Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0297(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0400/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0400/2017

Συζήτηση :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2018 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0016

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 381kWORD 48k
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα ***
P8_TA(2018)0016A8-0400/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12629/2017),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (5905/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 114 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0375/2017),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0400/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO).

(1) Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2014:114.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου