a)  mednarodne obveznosti in zaveze Unije in držav članic, zlasti obveznosti in zaveze, ki jih je sprejela posamezna država članica s pristopom k ustreznim mednarodnim režimom o neširjenju orožja in dogovorom o nadzoru izvoza ali pa z ratifikacijo ustreznih mednarodnih pogodb;
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  njihove obveznosti v zvezi s sankcijami, uvedenimi s sklepom ali skupnim stališčem, ki ga sprejme Svet, ali z odločbo OVSE ali zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov;
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  pojavljanje kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin in mednarodnega humanitarnega prava v namembni državi, kot so jih ugotovili pristojni organi OZN, Sveta Evrope ali Unije;
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka c
(c)  notranje razmere v namembni državi – pristojni organi ne odobrijo izvoza, ki bi povzročil ali podaljšal oborožene konflikte ali zaostril obstoječa trenja ali konflikte v namembni državi;
(c)  (Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  odnos namembne države do mednarodne skupnosti, zlasti njeno stališče glede terorizma, njena zavezništva in spoštovanje mednarodnega prava;
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka d b (novo)
(db)  skladnost izvoza blaga s tehničnimi in gospodarskimi zmogljivostmi države prejemnice;
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka f
(f)  vprašanja v zvezi z nameravano končno uporabo in nevarnostjo preusmeritve, vključno s tveganjem, da bo blago z dvojno rabo preusmerjeno ali ponovno izvoženo pod neugodnimi pogoji.
(f)  vprašanja v zvezi z nameravano končno uporabo in nevarnostjo preusmeritve, vključno s tveganjem, da bo blago z dvojno rabo in zlasti blago za kibernetski nadzor preusmerjeno ali ponovno izvoženo pod neugodnimi pogoji ali preusmerjeno za nenameravano vojaško končno uporabo ali terorizem.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Kar zadeva individualna ali globalna izvozna dovoljenja ali dovoljenja za posredniške storitve ali tehnično pomoč za blago za kibernetski nadzor, pristojni organi držav članic zlasti upoštevajo tveganje kršenja pravice do zasebnosti, pravice do varstva podatkov, svobode govora ter svobode zbiranja in združevanja, pa tudi tveganja glede pravne države, pravnega okvira za uporabo blaga, namenjenega izvozu, in potencialne varnostne grožnje za Unijo in države članice.
Če pristojni organi katere od držav članic ugotovijo, da utegnejo takšna tveganja verjetno privesti do resnih kršitev človekovih pravic, države članice ne izdajo izvoznih dovoljenj ali obstoječa dovoljenja razveljavijo, odložijo njihovo izvršitev, spremenijo ali prekličejo.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2
2.  Komisija in Svet za izvajanje teh meril izdata smernice in/ali priporočila za zagotovitev skupnih ocen tveganj s strani pristojnih organov držav članic.
2.  Komisija in Svet za izvajanje teh meril in za zagotovitev enakih meril za odločitve o izdaji dovoljenj ob začetku veljavnosti te uredbe izdata smernice za zagotovitev skupnih ocen tveganj s strani pristojnih organov držav članic. Komisija pripravi smernice v obliki priročnika, v katerem so podrobno opisani koraki, ki jim morajo slediti organi držav članic, pristojni za izdajo dovoljenj, in izvozniki, ki opravljajo skrbni pregled, ter navedena praktična priporočila glede izvajanja in upoštevanja nadzora iz člena 4(1)(d) ter meril iz člena 14(1), vključno s primeri najboljše prakse. Ta priročnik se pripravi v tesnem sodelovanju z ESZD in usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo, v njegovo pripravo pa je vključeno strokovno znanje akademikov, izvoznikov, posrednikov in civilnodružbenih organizacij v skladu s postopki iz člena 21(3). Priročnik se posodablja po potrebi in kadar je to primerno.
Komisija oblikuje program za krepitev zmogljivosti, in sicer tako, da razvije skupne programe usposabljanja za uradnike organov, ki izdajajo dovoljenja, in carinskih organov.
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – točka b
(b)  seznam blaga z dvojno rabo iz oddelka B Priloge I se lahko spremeni, če je to potrebno zaradi tveganja, ki ga lahko pomeni izvoz takega blaga, kar zadeva hujše kršitve človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava ali bistvene varnostne interese Unije in njenih držav članic;
(b)  seznam blaga za kibernetski nadzor iz oddelka B Priloge I se spremeni, če je to potrebno zaradi tveganja, ki ga lahko pomeni izvoz takega blaga, kar zadeva hujše kršitve človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava ali bistvene varnostne interese Unije in njenih držav članic, oziroma če je bil v skladu s členom 4(1)(d) te uredbe sprožen nadzor nad številnimi vrstami blaga, ki jih ni na seznamu. Spremembe se lahko nanašajo tudi na odločitve o črtanju že navedenih izdelkov.
Kadar izredno nujni razlogi zahtevajo črtanje ali dodajanje določenega blaga iz razdelka B Priloge I, se za delegirane akte, ki se sprejmejo v skladu s to točko, uporabi postopek iz člena 17.
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – točka b a (novo)
(ba)   Komisija lahko določeno blago črta s seznama, zlasti če je blago v hitro spreminjajočem se tehnološkem okolju v vmesnem času postalo drugorazredno blago ali blago množične proizvodnje, ki je lahko dostopno oziroma ga je mogoče tehnično enostavno spremeniti.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)
2a.  področje uporabe oddelka B Priloge I se omeji na izdelke za kibernetski nadzor in ne vsebuje izdelkov iz oddelka A Priloge I;
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 5
5.  Komisija v sodelovanju z državami članicami pripravi smernice za podporo medagencijskemu sodelovanju med organi, ki izdajajo dovoljenja, in carinskimi organi.
5.  Komisija v sodelovanju z državami članicami pripravi napotke za podporo medagencijskemu sodelovanju med organi, ki izdajajo dovoljenja, in carinskimi organi.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka a
(a)  informacije v zvezi z uporabo nadzora, vključno s podatki o izdajanju dovoljenj (število, vrednost in vrste dovoljenj, namembne države, število uporabnikov splošnih in globalnih dovoljenj, število izvajalcev programa notranje skladnosti, roki za obravnavo prošenj, obseg in vrednost trgovine na podlagi prenosa znotraj EU itd.) in po potrebi podatki o izvozu blaga z dvojno rabo iz drugih držav članic;
(a)  vse informacije v zvezi z uporabo nadzora;
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka b
(b)  informacije glede izvrševanja nadzora, vključno s podrobnimi podatki o izvoznikih, ki so izgubili pravico do uporabe nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj ali splošnih izvoznih dovoljenj Unije, poročili o kršitvah, zasegih in uporabi drugih kazni;
(b)  vse informacije glede izvrševanja nadzora, vključno s podrobnimi podatki o izvoznikih, ki so izgubili pravico do uporabe nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj ali splošnih izvoznih dovoljenj Unije, vsemi poročili o kršitvah, zasegih in uporabi drugih kazni;
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka c
(c)  podatke o občutljivih končnih uporabnikih, osebah, vpletenih v sumljive dejavnosti v zvezi z javnimi naročili in, če so na voljo, o poteh prevoza.
(c)  vse podatke o občutljivih končnih uporabnikih, osebah, vpletenih v sumljive dejavnosti v zvezi z javnimi naročili in o poteh prevoza.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2
2.  Predsedujoči usklajevalne skupine za blago z dvojno rabo se vedno, če meni, da je potrebno, posvetuje z izvozniki, posredniki in drugimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi, ki jih zadeva ta uredba.
2.  Usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo se vedno, če meni, da je potrebno, posvetuje z izvozniki, posredniki in drugimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi, ki jih zadeva ta uredba.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3
3.  Usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo po potrebi ustanovi skupine tehničnih strokovnjakov iz držav članic za proučevanje posebnih vprašanj v zvezi z izvajanjem nadzora, vključno z vprašanji v zvezi s posodobitvijo kontrolnih seznamov Unije iz Priloge I. Skupine tehničnih strokovnjakov se po potrebi posvetujejo z izvozniki, posredniki in drugimi zainteresiranimi stranmi, ki jih zadeva ta uredba.
3.  Usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo po potrebi ustanovi skupine tehničnih strokovnjakov iz držav članic za proučevanje posebnih vprašanj v zvezi z izvajanjem nadzora, vključno z vprašanji v zvezi s posodobitvijo kontrolnih seznamov Unije iz oddelka B Priloge I. Skupine tehničnih strokovnjakov se posvetujejo z izvozniki, posredniki, organizacijami civilne družbe in drugimi zainteresiranimi stranmi, ki jih zadeva ta uredba. Usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo zlasti vzpostavi tehnično delovno skupino za merila za ocenjevanje, navedena v točki d prvega odstavka člena 4 in v točki b prvega odstavka člena 14, ter o pripravi smernic o potrebni skrbnosti, pri tem pa se posvetuje z neodvisno skupino strokovnjakov, akademskimi krogi in organizacijami civilne družbe.
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1
1.  Vsaka država članica sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi pravilno uveljavitev vseh določb te uredbe. Predvsem predpiše kazni za kršitve določb te uredbe ali določb, ki so bile sprejete za njeno izvajanje. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
1.  Vsaka država članica sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi pravilno uveljavitev vseh določb te uredbe. Predvsem predpiše kazni za kršitve in olajševanje kršitev določb te uredbe ter zaobhajanje določb, ki so bile sprejete za njeno izvajanje. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Ukrepi vključujejo redne na tveganju temelječe revizije izvoznikov.
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2
2.  Usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo vzpostavi mehanizem za usklajevanje izvrševanja, da bi vzpostavili neposredno sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi in organi pregona.
2.  Usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo vzpostavi mehanizem za usklajevanje izvrševanja, da bi vzpostavili neposredno sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi in organi pregona ter zagotovili enotna merila za sprejemanje odločitev o izdaji dovoljenj. Potem ko Komisija oceni pravila o kaznih, ki jih opredelijo države članice, ta mehanizem poskrbi za načine, s katerimi bosta narava in učinek kazni za kršitve te uredbe podobni.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1
1.  Komisija in Svet subjektom iz te uredbe po potrebi zagotovita smernice in/ali priporočila za najboljše prakse za zagotovitev učinkovitosti režima Unije za nadzor izvoza in doslednosti njegovega izvajanja. Pristojni organi držav članic po potrebi prav tako zagotovijo dodatne smernice za izvoznike, posrednike in izvajalce tranzita s prebivališčem ali sedežem v državi članici.
1.  Komisija in Svet subjektom iz te uredbe po potrebi zagotovita smernice za najboljše prakse za zagotovitev učinkovitosti režima Unije za nadzor izvoza in doslednosti njegovega izvajanja. Pristojni organi držav članic po potrebi prav tako zagotovijo dodatne smernice za izvoznike, zlasti za MSP, posrednike in izvajalce tranzita s prebivališčem ali sedežem v državi članici.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2
Države članice Komisiji predložijo vse potrebne podatke za pripravo poročila. To letno poročilo je javnega značaja.
Države članice Komisiji predložijo vse potrebne podatke za pripravo poročila. To letno poročilo je javnega značaja. Države članice prav tako vsaj četrtletno objavljajo zlahka dostopne, smiselne informacije o posameznem dovoljenju, in sicer vrsto, vrednost, obseg, naravo, opis izdelka, končnega uporabnika in končno uporabo, namembno državo, pa tudi informacije o odobritvi ali zavrnitvi zahteve za pridobitev dovoljenja. Komisija in države članice upoštevajo zakonite interese zadevnih fizičnih in pravnih oseb, da se njihove poslovne skrivnosti ne razkrijejo.
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 1
V obdobju pet do sedem let od datuma začetka izvajanja te uredbe Komisija oceni to uredbo ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poroča o glavnih ugotovitvah.
V obdobju pet do sedem let od datuma začetka izvajanja te uredbe Komisija oceni to uredbo ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poroča o glavnih ugotovitvah. Ocena zajema predlog o izbrisu kriptografije v delu 2 skupine 5 oddelka A Priloge I.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka d
(d)  če je znano, končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
(d)  končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3
3.  Registri ali evidence in listine iz odstavkov 1 in 2 se hranijo najmanj tri leta od konca koledarskega leta, v katerem je bil opravljen izvoz ali posredniške storitve ali storitve tehnične pomoči. Na zahtevo se predložijo pristojnemu organu.
3.  Registri ali evidence in listine iz odstavkov 1 in 2 se hranijo najmanj pet let od konca koledarskega leta, v katerem je bil opravljen izvoz ali posredniške storitve ali storitve tehnične pomoči. Na zahtevo se predložijo pristojnemu organu.
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1
1.  Komisija in pristojni organi držav članic po potrebi redno izmenjujejo informacije s tretjimi državami.
1.  Komisija in pristojni organi držav članic po potrebi redno sodelujejo z ustreznimi mednarodnimi organizacijami, kot je OECD in tisti večstranski režimi za nadzor izvoza, katerih del so, da bi spodbujale mednarodno upoštevanje seznama blaga za kibernetski nadzor, za katerega v skladu z oddelkom B Priloge I velja nadzor izvoza, in po potrebi izmenjujejo informacije s tretjimi državami, tudi v okviru dialoga o blagu z dvojno rabo v skladu s sporazumi Unije o partnerstvu in sodelovanju ter njenimi sporazumi o strateškem partnerstvu, prav tako pa sodelujejo pri vzpostavljanju zmogljivosti ter spodbujanju navzgor usmerjenega približevanja. Komisija o teh dejavnostih na terenu enkrat letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek A – OPREDELITEV POJMOV, UPORABLJENIH V TEJ PRILOGI
„Zlonamerna programska oprema“ (4) pomeni „programsko opremo“, ki je posebej izdelana ali prirejena, da bi ‚orodjem za spremljanje‘ preprečila odkrivanje ali izključila ‚zaščitne protiukrepe‘ računalnika ali omrežne naprave in izvajala naslednja opravila:
„Zlonamerna programska oprema“ (4) pomeni „programsko opremo“, ki je posebej izdelana ali prirejena, da bi se izvajala ali namestila brez dovoljenja lastnikov ali skrbnikov računalnikov ali omrežnih naprav in izvajala naslednja opravila:
a.  pridobivanje podatkov ali informacij iz računalnika ali omrežne naprave ali spreminjanje sistemskih ali uporabniških podatkov ali
a.  nepooblaščeno pridobivanje podatkov ali informacij iz računalnika ali omrežne naprave ali spreminjanje sistemskih ali uporabniških podatkov ali
b.  spreminjanje standardnega delovanja programa ali procesa, da bi omogočila izvajanje zunanjih navodil.
b.  spreminjanje sistemskih ali uporabniških podatkov za poenostavljanje dostopa do podatkov, shranjenih v računalniku ali omrežni napravi, s strani oseb, ki nimajo pooblastila lastnika računalnika ali omrežne naprave.
Opombi:
Opombi:
1.  „zlonamerna programska oprema“ ne zajema:
1.  „zlonamerna programska oprema“ ne zajema:
a.  hipervizorjev, razhroščevalnikov ali orodij za obratni inženiring programske opreme (SRE);
a.  hipervizorjev, razhroščevalnikov ali orodij za obratni inženiring programske opreme (SRE);
b.  „programske opreme“ za upravljanje digitalnih pravic (DRM) ali
b.  „programske opreme“ za upravljanje digitalnih pravic (DRM) ali
c.  „programske opreme“, ki jo namestijo proizvajalci, skrbniki ali uporabniki za sledenje sredstvom ali njihovo obnovo;
c.  „programske opreme“, ki jo namestijo skrbniki ali uporabniki za sledenje sredstvom, njihovo obnovo ali varnostno preskušanje informacijske in komunikacijske tehnologije;
ca.  „programske opreme“, ki se distribuira izključno za pomoč pri odkrivanju, odstranjevanju ali preprečevanju izvajanja na računalnikih ali omrežnih napravah nepooblaščenih strani.
2.  omrežne naprave vključujejo mobilne naprave in inteligentne števce.
2.  omrežne naprave vključujejo mobilne naprave in inteligentne števce.
Tehnični opombi:
Tehnični opombi:
1.  ‚sredstva za spremljanje‘: naprave „programske opreme“ ali strojne opreme, ki spremljajo sistemsko vedenje ali procese, ki se izvajajo v napravi. To vključuje protivirusne (AV) izdelke, izdelke za varnost končnih točk, izdelke za osebno varnost (PSP), sisteme za odkrivanje vdorov (IDS), sisteme za preprečevanje vdorov (IPS) ali požarne zidove;
1.  ‚Dovoljenje‘: informirano soglasje uporabnika (npr. potrditev o razumevanju narave, implikacij in prihodnjih posledic dejanja ter soglasje za izvršitev dejanja).
2.  ‚zaščitni protiukrepi‘: tehnologije, oblikovane za zagotavljanje varne izvršitve kode, kot so preprečevanje izvajanja podatkov (DEP), randomizacija postavitve naslovnega prostora (ASLR) ali peskovniki.
2.  ‚varnostno preskušanje informacijske in komunikacijske tehnologije‘: odkrivanje in ocenjevanje statičnih ali dinamičnih tveganj, ranljivosti, napak ali šibkih točk v programski opremi, omrežjih, računalnikih, omrežnih napravah ter njihovih sestavinah in odvisnih delih, če je dokazano, da je namen omejevanje dejavnikov, ki ogrožajo varno delovanje, uporabo ali izvajanje.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek B – naslov
B.  SEZNAM DRUGEGA BLAGA Z DVOJNO RABO
B.  SEZNAM BLAGA ZA KIBERNETSKI NADZOR
Sprememba 82
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek B – skupina 10 – podskupina 10A001 – tehnična opomba – točka e a (novo)
(ea)  raziskave na področju varnosti omrežij in IKT za namene dovoljenega testiranja ali zaščite sistemov za informacijsko varnost.
Sprememba 83
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek A – del 3 – odstavek 3
3.  Izvozniki, ki nameravajo uporabiti to dovoljenje, se pred njegovo prvo uporabo registrirajo pri pristojnem organu države članice, v kateri imajo prebivališče ali sedež. Registracija je samodejna, pristojni organ pa jo izvozniku potrdi v 10 delovnih dneh od prejema zahtevka.
3.  Država članica lahko zahteva od izvoznikov, ki imajo sedež v tej državi članici, da se registrirajo pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek A – del 3 – odstavek 4
4.  Registrirani izvozniki o prvi uporabi tega dovoljenja uradno obvestijo pristojni organ države članice, v kateri imajo prebivališče ali sedež, in sicer najpozneje 10 dni pred datumom prvega izvoza.
4.  Registrirani izvozniki o prvi uporabi tega dovoljenja uradno obvestijo pristojni organ države članice, v kateri imajo prebivališče ali sedež, in sicer najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza.
Sprememba 85
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek A – del 3 – odstavek 5 – točka 4
(4)  če je znano, končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
(4)  končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
Sprememba 86
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek B – del 3 – odstavek 3
3.  Izvozniki, ki nameravajo uporabiti to dovoljenje, se pred njegovo prvo uporabo registrirajo pri pristojnem organu države članice, v kateri imajo prebivališče ali sedež. Registracija je samodejna, pristojni organ pa jo izvozniku potrdi v 10 delovnih dneh od prejema zahtevka.
3.  Država članica lahko zahteva od izvoznikov, ki imajo sedež v tej državi članici, da se registrirajo pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka.
Sprememba 87
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek B – del 3 – odstavek 5 – točka 4
(4)  če je znano, končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
(4)  končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
Sprememba 88
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek C – del 3 – odstavek 5
5.  Registrirani izvozniki o prvi uporabi tega dovoljenja uradno obvestijo pristojni organ države članice, v kateri imajo prebivališče ali sedež, in sicer najpozneje 10 dni pred datumom prvega izvoza.
5.  Registrirani uvozniki o prvi uporabi tega dovoljenja uradno obvestijo pristojni organ države članice, v kateri imajo prebivališče ali sedež, in sicer najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma v skladu z zahtevami pristojnega organa države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za dovoljenje. Komisija sporočene informacije objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.
Sprememba 89
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek C – del 3 – odstavek 6 – točka 4
(4)  če je znano, končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
(4)  končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
Sprememba 90
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek D – del 3 – odstavek 6
6.  Registrirani izvozniki o prvi uporabi tega dovoljenja uradno obvestijo pristojni organ države članice, v kateri imajo prebivališče ali sedež, in sicer najpozneje 10 dni pred datumom prvega izvoza.
6.  Registrirani uvozniki o prvi uporabi tega dovoljenja uradno obvestijo pristojni organ države članice, v kateri imajo prebivališče ali sedež, in sicer najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma v skladu z zahtevami pristojnega organa države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za dovoljenje. Komisija sporočene informacije objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.
Sprememba 91
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek D – del 3 – odstavek 7 – točka 4
(4)  če je znano, končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
(4)  končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
Sprememba 92
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek F – del 3 – odstavek 5 – točka 4
(4)  če je znano, končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
(4)  končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
Sprememba 93
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek G – del 3 – odstavek 8 – točka 4
(4)  če je znano, končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
(4)  končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
Sprememba 94
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek H – del 3 – odstavek 1 – točka 1
1.  To dovoljenje dovoljuje prenos programske opreme in tehnologije iz dela 1 s strani izvoznika s prebivališčem ali sedežem v državi članici Unije, če bodo blago uporabljali:
1.  Dovoljenje dovoljuje prenos programske opreme in tehnologije iz dela 1 s strani katerega koli podjetja, ki je izvoznik s prebivališčem ali sedežem v državi članici, poljubnemu sestrskemu podjetju, podružnici ali matični družbi, če so te entitete v lasti ali pod nadzorom iste matične družbe ali pod vzajemnim nadzorom in če je blago namenjeno uporabi v sodelovalnih projektih med družbami, vključno z razvojem komercialnih izdelkov, raziskavami, servisiranjem, proizvodnjo ter uporabo, v primeru zaposlenih in obdelovalcev naročil pa v skladu s pogodbo o zaposlitvi
(1)  izvoznik ali kateri koli subjekt, ki je v lasti izvoznika ali pod njegovim nadzorom;
Sprememba 95
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek H – del 3 – odstavek 1 – točka 2
(2)  zaposleni izvoznika ali katerega koli subjekta, ki je v lasti izvoznika ali pod njegovim nadzorom,
črtano
Sprememba 96
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek H – del 3 – odstavek 1 – pododstavek 2
pri razvoju svojih tržnih proizvodov in, v primeru zaposlenih, v skladu s pogodbo o zaposlitvi.
črtano
Sprememba 97
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek I – del 3 – odstavek 3 – pododstavek 1
Izvozniki, ki nameravajo uporabiti to dovoljenje, se pred njegovo prvo uporabo registrirajo pri pristojnem organu države članice, v kateri imajo prebivališče ali sedež. Registracija je samodejna, pristojni organ pa jo izvozniku potrdi v 10 delovnih dneh od prejema zahtevka.
Država članica lahko zahteva od izvoznikov, ki imajo sedež v tej državi članici, da se registrirajo pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka.
Sprememba 98
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek J – del 3 – odstavek 5 – točka 4
(4)  če je znano, končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
(4)  končno uporabo in končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0390/2017).

Zadnja posodobitev: 27. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov