Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/3032(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0069/2018

Indgivne tekster :

B8-0069/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0028

Vedtagne tekster
PDF 242kWORD 43k
Onsdag den 7. februar 2018 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: anvendelsesdatoer for to delegerede forordninger
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 20. december 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og delegeret forordning (EU) 2017/2359 for så vidt angår deres anvendelsesdato (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2017)08681) ("den delegerede ændringsforordning"),

–  der henviser til skrivelse af 24. januar 2018 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution(1), særlig artikel 25, stk. 2, artikel 28, stk. 4, artikel 29, stk. 4 og 5, artikel 30, stk. 6, og artikel 39, stk. 5,

–  der henviser til Økonomi- og Valutaudvalgets henstilling til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 6. februar 2018,

A.  der henviser til, at den delegerede ændringsforordning bør finde anvendelse inden den 23. februar 2018, datoen for ikrafttrædelsen af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2359 ("de to delegerede forordninger"), og at en fuld udnyttelse af den tremåneders kontrolperiode, Parlamentet har til rådighed, kan føre til, at de to delegerede forordninger træder i kraft inden den ændrede anvendelsesdato for direktiv (EU) 2016/97 ("direktivet om forsikringsdistribution"), nemlig den 1. oktober 2018, som foreslået af Kommissionen i dennes forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger (COM(2017)0792);

B.  der henviser til, at en hurtig offentliggørelse af den delegerede ændringsforordning i Den Europæiske Unions Tidende vil gøre det muligt at tilpasse datoerne for anvendelsen af de to delegerede forordninger med den ændrede anvendelsesdato for direktivet om forsikringsdistribution;

C.  der henviser til, at dette svarer til Parlamentets afgørelser af 25. oktober 2017(2) om ikke at gøre indsigelse mod to delegerede forordninger, hvori det anmoder Kommissionen om at vurdere, om anvendelsen af direktivet om forsikringsdistribution kunne forlænges til den 1. oktober 2018;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede ændringsforordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0404 og P8_TA(2017)0405.

Seneste opdatering: 28. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik