Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/3032(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0069/2018

Předložené texty :

B8-0069/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0028

Přijaté texty
PDF 318kWORD 43k
Středa, 7. února 2018 - Štrasburk
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: den použitelnosti dvou nařízení v přenesené pravomoci
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359, pokud jde o jejich den použitelnosti (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)08681) (dále jen „pozměňující nařízení v přenesené pravomoci“),

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedkyni Konference předsedů výborů ze dne 24. ledna 2018,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění(1), a zejména na čl. 25 odst. 2, čl. 28 odst. 4, čl. 29 odst. 4 a 5, čl. 30 odst. 6 a čl. 39 odst. 5 této směrnice,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 6. února 2018, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že pozměňující nařízení v přenesené pravomoci by mělo být použitelné před 23. únorem 2018, což je den účinnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a nařízení Komise v přenesené účinnosti (EU) 2017/2359 („dvě nařízení v přenesené pravomoci“) a že plné využití tříměsíční lhůty pro přezkum, již má Parlament k dispozici, by mohlo vést k tomu, že by uvedená dvě nařízení v přenesené pravomoci vstoupila v platnost před změněným dnem použitelnosti směrnice (EU) 2016/97 (o distribuci pojištění), kterým je 1. říjen 2018, jak navrhuje Komise ve svém návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu uplatňování prováděcích opatření členských států (COM(2017)0792);

B.  vzhledem k tomu, že urychlené zveřejnění pozměňujícího nařízení v Úředním věstníku by umožnilo sjednotit datum použitelnosti uvedených dvou nařízení v přenesené pravomoci s pozměněným dnem použitelnosti směrnice o distribuci pojištění;

C.  vzhledem k tomu, že to odpovídá rozhodnutí Parlamentu ze dne 25. října 2017(2) o tom, že proti uvedeným dvěma nařízením v přenesené pravomoci nevznese námitky, v němž Komisi žádá, aby posoudila, zda by bylo možné den použitelnosti směrnice o distribuci pojištění prodloužit do 1. října 2018;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči pozměňujícímu nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0404 a P8_TA(2017)0405.

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí