Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2513(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0045/2018

Rozpravy :

PV 18/01/2018 - 4.1
CRE 18/01/2018 - 4.1

Hlasovanie :

PV 18/01/2018 - 6.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0013

Prijaté texty
PDF 182kWORD 47k
Štvrtok, 18. januára 2018 - Štrasburg
Nigéria
P8_TA(2018)0013RC-B8-0045/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o Nigérii (2018/2513(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nigérii,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Nigéria ratifikovala 22. júna 1983,

–  so zreteľom na ústavu Nigérijskej federatívnej republiky, a najmä na ustanovenia o ochrane slobody náboženského vyznania uvedené v kapitole IV o práve na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,

–  so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2014 o únosoch v Nigérii a z 9. februára 2015 o voľbách v Nigérii,

–  so zreteľom na prejav prezidenta Muhammadua Buhariho na pôde Európskeho parlamentu z 3. februára 2016,

–  so zreteľom na rozhodnutie pridať hnutie Boko Haram do zoznamu EÚ s teroristickými organizáciami prostredníctvom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2014 z 28. mája 2014, ktorým sa dvestoštrnástykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida, ktoré nadobudlo účinnosť 29. mája 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej zo 7. mája 2017 o prepustení dievčat, ktoré skupina Boko Haram uniesla v Nigérii,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ratifikovaný Nigériou 29. októbra 1993,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989, ktorý Nigéria ratifikovala v apríli 1991,

–  so zreteľom na druhú revíziu Dohody z Cotonou, ktorú Nigéria ratifikovala 27. septembra 2010,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2005 obhajkyni ľudských práv Hauwe Ibrahimovej,

–  so zreteľom na výsledky nigérijských prezidentských volieb z marca 2015,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže OSN odhaduje, že Nigéria, ktorá je najľudnatejším a kultúrne najrozmanitejším národom Afriky (počet obyvateľov tejto krajiny vzrástol z 33 miliónov v roku 1950 na v súčasnosti približne 190 miliónov), sa stane do roku 2050 hneď po Číne a Indii treťou najľudnatejšou krajinou sveta;

B.  keďže Nigéria je domovom najväčšej kresťanskej populácie v Afrike;

C.  keďže obyvateľstvo Nigérie je takmer rovnomerne rozdelené medzi moslimov a kresťanov;

D.  keďže podľa odhadov v severnej Nigérii žije 30 miliónov kresťanov, a vytvára tak najväčšiu náboženskú menšinu v prevažne moslimskom regióne;

E.  keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v novembri 2017 oznámil, že na severovýchode Nigérie potrebovalo 8,5 milióna ľudí životne dôležitú pomoc a že v roku 2017 bola humanitárna pomoc zameraná na 6,9 milióna ľudí;

F.  keďže stredné pásmo tejto krajiny roky trpí v dôsledku hospodárskeho a politického napätia medzi etnickými a náboženskými spoločenstvami, pričom nedávne násilnosti boli poháňané bojom o moc a prístup k pôde medzi pastierskymi a poľnohospodárskymi komunitami;

G.  keďže mier a stabilitu v severnej Nigérii ohrozujú od roku 2009 pokračujúce útoky, vraždy a únosy páchané islamistickou skupinou Boko Haram;

H.  keďže od začiatku útokov skupiny Boko Haram bolo viac než 20 000 ľudí zabitých a viac než 2 milióny ich bolo vysídlených, tiež do susedných krajín;

I.  keďže v apríli 2014 uniesla skupina Boko Haram zo školy v meste Chibok v severnej Nigérii 276 dievčat, z ktorých niektoré boli medzičasom opäť zlúčené so svojimi rodinami, avšak veľa z nich je stále zadržiavaná na neznámom mieste;

J.  keďže ženy a dievčatá boli skupinou Boko Haram zotročované, znásilnené, radikalizované a nútené do „manželstva“; keďže mnohé z tých, ktoré prežili tieto hrozné činy, sú v dôsledku znásilnenia teraz tehotné;

K.  keďže bezpečnostné sily boli takisto obvinené z prerušovania pokojných protestov a zhromaždení, v niektorých prípadoch násilným spôsobom a s použitím nadmernej sily;

L.  keďže v minulom roku došlo k početným únosom duchovných a rádových sestier vrátane únosu šiestich sestier z Rádu eucharistického Srdca Ježišovho, ktoré boli 13. novembra 2017 unesené v meste Iguoriakhi a nedávno prepustené;

M.  keďže v meste Omoku bolo zabitých viac než 14 ľudí a mnoho ďalších bolo zranených, keď sa na Silvestra vracali v skorých ranných hodinách z bohoslužby; keďže v poslednej dobe dochádza k nárastu počtu usmrtených kresťanov a moslimov, čo poukazuje na znepokojivú situáciu obidvoch týchto vierovyznaní v tejto krajine;

N.  keďže v posledných desiatich rokoch počet konfliktov medzi pastiermi a poľnohospodármi v Nigérii narástol a teraz ohrozuje prežitie tohto národa; keďže v dôsledku vystupňovaného zabíjania a skazy, ktoré nielen pripravujú ľudí o živobytie, ale ktoré majú vplyv aj na národnú súdržnosť, boli zabité tisíce ľudí, došlo k zničeniu komunít a mnoho poľnohospodárov a pastierov prišlo o život a majetok;

O.  keďže pastierstvo je z dlhodobého hľadiska v dôsledku nárastu populácie, rozširovania poľnohospodárstva a straty pastvín a ciest pre dobytok ohrozené; keďže zároveň pastierstvo nemôže prestať alebo ho nemožno zakázať, keďže pre jeho existenciu sú v tejto krajine silné kultúrne, politické a ekonomické dôvody;

P.  keďže Medzinárodný trestný súd vyhlásil, že existujú závažné dôvody sa domnievať, že skupina Boko Haram sa v Nigérii dopustila zločinov proti ľudskosti podľa článku 7 Rímskeho štatútu vrátane vrážd a prenasledovania;

Q.  keďže Nigéria má zložitý právny systém, ktorý je kombináciou spoločného, obyčajového a náboženského práva a niekoľkých úrovní štátnej správy, čo vytvára prostredie, ktoré je z hľadiska presadzovania ľudských práv problematické;

R.  keďže zodpovednosť, spravodlivosť, právny štát a boj proti beztrestnosti sú základnými prvkami úsilia o mier, riešenie konfliktov, zmierenie a obnovu;

S.  keďže trest smrti je v Nigérii zákonný; keďže v roku 2016 bolo v Nigérii na trest smrti odsúdených 527 ľudí, čo je trikrát viac než v roku 2015; keďže od roku 2006 platí v tejto krajine de facto moratórium na trest smrti, hoci bolo toto moratórium v rokoch 2013 a 2016 porušené;

T.  keďže Nezávislá národná volebná komisia Nigérie oznámila, že sa prezidentské voľby a voľby do národného zhromaždenia budú konať 16. februára 2019;

U.  keďže organizácia Transparency International zaradila Nigériu na 136. miesto zo 175 krajín v indexe vnímania korupcie za rok 2016;

V.  keďže podľa článku 8 Dohody z Cotonou vedie EÚ s Nigériou pravidelný politický dialóg o ľudských právach a demokratických zásadách, čo zahŕňa aj otázku etnickej, náboženskej a rasovej diskriminácie;

1.  je hlboko znepokojený nárastom etnických konfliktov medzi pastiermi a poľnohospodármi v regióne stredného pásma, ktoré zhoršili problémy v oblasti bezpečnosti, ktorým Nigéria už čelí, a vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcim skutočným pokrokom pri riešení týchto problémov;

2.  dôrazne odsudzuje nárast násilia proti kresťanom a moslimom v Nigérii vrátane útokov proti náboženským inštitúciám a veriacim, ako bolo nedávne zabitie najmenej 48 kresťanov v dedinách v celom štáte Plateau a bombový útok na mešitu v Mubi na severovýchode Nigérie, pri ktorom zahynulo najmenej 50 ľudí; vyzýva prezidenta Buhariho a nigérijskú vládu, aby v súlade so zákonmi a ústavou krajiny zintenzívnili svoje úsilie o ukončenie násilností, bránili právo Nigérijčanov slobodne vyznávať svoju vieru a prísnejšie chránili práva všetkých svojich občanov; vyjadruje sústrasť rodinám všetkých obetí pretrvávajúceho násilia; navyše pripomína, že do konca 70. rokov minulého storočia pastieri a poľnohospodári žili spolu v mieri, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasné násilnosti, ktoré sa týkajú prístupu k pôde a ktoré sa v dôsledku zrušenia účinných systémov pre urovnávanie sporov vystupňovali, sú zobrazované ako náboženský konflikt, čo je zjednodušením daného problému;

3.  naliehavo vyzýva vládu, aby sa v rámci všetkých opatrení zameraných na zabezpečenie mierového spolužitia medzi občanmi bez ohľadu na ich náboženstvo, vieru a politickú príslušnosť sústredila na dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti;

4.  naliehavo vyzýva nigérijskú vládu, aby rokovala o národnom politickom rámci, ktorý by chránil záujmy poľnohospodárov aj pastierov, a vyzýva medzinárodných partnerov, aby zvýšili investície, ktoré by zabránili konfliktom medzi obcami pastierov chovajúcich dobytok a poľnohospodárov a riešili ich na základe podpory spolupráce založenej na spoločných ekonomických iniciatívach a iniciatívach určených na hospodárenie s prírodnými zdrojmi;

5.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad pretrvávajúcim násilím a útokmi v severnej Nigérii, ktorých cieľom; sú kresťanské komunity; konštatuje, že skupina Boko Haram útočí na moslimov, kresťanov a ďalšie vierovyznania bez rozdielu;

6.  konštatuje, že nigérijská armáda znova získala územie, ktoré kontrolovala skupina Boko Haram, a zatkla niekoľko ich členov, avšak že nevojenské snahy vlády o zastavenie skupiny Boko Haram vznikajú až teraz;

7.  naliehavo vyzýva vládu Buhariho, aby chránila svojich občanov pred terorizmom, avšak trvá na tom, že tieto opatrenia sa musia vykonávať plne v súlade s dodržiavaním ľudských práv a právneho štátu; vyzdvihuje pokrok, ktorý dosiahla vláda Buhariho v oblasti riešenia bezpečnostných problémov, ktorým Nigéria čelí, a v boji proti korupcii; ponúka svoju podporu pri plnení tohto cieľa a v snahe o pretrhnutie väzby medzi korupčnými praktikami a terorizmom;

8.  pripomína však, že opatrenia, ktoré prijíma vláda proti skupine Boko Haram a ďalším teroristickým organizáciám, by nemali ďalej podnecovať násilie; žiada v tejto súvislosti reformu nigérijských štátnych bezpečnostných síl vrátane polície a vyšetrovanie osôb, ktoré zodpovedajú za akékoľvek prípady porušovania ľudských práv vrátane mimosúdnych popráv, mučenia, svojvoľného zatýkania a zneužívania v súvislosti s vydieraním;

9.  naliehavo vyzýva nigérijskú vládu, aby sa zaoberala hlavnými príčinami násilia tým, že všetkým občanom zabezpečí rovnaké práva a prijme nediskriminačné právne predpisy;

10.  odsudzuje sexuálne a rodovo motivované násilie voči ženám a dievčatám a to, že skupina Boko Haram a ďalšie teroristické skupiny sa v rámci únosov, nútených manželstiev, znásilňovania a využívania samovražedných atentátnikov zameriava na ženy a deti; okrem toho vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou humanitárnou pomocou poskytovanou v utečeneckých táboroch, ktorá takisto vedie k vysokej miere vykorisťovania a sexuálneho zneužívania;

11.  vyzýva nigérijské orgány, aby obetiam masovej radikalizácie, najmä ženám, deťom a mladým ľuďom, poskytli pred ich opätovným začlenením do spoločnosti nevyhnutnú psychosociálnu podporu; vyzýva všetkých medzinárodných aktérov, aby spojili svoje úsilie v oblasti prevencie radikalizácie, ktorá vedie k násilnému extrémizmu, a vypracovali rehabilitačné a deradikalizačné programy;

12.  nabáda na dosiahnutie väčšieho pokroku pri riešení korupcie, ktorá už desaťročia ničí nigérijskú spoločnosť, a vyjadruje presvedčenie, že bez prísnych opatrení zameraných na odstránenie takýchto trestných činov širšiu politickú, hospodársku a sociálnu agendu Buhariho vlády nie je možné splniť; naliehavo vyzýva nigérijské orgány, aby posilnili opatrenia na boj proti korupcii a zdôrazňuje, že ak sa to nepodarí, bude to znamenať ďalšie roky chudoby, nerovnosti, poškodenie dobrého mena, zníženie zahraničných investícií a menej životných príležitostí pre občanov; pripomína, že korupcia vedie k nespokojnosti s verejnými inštitúciami a k obmedzeniu legitimity vlády v očiach občanov;

13.  žiada zvýšenie efektívnosti a nezávislosti súdneho systému Nigérie ako účinného prostriedku trestnej spravodlivosti v boji proti násiliu, terorizmu a korupcii;

14.  naliehavo vyzýva nigérijské orgány, aby zaviedli moratórium na trest smrti s cieľom ho zrušiť;

15.  pripomína nigérijskej vláde jej zodpovednosť zabezpečiť konanie volieb v súlade s jej medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a prijať všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie slobodných, transparentných a dôveryhodných volieb;

16.  vyzýva Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby monitorovali reintegráciu nigérijských navrátilcov z Líbye a aby zabezpečili účinné využívanie vyhradených finančných prostriedkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament o týchto reintegračných opatreniach priebežne informovala;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Nigérijskej federatívnej republiky, predsedovi Africkej únie, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, Panafrickému parlamentu a predstaviteľom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS).

Posledná úprava: 27. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia