Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0054/2018

Συζήτηση :

PV 18/01/2018 - 4.3
CRE 18/01/2018 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2018 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0015

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 434kWORD 58k
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
P8_TA(2018)0015RC-B8-0054/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2018/2515(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), και κυρίως τα ψηφίσματα της 14ης Ιουνίου 2017(1), της 2ας Φεβρουαρίου 2017(2) και της 1ης Δεκεμβρίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και της εκπροσώπου της σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ στις 9 Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη δημοσίευση του χρονοδιαγράμματος των εκλογών για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την τεχνική βοήθεια και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, του Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη τις τελικές παρατηρήσεις της τέταρτης περιοδικής επανεξέτασης σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, της 9ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2348 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ανανέωση της εντολής της MONUSCO,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2282 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2017 που παρατείνει έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018 τις κυρώσεις κατά προσώπων που ευθύνονται για πράξεις βίας και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου και της 11ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 15ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη ότι το 2014 το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης απονεμήθηκε στον δρα Denis Mukwege,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών του 1981,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, του Μαΐου 2017, για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι,

–  έχοντας υπόψη το σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ένα χρόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Saint-Sylvestre, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η γενική κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξακολουθεί να επιδεινώνεται σε όλη τη χώρα, με βίαιη καταστολή, φόνους και εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 ήταν μία από τις πιο βίαιες χρονιές στην πρόσφατη ιστορία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει κατατάξει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο επίπεδο 3 της ανθρωπιστικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που είναι το υψηλότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Μαρτίου 2017, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, ζήτησε να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση των περιστατικών βίας στην επαρχία του Κασάι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική κρίση έχει ενταθεί μετά την άρνηση του Προέδρου Kabila να παραιτηθεί το 2016, με τη λήξη της προβλεπόμενης από το σύνταγμα εντολής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Saint-Sylvestre υπό την αιγίδα της Εθνικής Επισκοπικής Διάσκεψης του Κονγκό (CENCO), συμφωνήθηκε η διεξαγωγή εκλογών έως τον Δεκέμβριο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία αυτή δεν τηρήθηκε και η Ανεξάρτητη Εθνική Εκλογική Επιτροπή (CENI) όρισε ως νέα ημερομηνία την 23η Δεκεμβρίου 2018·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανεξάρτητη Εθνική Εκλογική Επιτροπή συνεχίζει τις υλικοτεχνικές προετοιμασίες για τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών ρυθμίσεων και των εκλογικών καταλόγων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις για την πολιτική κατάσταση αντιμετώπισαν εξαιρετικά βίαιη αντίσταση από δυνάμεις που υποστηρίζονται από το κράτος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) σημειώνει τη «συνειδητή βούληση για την κατάργηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων» που επιδεικνύουν οι δυνάμεις ασφαλείας, μεταξύ άλλων με τη χρήση πραγματικών πυρομαχικών, δακρυγόνων και σφαιρών καουτσούκ κατά των αμάχων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και παπαδάκια, τη στέρηση πρόσβασης σε νοσοκομεία, νεκροφυλακεία και χώρους κράτησης και την παρεμπόδιση της παρακολούθησης των διαδηλώσεων από τα Ηνωμένα Έθνη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν έχει κυρώσει τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ του στρατού του Κονγκό και τοπικών παραστρατιωτικών ομάδων συνεχίζονται, ιδίως στο Κασάι· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει οδηγήσει σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, με δολοφονίες, βασανιστήρια και βιασμούς, καταστροφή κατοικιών, ιατρικών εγκαταστάσεων και σχολείων, και την ανακάλυψη 40 ομαδικών τάφων στο Κασάι· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει τον μεγαλύτερο αριθμό νέων εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων λόγω συγκρούσεων που καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο του 2017, περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια άτομα έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των εκτοπισθέντων στη χώρα να ανέρχεται πλέον σε 4,25 εκατομμύρια, κυρίως στις επαρχίες του Κασάι, της Τανγκανίκα και του Κίβου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό φιλοξενεί επίσης πρόσφυγες από το Μπουρούντι, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Νότιο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αποδεσμεύσει 5 εκατομμύρια ευρώ σε επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια για τα θύματα βίας στο Κασάι·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2017, υπήρξε αριθμητική μείωση στη στρατιωτική δύναμη της αποστολής MONUSCO και, τον Ιούνιο 2017, περικοπή του προϋπολογισμού της κατά 8 %·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό επιδίδονται σε συστηματική παρενόχληση εις βάρος οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων Lutte pour le Changement (Lucha), Filimbi, της καθολικής εκκλησίας και της Comité laïc de Coordination (CLC)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 358 πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται στη φυλακή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου 2017, επτά υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji και Arciel Beni, όλοι συνδεόμενοι με το κίνημα της κοινωνίας των πολιτών Filimbi, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση χωρίς ένταλμα σύλληψης και ότι η τύχη ενός άλλου υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Palmer Kabeya, αγνοείται·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαγωγές και οι επιθέσεις κατά εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και των ειρηνευτικών δυνάμεων αυξάνονται, γεγονός που υποχρεώνει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να καθυστερούν την παράδοση της βοήθειας και να αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία νομοσχέδια που κατατέθηκαν στην Εθνική Συνέλευση του Κονγκό – σχετικά με τη ρύθμιση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας – αντίκεινται, στη σημερινή τους μορφή, στα περιφερειακά και διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνιστούν άνευ προηγουμένου απειλή για την ανεξάρτητη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών στο Κονγκό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέτεινε έως τον Δεκέμβριο του 2018 τα περιοριστικά μέτρα κατά φυσικών προσώπων ως απάντηση στην παρεμπόδιση της εκλογικής διαδικασίας και στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1.  εκφράζει και πάλι τη βαθιά ανησυχία του για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής και πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· καταδικάζει δριμύτατα όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις πράξεις βίας, ιδίως εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, μεταξύ άλλων την απαγόρευση ειρηνικών διαδηλώσεων και τις πολιτικές εκφοβισμού, σύλληψης και κράτησης των αντιφρονούντων· ζητεί από τις αρχές της χώρας να προχωρήσουν στην άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση όλων των κρατουμένων συνείδησης και να διενεργήσουν ανεξάρτητη έρευνα για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων του Δεκεμβρίου 2017 και τους ομαδικούς τάφους που ανακαλύφθηκαν·

2.  υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό φέρει πρωταρχική ευθύνη για την προστασία του άμαχου πληθυσμού που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας και υπόκειται στη δικαιοδοσία της, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου·

3.  εκφράζει την εντονότατη ανησυχία του για τα στοιχεία που προέρχονται από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως την έκθεση έρευνας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) του Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τις σφαγές στο Κασάι, σύμφωνα με την οποία στην επαρχία του Κασάι εφαρμόζεται από τις δυνάμεις ασφαλείας του Κονγκό και παραστρατιωτικές ομάδες που υποστηρίζονται από το κράτος «σκόπιμη στρατηγική εκφοβισμού και καταστροφής, που οδήγησε σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»· καλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και τον ΟΗΕ να ερευνήσουν αυτούς τους ισχυρισμούς·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση του βιασμού, της σεξουαλικής βίας και των βασανιστηρίων· είναι θορυβημένο από τις καταγγελίες για παράνομη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών-στρατιωτών από παραστρατιωτικές ομάδες με κονγκολέζικη χρηματοδότηση και θεωρεί ότι ο τερματισμός της χρησιμοποίησης παιδιών-στρατιωτών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τις αρχές του Κονγκό και τη διεθνή κοινότητα·

5.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν διεξήχθησαν εκλογές εντός της προθεσμίας του 2017· υπενθυμίζει την ευθύνη των αρχών και των θεσμικών οργάνων του Κονγκό ως προς την ουσιαστική εφαρμογή του νέου εκλογικού χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας και τη συμφωνία του Saint-Sylvestre· εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν διαφανείς, ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στις 23 Δεκεμβρίου 2018· υπενθυμίζει ότι η Ανεξάρτητη Εθνική Εκλογική Επιτροπή πρέπει να είναι ένα ανεξάρτητο, αμερόληπτο και χωρίς αποκλεισμούς θεσμικό όργανο και ζητεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει την παροχή επαρκών πόρων· ζητεί ακόμη από την Ανεξάρτητη Εθνική Εκλογική Επιτροπή και την κυβέρνηση να ορίσουν τριμηνιαίες προθεσμίες για το εκλογικό χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να παρακολουθούν την πρόοδο που σημειώνεται και ως εμφανές δείγμα της δέσμευσης της κυβέρνησης να διοργανώσει εκλογές· υπενθυμίζει ότι μόνο οι αξιόπιστες εκλογές μπορούν να εξασφαλίσουν διέξοδο από την κρίση·

6.  τονίζει ότι οι εξόριστοι αντιφρονούντες πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέψουν με ασφάλεια και άνευ όρων και ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές· χαιρετίζει τη συγκρότηση συντονισμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων από κοινού με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ), την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ) και τον ΟΗΕ, επιφορτισμένη με την εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας και τη διευκόλυνση της κινητοποίησης οικονομικής, υλικοτεχνικής και τεχνικής βοήθειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· τάσσεται υπέρ της συμβολής της ΕΕ στην εκλογική διαδικασία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και καλεί την ΕΕ να συναρτήσει οιαδήποτε χρηματοδότηση για τις εκλογές με την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων από την κυβέρνηση του Κονγκό που θα καταδεικνύουν εμφανή πολιτική βούληση για τη διοργάνωση εκλογών στις 23 Δεκεμβρίου 2018, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της δημοσίευσης ρεαλιστικού προϋπολογισμού για τις εκλογές, καθώς και εγγυήσεων για τη διασφάλιση όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών για όλα τα πολιτικά κόμματα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

7.  καταδικάζει δριμύτατα όλες τις μορφές παρενόχλησης και τις απειλές κατά της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πρόσφατες απειλές κατά της ζωής εκπροσώπων του FIDH και συνεργαζόμενων οργανώσεων· ζητεί από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και τις δυνάμεις ασφαλείας να σεβαστούν πλήρως τις απαιτήσεις που ορίζουν η συμφωνία του Κοτονού και η συμφωνία του Saint-Sylvestre, ιδίως το δικαίωμα των ατόμων να ασκούν την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης· ζητεί από τις αρχές του Κονγκό να κυρώσουν το συντομότερο τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

8.  καταγγέλλει τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν στην Εθνική Συνέλευση του Κονγκό σχετικά με τη ρύθμιση των ΜΚΟ, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας· ζητεί από τις αρχές του Κονγκό να σεβαστούν απόλυτα την προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία και να ευθυγραμμίσουν τα νομοσχέδια με τα διεθνή πρότυπα προστασίας και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  ζητεί από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν την υποστήριξη και την προστασία που παρέχουν σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να διεξαγάγουν έρευνες και να προσαγάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπαίτιους των επιθέσεων κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταστολής δημοκρατικών διαδηλώσεων·

10.  χαιρετίζει την εξαγγελία έρευνας από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την επίθεση που δέχτηκε η στρατιωτική δύναμη της MONUSCO από παραστρατιωτικές ομάδες των Ενωμένων Δημοκρατικών Δυνάμεων, στις 7 Δεκεμβρίου 2017, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 μελών της ειρηνευτικής δύναμης στην επαρχία του Βόρειου Κίβου·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες περικοπές στα στρατεύματα και στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η MONUSCO λαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της εντολής της· υπενθυμίζει ότι η εντολή της MONUSCO περιλαμβάνει τη συμβολή στην προστασία των αμάχων και τη στήριξη της εφαρμογής της πολιτικής συμφωνίας·

12.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν προτεραιότητα στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να κληθούν να λογοδοτήσουν τα άτομα που ενέχονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε άλλες πράξεις που υπονομεύουν την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τη χρήση στοχοθετημένων ενωσιακών κυρώσεων και καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης άλλων μέσων, όπως προβλέπει η συμφωνία του Κοτονού, εφόσον η κατάσταση εξακολουθήσει να επιδεινώνεται και δεν υπάρξει σημαντική πρόοδος για την επίτευξη ειρηνικής λύσης·

13.  υπενθυμίζει ότι, τον Απρίλιο του 2015, ο Ibrahim Thiaw, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον, δήλωσε ότι τα κέρδη από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, το δε μεγαλύτερο μέρος τους –έως και 98 %– διοχετεύεται σε διεθνείς ομίλους, ενώ το εναπομένον 2 % χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων στη ΛΔΚ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα κατά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δεν τηρούν τα εν λόγω πρότυπα ή δεν αποζημιώνουν ικανοποιητικά τα θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις οποίες ευθύνονται άμεσα ή έμμεσα· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των κρατών μελών στις 15 Ιουνίου 2016 σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων (κανονισμός (ΕΕ) 2017/821(4))· ζητεί επίσης να συνεχιστούν οι εργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη διεθνούς νομοθεσίας στο θέμα αυτό·

14.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς την Αφρικανική Ένωση, τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, την Αναπτυξιακή Κοινότητα της Μεσημβρινής Αφρικής και ιδίως την Αγκόλα, ως διαμεσολαβητών για τον πολιτικό διάλογο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε ολόκληρη την περιοχή·

15.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση της επιδημίας χολέρας και ζητεί αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση της επιδημίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν την οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια μέσω αξιόπιστων οργανώσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, καθώς και στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0264.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0017.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0479.
(4) ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1

Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου