Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/3032(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0069/2018

Esitatud tekstid :

B8-0069/2018

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0028

Vastuvõetud tekstid
PDF 236kWORD 48k
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kahe delegeeritud määruse kohaldamise alguskuupäevad
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 20. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/2358 ja delegeeritud määrust (EL) 2017/2359 nende kohaldamise alguskuupäeva osas (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2017)08681) (edaspidi „muutev delegeeritud määrus“),

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 24. jaanuari 2018. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist(1), eriti selle artikli 25 lõiget 2, artikli 28 lõiget 4, artikli 29 lõikeid 4 ja 5, artikli 30 lõiget 6 ja artikli 39 lõiget 5,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 6. veebruaril 2018, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et muutvat delegeeritud määrust tuleks kohaldada enne 23. veebruari 2018, mis on komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2358 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2359 (edaspidi „kaks delegeeritud määrust“) jõustumiskuupäev, ning kui Euroopa Parlament kasutaks ära kogu ette nähtud kolmekuulise kontrolliperioodi, võiks see tuua kaasa kahe delegeeritud määruse jõustumise enne direktiivi (EL) 2016/97 (edaspidi „kindlustustoodete turustamise direktiiv“) kohaldamise muudetud alguskuupäeva, milleks on 1. oktoober 2018, nagu komisjon on välja pakkunud ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/97 seoses liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäevaga (COM(2017)0792);

B.  arvestades, et muutva delegeeritud määruse kiire avaldamine Euroopa Liidu Teatajas võimaldaks ühitada kahe delegeeritud määruse kohaldamise alguskuupäevad kindlustustoodete turustamise direktiivi kohaldamise muudetud alguskuupäevaga;

C.  arvestades, et see vastab Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2017. aasta otsustele(2) mitte esitada vastuväiteid kahele delegeeritud määrusele, milles ta taotleb, et komisjon hindaks, kas kindlustustoodete turustamise direktiivi kohaldamise alguskuupäeva võiks nihutada 1. oktoobrile 2018;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole muutvale delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 26, 2.2.2016, lk 19.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0404 ja P8_TA(2017)0405.

Viimane päevakajastamine: 28. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika