Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2221(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0011/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0011/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0020

Hyväksytyt tekstit
PDF 243kWORD 41k
Tiistai 6. helmikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Steeve Brioisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P8_TA(2018)0020A8-0011/2018

Euroopan parlamentin päätös 6. helmikuuta 2018 Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2017/2221(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Ranskan tasavallan oikeusministerin 25. syyskuuta 2017 toimittaman pyynnön, jonka hän välitti Douain muutoksenhakutuomioistuimen yleisen syyttäjän pyynnöstä, koska Briois’ta vastaan on nostettu kanne yksityishenkilöön kohdistuneiden julkisten herjausten (”injures publiques envers un particulier”) johdosta, ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 2. lokakuuta 2017,

–  ottaa huomioon Douain aluetuomioistuimen virallisen syyttäjän 12. joulukuuta 2017 päivätyssä kirjeessä toimittamat lisätiedot tapauksesta,

–  on kuullut Steeve Briois’ta työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0011/2018),

A.  ottaa huomioon, että Douain muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä, koska häntä koskeva oikeudenkäynti on vireillä Douain aluetuomioistuimessa; toteaa, että tämän pyynnön toimitti parlamentille Ranskan tasavallan oikeusministeri;

B.  ottaa huomioon, että Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö liittyy oikeudenkäyntiin, joka pantiin vireille yksityishenkilöön kohdistuneiden julkisten herjausten johdosta (29. heinäkuuta 1881 annetun lain 29 pykälän toinen kohta, 33 pykälän toinen kohta ja 23 pykälä) ja sellaisten väitetysti halventavien kommenttien vuoksi, joita eräät internetin käyttäjät julkaisivat vastauksena tekstiin, jonka Briois oli julkaissut Facebook-sivullaan 23. joulukuuta 2015, ja joita hän ei viipymättä poistanut; ottaa huomioon, että oikeudellisten asioiden valiokunnan pyynnöstä Douain aluetuomioistuimen virallinen syyttäjä totesi, että edellä mainitut kommentit olivat todistetusti yhä verkossa 21. marraskuuta 2017;

C.  ottaa huomioon, että pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

D.  toteaa, että pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

E.  ottaa huomioon muiden seikkojen ohella Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän, jossa säädetään, että parlamentin jäsentä ei saa pidättää rikoksen vuoksi eikä häneen saa kohdistaa muitakaan vapauden menetystä tai rajoitusta koskevia toimia ilman parlamentin lupaa;

F.  ottaa huomioon, että pöytäkirjassa N:o 7 olevat 8 ja 9 artikla ovat toisensa poissulkevia(2);

G.  ottaa huomioon, että Steeve Briois’ta kohtaan esitetyt väitteet ja niitä seurannut hänen koskemattomuutensa pidättämistä koskeva pyyntö eivät liity hänen Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemaansa mielipiteeseen tai suorittamaansa äänestykseen vaan siihen, että hän ei väitetysti ole poistanut viralliselta Facebook-sivultaan useita kolmansien osapuolten esittämiä kommentteja, jotka niiden kohteena oleva henkilö on kokenut halventaviksi;

H.  ottaa huomioon, että näin ollen pöytäkirjassa N:o 7 olevaa 8 artiklaa ei voida soveltaa ja asia kuuluu täysin saman pöytäkirjan 9 artiklan soveltamisalaan;

I.  ottaa huomioon, että ei ole ilmeisiä todisteita fumus persecutionis -tilanteesta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että tapaus on tuotu esille asianomaisen jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.  päättää pidättää Steeve Briois’n koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Ranskan tasavallan oikeusministerille ja Steeve Briois’lle.

(1)Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C 200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T 346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2)Yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Marra, mainittu edellä, 45 kohta.

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö