Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2221(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0011/2018

Indgivne tekster :

A8-0011/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0020

Vedtagne tekster
PDF 244kWORD 44k
Tirsdag den 6. februar 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet
P8_TA(2018)0020A8-0011/2018

Europa-Parlamentets afgørelse af 6. februar 2018 om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet (2017/2221(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 25. september 2017 om ophævelse af Steeve Briois' immunitet, som er fremsendt af Den Franske Republiks justitsminister på begæring af anklageren ved appelretten i Douai i forbindelse med en anmeldelse mod Steeve Briois fra en civil part angående offentlige injurier rettet mod en privatpersonen ("injures publiques envers un particulier"), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 2. oktober 2017,

–  der henviser til de yderligere oplysninger om sagen, som anklageren ved retten i Douai har givet i en skrivelse af 12. december 2017,

–  der har hørt Steeve Briois, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0011/2018),

A.  der henviser til, at anklageren ved appelretten i Douai har anmodet om ophævelse af den parlamentariske immunitet for et medlem af Europa-Parlamentet, Steeve Briois, i forbindelse med en retssag, der verserer ved retten i Douai; der henviser til, at anmodningen blev fremsendt til Parlamentet af Den Franske Republiks justitsminister;

B.  der henviser til, at anmodningen om ophævelse af Steeve Briois' immunitet vedrører en retssag angående offentlige injurier rettet mod en privatperson (artikel 29, stk. 2, artikel 33, stk. 2, og artikel 23 i lov af 29. juli 1881) i forbindelse med nogle angiveligt injurierende kommentarer fra en række internetbrugere som reaktion på en tekst, som Steeve Briois havde offentliggjort den 23. december 2015 på sin Facebook-side, og som ikke straks blev fjernet af Steeve Briois; der henviser til, at anklageren ved retten i Douai på baggrund af en forespørgsel fra Retsudvalget har oplyst, at de ovennævnte kommentarer med sikkerhed stadig var online den 21. november 2017;

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 under mødeperioderne på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

E.  der henviser til, at artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning bl.a. bestemmer, at medlemmer af parlamentet ikke i strafferetligt øjemed kan udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra parlamentet;

F.  der henviser til, at artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 gensidigt udelukker hinanden(2);

G.  der henviser til, at beskyldningerne mod Steeve Briois og den efterfølgende anmodning om ophævelse af hans immunitet ikke vedrører en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men den omstændighed at han angiveligt undlod at fjerne en række kommentarer fra tredjemand, der opfattes som injurierende af den person, de er rettet mod, fra sin officielle Facebook-side;

H.  der henviser til, at det følger heraf, at immuniteten i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 ikke finder anvendelse, og at det foreliggende tilfælde i det hele falder ind under artikel 9 i samme protokol;

I.  der henviser til, at der ikke ses at være noget åbenbart bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.  vedtager at ophæve Steeve Briois’ immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks justitsminister og Steeve Briois.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra, jf. ovenfor, præmis 45.

Seneste opdatering: 28. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik