Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/3018(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0066/2018

Pateikti tekstai :

B8-0066/2018

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0027

Priimti tekstai
PDF 248kWORD 43k
Trečiadienis, 2018 m. vasario 7 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas įgyvendinimo priemonei: 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto daliniai pakeitimai
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, projektui (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento projektą (D054380/02),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo(1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2017 m. gruodžio 18 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus reglamento projektui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2018 m. sausio 24 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(2), 5a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 4 dalies d punktą ir 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2018 m. vasario 6 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi 2017 m. spalio 12 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) pakeitimus; kadangi tais pakeitimais valdžios sektoriaus išleistų neigiamo išankstinio mokėjimo pasirinkimo skolos priemonių klasifikavimui siekiama suteikti aiškumo ir nuoseklumo;

B.  kadangi Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė (EFRAG) 2017 m. lapkričio 10 d. Komisijai pateikė pritariamojo pobūdžio rekomendaciją; kadangi EFRAG savo rekomendacijoje aptarė kai kuriuos 2017 m. lapkričio 8 d. Europos Centrinio Banko EFRAG siųstame laiške iškeltus klausimus;

C.  kadangi Komisija padarė išvadą, jog išaiškinimas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus, ir mano, kad priėmus siūlomą pakeitimą būtų tik išlaikyta esama šių konkrečių priemonių amortizuotos savikainos apskaitos padėtis, kokia ji buvo prieš priimant 9-ąjį TFAS;

D.  kadangi TASV nustatė 2019 m. sausio 1 d. kaip šio 9-ojo TFAS pakeitimo įsigaliojimo datą, tačiau jį galima pradėti taikyti anksčiau; kadangi pagal 9-ąjį TFAS finansinių priemonių apskaitą privaloma vykdyti jau nuo 2018 m. sausio 1 d.; kadangi finansų įstaigos, kurioms taikoma TFAS apskaitos sistema, negali pasinaudoti šiuo siūlomu pakeitimu, kol jis nepatvirtintas ir nepaskelbtas;

E.  kadangi Komisija turėjo tikslą paskelbti 2008 m. lapkričio 3 d. Reglamento (EB) Nr. 1126/2008, priimančio tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus(3), pakeitimus iki 2018 m. kovo mėn. pabaigos, kad juos būtų galima taikyti finansiniais laikotarpiais, kurie prasideda 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau;

1.  pareiškia, jog neprieštarauja Komisijos reglamento projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Komisijai ir susipažinti – Tarybai.

(1) OL L 243, 2002 9 11, p. 1.
(2) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
(3) OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika