Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2513(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0045/2018

Debatai :

PV 18/01/2018 - 4.1
CRE 18/01/2018 - 4.1

Balsavimas :

PV 18/01/2018 - 6.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0013

Priimti tekstai
PDF 260kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2018 m. sausio 18 d. - Strasbūras
Nigerija
P8_TA(2018)0013RC-B8-0045/2018

2018 m. sausio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Nigerijos (2018/2513(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nigerijos,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią Nigerija ratifikavo 1983 m. birželio 22 d.,

–  atsižvelgdamas į Nigerijos Federacinės Respublikos Konstituciją, ypač į jos nuostatas dėl religijos laisvės apsaugos, išdėstytas IV skyriuje „Teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę“,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl pagrobimų Nigerijoje ir 2015 m. vasario 9 d. išvadas dėl rinkimų Nigerijoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 3 d. prezidento Muhammadu Buhari kreipimąsi į Europos Parlamentą,

–  atsižvelgdamas į sprendimą įtraukti grupuotę „Boko Haram“ į ES paskelbtą teroristinių organizacijų sąrašą priėmus 2014 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 583/2014, kuriuo 214-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu, ir kuris įsigaliojo 2014 m. gegužės 29 d.,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 7 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl „Boko Haram“ pagrobtų mergaičių išlaisvinimo Nigerijoje,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos dėl religijos ir tikėjimo panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Nigerija ratifikavo 1993 m. spalio 29 d.,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją, kurią Nigerija ratifikavo 1991 m. balandžio mėn.,

–  atsižvelgdamas į antrą kartą persvarstytą Kotonu susitarimą, kurį Nigerija ratifikavo 2010 m. rugsėjo 27 d.,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2005 m. Europos Parlamento Sacharovo premija už minties laisvę paskirta žmogaus teisių gynėjai Hauwai Ibrahim,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo mėn. surengtų Nigerijos prezidento rinkimų rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi, Jungtinių Tautų duomenimis, Nigerija, daugiausia gyventojų turinti ir įvairiausia kultūrų požiūriu Afrikos šalis (jos gyventojų skaičius nuo 33 milijonų 1950 m. išaugo iki maždaug 190 milijonų šiandien), 2050 m. taps trečia pagal gyventojų skaičių pasaulio šalimi ir ją pralenks tik Kinija ir Indija;

B.  kadangi Nigerijoje gyvena daugiausia Afrikos krikščionių;

C.  kadangi Nigerijoje gyvena beveik lygiai tiek pat musulmonų, kiek krikščionių;

D.  kadangi šiaurinėje Nigerijoje gyvena apie 30 milijonų krikščionių ir jie sudaro didžiausią religinę mažumą tame itin musulmoniškame regione;

E.  kadangi 2017 m. lapkričio mėn. Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad šiaurinėje Nigerijoje 8,5 mln. žmonių reikia gyvybiškai svarbios pagalbos ir kad 2017 m. 6,9 mln. žmonių reikėjo humanitarinės pagalbos;

F.  kadangi šalies Vidurio Ruožo regionas kenčia nuo daugybę metų besitęsiančios ekonominės ir politinės įtampos tarp etninių ir religinių bendruomenių, o pastarojo meto smurtą pakurstė gyvulių augintojų ir žemdirbių bendruomenių konkurencija dėl valdžios ir galimybių naudotis žeme;

G.  kadangi grėsmę taikai ir stabilumui šiaurinėje Nigerijoje kelia besitęsiantys išpuoliai, žudymai ir grobimai, kuriuos islamistų grupuotė „Boko Haram“ vykdo nuo 2009 m.;

H.  kadangi nuo tada, kai „Boko Haram“ pradėjo išpuolius, nužudyta daugiau kaip 20 000 ir priversti migruoti, taip pat ir į kaimynines šalis, daugiau kaip 2 milijonai žmonių;

I.  kadangi 2014 m. balandžio mėn. „Boko Haram“ pagrobė 276 mergaites iš mokyklos Čibuke (šiaurinė Nigerija) – dalis jų grįžo į savo šeimą, tačiau nemažai jų vis dar yra nežinomoje vietoje;

J.  kadangi „Boko Haram“ moteris ir mergaites pavertė vergėmis, prievartavo, radikalizavo ir privertė „tuoktis“; kadangi daug išgyvenusiųjų šią siaubingą patirtį dabar nėščios nuo prievartautojų;

K.  kadangi saugumo pajėgos taip pat kaltinamos nutraukusios taikius protestus ir mitingus ir kai kuriais atvejais padariusios tai smurtu ir panaudojusios pernelyg didelę jėgą;

L.  kadangi praėjusiais metais pagrobta nemažai kunigų ir vienuolių, įskaitant šešias Eucharistinės Jėzaus Širdies kongregacijos seseris, pagrobtas Iguoriakyje 2017 m. lapkričio 13 d. ir neseniai išlaisvintas;

M.  kadangi Omoku daugiau kaip 14 žmonių nužudyta ir daug kitų sužeista, kai jie ėjo iš pamaldų anksti rytą naujųjų metų išvakarėse; kadangi pastaruoju metu daugėja krikščionių ir musulmonų mirties atvejų, o tai didina susirūpinimą dėl abiejų konfesijų atstovų padėties šalyje;

N.  kadangi per pastarąjį dešimtmetį Nigerijoje padaugėjo gyvulių augintojų ir žemdirbių konfliktų, jie išplito, suintensyvėjo ir šiandien kelia grėsmę tautų išlikimui; kadangi suintensyvėjus žudynėms ir naikinimui nužudyta tūkstančiai žmonių, sunaikintos ištisos bendruomenės, daug žemdirbių ir gyvulių augintojų prarado gyvybę ir turtą – tai ne tik griauna gyvenimus, bet ir ardo nacionalinę sanglaudą;

O.  kadangi laikui bėgant dėl didelio gyventojų skaičiaus augimo, žemdirbystės plėtros, ganyklų ir gyvulių judėjimo kelių praradimo klajokliniam gyvulių auginimui kyla išnykimo grėsmė; kadangi tuo pačiu metu klajoklinis gyvulių auginimas negali būti nutrauktas ar uždraustas, nes esama svarių kultūrinių, politinių ir ekonominių priežasčių jam egzistuoti;

P.  kadangi Tarptautinis baudžiamasis teismas (TTT) yra nustatęs, kad esama pakankamo pagrindo manyti, kad Nigerijoje „Boko Haram“ yra padariusi nusikaltimų žmoniškumui, kaip apibrėžta Romos statuto 7 straipsnyje, įskaitant žudynes ir persekiojimą;

Q.  kadangi Nigerijoje taikoma sudėtinga teisinė sistema, susidedanti iš bendrosios teisės, paprotinės teisės ir religinės teisės ir kelių valdžios pakopų, ir dėl to pasidaro labai sudėtinga iš tikrųjų užtikrinti žmogaus teises;

R.  kadangi atskaitomybė, teisingumas, teisinė valstybė ir kova su nebaudžiamumu yra esminiai elementai, kuriais remiasi taika ir konfliktų sprendimas, susitaikymo ir atkūrimo pastangos;

S.  kadangi Nigerijoje galioja mirties bausmė; kadangi 2016 m. Nigerijoje mirties bausmė skirta 527 žmonėms – tai tris kartus daugiau nei 2015 m.; kadangi nuo 2006 m. de facto galioja mirties bausmės moratoriumas, nors moratoriumas ir buvo nutrauktas 2013 ir 2016 m.;

T.  kadangi Nigerijos nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija paskelbė, kad 2019 m. vasario 16 d. vyks prezidento ir nacionalinės asamblėjos rinkimai;

U.  kadangi organizacija „Transparency International“, sudarydama 2016 m. korupcijos suvokimo indeksą, skyrė Nigerijai 136 vietą iš 175 šalių;

V.  kadangi pagal Kotonu susitarimo 8 straipsnį ES vykdo reguliarų politinį dialogą su Nigerija dėl žmogaus teisių ir demokratinių principų, įskaitant etninę, religinę ir rasinę diskriminaciją;

1.  yra labai susirūpinęs dėl augančių etninių konfliktų tarp gyvulių augintojų ir žemdirbių Vidurio Ruožo regione, dėl kurių dar labiau padidėjo Nigerijos patiriamos saugumo problemos, ir apgailestauja, kad jas sprendžiant nedaroma tikra pažanga;

2.  griežtai smerkia Nigerijoje didėjantį smurtą prieš krikščionis ir musulmonus, taip pat prieš religines institucijas ir maldininkus, tokį kaip neseniai įvykusios mažiausiai 48 krikščionių žudynės Plynaukštės valstijos kaimuose ir mečetės šiaurės rytų Nigerijoje, Mubyje, susprogdinimas, per kurį žuvo mažiausiai 50 žmonių; ragina prezidentą M. Buhari ir Nigerijos vyriausybę dėti daugiau pastangų sustabdyti smurtą, ginti Nigerijos gyventojų teisę laisvai išpažinti savo religiją ir griežčiau apsaugoti visų savo piliečių teises, laikantis šalies įstatymų ir Konstitucijos; reiškia užuojautą visų tebesitęsiančio smurto aukų šeimoms; be to, primena, kad iki XX a. 8-ojo dešimtmečio gyvulių augintojai ir žemdirbiai sugyveno taikiai, ir apgailestauja dėl to, kad dabartinis smurtas, susijęs su galimybe naudotis žeme ir paaštrėjęs išnykus veiksmingoms tarpininkavimo sistemoms, yra apibūdinamas kaip religinis konfliktas, nes tai problemą pernelyg supaprastina;

3.  ragina vyriausybę sutelkti dėmesį į žmogaus teisių ir orumo užtikrinimą visose politikos srityse, siekiant užtikrinti taikų piliečių sambūvį nepriklausomai nuo jų religijos, įsitikinimų ir politinių pažiūrų;

4.  ragina Nigerijos vyriausybę vesti derybas dėl nacionalinės politikos sistemos, kuri apsaugotų žemdirbių ir gyvulių augintojų interesus, ir ragina tarptautinius partnerius daugiau investuoti į gyvulių augintojų ir žemdirbių bendruomenių tarpusavio konfliktų prevenciją ir sprendimą, remiant bendradarbiavimą, kai vykdomos bendros ekonominės ir gamtos išteklių valdymo iniciatyvos;

5.  apgailestauja dėl Nigerijos šiaurėje besitęsiančio smurto ir išpuolių, kurių taikinys – krikščionių bendruomenės; atkreipia dėmesį į tai, kad grupuotė „Boko Haram“ nesirinkdama rengė išpuolius prieš musulmonų, krikščionių ir kitų konfesijų atstovus;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad Nigerijos karinės pajėgos vėl atsiėmė grupuotės „Boko Haram“ užgrobtą teritoriją ir sulaikė kai kuriuos jos narius, bet vyriausybės nekarinės pastangos sustabdyti grupuotę „Boko Haram“ vis dar telkiamos;

7.  primygtinai ragina M. Buhari vyriausybę apginti savo piliečius nuo terorizmo, tačiau primygtinai tvirtina, kad tokie veiksmai turi būti vykdomi visapusiškai paisant žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų; teigiamai vertina M. Buhari vyriausybės padarytą pažangą sprendžiant Nigerijos saugumo problemas ir kovojant su korupcija; siūlo savo paramą siekiant šio tikslo ir siekiant sutraukyti korupcinės veiklos ir terorizmo saitus;

8.  vis dėlto primena, kad vyriausybės veiksmai prieš grupuotę „Boko Haram“ ir kitas teroristines organizacijas turėtų nekurstyti tolesnio smurto; atsižvelgdamas į tai, ragina reformuoti Nigerijos valstybines saugumo pajėgas, įskaitant policiją, ir atlikti asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant neteismines egzekucijas, kankinimą, savavališkus suėmimus ir su turto prievartavimu susijusį smurtą, veiklos tyrimus;

9.  ragina Nigerijos vyriausybę šalinti pagrindines smurto priežastis, visiems piliečiams užtikrinant lygias teises ir nediskriminacinius teisės aktus;

10.  smerkia seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties prieš moteris ir mergaites, ir tai, kad grupuotė „Boko Haram“ ir kitos teroristinės grupės grobia moteris ir vaikus, priverčia juos tuoktis, juos žagina ir naudojasi kaip savižudžiais sprogdintojais; be to, reiškia susirūpinimą, kad, nepakankama humanitarinė pagalba pabėgėlių stovyklose taip pat lemia plataus masto išnaudojimą ir seksualinę prievartą;

11.  ragina Nigerijos valdžios institucijas teikti reikalingą psichologinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiesiems nuo radikalizacijos, ypač moterims, vaikams ir jaunimui, prieš juos reintegruojant į visuomenę; ragina visus tarptautinius subjektus dėti bendras pastangas siekiant užkirsti kelią radikalizacijai, dėl kurios kyla smurtinio ekstremizmo pavojus, ir rengti reabilitacijos ir deradikalizacijos programas;

12.  skatina daryti didesnę pažangą kovojant su dešimtmečius Nigerijos visuomenę žlugdančia korupcija, ir mano, kad jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų siekiant išnaikinti tokius nusikaltimus, M. Buhari vyriausybės platesnės politinės, ekonominės ir socialinės darbotvarkės įvykdyti nepavyks; ragina Nigerijos valdžios institucijas sustiprinti kovos su korupcija priemones ir pabrėžia, kad to nepadarius ilgus metus vyraus skurdas, nelygybė, bloga šalies reputacija, mažos išorės investicijos ir menkesnės jos piliečių gyvenimo galimybės; primena, kad dėl korupcijos kyla nepasitenkinimas viešosiomis institucijomis ir piliečių akyse mažėja vyriausybių teisėtumas;

13.  ragina didinti Nigerijos teismų sistemos efektyvumą ir nepriklausomumą, kad būtų galima veiksmingai panaudoti baudžiamąją teisę kovai su smurtu, terorizmu ir korupcija;

14.  ragina Nigerijos valdžios institucijas įgyvendinti mirties bausmės moratoriumą siekiant ją panaikinti;

15.  primena Nigerijos vyriausybei jos pareigą užtikrinti, kad rinkimai būtų rengiami laikantis jos tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, ir imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti laisvus, skaidrius ir patikimus rinkimus;

16.  ragina Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares stebėti iš Libijos grįžtančių Nigerijos piliečių reintegraciją ir užtikrinti, kad numatytas ES finansavimas būtų veiksmingai naudojamas; ragina Komisiją pranešti Parlamentui apie šias reintegracijos priemones;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Nigerijos Federacinės Respublikos prezidentui, Afrikos Sąjungos pirmininkui, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, Panafrikos Parlamentui ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) atstovams.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika