Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0054/2018

Debatai :

PV 18/01/2018 - 4.3
CRE 18/01/2018 - 4.3

Balsavimas :

PV 18/01/2018 - 6.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0015

Priimti tekstai
PDF 264kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2018 m. sausio 18 d. - Strasbūras
Kongo Demokratinė Respublika
P8_TA(2018)0015RC-B8-0054/2018

2018 m. sausio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kongo Demokratinės Respublikos (2018/2515(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač į 2017 m. birželio 14 d.(1), 2017 m. vasario 2 d.(2) ir 2016 m. gruodžio 1 d. rezoliucijas(3),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir jos atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į EIVT atstovo spaudai 2017 m. lapkričio 9 d. pareiškimą dėl rinkimų Kongo Demokratinėje Respublikoje tvarkaraščio paskelbimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. priimtą rezoliuciją dėl techninės pagalbos ir pajėgumų stiprinimo žmogaus teisių srityje Kongo Demokratinėje Respublikoje ir 2017 m. spalio mėn. generalinio sekretoriaus ataskaitą dėl Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 9 d. ketvirtojo periodinio vertinimo, kaip KDR įgyvendina JT tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, baigiamąsias pastabas,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2348 (2017) dėl MONUSCO įgaliojimų pratęsimo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/2282, kuriuo iki 2018 m. gruodžio 12 d. pratęsiamas sankcijų taikymas asmenims, vykdžiusiems smurtą ir sunkius žmogaus teisių pažeidimus KDR,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 6 d. ir gruodžio 11 d. Tarybos išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 19 d. Tarybos išvadas dėl ES bendradarbiavimo su pilietinės visuomenės organizacijomis išorės santykių srityje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. Europos Parlamento Sacharovo premija už minties laisvę paskirta dr. Denisui Mukwegei,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos gaires dėl susirinkimų ir asociacijų laisvės,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. priimtą Kongo Demokratinės Respublikos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi praėjus vieniems metams nuo tada, kai 2016 m. gruodžio 31 d. buvo pasirašytas Šv. Silvestro susitarimas, bendra padėtis visoje KDR ir toliau blogėja: vykdomos smurtinės represijos, žudymai ir plačiai paplitę žmogaus teisių pažeidimai; kadangi 2017 m. buvo vieni iš smurtiškiausių metų KDR pastarojo meto istorijoje;

B.  kadangi pagal JT klasifikaciją šiuo metu KDR yra 3 lygmens (aukščiausio lygmens) ekstremalioji humanitarinė situacija; kadangi 2017 m. kovo 8 d. JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Ra’ad Al Hussein paragino įsteigti tyrimo komisiją, kuri nagrinėtų smurto atvejus Kasajaus provincijoje;

C.  kadangi politinė krizė pagilėjo po to, kai baigiantis Konstitucijoje numatytai kadencijai prezidentas J. Kabila 2016 m. pabaigoje atsisakė užleisti savo pareigas; kadangi pagal Šv. Silvestro susitarimą, pasiektą remiant Kongo nacionalinei vyskupų konferencijai (CENCO), buvo sutarta rinkimus surengti iki 2017 m. gruodžio mėn.; kadangi šio termino nebuvo laikytasi ir kadangi Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija (CENI) paskelbė, kad rinkimai vyks 2018 m. gruodžio 23 d.;

D.  kadangi CENI vykdo logistinį pasirengimą rinkimams, be kita ko, imdamasi biudžeto priemonių ir rengdama rinkėjų sąrašus;

E.  kadangi vyriausybės remiamos pajėgos itin brutaliai reagavo į protestus prieš politinę padėtį;

F.  kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR) atkreipė dėmesį į saugumo pajėgų „sąmoningą ketinimą suvaržyti pilietines ir politines teises“, be kita ko, naudojant kovinius šaudmenis, ašarines dujas ir gumines kulkas prieš civilius gyventojus, įskaitant per mišias patarnaujančius berniukus, neleidžiant JT patekti į ligonines, morgus ir kalinimo įstaigas ir trukdant JT stebėti protestus;

G.  kadangi KDR dar nėra ratifikavusi Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartijos;

H.  kadangi ir toliau vyksta, ypač Kasajaus provincijoje, Kongo armijos ir vietos karinių grupuočių ginkluoti susirėmimai; kadangi dėl tokios padėties kilo itin sunki humanitarinė krizė: žudomi, kankinami ir žaginami žmonės, griaunami namai, gydymo įstaigos ir mokyklos, o Kasajaus provincijoje aptikta 40 masinių kapaviečių; kadangi nepasiekta jokios pažangos, kad kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

I.  kadangi Kongo Demokratinėje Respublikoje yra užregistruota daugiausia pasaulyje naujų šalies viduje dėl konflikto perkeltų asmenų; kadangi nuo 2017 m. sausio mėn. Kongo Demokratinėje Respublikoje buvo perkelta viduje daugiau kaip 1,9 mln. žmonių, taigi bendras šalies viduje perkeltų asmenų skaičius siekia 4,25 mln., daugiausia jų Kasajaus, Tanganikos ir Kivu provincijose; kadangi KDR taip pat priima pabėgėlius iš Burundžio, Centrinės Afrikos Respublikos ir Pietų Sudano; kadangi ES skyrė 5 mln. EUR neatidėliotinos pagalbos nukentėjusiesiems nuo smurto Kasajaus provincijoje;

J.  kadangi 2017 m. kovo mėn. buvo sumažintos MONUSCO karinės pajėgos, o 2017 m. birželio mėn. buvo 8 proc. sumažintas jai skirtas biudžetas;

K.  kadangi KDR valdžios institucijos nuolat persekioja pilietinės visuomenės organizacijas ir žmogaus teisių gynėjus, tarp jų judėjimą „Lutte pour le Changement“ (LUCHA), judėjimą „Filimbi“, katalikų bažnyčią ir Pasaulietinį koordinavimo komitetą (pranc. Comité de Coordination (CLC)); kadangi, žmogaus teisių grupių duomenimis, KDR kalinama ne mažiau kaip 358 politiniai kaliniai;

L.  kadangi 2017 m. gruodžio 29 ir 30 d. buvo suimti ir be arešto orderio kalinami septyni žmogaus teisių gynėjai – Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji and Arciel Beni (visi priklauso pilietinės visuomenės judėjimui „Filimbi“) ir kadangi nežinoma, kur yra kitas žmogaus teisių gynėjas Kabeya Palmer;

M.  kadangi daugėja pagalbą teikiančių darbuotojų ir taikos palaikymo pajėgų narių pagrobimų ir išpuolių prieš juos, o dėl to humanitarinės organizacijos priverstos atidėti pagalbos teikimą ir sustabdyti savo veiklą;

N.  kadangi Kongo Nacionalinėje Asamblėjoje pateikti trys įstatymų projektai – dėl nevyriausybinių organizacijų reglamentavimo, dėl žmogaus teisių gynėjų ir dėl kovos su terorizmu – tokie, kokie jie yra, neatitinka regiono ir tarptautinių žmogaus teisių normų ir kelia precedento neturinčią grėsmę nepriklausomam pilietinės visuomenės veikimui Konge;

O.  kadangi ES iki 2018 m. gruodžio mėn. pratęsė asmenims taikomas ribojamąsias priemones, kurių buvo imtasi atsakant į trukdymus vykdyti rinkimų procesą ir žmogaus teisių pažeidimus;

1.  pakartoja, jog yra labai susirūpinęs dėl Kongo Demokratinėje Respublikoje blogėjančios humanitarinės, politinės ir saugumo padėties; griežtai smerkia visus žmogaus teisių pažeidimus ir prievartą, visų pirma prieš taikius demonstrantus, įskaitant draudimą rengti taikias viešas demonstracijas ir kitaip manančių bauginimo, areštų ir suiminėjimo politiką; ragina Kongo valdžios institucijas nedelsiant besąlygiškai paleisti visus sąžinės kalinius ir atlikti nepriklausomą smurtinių represijų prieš 2017 m. gruodžio mėn. demonstracijas ir aptiktų masinių kapų tyrimą;

2.  primena, kad KDR vyriausybei tenka pagrindinė atsakomybė už tai, kad jos teritorijoje ir jos jurisdikcijoje būtų apsaugoti civiliai gyventojai, be kita ko, nuo nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų;

3.  reiškia didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių organizacijų liudijimų, visų pirma pateiktų 2017 m. gruodžio mėn. Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) tyrimo ataskaitoje dėl žudynių Kasajaus regione, pasak kurių, Kongo saugumo pajėgos ir vyriausybės remiamos nereguliarios karinės pajėgos Kasajaus provincijoje vykdo „sąmoningą teroro ir naikinimo strategiją darydamos nusikaltimus žmoniškumui“; ragina Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) ir JT ištirti šiuos liudijimus;

4.  reiškia susirūpinimą dėl moterų ir vaikų padėties KDR; griežtai smerkia prievartavimus, seksualinį smurtą ir kankinimus; yra sunerimęs dėl įtarimų, jog Kongo remiamos nereguliarios karinės pajėgos neteisėtai verbuoja ir kaip karius naudoja vaikus, ir mano, kad Kongo valdžios institucijos ir tarptautinė bendruomenė pirmenybės tvarka turi siekti, kad vaikai nebebūtų naudojami kaip kariai;

5.  labai apgailestauja dėl to, kad per 2017 m. nebuvo surengti rinkimai; primena, kad Kongo valdžiai ir institucijoms tenka atsakomybė veiksmingai įgyvendinti naują rinkimų tvarkaraštį vadovaujantis Kongo konstitucija ir Šventojo Silvestro susitarimu; reikalauja 2018 m. gruodžio 23 d. surengti skaidrius, laisvus ir sąžiningus prezidento ir parlamento rinkimus; primena, kad Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija (CENI) turi būti nepriklausoma, nešališka ir įtrauki institucija, ir ragina KDR vyriausybę užtikrinti, kad jai būtų suteikti pakankami ištekliai; be to, prašo CENI ir vyriausybę nustatyti rinkimų tvarkaraščio ketvirčio metų terminus, kad būtų galima stebėti pažangą – tai būtų akivaizdus ženklas, kad vyriausybė yra įsipareigojusi surengti rinkimus; primena, kad vienintelis būdas krizei įveikti yra patikimi rinkimai;

6.  pabrėžia, kad tremtyje esantiems oponentams turi būti užtikrinta galimybė saugiai ir besąlygiškai grįžti į šalį ir kad kiekvienam piliečiui turi būti užtikrinta teisė iškelti savo kandidatūrą rinkimuose; teigiamai vertina tai, kad dalyvaujant Afrikos Sąjungai (AS), organizacijai „Organisation internationale de la Francophonie“, Pietų Afrikos vystymosi bendrijai (PAVB) ir JT buvo įsteigta koordinuojama ekspertų grupė, atsakinga už paramą vykdant rinkimų procesą ir telkiant finansinę, logistinę ir techninę pagalbą Kongo Demokratinei Respublikai; remia ES indėlį į KDR rinkimų procesą ir ragina ES užtikrinti, kad rinkimams skirtas finansavimas būtų teikiamas, tik jei Kongo vyriausybė įgyvendins konkrečias priemones ir taip pademonstruos politinę valią 2018 m. gruodžio 23 d. surengti rinkimus, be kita ko, paskelbs realistišką rinkimų biudžetą ir garantuos visoms politinėms partijoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms visas pagrindines teises ir laisves;

7.  griežtai smerkia bet kokio pobūdžio persekiojimą ir grasinimus pilietinės visuomenės ir NVO atžvilgiu; labai susirūpinęs dėl paskutinių žinių apie grasinimus mirtimi Tarptautinės žmogaus teisių federacijos ir susijusių organizacijų atstovams; ragina KDR valdžios institucijas ir saugumo pajėgas visapusiškai laikytis reikalavimų, nustatytų Kotonu susitarime ir Šv. Silvestro susitarime, ypač gerbti asmenų teisę naudotis žodžio laisve ir susirinkimų ir demonstracijų laisvę; ragina Kongo valdžios institucijas, atsiradus pirmai galimybei, ratifikuoti Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją;

8.  smerkia Kongo Nacionalinėje Asamblėjoje pateiktus įstatymų projektus dėl NVO reglamentavimo, dėl žmogaus teisių gynėjų ir dėl kovos su terorizmu; ragina Kongo valdžios institucijas visapusiškai laikytis tinkamo teisėkūros proceso principo ir suderinti įstatymų projektus su tarptautinėmis ir regioninėmis žmogaus teisių apsaugos ir skatinimo normomis;

9.  ragina ES, jos valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę didinti paramą žmogaus teisių gynėjams ir ginti juos; ragina KDR valdžios institucijas atlikti tyrimus ir patraukti atsakomybėn tuos, kurie puola žmogaus teisių gynėjus ir slopina demokratiškus protestus;

10.  teigiamai vertina tai, kad Jungtinių Tautų generalinis sekretorius paskelbė, jog bus atliekamas 2017 m. gruodžio 7 d. Jungtinių demokratinių pajėgų kovotojų ataka prieš MONUSCO pajėgas Šiaurės Kivu provincijoje, per kurią žuvo 15 taikdarių;

11.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad neseniai JT sumažino karių skaičių ir biudžetą; ragina JT Saugumo Tarybą ir JT valstybes nares užtikrinti, kad MONUSCO gautų tinkamą finansavimą ir galėtų vykdyti įgaliojimais jai patikėtas užduotis; primena, kad MONUSCO įgaliojimai apima pagalbą apsaugant civilius gyventojus ir paramą įgyvendinant politinį susitarimą;

12.  ragina ES ir jos valstybes nares pirmenybę teikti žmogaus teisių vertybėms; primena, kad svarbu patraukti asmenis atsakomybėn už žmogaus teisių pažeidimus ir kitus veiksmus, kuriais trukdoma rasti taikų konflikto Kongo Demokratinėje Respublikoje sprendimą; todėl teigiamai vertina tikslines ES sankcijas ir ragina ES svarstyti galimybę taikyti papildomas priemones, kaip numatyta Kotonu susitarime, jei padėtis toliau blogės ir nebus pasiekta reikšminga pažanga siekiant taikiai išspręsti konfliktą;

13.  primena, kad 2015 m. balandžio mėn. JT Aplinkos apsaugos programos vykdomojo direktoriaus pavaduotojas Ibrahim Thiaw pareiškė, jog naudojant gamtos išteklius per metus gaunama daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių ir didžioji dalis pelno – iki 98 proc. – atitenka tarptautinėms bendrovėms, o likę 2 proc. panaudojami vidaus ginkluotoms grupuotėms finansuoti; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis būtinų priemonių prieš Europos įmones, kurios nesilaiko tarptautinių standartų arba kurios nepakankamai atlygina žalą asmenims, nukentėjusiems nuo žmogaus teisių pažeidimų, už kuriuos jos tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos; ragina greitai įgyvendinti 2016 m. birželio 15 d. valstybių narių pasiektą susitarimą dėl ES reglamento dėl konfliktų zonų naudingųjų iškasenų (Reglamentas (ES) 2017/821(4)) ir tęsti veiklą ES ir JT lygmeniu, siekiant išplėtoti tarptautinius teisės aktus šiuo klausimu;

14.  dar kartą reiškia paramą AS, organizacijai „Organisation internationale de la Francophonie“ ir PAVB, taip pat Angolai, kurios tarpininkauja politiniam dialogui KDR ir visame regione;

15.  reiškia susirūpinimą dėl plintančios choleros epidemijos ir ragina teikti didesnę humanitarinę pagalbą siekiant suvaldyti šios ligos protrūkį; ragina ES ir jos valstybes nares padidinti finansinę ir humanitarinę pagalbą, teikiamą per patikimas organizacijas, kad būtų patenkinti skubūs gyventojų poreikiai;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, AKR ir ES ministrų tarybai ir jungtinei parlamentinei asamblėjai, Afrikos Sąjungai, Panafrikos Parlamentui ir Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0264.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0017.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0479.
(4) OL L 130, 2017 5 19, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika