Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0054/2018

Keskustelut :

PV 18/01/2018 - 4.3
CRE 18/01/2018 - 4.3

Äänestykset :

PV 18/01/2018 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0015

Hyväksytyt tekstit
PDF 174kWORD 46k
Torstai 18. tammikuuta 2018 - Strasbourg
Kongon demokraattinen tasavalta
P8_TA(2018)0015RC-B8-0054/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. tammikuuta 2018 Kongon demokraattisesta tasavallasta (2018/2515(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti 14. kesäkuuta 2017(1), 2. helmikuuta 2017(2) ja 1. joulukuuta 2016(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja hänen tiedottajansa lausumat Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 9. marraskuuta 2017 antaman lausuman Kongon demokraattisessa tasavallassa pidettävien vaalien aikataulun julkaisemisesta,

–  ottaa huomioon 29. syyskuuta 2017 hyväksytyn YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman ihmisoikeuksien alan teknisestä avusta ja valmiuksien kehittämisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä lokakuussa 2017 annetun pääsihteerin raportin Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2017 julkistetun YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa Kongon demokraattisessa tasavallassa koskevan neljännen määräaikaisarvioinnin loppuhuomautukset,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2348 (2017) MONUSCO-operaation toimeksiannon jatkamisesta,

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2282, jolla Kongon demokraattisessa tasavallassa esiintyneistä väkivaltaisuuksista ja vakavista ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa oleviin kohdistettuja pakotteita jatketaan 12. joulukuuta 2018 saakka,

–  ottaa huomioon 6. maaliskuuta ja 11. joulukuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät EU:n suhtautumisesta kansalaisyhteiskuntaan ulkosuhteissa,

–  ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2016 annetun AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti myönsi vuoden 2014 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon tohtori Denis Mukwegelle,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 laaditun Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan,

–  ottaa huomioon toukokuussa 2017 annetut Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnan suuntaviivat yhdistymis- ja kokoontumisvapauden turvaamiseksi,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 hyväksytyn Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuosi 31. joulukuuta 2016 allekirjoitetun uudenvuodenaaton poliittisen sopimuksen (Accord du Saint Sylvestre) jälkeen yleinen tilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa heikkenee edelleen tasaisesti ja väkivaltaisia sortotoimia, murhia ja laajamittaisia ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu kaikkialla maassa; toteaa, että vuosi 2017 oli yksi Kongon demokraattisen tasavallan lähihistorian väkivaltaisimmista vuosista;

B.  ottaa huomioon, että YK on luokitellut Kongon demokraattisen tasavallan kriisin tason kolme humanitaariseksi hätätilaksi, eli korkeimman tason hätätilaksi; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad Al Hussein kehotti 8. maaliskuuta 2017 perustamaan tutkintakomission tutkimaan Kasain maakunnan väkivaltaisuuksia;

C.  ottaa huomioon, että poliittinen kriisi syveni presidentti Kabilan kieltäydyttyä vuonna 2016 vetäytymästä vallasta perustuslaillisen virkakautensa päätyttyä; ottaa huomioon, että Kongon kansallisen episkopaalisen konferenssin (CENCO) alaisuudessa tehdyn uudenvuodenaaton poliittisen sopimuksen mukaisesti vaalit oli määrä järjestää viimeistään joulukuussa 2017; toteaa, että tästä määräajasta ei pidetty kiinni ja että riippumaton kansallinen vaalilautakunta (CENI) asetti uudeksi vaalipäiväksi 23. joulukuuta 2018;

D.  ottaa huomioon, että CENI jatkaa vaalien logistiikkaan liittyviä valmisteluja, kuten talousarviojärjestelyt ja äänestäjärekisterin laatiminen;

E.  ottaa huomioon, että hallituksen tukemat joukot vastasivat äärimmäisen kovalla väkivallalla poliittista tilannetta vastustaviin mielenosoituksiin;

F.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on todennut turvallisuusjoukkojen aikoneen tietoisesti tukahduttaa kansalais- ja poliittiset oikeudet muun muassa käyttämällä siviileitä, joiden joukossa oli alttaripoikia, vastaan kovia panoksia, kyynelkaasua ja kumiluoteja, kieltämällä YK:lta pääsyn sairaaloihin, ruumishuoneille ja vankiloihin sekä estämällä YK:ta tarkkailemasta mielenosoituksia;

G.  toteaa, että Kongon demokraattinen tasavalta ei ole ratifioinut Afrikan peruskirjaa demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta;

H.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattisen tasavallan armeijan ja paikallisten puolisotilaallisten joukkojen väliset aseelliset yhteenotot jatkuvat erityisesti Kasain alueella; ottaa huomioon tämän johtaneen vakavaan humanitaariseen kriisiin sekä murhiin, kidutuksiin ja raiskauksiin sekä kotien, terveysasemien ja koulujen tuhoamiseen, ja toteaa, että Kasaissa on löydetty 40 joukkohautaa; ottaa huomioon, että rikoksiin syyllistyneiden saattamisessa oikeuden eteen ei ole edistytty;

I.  ottaa huomioon, että konfliktin johdosta Kongon demokraattisen tasavallan osuus maailman uusista maan sisällä siirtymään joutuneista henkilöistä on suurin; ottaa huomioon, että tammikuun 2017 jälkeen 1,9 miljoonaa henkilöä on joutunut siirtymään Kongon demokraattisen tasavallan sisällä ja että heitä on maassa kaikkiaan 4,25 miljoonaa pääasiassa Kasain, Tanganjikan ja Kivun maakunnissa; ottaa huomioon, että Kongon demokraattinen tasavalta on myös ottanut vastaan Burundista, Keski-Afrikan tasavallasta ja Etelä-Sudanista peräisin olevia pakolaisia; toteaa, että EU on myöntänyt 5 miljoonaa euroa hätäapuna Kasain väkivaltaisuuksien uhreille;

J.  toteaa, että maaliskuussa 2017 MONUSCO-operaatioon osallistuvien sotilaiden määrää vähennettiin ja että kesäkuussa 2017 sen talousarviota leikattiin 8 prosenttia;

K.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattisen tasavallan viranomaiset ovat järjestelmällisesti häirinneet kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja ihmisoikeuksien puolustajia, kuten Lutte pour le Changement -järjestöä (Lucha), Filimbi-järjestöä, katolista kirkkoa sekä Comité Laïc de Coordination -komiteaa (CLC); ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa on ainakin 358 poliittista vankia;

L.  ottaa huomioon, että 29. ja 30. joulukuuta 2017 pidätettiin ja vangittiin ilman pidätysmääräystä seitsemän kansalaisyhteiskunnan liikkeeseen ”Filimbi” kuuluvaa ihmisoikeuksien puolustajaa – Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji ja Arciel Beni – ja että ihmisoikeuksien puolustajan Palmer Kabeyan olinpaikka on tuntematon;

M.  ottaa huomioon, että avustustyöntekijöihin ja rauhanturvajoukkojen edustajiin kohdistettujen sieppausten ja hyökkäysten määrä on kasvussa, mikä pakottaa humanitaarisia järjestöjä lykkäämään avun toimittamista ja keskeyttämään toimintansa;

N.  toteaa, että kolme Kongon kansalliskokouksessa esiteltyä lakiesitystä, jotka koskevat kansalaisjärjestöjen sääntelyä, ihmisoikeuksien puolustajia ja terrorismin torjuntaa, on nykymuodossaan ristiriidassa alueellisten ja kansainvälisten ihmisoikeusnormien kanssa ja muodostaa ennennäkemättömän uhan kansalaisyhteiskunnan riippumattomalle toiminnalle Kongossa;

O.  ottaa huomioon, että EU päätti jatkaa joulukuuhun 2018 saakka rajoittavia toimia niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet vaaliprosessin estämiseen ja ihmisoikeusloukkauksiin;

1.  ilmaisee syvän huolensa Kongon demokraattisen tasavallan humanitaarisen, poliittisen ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä; tuomitsee voimakkaasti kaikki ihmisoikeusloukkaukset sekä väkivallanteot, erityisesti rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetun väkivallan, mukaan luettuina rauhanomaisia julkisia mielenosoituksia koskeva kielto sekä toimintapolitiikat, joilla on tarkoitus pelotella, pidättää ja vangita eriäviä mielipiteitä esittäviä henkilöitä; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki mielipidevangit sekä toteuttamaan joulukuussa 2017 järjestettyjen mielenosoitusten väkivaltaista tukahduttamista sekä löydettyjä joukkohautoja koskevan riippumattoman tutkimuksen;

2.  muistuttaa, että Kongon demokraattisella tasavallalla on ensisijainen vastuu suojella sen alueella olevia ja sen lainkäyttövaltaan kuuluvia siviilejä myös sotarikoksilta ja rikoksilta ihmisyyttä vastaan;

3.  pitää äärimmäisen huolestuttavina ihmisoikeusjärjestöjen esittämiä todisteita, erityisesti Kansainvälisen ihmisoikeusliiton (FIDH) joulukuussa 2017 julkistamaa Kasain alueen joukkomurhia koskevaa tutkimusraporttia, jonka mukaan Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusjoukot ja hallituksen tukemat puolisotilaallisten joukot noudattavat Kasain maakunnassa tietoisesti kauhua ja tuhoa kylvävää strategiaa, joka on johtanut rikoksiin ihmisyyttä vastaan; vaatii Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja YK:ta tutkimaan nämä väitteet;

4.  on huolestunut naisten ja lasten tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa; tuomitsee jyrkästi raiskausten, seksuaalisen väkivallan ja kidutuksen käytön; pitää hälyttävinä väitteitä, joiden mukaan Kongon demokraattisen tasavallan tukemat puolisotilaalliset joukot ovat laittomasti värvänneet ja käyttäneet lapsisotilaita, ja katsoo, että Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön ensisijaisena tavoitteena on oltava lapsisotilaiden käytön lopettaminen;

5.  pitää hyvin valitettavana, että vaaleja ei pidetty vuoden 2017 määräaikaan mennessä; muistuttaa, että Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisilla ja instituutioilla on velvollisuus panna uusi vaaliaikataulu tehokkaasti täytäntöön Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain ja uudenvuodenaaton poliittisen sopimuksen mukaisesti; vaatii, että avoimet, vapaat ja oikeudenmukaiset presidentti- ja parlamenttivaalit on pidettävä 23. joulukuuta 2018; palauttaa mieliin, että CENI:n on oltava riippumaton, puolueeton ja osallistava instituutio, ja kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta varmistamaan, että CENI:lle osoitetaan riittävästi resursseja; kehottaa lisäksi CENI:ä ja hallitusta ottamaan käyttöön vaaliaikatauluun sisällytettävät neljännesvuosittaiset määräajat edistyksen seuraamiseksi ja selkeänä osoituksena hallituksen sitoutumisesta vaalien järjestämiseen; muistuttaa, että vain uskottavat vaalit voivat lopettaa kriisin;

6.  korostaa, että maanpaossa olevien hallituksen vastustajien on voitava palata turvallisesti ja ilman ennakkoehtoja ja että kaikilla kansalaisilla on oltava oikeus asettua ehdolle vaaleissa; pitää myönteisenä, että Afrikan unionin (AU), ranskankielisten maiden järjestön (Organisation Internationale de la Francophonie, OIF), eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) ja YK:n tuella on perustettu asiantuntijoiden koordinoitu ryhmä, joka vastaa vaaliprosessin täytäntöönpanon tukemisesta sekä Kongon demokraattiselle tasavallalle myönnetyn taloudellisen, logistisen ja teknisen avun käyttöönoton helpottamisesta; tukee EU:n panosta Kongon demokraattisen tasavallan vaaliprosessin tukemiseen ja kehottaa EU:ta asettamaan mahdollisen vaalirahoituksen ehdoksi sen, että Kongon demokraattisen tasavallan hallitus toteuttaa konkreettisia toimia, joilla se osoittaa poliittisen tahtonsa järjestää vaalit 23. joulukuuta 2018, ja joihin kuuluu erityisesti realistisen vaalibudjetin julkistaminen sekä kaikkien perusoikeuksien ja -vapauksien takaaminen kaikille poliittisille puolueille ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioille;

7.  tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen kansalaisyhteiskuntaa ja valtiosta riippumattomia järjestöjä vastaan kohdistetun häirinnän ja uhkailun; pitää erityisen huolestuttavina äskettäisiä FIDH:ta ja sen kaltaisia järjestöjä vastaan esitettyjä tappouhkauksia; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia ja turvallisuusjoukkoja noudattamaan täysimääräisesti Cotonoun sopimuksessa sekä uudenvuodenaaton poliittisessa sopimuksessa vahvistettuja vaatimuksia ja erityisesti yksityishenkilöiden oikeutta käyttää ilmaisunvapautta sekä yhdistymis- ja mielenosoittamisen vapautta; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia ratifioimaan Afrikan peruskirjan demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta mahdollisimman pian;

8.  tuomitsee Kongon kansalliskokouksessa esitellyt, kansalaisjärjestöjen sääntelyä, ihmisoikeuksien puolustajia ja terrorismin torjuntaa koskevat lakiesitykset; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia noudattamaan tinkimättä asianmukaista lainsäädäntöprosessia sekä mukauttamaan lakiesitykset ihmisoikeuksien suojelua ja edistämistä koskeviin kansainvälisiin ja alueellisiin normeihin;

9.  kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä lisäämään tukeaan ihmisoikeuksien puolustajille ja vahvistamaan heidän suojeluaan; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia tutkimaan ihmisoikeuksien puolustajia vastaan tehdyt hyökkäykset ja toimet demokraattisten mielenosoitusten tukahduttamiseksi sekä saattamaan niihin syyllistyneet oikeuden eteen;

10.  on tyytyväinen YK:n pääsihteerin ilmoitukseen tutkimuksen käynnistämisestä MONUSCO-operaation sotilaita vastaan 7. joulukuuta 2017 tehdystä Liittoutuneiden demokraattisten voimien puolisotilaallisten joukkojen hyökkäyksestä, jossa 15 rauhanturvaajaa kuoli Pohjois-Kivun maakunnassa;

11.  esittää huolensa viimeisimmästä YK:n joukkoja ja määrärahoja koskevasta leikkauksesta; kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ja YK:n jäsenvaltioita varmistamaan, että MONUSCO-operaatiolle myönnetään riittävästi varoja, jotta se voi hoitaa tehtävänsä toimeksiantonsa mukaisesti; muistuttaa, että MONUSCO-operaation toimeksiantoon kuuluu myös siviilien suojelemisen tukeminen sekä poliittisen sopimuksen täytäntöönpanon edistäminen;

12.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita asettamaan ihmisoikeuksiin liittyvät arvot etusijalle; toteaa, että on tärkeää saattaa vastuuseen kaikki ne, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin ja muihin tekoihin, jotka vaikeuttavat rauhanomaista ratkaisua Kongon demokraattisen tasavallan konfliktiin; pitää tässä yhteydessä myönteisenä EU:n kohdennettujen pakotteiden käyttöä ja kehottaa EU:ta harkitsemaan mahdollisia Cotonoun sopimuksen mukaisia lisätoimia, jos tilanne heikkenee entisestään eikä rauhanomaisen ratkaisun etsimisessä saavuteta merkittävää edistystä;

13.  muistuttaa, että YK:n ympäristöohjelman apulaisjohtaja Ibrahim Thiaw ilmoitti huhtikuussa 2015, että vuosittain luonnonvaroja hyödynnetään yli miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta ja että suurin osa – jopa 98 prosenttia – tuotosta päätyy kansainvälisille konserneille ja jäljelle jäävä kaksi prosenttia sisäisille aseellisille ryhmille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin sellaisia eurooppalaisia yrityksiä vastaan, jotka eivät noudata kansainvälisiä normeja tai jotka eivät maksa riittäviä korvauksia sellaisten ihmisoikeusrikkomusten uhreille, joista ne ovat suoraan tai epäsuorasti vastuussa; kehottaa panemaan täytäntöön pikaisesti jäsenvaltioiden 15. kesäkuuta 2016 aikaansaaman sopimuksen konfliktimineraaleja koskevasta EU:n asetuksesta (asetus (EU) 2017/821(4)) ja jatkamaan työtä EU:n ja YK:n tasolla tätä koskevan kansainvälisen lainsäädännön kehittämiseksi;

14.  toistaa tukevansa AU:ta, OIF:ää, SADC:tä sekä etenkin Angolaa niiden vaaliessa poliittista vuoropuhelua Kongon demokraattisessa tasavallassa ja koko alueella;

15.  pitää hälyttävänä koleraepidemian laajenemista ja kehottaa lisäämään humanitaarista apua epidemian saamiseksi hallintaan; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita lisäämään taloudellista ja humanitaarista apuaan luotettavien järjestöjen kautta, jotta väestön kiireellisiin tarpeisiin voidaan vastata;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, AKT-EU-ministerineuvostolle ja yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle, Afrikan unionille, yleisafrikkalaiselle parlamentille sekä Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0264.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0017.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0479.
(4)EUVL L 130, 19.5.2017, s.1.

Päivitetty viimeksi: 27. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö