Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0820(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0002/2018

Ingivna texter :

A8-0002/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/01/2018 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0008

Antagna texter
PDF 230kWORD 42k
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Tony James Murphy
P8_TA(2018)0008A8-0002/2018

Europaparlamentets beslut av den 17 januari 2018 om utnämning av Tony James Murphy till ledamot av revisionsrätten (C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8‑0402/2017),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet(A8-0002/2018) och av följande skäl:,

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott granskade sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 11 januari 2018 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Tony James Murphy till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmärksamma, och om möjligt låta sig inspireras av, den modell för öppet uttagningsförfarande som Irland har använt sig av när de utnämner sina kandidater.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Senaste uppdatering: 27 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy