Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0139(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0004/2018

Predkladané texty :

A8-0004/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/02/2018 - 5.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0021

Prijaté texty
PDF 245kWORD 41k
Utorok, 6. februára 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci medzi EÚ a Brazíliou ***
P8_TA(2018)0021A8-0004/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11040/2017),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/781/ES zo 6. júna 2005 o uzavretí Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0320/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0004/2018),

1.  udeľuje súhlas s obnovením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Brazílskej federatívnej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 295, 11.11.2005, s. 37.

Posledná úprava: 28. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia