Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/3018(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0066/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0066/2018

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0027

Usvojeni tekstovi
PDF 251kWORD 49k
Srijeda, 7. veljače 2018. - Strasbourg
Neulaganje prigovora na provedbenu mjeru: izmjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izmjena Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt uredbe Komisije (D054380/02),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda(1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 18. prosinca 2017. kojim se od Parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na nacrt uredbe,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 24. siječnja 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(2),

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavak 4. točku (d) i članak 105. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 105. stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji je istekao 6. veljače 2018.,

A.  budući da je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) 12. listopada 2017. objavio izmjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 9 – Financijski instrumenti; budući da se tim izmjenama želi postići jasnoća i dosljednost u klasifikaciji dužničkih instrumenata s elementima prijevremenog plaćanja s negativnom naknadom;

B.  budući da je Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje (EFRAG) 10. studenoga 2017. Komisiji savjetovala odobravanje tih izmjena; budući da je EFRAG svojim savjetom obuhvatio neka od pitanja koja je Europska središnja banka postavila u dopisu EFRAG-u od 8. studenoga 2017.;

C.  budući da je Komisija zaključila da tumačenje zadovoljava tehničke kriterije za usvajanje, kako je propisano člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002, i tvrdi da bi se predloženom izmjenom u području računovodstva amortiziranog troška za te posebne instrumente samo zadržao status quo koji je već bio u primjeni prije uvođenja MSFI-ja 9;

D.  budući da je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde odredio da ta izmjena MSFI-ja 9 stupa na snagu 1. siječnja 2019., s time da je ranija primjena dopuštena; budući da je računovodstvo financijskih instrumenata u okviru MSFI-ja 9 obvezno već od 1. siječnja 2018.; budući da financijske institucije koje primjenjuju MSFI ne mogu primjenjivati pristup iz predložene izmjene prije njezina odobrenja i objave;

E.  budući da je Komisija planirala objaviti izmjene Uredbe (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda(3) do kraja ožujka 2018. kako bi se ona mogla primjenjivati na financijska razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2018.;

1.  izjavljuje da neće ulagati prigovor na Nacrt uredbe Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Komisiji i, radi obavijesti, Vijeću.

(1) SL L 243, 11.9.2002., str. 1.
(2) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.
(3) SL L 320, 29.11.2008., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 28. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti