Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/3032(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0069/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0069/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0028

Hyväksytyt tekstit
PDF 232kWORD 39k
Keskiviikko 7. helmikuuta 2018 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta säädöstä: kahden delegoidun asetuksen soveltamispäivät
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/2358 ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/2359 muuttamisesta niiden soveltamispäivien osalta 20. joulukuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)08681) (jäljempänä ’delegoitujen asetusten muuttamisesta annettu delegoitu asetus’),

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 24. tammikuuta 2018 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon vakuutusten tarjoamisesta 20. tammikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97(1) ja erityisesti sen 25 artiklan 2 kohdan, 28 artiklan 4 kohdan, 29 artiklan 4 ja 5 kohdan, 30 artiklan 6 kohdan ja 39 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 6. helmikuuta 2018, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  huomauttaa, että delegoitujen asetusten muuttamisesta annettua delegoitua asetusta olisi sovellettava ennen 23. helmikuuta 2018, joka on komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2358 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2359 (jäljempänä ’kaksi delegoitua asetusta’) voimaantulopäivä, ja että parlamentille annetun kolmen kuukauden tarkasteluajan täysimääräinen käyttäminen voisi johtaa kahden delegoidun asetuksen voimaantuloon ennen direktiivin (EU) 2016/97 (jäljempänä ’IDD-direktiivi’) muutettua soveltamispäivää, joka on 1. lokakuuta 2018, kuten komissio ehdotti ehdotuksessaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivästä (COM(2017)0792);

B.  toteaa, että delegoitujen asetusten muuttamisesta annetun delegoidun asetuksen nopea julkaiseminen virallisessa lehdessä mahdollistaisi kyseisten kahden delegoidun asetuksen soveltamispäivien yhdenmukaistamisen IDD-direktiivin muutetun soveltamispäivän kanssa;

C.  toteaa, että tämä vastaisi parlamentin 25. lokakuuta 2017 tekemiä päätöksiä(2) olla vastustamatta kahta delegoitua asetusta ja että kyseisissä päätöksissä parlamentti pyysi komissiota arvioimaan, voitaisiinko IDD-direktiivin soveltamista jatkaa 1. lokakuuta 2018 asti;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitujen asetusten muuttamisesta annettua delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0404 ja P8_TA(2017)0405.

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö