Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2221(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0011/2018

Внесени текстове :

A8-0011/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0020

Приети текстове
PDF 505kWORD 51k
Вторник, 6 февруари 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа
P8_TA(2018)0020A8-0011/2018

Решение на Европейския парламент от 6 февруари 2018 г. относно искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (2017/2221(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа, внесено на 25 септември 2017 г. от министъра на правосъдието на Френската република по искане на главния прокурор на Апелативния съд на Дуе във връзка с жалба, подадена срещу г-н Бриуа от гражданска страна за деяние, свързано с публична обида към физическо лице (‘injures publiques envers un particulier’), и обявено в пленарно заседание на 2 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид допълнителната информация по случая, предоставена от прокуратура на окръжния съд на Дуе с писмо от 12 декември 2017 г.,

—  като изслуша Стийв Бриуа съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0011/2018),

A.  като има предвид, че главният прокурор на Апелативния съд на Дуе е поискал снемане на парламентарния имунитет на член на Европейския парламент, Стийв Бриуа, във връзка със съдебни процедури, висящи пред Окръжния съд в Дуе; като има предвид, че това искане е предадено на Европейския парламент от френския министър на правосъдието;

Б.  като има предвид, че искането за снемане на имунитета на г-н Бриуа е свързано със съдебно производство, образувано във връзка с деянието публична обида към физическо лице (член 29, втора алинея, член 33, втора алинея и член 23 от Закона от 29 юли 1881 г.), свързана с предполагаемо клеветнически коментари, които са били публикувани от известен брой потребители на интернет в отговор на текст, публикуван от г-н Бриуа на 23 декември 2015 г. на неговата страница във Фейсбук и не са били своевременно заличени от г-н Бриуа; като има предвид, че по запитване на комисията по правни въпроси прокуратурата на Окръжния съд в Дуе е посочила, че горепосочените коментари са били все още онлайн на 21 ноември 2017 г.;

В.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокол № 7 членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 по време на сесиите на Европейския парламент членовете на Европейския парламент притежават на територията на своята собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Д.  като има предвид, наред с другото, че член 26 от Конституцията на Френската република гласи, че членовете на парламента не може да бъдат задържани за престъпления, нито да им бъде налагана друга мярка за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ без разрешението на парламента;

Е.  като има предвид, че членове 8 и 9 от Протокол № 7 се изключват взаимно(2);

Ж.  като има предвид, че обвиненията срещу Стийв Бриуа и последващото искане за снемане на имунитета му не са свързани с изразено мнение или подаден от него глас при изпълнението на задълженията му като член на Европейския парламент, а на факта, че според твърденията той не е премахнал от своята официална страница във Фейсбук редица коментари от трети страни и това е възприето от лицето, към което са насочени, като обида;

З.  като има предвид, че вследствие на това имунитетът, предоставен от член 8 от Протокол № 7 не е приложим и случаят попада изцяло в обхвата на член 9 от същия протокол;

И.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не установява наличие на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че искането е внесено с намерение да се навреди на политическата дейност на съответния член на ЕП;

1.  решава да снеме имунитета на Стийв Бриуа;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на министъра на правосъдието на Френската република и на Стийв Бриуа.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163-163/10, ECLI: EU:C:2011:543. Решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra, посочени по-горе, точка 45.

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност