Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2515(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0054/2018

Debates :

PV 18/01/2018 - 4.3
CRE 18/01/2018 - 4.3

Balsojumi :

PV 18/01/2018 - 6.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0015

Pieņemtie teksti
PDF 420kWORD 55k
Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris - Strasbūra
Kongo Demokrātiskā Republika
P8_TA(2018)0015RC-B8-0054/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. janvāra rezolūcija par Kongo Demokrātisko Republiku (2018/2515(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR) un jo īpaši 2017. gada 14. jūnija(1), 2017. gada 2. februāra(2) un 2016. gada 1. decembra(3) rezolūciju,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini un viņas runaspersonas paziņojumus par stāvokli KDR,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2017. gada 9. novembra paziņojumu par KDR vēlēšanu grafika publicēšanu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2017. gada 29. septembra rezolūciju par tehnisko palīdzību un spēju veidošanu cilvēktiesību jomā KDR un Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misijas Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUSCO) ģenerālsekretāra 2017. gada oktobra ziņojumu,

–  ņemot vērā 2017. gada 9. novembrī pieņemtā ceturtā periodiskā ziņojuma par to, kā KDR īsteno ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, galīgos novērojumus,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2348 (2017) par ANO misijas Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUSCO) mandāta atjaunošanu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 11. decembra Lēmumu (KĀDP) 2017/2282, ar ko līdz 2018. gada 12. decembrim pagarina sankcijas pret personām, kuras ir atbildīgas par vardarbību un nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem KDR,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 6. marta un 11. decembra secinājumus par KDR,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 19. jūnija secinājumus par ES iesaistīšanos ar pilsonisko sabiedrību ārējās attiecībās,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju KDR,

–  ņemot vērā, ka 2014. gadā Eiropas Parlamenta Saharova balva par domas brīvību tika piešķirta Denis Mukwege,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā 1981. gada Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā 2017. gadā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisijas pieņemtās Vadlīnijas par tiesībām uz pulcēšanās un biedrošanās brīvību,

–  ņemot vērā KDR Konstitūciju, ko pieņēma 2006. gada 18. februārī,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā gadu pēc 2016. gada 31. decembrī parakstītās „Vecgada vakara“ vienošanās vispārējā situācija KDR joprojām paliek sliktāka, un tai ir raksturīgas vardarbīgas represijas, slepkavības un plaši izplatīti cilvēktiesību pārkāpumi; tā kā 2017. gads ir bijis viens no visvardarbīgākajiem gadiem KDR nesenajā vēsturē;

B.  tā kā ANO ir klasificējusi situāciju KDR kā 3. līmeņa ārkārtas humanitāro situāciju, kas ir augstākais līmenis; tā kā 2017. gada 8. martā ANO augstais cilvēktiesību komisārs Zeid Ra’ad Zeid Al Hussein prasīja izveidot izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu Kasai provincē notiekošo vardarbību;

C.  tā kā politiskā krīze padziļinājās pēc prezidenta Joseph Kabila atteikšanās atkāpties no amata 2016. gadā pēc viņa konstitūcijā paredzēto pilnvaru termiņa beigām; tā kā Kongo Nacionālās bīskapu konferences (CENCO) aizgādībā panāktā „Vecgada vakara“ vienošanās paredzēja, ka līdz 2017. gada decembrim tiks sarīkotas vēlēšanas; tā kā šis termiņš netika ievērots, un tā kā Neatkarīgā valsts vēlēšanu komisija (CENI) ir paziņojusi, ka vēlēšanas notiks 2018. gada 23. decembrī;

D.  tā kā CENI īsteno loģistikas sagatavošanas darbus vēlēšanām, tostarp saistībā ar budžeta jautājumiem un vēlētāju reģistru;

E.  tā kā protestus pret politisko situāciju ir apslāpējusi ārkārtīgi vardarbīga valdības atbalstīto spēku pretestība;

F.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR) ir konstatējis tīšu nodomu apspiest pilsoniskās un politiskās tiesības, ko īsteno drošības spēki, tostarp izmantojot šaujamieročus, asaru gāzi un gumijas lodes pret civiliedzīvotājiem, tostarp altāra zēniem, liedzot ANO pārstāvjiem piekļūt slimnīcām, morgiem un ieslodzījuma vietām, un neļauj ANO novērot protestus;

G.  tā kā KDR nav ratificējusi Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu;

H.  tā kā joprojām notiek bruņotas sadursmes starp KDR armiju un vietējiem bruņotiem grupējumiem, īpaši Kasai; tā kā tas ir izraisījis smagu humanitāru krīzi, kurā notiek slepkavības, spīdzināšana un izvarošana, ēku, medicīnas iestāžu un skolu sagraušana, kā arī tika atklātas 40 masu kapu vietas Kasai; tā kā nav panākts nekāds progress vainīgo saukšanā pie atbildības;

I.  tā kā konflikta dēļ KDR ir reģistrēts vislielākais nesen iekšēji pārvietoto personu skaits pasaulē; tā kā kopš 2017. gada janvāra KDR ir iekšēji pārvietoti vairāk nekā 1,9 miljoni cilvēku, valstī, galvenokārt Kasai, Tangaņikas un Kivu provincēs, pārvietotajām personām sasniedzot kopumā 4,25 miljonus; tā kā KDR ir arī uzņēmusi bēgļus no Burundi, Centrālāfrikas Republikas un Dienvidsudānas; tā kā ES ir piešķīrusi EUR 5 miljonus ārkārtas palīdzību Kasai vardarbības upuriem;

J.  tā kā 2017. gada martā tika samazināts MONUSCO misijas miera uzturēšanas karavīru skaits, un jūnijā tās budžets tika samazināts par 8 %;

K.  tā kā KDR iestādes sistemātiski vajā pilsoniskās sabiedrības organizācijas un cilvēktiesību aizstāvjus, tostarp Lutte pour le Changement (Lucha), Filimbi, Katoļu baznīcu un Comité Laïc de Coordination (CLC); tā kā saskaņā ar cilvēktiesību aizstāvju grupu datiem KDR pašlaik apcietinājumā atrodas vismaz 358 politieslodzītie;

L.  tā kā 2017. gada 29. un 30. decembrī tika arestēti un aizturēti bez apcietināšanas ordera septiņi cilvēktiesību aizstāvji — Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji un Arciel Beni, no kuriem visi bija pilsoniskās sabiedrības kustības Filimbi locekļi, un tā kā cita cilvēktiesību aizstāvja Kabeya Palmer atrašanās vieta nav zināma;

M.  tā kā aizvien biežākas kļūst cilvēku nolaupīšanas un uzbrukumi palīdzības sniedzējiem un miera uzturēšanas spēkiem, tādējādi piespiežot humānās palīdzības organizācijas atlikt palīdzības sniegšanu vai apturēt savu darbību;

N.  tā kā Kongo Nacionālajā asamblejā ieviestie trīs tiesību aktu projekti, proti, nevalstisko organizāciju, cilvēktiesību aizstāvju un terorisma apkarošanas jomā — to pašreizējā redakcijā ir pretrunā ar reģionālajiem un starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un rada nepieredzētus draudus neatkarīgai pilsoniskās sabiedrības darbībai KDR;

O.  tā kā ES līdz 2018. gada decembrim pagarināja personu ierobežojošos pasākumus, kuri tika pieņemti, reaģējot uz vēlēšanu procesa traucēšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem,

1.  atkārto dziļas bažas par KDR humanitārās, politiskās un drošības situācijas pasliktināšanos; stingri nosoda visus cilvēktiesību pārkāpumus un vardarbības aktus, it īpaši pret miermīlīgiem demonstrantiem, tostarp aizliegumu piedalīties miermīlīgās publiskās demonstrācijās, un iebiedēšanas politiku, arestējot un aizturot jebkuru disidentu; aicina KDR iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus ieslodzītos dēļ pārliecības un aicina veikt neatkarīgu izmeklēšanu par 2017. gada decembra demonstrāciju vardarbīgu apspiešanu un atklātajiem masu kapiem;

2.  atgādina, ka KDR valdība ir galvenā atbildīgā par civiliedzīvotāju aizsardzību valsts teritorijā un tās jurisdikcijā, tostarp par aizsardzību pret noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem;

3.  izsaka lielas bažas par cilvēktiesību organizāciju sniegtajiem pierādījumiem, īpaši Starptautiskās Cilvēktiesību federācijas (FIDH) 2017. gada decembra izmeklēšanas ziņojumu par Kasai masu slepkavībām, saskaņā ar kuru KDR drošības spēku un valdības atbalstīti bruņoti grupējumi Kasai provincē īsteno apzinātu terora un iznīcināšanas stratēģiju, kuras rezultātā ir pastrādāti noziegumi pret cilvēci; mudina Starptautisko Krimināltiesu (ICC) un ANO izmeklēt šos apgalvojumus;

4.  pauž bažas par sieviešu un bērnu situāciju KDR; pilnībā nosoda izvarošanas, seksuālās vardarbības un spīdzināšanas izmantošanu; pauž bažas, ka Kongo atbalstīti kaujinieki, iespējams, nelikumīgi vervē un nodarbina bērnus kareivjus, un uzskata, ka bērnu kareivju izmantošanas izbeigšanai ir jābūt KDR iestāžu un starptautiskās sabiedrības prioritātei;

5.  pauž dziļu nožēlu, ka vēlēšanas nenotika līdz paredzētajam termiņam 2017. gada beigās; atgādina par Kongo Demokrātiskās Republikas varas iestāžu un institūciju atbildību efektīvi īstenot jauno vēlēšanu grafiku saskaņā ar Kongo konstitūciju un „Vecgada vakara“ vienošanos; uzskata, ka 2018. gada 23. decembrī jārīko pārredzamas, brīvas un taisnīgas prezidenta un parlamenta vēlēšanas; atgādina, ka CENI jābūt neatkarīgai, objektīvai un iekļaujošai institūcijai, un aicina KDR valdību nodrošināt, ka tai tiek piešķirti pietiekami līdzekļi; turklāt aicina CENI un valdību ieviest ceturkšņa termiņus vēlēšanu grafikam, lai uzraudzītu progresu un uzskatāmi parādītu valdības apņemšanos sarīkot vēlēšanas; atgādina, ka vienīgā izeja no krīzes ir ticamu vēlēšanu rīkošana;

6.  uzsver, ka opozīcijas pārstāvjiem, kuri ir trimdā, ir jābūt drošas un beznosacījumu atgriešanās iespējai un ka ikvienam pilsonim ir tiesības kandidēt vēlēšanās; atzinīgi vērtē to, ka sadarbībā ar Āfrikas Savienību (ĀS), Starptautisko Frankofonijas organizāciju (OIF), Dienvidāfrikas attīstības kopienu (SADC) un ANO ir izveidota koordinēta ekspertu grupa, kas atbild par atbalstu vēlēšanu procesa īstenošanai un par finanšu, loģistikas un tehniskas palīdzības KDR sniegšanu; atbalsta ES ieguldījumu KDR vēlēšanu procesā un aicina ES paredzēt nosacījumu, ka vēlēšanu finansējumu var piešķirt tikai tad, ja KDR valdība īsteno konkrētus pasākumus, kas parāda politisko gribu rīkot vēlēšanas 2018. gada 23. decembrī, tostarp — jo īpaši — publicē reālistisku vēlēšanu budžetu, kā arī sniedz garantijas attiecībā uz visu politisko partiju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju visu pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

7.  asi nosoda jebkāda veida vajāšanu un draudus, kas vērsti pret pilsonisko sabiedrību un NVO; jo īpaši pauž bažas par nesenajiem nāves draudiem Starptautiskās cilvēktiesību federācijas (FIDH) un ar to saistīto organizāciju pārstāvjiem; mudina KDR iestādes un drošības spēkus pilnībā ievērot Kotonū nolīguma un „Vecgada vakara“ vienošanās prasības, jo īpaši personu vārda brīvību, biedrošanās brīvību un brīvību piedalīties demonstrācijās; prasa KDR varas iestādēm vistuvākajā laikā ratificēt Āfrikas Hartu par demokrātiju, vēlēšanām un pārvaldību;

8.  nosoda Kongo Nacionālajā asamblejas trīs tiesību aktu projektus, proti, par nevalstisko organizāciju, cilvēktiesību aizstāvju un terorisma apkarošanas regulēšanu; aicina KDR varas iestādes pilnībā ievērot likumdošanas procesu un saskaņot tiesību aktu projektus ar starptautiskajiem un reģionālajiem standartiem attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību un veicināšanu;

9.  aicina ES, tās dalībvalstis un starptautisko kopienu sniegt lielāku atbalstu un aizsardzību cilvēktiesību aizstāvjiem; aicina KDR iestādes veikt izmeklēšanu un saukt pie atbildības tos, kuri uzbrūk cilvēktiesību aizstāvjiem un apspiež demokrātiskos protestus;

10.  pauž gandarījumu par ANO ģenerālsekretāra paziņojumu, ka tiek veikta izmeklēšana par 2017. gada 7. decembra Apvienoto demokrātisko spēku kaujinieku uzbrukumu MONUSCO karavīriem, kas izdzēsa 15 miera uzturētāju dzīvības Ziemeļkivu provincē;

11.  pauž bažas par nesenajiem ANO karaspēka un budžeta samazinājumiem; aicina ANO Drošības padomi un ANO dalībvalstis nodrošināt, ka MONUSCO saņem atbilstošu finansējumu, lai varētu veikt uzdevumus, kas tai uzticēti saskaņā ar tās pilnvarām; atgādina, ka saskaņā ar MONUSCO mandātu, tai būtu jāpalīdz aizsargāt civiliedzīvotājus un jāsekmē politiskās vienošanās īstenošana;

12.  mudina ES un tās dalībvalstis piešķirt prioritāti cilvēktiesību vērtībām; atgādina, cik svarīgi ir saukt pie atbildības personas, kuras ir veikušas cilvēktiesību pārkāpumus un citas darbības, kas apdraud miermīlīgu KDR konflikta risinājumu; šajā sakarībā atzinīgi vērtē ES mērķtiecīgās sankcijas un aicina ES saskaņā ar Kotonū nolīgumu apsvērt papildu līdzekļu izmantošanu, ja stāvoklis turpina pasliktināties un netiek panākts būtisks progress miermīlīga risinājuma rašanā;

13.  atgādina, ka ANO vides programmas izpilddirektora vietnieks Ibrahim Thiaw 2015. gada aprīlī norādīja, ka ikgadējie ieņēmumi no derīgo izrakteņu ieguves pārsniedz vienu miljardu dolāru un ka lielāko daļu peļņas (līdz 98 %) saņem starptautiskās korporācijas, savukārt atlikušie 2 % tiek izmantoti bruņoto grupējumu finansēšanai KDR; aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus pret tiem Eiropas uzņēmumiem, kas neievēro starptautiskos standartus vai kas cilvēktiesību pārkāpumos cietušajiem nepietiekami atlīdzina nodarījumus, par kuriem šie uzņēmumi ir tieši vai netieši atbildīgi; prasa nekavējoties īstenot dalībvalstu 2016. gada 15. jūnijā panākto vienošanos par ES regulu par konfliktu izrakteņiem (Regula (ES) 2017/821(4)) un turpināt darbu Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī, lai paplašinātu starptautiskos tiesību aktus šajā jautājumā;

14.  atkārtoti apliecina atbalstu ĀS, OIF un SADC un īpaši Angolai saistībā ar politiskā dialoga veicināšanu KDR un visā reģionā;

15.  pauž satraukumu par pieaugošo holēras epidēmiju un aicina palielināt humāno palīdzību, lai novērstu šīs slimības izplatīšanos; mudina ES un tās dalībvalstis ar uzticamu organizāciju palīdzību palielināt finansiālo un humāno palīdzību, lai steidzami nodrošinātu iedzīvotāju pamatvajadzības;

16.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, ĀKK un ES Ministru padomei un Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, Āfrikas Savienībai, Panāfrikas parlamentam un Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam, premjerministram un parlamentam.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0264.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0017.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0479.
(4) OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika