Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/3018(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0066/2018

Predložena besedila :

B8-0066/2018

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0027

Sprejeta besedila
PDF 244kWORD 48k
Sreda, 7. februar 2018 - Strasbourg
Nenasprotovanje izvedbenemu ukrepu: spremembe Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s spremembami Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije (D054380/02),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov(1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 18. decembra 2017, v katerem le-ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval osnutku uredbe,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 24. januarja 2018,

–  ob upoštevanju člena 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(2),

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 106(4)(d) in člena 105(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 105(6) Poslovnika, ki se je iztekel 6. februarja 2018,

A.  ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde dne 12. oktobra 2017 objavil spremembe Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 9 – Finančni instrumenti; ker je namen teh sprememb ustvariti jasnost in doslednost pri razvrščanju dolžniških instrumentov z negativnimi možnostmi predčasnega odplačila;

B.  ker je Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje 10. novembra 2017 Komisiji priporočila, naj podpre te spremembe; ker v tem priporočilu obravnava nekatera vprašanja, ki jih je v pismu z dne 8. novembra 2017, naslovljenim na skupino, izpostavila Evropska centralna banka;

C.  ker je Komisija ugotovila, da razlaga izpolnjuje tehnična merila za sprejetje v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002 in meni, da bi predlagana sprememba samo ohranila sedanje stanje pri računovodenju odplačne vrednosti za te posebne instrumente iz obdobja pred uvedbo MSRP 9;

D.  ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde določil 1. januar 2019 kot začetek uporabe te spremembe MSRP 9, s tem da se dovoli uporaba tudi pred tem datumom; ker se računovodenje za finančne instrumente v skladu z MSRP 9 uporablja že od 1. januarja 2018; ker finančne institucije, ki pri računovodenju uporabljajo Mednarodne standarde računovodskega poročanja, ne morejo uporabljati pristopa iz predlagane spremembe pred njenim sprejetjem in objavo;

E.  ker je Komisija nameravala spremembe Uredbe (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov(3) objaviti pred koncem marca 2018, da bi se lahko uporabljali za finančna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali po tem datumu;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Komisiji, in Svetu v vednost.

(1) UL L 243, 11.9.2002, str. 1.
(2) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(3) UL L 320, 29.11.2008, str. 1.

Zadnja posodobitev: 28. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov