Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0139(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0004/2018

Texte depuse :

A8-0004/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/02/2018 - 5.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0021

Texte adoptate
PDF 240kWORD 47k
Marţi, 6 februarie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acord de cooperare științifică și tehnologică între UE și Brazilia ***
P8_TA(2018)0021A8-0004/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11040/2017),

–  având în vedere Decizia 2005/781/CE din 6 iunie 2005 a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0320/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0004/2018),

1.  aprobă reînnoirea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Federative a Braziliei.

(1) JO L 295, 11.11.2005, p. 37.

Ultima actualizare: 28 septembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate