Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0043/2018

Debatter :

PV 18/01/2018 - 4.2
CRE 18/01/2018 - 4.2

Omröstningar :

PV 18/01/2018 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0014

Antagna texter
PDF 178kWORD 48k
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg
Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi
P8_TA(2018)0014RC-B8-0043/2018

Europaparlamentets resolution av den 18 januari 2018 om fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che och Tashi Wangchuk samt den tibetanska munken Chökyi (2018/2514(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina, särskilt resolutionen av den 13 mars 2014 om EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter(1), av den 16 december 2015 om förbindelserna mellan EU och Kina(2), av den 24 november 2016 om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina(3), av den 15 december 2016 om fallen med det tibetanska buddhistinstitutet Larung Gar och med Ilham Tohti(4) och av den 6 juli 2017 om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che(5),

–  med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina, som inleddes 2003, och det gemensamma meddelandet av den 22 juni 2016 från kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina,

–  med beaktande av toppmötet mellan EU och Kina i Bryssel den 1–2 juni 2017,

–  med beaktande av den kinesiska nationella folkkongressens ständiga kommittés antagande den 1 juli 2015 av den nya lagen om nationell säkerhet och offentliggörandet den 5 maj 2015 av det andra förslaget om en ny lag för förvaltning av utländska icke‑statliga organisationer,

–  med beaktande av artikel 36 i Folkrepubliken Kinas konstitution, som garanterar alla medborgare rätten till religionsfrihet, och artikel 4, som värnar om nationella minoriteters rättigheter,

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Kina, som inleddes 1995, och dess trettiofemte runda, som hölls i Bryssel den 22–23 juni 2017,

–  med beaktande av sitt Sacharovpris för tankefrihet till Wei Jingsheng och Hu Jia 1996 respektive 2008,

–  med beaktande av uttalandet av den 27 december 2017 från Europeiska utrikestjänstens talesperson för utrikes frågor och säkerhetspolitik/den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar om domarna mot Wu Gan och Xie Yang i Kina,

–  med beaktande av det lokala uttalandet av den 8 december 2017 från Europeiska unionens delegation på Internationella dagen för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Främjandet av och respekten för de universella mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten bör fortsätta att stå i centrum för de långvariga förbindelserna mellan EU och Kina, i överensstämmelse med EU:s åtagande att upprätthålla dessa värden i sina yttre åtgärder och det intresse som Kina visat för att ansluta sig till dem i sin egen utveckling och i sitt internationella samarbete.

B.  Sedan president Xi Jinping kom till makten har situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina försämrats ytterligare, och regeringen har trappat upp sina fientligheter mot fredliga protester, yttrande- och religionsfriheten samt rättsstaten. De kinesiska myndigheterna har gripit och åtalat hundratals människorättsförsvarare, advokater och journalister.

C.  Den 26 december 2017 dömde en domstol i Tianjin aktivisten Wu Gan till åtta års fängelse för samhällsomstörtande verksamhet. Wu Gan bedrev en ihärdig kampanj i känsliga frågor som rörde regeringens maktmissbruk, både på och utanför nätet. Enligt hans advokat avvisade Wu Gan en överenskommelse med myndigheterna som skulle ha gett honom villkorlig dom mot att han erkände sin skuld.

D.  På samma dag dömdes även människorättsadvokaten Xie Yang i Hunan, men han undslapp straffrättsliga påföljder efter det att han tidigare erkänt sig skyldig till samhällsomstörtande verksamhet. Wu Gan greps månader före ett rekordstort tillslag mot människorättsadvokater och människorättsförsvarare 2015, då hundratals människor, inklusive Xie Yang, förhördes eller fängslades i hela landet under några veckor. Det förekommer anklagelser om att Xie Yang har torterats, misshandlats och hotats av förhörspersonal.

E.  Den 28 november 2017 dömdes demokratiaktivisten Lee Ming-che av en domstol i Yueyang till fem års fängelse efter att ha befunnits skyldig till ”samhällsomstörtande verksamhet”. Han fråntogs också alla politiska rättigheter i Kina i två år. Det är sannolikt att Lee Ming-ches offentliga bekännelse var resultatet av påtryckningar från de kinesiska myndigheterna. Lee Ming-che hade försvunnit den 19 mars 2017 efter att han passerat gränsen från Macao till Zhuhai i Guangdongprovinsen i Kina.

F.  Tashi Wangchuk, en tibetansk affärsinnehavare och förespråkare för språkliga rättigheter, fängslades den 27 januari 2016 efter att ha förekommit i en video av New York Times där han förespråkade tibetanernas rätt att studera på sitt modersmål. I mars 2016 åtalades Tashi Wangchuk för ”anstiftan till separatism” och riskerar nu upp till 15 års fängelse, trots att han uttryckligen berättade för tidningen att han inte krävde självständighet för Tibet.

G.  Den tibetanske munken Chökyi från Phurbuklostret i distriktet Sêrtar i Sichuanprovinsen fängslades 2015 för att ha firat den landsförvisade andlige ledaren Dalai lamas födelsedag. Efter att ha blivit åtalad hölls Chökyi kortvarigt i förvar i ett fängelse i distriktet Kangding i prefekturen Garzê och förflyttades slutligen till Mianyangfängelset i Sichuan för att avtjäna ett fyraårigt straff. Enligt källor i medier hade Chökyi njurproblem, gulsot och andra hälsoproblem som förvärrades till följd av frihetsberövandet.

H.  Människorättsadvokater har fortsatt att utsättas för hotelser och fängslanden, som i fallen med de framstående advokaterna Li Yuhan, som har hållits isolerad sedan november 2017, och Wang Quanzhang, som greps i juli 2015, har hållits isolerad i över 800 dagar och uppges ha utsatts för tortyr. Människorättsförsvarare som reser till större städer för att ta upp lokala frågor blir fängslade, såsom i fallet Li Xiaoling, som har suttit fängslad sedan juni 2017 samtidigt som hon lider av ett allvarligt fall av grön starr. Människorättsförsvarare som tillhandahåller en plattform för framställare och andra människorättsförsvarare, såsom Ding Lingjie, Liu Feiyue och Zhen Jianghua, har också fängslats.

I.  Den kinesiska regeringen har antagit nya lagar, i synnerhet lagen om statens säkerhet, terrorismbekämpningslagen, it-säkerhetslagen och lagen om förvaltning av utländska icke-statliga organisationer, vilka framställer medborgaraktivism och fredlig kritik av regeringen som hot mot statens säkerhet, skärper censuren, övervakningen och kontrollen av enskilda personer och grupper i samhället samt avskräcker människor från att kämpa för mänskliga rättigheter.

J.  I EU:s strategiska ram och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati gör rådet utfästelser om att ”EU kommer att främja [demokratin, rättsstaten och] mänskliga rättigheter på alla områden för sina yttre åtgärder utan undantag” och att ”EU kommer att göra mänskliga rättigheter till en central del av sina förbindelser med tredjeländer, inbegripet dess strategiska partner”.

1.  Europaparlamentet är fortfarande mycket oroat över den kinesiska regeringens handlande mot människorättsförsvarare, aktivister och advokater. Parlamentet påminner Kina om landets ansvar som världsmakt och uppmanar myndigheterna i Peking att under alla omständigheter säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra internationella människorättsinstrument som undertecknats eller ratificerats av Kina. Myndigheterna i Peking uppmanas vidare kraftfullt att upphöra med alla trakasserier mot alla människorättsförsvarare i landet, så att dessa kan utföra sitt arbete obehindrat.

2.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt de kinesiska myndigheterna att omedelbart och förbehållslöst frige alla människorättsförsvarare, aktivister, advokater, journalister och framställare som fängslats för sitt arbete för mänskliga rättigheter och att upphöra med det fortgående förtrycket mot dem, vilket tar sig uttryck i frihetsberövande, juridiska trakasserier och hotelser.

3.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att omedelbart och förbehållslöst frige Wu Gan, eftersom han fängslats enbart för att fredligt ha utövat sin rätt till yttrande- och mötesfrihet, och att fram till frigivandet se till att han regelbundet och utan begränsningar får träffa sin familj och de advokater han själv väljer och inte utsätts för tortyr eller annan misshandel. Parlamentet efterlyser en snabb, verkningsfull och opartisk utredning av tortyren i Kina och begär att de ansvariga ställs inför rätta.

4.  Europaparlamentet betonar att anklagelserna om tortyr av Xie Yang måste utredas.

5.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att omedelbart och förbehållslöst frige Lee Ming-che och att fram till frigivandet se till att han skyddas från tortyr och annan misshandel och att han får träffa sin familj och de advokater han själv väljer och ges lämplig medicinsk vård.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över gripandet och det fortsatta kvarhållandet av Tashi Wangchuk, liksom hans begränsade rätt till försvarare, avsaknaden av bevis mot honom och oegentligheterna i brottsutredningen. Parlamentet kräver att Tashi Wangchuk omedelbart och förbehållslöst friges.

7.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att omedelbart och förbehållslöst frige den tibetanske munken Chökyi. Den kinesiska regeringen uppmanas kraftfullt att tillåta hans anhöriga och de advokater han själv väljer att besöka honom, och i synnerhet att ge honom lämplig medicinsk vård.

8.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att respektera sin egen konstitution, särskilt artikel 4, som skyddar nationella minoriteter; artikel 35, som skyddar yttrande-, press-, mötes-, förenings- och demonstrationsfriheten; artikel 36, som erkänner rätten till religionsfrihet samt artikel 41, som garanterar rätten att kritisera och lägga fram förslag beträffande alla statliga organ och tjänstemän.

9.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till den kinesiska regeringen att samarbeta med Hans helighet Dalai lama och hans företrädare, och uttrycker sitt stöd för en fredlig lösning på Tibetfrågan genom dialog och förhandlingar i syfte att ge verklig autonomi för Tibet inom ramen för den kinesiska konstitutionen.

10.  Europaparlamentet fördömer vidare de antibuddistiska kampanjer som genomförs genom strategin för ”patriotisk utbildning”, som omfattar åtgärder för statlig förvaltning av tibetanska buddistkloster. Parlamentet oroas av att Kinas strafflag missbrukas för att förfölja tibetaner och buddister, vars religiösa verksamhet likställs med ”separatism”. Det är djupt beklagligt att förutsättningarna för att utöva buddism i Tibet har försämrats betydligt efter de tibetanska protesterna i mars 2008, då den kinesiska regeringen antog en mer genomgripande strategi för ”patriotisk utbildning”.

11.  Europaparlamentet är oroat över antagandet av paketet om lagar om säkerhet och dess konsekvenser för minoriteter i Kina, särskilt terrorismbekämpningslagen, som kan leda till straffbeläggning av fredliga uttryck för tibetansk kultur och religion, och lagen om förvaltning av internationella icke-statliga organisationer, som ställer människorättsgrupper under regeringens strikta kontroll, eftersom detta utgör en klar uppifrån-och-ner-strategi i stället för att man uppmuntrar partnerskap mellan lokal- och centralförvaltningar och det civila samhället.

12.  Europaparlamentet betonar att de kinesiska myndigheterna måste se till att alla som hålls isolerade omedelbart får ta kontakt med sina familjemedlemmar och advokater, och att förhållandena för alla som hålls i fängsligt förvar måste uppfylla de normer som anges i FN:s samtliga principer om skydd av alla personer som på något sätt är frihetsberövade eller fängslade, som antogs genom generalförsamlingens resolution 43/173 av den 9 december 1988, inbegripet tillgång till medicinsk vård.

13.  Europaparlamentet är mycket oroat över påståendena om tortyr av människorättsaktivister. Parlamentet uppmanar därför den kinesiska regeringen att helhjärtat respektera det absoluta och undantagslösa förbudet mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, i enlighet med artiklarna 2 och 16 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (UNCAT), som ratificerades av Kina den 4 oktober 1988.

14.  Europaparlamentet uppmuntrar den kinesiska regeringen att, nu när tjugoårsdagen av undertecknandet närmar sig, också ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och genomföra den fullständigt, bland annat genom att upphöra med alla otillbörliga metoder och att anpassa sin lagstiftning när så krävs.

15.  Europaparlamentet erinrar om vikten av att EU tar upp frågan om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, i synnerhet i fråga om minoriteterna i Tibet och Xinjiang, vid varje politisk dialog och människorättsdialog med de kinesiska myndigheterna, inbegripet de årliga människorättsdialogerna, i linje med EU:s åtagande om att agera på ett kraftfullt, tydligt och enat sätt gentemot landet. Parlamentet beklagar dock bristen på konkreta resultat från de årliga människorättsdialogerna mellan EU och Kina. Parlamentet påminner vidare om att Kina i sin pågående reformprocess och sitt ökade globala engagemang har valt att ansluta sig till de internationella människorättsramarna genom att underteckna ett stort antal människorättsfördrag. Parlamentet begär därför att dialogen med Kina ska fortsätta för att landet ska infria dessa åtaganden.

16.  Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att inta en fast, värdegrundad hållning gentemot Kina, och förväntar sig att de avhåller sig från ensidiga initiativ eller åtgärder som skulle kunna undergräva samstämdheten, slagkraften och konsekvensen i EU:s åtgärder. Parlamentet påminner med djupt beklagande om EU:s misslyckande med att göra ett uttalande om de mänskliga rättigheterna i Kina inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève i juni 2017. Parlamentet välkomnar antagandet av ett uttalande vid det följande mötet, och förväntar sig att EU kommer att fortsätta att ta upp Kina som ett land som kräver människorättsrådets uppmärksamhet så länge det vägrar att inleda meningsfulla rättighetsreformer. Vidare uppmanar parlamentet EU och dess medlemsstater att ta upp välgrundade problem under hela den förestående allmänna återkommande utvärdering av Kina och att i synnerhet se till att det kinesiska civila samhället fritt kan delta i processen.

17.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att anta rådets (utrikes frågor) slutsatser om Kina, som betonar de mänskliga rättigheternas avgörande betydelse i förbindelserna mellan EU och Kina och förmedlar en tydlig känsla av oro över den negativa utvecklingen i Kina i detta avseende, tillsammans med förhoppningen om att de kinesiska myndigheterna ska vidta specifika åtgärder som svar på detta. Parlamentet betonar att dessa slutsatser skulle tjäna till att binda de 28 medlemsstaterna och EU-institutionerna till ett gemensamt budskap och synsätt när det gäller de mänskliga rättigheterna i Kina.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Folkrepubliken Kinas regering och parlament.

(1) EUT C 378, 9.11.2017, s. 239.
(2) EUT C 399, 24.11.2017, s. 92.
(3) Antagna texter, P8_TA(2016)0444.
(4) Antagna texter, P8_TA(2016)0505.
(5) Antagna texter, P8_TA(2017)0308.

Senaste uppdatering: 27 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy