Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0139(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0004/2018

Ingivna texter :

A8-0004/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/02/2018 - 5.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0021

Antagna texter
PDF 236kWORD 41k
Tisdagen den 6 februari 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien ***
P8_TA(2018)0021A8-0004/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 februari 2018 om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien (11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11040/2017),

–  med beaktande av rådets beslut 2005/781/EG av den 6 juni 2005 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0320/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0004/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Förbundsrepubliken Brasilien.

(1) EUT L 295, 11.11.2005, s. 37.

Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy