Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0054/2018

Разисквания :

PV 18/01/2018 - 4.3
CRE 18/01/2018 - 4.3

Гласувания :

PV 18/01/2018 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0015

Приети текстове
PDF 492kWORD 54k
Четвъртък, 18 януари 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Демократична република Конго
P8_TA(2018)0015RC-B8-0054/2018

Резолюция на Европейския парламент от 18 януари 2018 г. относно Демократична република Конго (2018/2515(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално тези от 14 юни 2017 г.(1), 2 февруари 2017 г.(2) и 1 декември 2016 г.(3),

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини и изявленията на нейния говорител относно положението в ДРК,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 9 ноември 2017 г. относно публикуването на графика за провеждането на изборите в ДРК,

—  като взе предвид резолюцията, приета от Съвета на ООН по правата на човека на 29 септември 2017 г., относно техническата помощ и изграждането на капацитет в областта на правата на човека в ДРК, както и доклада на генералния секретар на ООН относно мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO) от октомври 2017 г.,

—  като взе предвид окончателните забележки от 9 ноември 2017 г., съдържащи се в четвъртия периодичен преглед относно прилагането на Международния пакт на ООН за граждански и политически права от страна на ДРК,

—  като взе предвид Резолюция 2348 (2017) на Съвета за сигурност на ООН относно подновяването на мандата на MONUSCO,

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2017/2282 на Съвета от 11 декември 2017 г. за удължаване до 12 декември 2018 г. на санкциите срещу лицата, отговорни за насилие и тежки нарушения на правата на човека в ДРК,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 6 март и 11 декември 2017 г. относно ДРК,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 юни 2017 г. относно ангажираността на ЕС с гражданското общество в областта на външните отношения,

—  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението, свързано с предизборния период и със сигурността в ДРК,

—  като взе предвид присъждането на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта на д-р Денис Муквеге през 2014 г.

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Споразумението от Котону,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г.,

—  като взе предвид насоките относно свободата на сдружаване и събрания на Африканската комисия по правата на човека и народите от май 2017 г.,

—  като взе предвид конституцията на ДРК, приета на 18 февруари 2006 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че една година след подписването на споразумението от 31 декември 2016 г. общото положение в ДРК продължава да се влошава из цялата страна, придружено с жестоки репресии, убийства и широко разпространени нарушения на правата на човека; като има предвид, че 2017 година беше една от най-насилническите години в най-новата история на ДРК;

Б.  като има предвид, че ООН е определила положението в Демократична република Конго като извънредна хуманитарна ситуация от степен 3, която е най-високата степен; като има предвид, че на 8 март 2017 г. Върховният комисар на ООН по правата на човека, Зеид Раад ал Хюсеин, призова за създаването на анкетна комисия, която да разследва насилията в провинцията на Касаи;

В.  като има предвид, че политическата криза се задълбочи след отказа на президента Кабила да се оттегли през 2016 г. след изтичането на конституционния му мандат; като има предвид, че съгласно постигнатото под егидата на Национална конференция на католическите епископи на Конго (CENCO) споразумение от 31 декември 2016 г. беше договорено до декември 2017 г. да се проведат избори; като има предвид, че посоченият срок не беше спазен, и като има предвид, че Независимата национална избирателна комисия (ННИК) обяви, че изборите ще се проведат на 23 декември 2018 г.;

Г.  като има предвид, че ННИК е в процес на логистична подготовка на изборите, включително бюджетни договорености и избирателни списъци;

Д.  като има предвид, че протестите срещу политическата ситуация бяха посрещнати с придружен с изключително насилие отпор от подкрепяните от правителството сили;

Е.  като има предвид, че Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) отбеляза „съзнателното намерение за потискане на гражданските и политическите права“ от страна на силите за сигурност, в това число използването на бойни патрони, сълзотворен газ и гумени куршуми срещу цивилни, включително деца, помагащи в църквата, като се отказва достъп на ООН до болници, морги и места за задържане и като се пречи на ООН да наблюдава протестите;

Ж.  като има предвид, че ДРК не е ратифицирала Африканската харта за демокрация, избори и управление;

З.  като има предвид, че продължават въоръжените сблъсъци между конгоанската армия и местните милиции, по-конкретно в Касаи; като има предвид, че от това произтече тежка хуманитарна криза, придружена с убийства, изтезания и изнасилвания, разрушаване на домове, здравни заведения и училища, както и откриването на 40 масови гробове в Касаи; като има предвид, че не е постигнат напредък по отношение на подвеждането на извършителите под отговорност;

И.  като има предвид, че в ДРК е регистриран най-високият брой в световен мащаб на нови вътрешно разселени лица вследствие на конфликт; като има предвид, че над 1.9 милиона души са били разселени във вътрешността на ДРК от януари 2017 г., с което общият брой на разселените лица в страната е достигнал 4.25 милиона души, като повечето от тях са в провинциите Касаи, Танганайка и Киву; като има предвид, че ДРК приема бежанци и от Бурунди, от Централноафриканската република и от Южен Судан; като има предвид, че ЕС отпусна 5 милиона евро под формата на извънредна помощ за жертвите на насилие в Касаи;

Й.  като има предвид, че през март 2017 г. военният състав на мисията MONUSCO беше намален, а през юни 2017 г. бюджетът ѝ беше съкратен с 8%;

К.  като има предвид, че органите в ДРК извършват систематичен тормоз срещу организации на гражданското общество и защитници на правата на човека, включително „Борба за промяна“ (Lutte pour le Changement, (Lucha), „Филимби“, католическата църква и Светския координационен комитет (Comité Laïc de Coordination (CLC); като има предвид, че според правозащитни групи най-малко 358 политически затворници са задържани в Демократична република Конго;

Л.  като има предвид, че на 29 и 30 декември 2017 г., седем защитници на правата на човека — Карбоне Бени, Мино Бомпоми, Роже Катанга Мвенемали, Бони Диксън, Мпуту Грасе Тсиунза, Седрик Калонжи и Арсиел Бени, всички свързани с движението на гражданското общество „Филимби“, бяха арестувани и задържани без заповеди за арест, и като има предвид, че местонахождението на друг защитник на правата на човека — Палмер Кабейа, е неизвестно;

М.  като има предвид, че се увеличават отвличанията и нападенията над хуманитарни работници и мироопазващи сили, като това принуждава хуманитарните организации да забавят предоставянето на помощ и да преустановят дейността си;

Н.  като има предвид, че трите проектозакона, внесени в конгоанското народно събрание — относно регулирането на неправителствените организации, относно защитниците на правата на човека и относно борбата с тероризма — в настоящия им вид противоречат на регионалните и международните стандарти за правата на човека и представляват безпрецедентна заплаха за независимото функциониране на гражданското общество в Конго;

О.  като има предвид, че ЕС удължи до декември 2018 г. ограничителните мерки срещу отделни лица, които бяха приети в отговор на възпрепятстването на избирателния процес и нарушенията на правата на човека;

1.  потвърждава дълбоката си загриженост относно влошаването на хуманитарното положение, политическото положение и положението със сигурността в ДРК; осъжда категорично всички нарушения на правата на човека и актове на насилие, по-специално срещу мирни демонстранти, включително забраната на мирни обществени демонстрации и политиките на сплашване, арестуване и задържане на всички дисиденти; призовава конгоанските органи да продължат с незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, лишени от свобода поради убежденията си, както и да проведат независимо разследване на насилствените репресии срещу демонстрациите през декември 2017 г. и на откритите масови гробове;

2.  припомня, че правителството на ДРК носи основната отговорност за защитата на цивилното население на своята територия и под своята юрисдикция, включително от престъпления срещу човечеството и военни престъпления;

3.  изразява дълбока загриженост във връзка с данните от организации за защита на правата на човека, по-специално съдържащите се в проучвателен доклад на Международната федерация за правата на човека (FIDH) от декември 2017 г. относно масовите убийства в Касаи, според който е налице „планирана стратегия на терор и унищожаване, довела до престъпления срещу човечеството“, извършвани от силите за сигурност на Конго и от подкрепяни от правителството милиции в провинция Касаи; настоятелно призовава Международния наказателен съд (МНС) и ООН да разследват посочените твърдения;

4.  изразява своята загриженост във връзка с положението на жените и децата в ДРК; категорично осъжда употребата на изнасилвания, сексуално насилие и изтезания; изразява тревога във връзка с твърдения за незаконно наемане и вербуване на деца-войници от финансирани от Конго милиции счита, че прекратяването на използването на деца- войници трябва да бъде приоритет за органите на Конго и за международната общност;

5.  изразява дълбоко съжаление, че изборите не бяха проведени в определения за 2017 г. срок; припомня отговорността на конгоанските органи и институции за ефективно изпълнение на новия изборен график в съответствие с конгоанската конституция и Споразумението от 31 декември 2016 г.; настоява за провеждането на прозрачни, свободни и честни президентски и парламентарни избори на 23 декември 2018 г.; припомня, че ННИК трябва да бъде независима, безпристрастна и приобщаваща институция, и призовава правителството на ДРК да гарантира, че ѝ се предоставят достатъчно ресурси; призовава освен това ННИК и правителството да определят тримесечни срокове в изборния график, за да се позволи мониторинг на напредъка и като ясен знак за ангажимента на правителството да проведе избори; припомня, че единствено провеждането на надеждни избори предлага изход от кризата;

6.  подчертава, че опозицията в изгнание трябва да има възможност да се завърне безопасно и без условия, и че всеки гражданин трябва да има правото да се кандидатира за участие в изборите; приветства създаването, с участието на Африканския съюз (АС), Международната организация на франкофонията (МОФ), Южноафриканската общност за развитие (SADC) и ООН, на координиран екип от експерти, отговарящ за оказването на подкрепа при осъществяването на изборния процес и за улесняването на мобилизирането на финансова, логистична и техническа помощ за ДРК; подкрепя приноса на ЕС за изборния процес в ДРК и призовава ЕС да обвърже всяко финансиране за изборите с условието за приемането от страна на конгоанското правителство на конкретни мерки, показващи политическа воля за провеждане на избори на 23 декември 2018 г., включително по-специално публикуване на реалистичен бюджет за изборите, както и гаранции относно зачитането на всички основни права и свободи за всички политически партии и организации на гражданското общество;

7.  категорично осъжда всички форми на тормоз и заплахи срещу гражданското общество и неправителствените организации; изразява особена загриженост по повод на последните смъртни заплахи, отправени срещу представители на FIDH и свързани с нея организации; настоятелно призовава органите на ДРК и силите за сигурност да спазват стриктно изискванията, установени в Споразумението от Котону, както и в Споразумението от 31 декември 2016 г., по-конкретно правото на физическите лица да упражняват свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания и демонстрации; призовава органите на ДРК при първа възможност да ратифицират Африканската харта за демокрация, избори и управление;

8.  осъжда проектозаконите, внесени в конгоанското народно събрание относно регулирането на НПО, защитниците на правата на човека и борбата с тероризма; настоятелно призовава конгоанските органи да зачитат изцяло надлежния законодателен процес и да приведат законопроектите в съответствие с международните и регионалните стандарти за защита и насърчаване на правата на човека;

9.  настоятелно призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да увеличат подкрепата и закрилата за защитниците на правата на човека; призовава органите на ДРК да разследват и подведат под отговорност лицата, които нападат защитници на правата на човека и потушават демократичните протести;

10.  приветства обявеното от генералния секретар на ООН разследване на нападението срещу войските на MONUSCO, извършено от милиции от Алианса на демократичните сили на 7 декември 2017 г., при което бяха убити 15 миротворци в провинция Северно Киву;

11.  изразява загриженост относно последните съкращения на войските и бюджета на ООН; призовава Съвета за сигурност на ООН и държавите — членки на ООН да гарантират, че MONUSCO получава подходящо финансиране, за да изпълнява възложените в мандата му задачи; припомня, че мандатът на MONUSCO включва принос за защитата на цивилното население и подкрепа за изпълнението на политическото споразумение;

12.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да дадат приоритет на ценностите, свързани с правата на човека; отново изразява важността на това да бъде търсена отговорност на лицата, извършващи нарушения на правата на човека и други действия, които подкопават постигането на мирно решение на конфликта в ДРК; приветства, във връзка с това, използването на целенасочени санкции от страна на ЕС и призовава ЕС да разгледа използването на допълнителни средства, както е предвидено в Споразумението от Котону, ако положението продължи да се влошава и не бъде постигнат значителен напредък към намирането на мирно решение;

13.  като има предвид, че Ибрахим Тио, заместник изпълнителен директор на Програмата на ООН за околната среда, е заявил през април 2015 г., че експлоатацията на природни ресурси генерира над един милиард долара годишно и че по-голямата част от печалбата (до 98% от нея) е насочвана към международни концерни, а останалите 2% финансират вътрешни въоръжени групировки; призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите мерки срещу европейските предприятия, които не спазват международните стандарти или които не обезщетяват по задоволителен начин жертвите на нарушения на правата на човека, за които пряко или непряко носят отговорност; призовава за бързо прилагане на споразумението, постигнато от държавите членки на 15 юни 2016 г., за регламента на ЕС относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони (Регламент (ЕС) 2017/821(4)) и за продължаване на работата на равнище ЕС и ООН за разработване на международно законодателство по този въпрос;

14.  отново изразява подкрепата си за Африканския съюз, Международната организация на франкофонията, Южноафриканската общност за развитие, както и за Ангола, в качеството им на посредници за установяване на политически диалог в ДРК и в целия регион;

15.  изразява тревога от ескалацията на епидемията от холера и призовава за увеличаване на хуманитарната помощ от ЕС за справяне с разпространението ѝ; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат финансовата и хуманитарната помощ чрез надеждни организации, за да се посрещнат неотложните нужди на населението;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на Съвета на министрите и Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ—ЕС, на Африканския съюз, на Панафриканския парламент, както и на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0264.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0017.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0479.
(4) ОВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност