Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0297(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0400/2017

Ingivna texter :

A8-0400/2017

Debatter :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Omröstningar :

PV 18/01/2018 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0016

Antagna texter
PDF 236kWORD 42k
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg
Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***
P8_TA(2018)0016A8-0400/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 januari 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12629/2017),

–  med beaktande av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (5905/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 114 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0375/2017),

–  med beaktande av domstolens yttrande av den 14 februari 2017(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0400/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att Marrakechfördraget ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

(1) Domstolens yttrande av den 14 februari 2017 i mål C-3/15, ECLI:EU:C:2017:114.

Senaste uppdatering: 27 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy