Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2054(INL)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0007/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0007/2018

Rasprave :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Glasovanja :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0029

Usvojeni tekstovi
PDF 407kWORD 55k
Srijeda, 7. veljače 2018. - Strasbourg
Sastav Europskog parlamenta
P8_TA(2018)0029A8-0007/2018
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 7. veljače 2018. o sastavu Europskog parlamenta (2017/2054(INL)2017/0900(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 14. stavak 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članak 10. UEU-a(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2013. o sastavu Europskog parlamenta s obzirom na izbore 2014.(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. studenoga 2015. o reformi izbornog zakona Europske unije i njoj priloženi Prijedlog odluke Vijeća o usvajanju odredbi za izmjenu Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima(3);

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog vijeća 2013/312/EU od 28. lipnja 2013. o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta(4),

–  uzimajući u obzir Sporazum na Veliki petak od 10. travnja 1998.,

–  uzimajući u obzir članke 45., 52. i 84. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja (A8-0007/2018),

A.  budući da se sastavom Europskog parlamenta moraju poštovati kriteriji iz članka 14. stavka 2. prvog podstavka UEU-a, to jest, da broj predstavnika građana Unije ne smije biti veći od 750, ne računajući predsjednika, i da je zastupljenost građana degresivno proporcionalna, a minimalni prag šest članova iz svake države članice te da se nijednoj državi članici ne dodjeljuje više od 96 mjesta;

B.  budući da se u članku 14. stavku 2. UEU-a navodi da je Europski parlament sastavljen od predstavnika građana Unije;

C.  budući da se u UEU-u i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije ističe važnost jednakosti i jednakog postupanja institucija Unije prema građanima; budući da je ključno ostvariti jednaku razinu zastupljenosti radi jačanja legitimnosti Europskog parlamenta kao zakonodavnog tijela koje predstavlja građane Unije;

D.  budući da je Europski parlament ispitao nekoliko prijedloga za trajni sustav raspodjele mjesta na temelju matematičkih formula koje je naručio i koje su mu predstavljene;

E.  budući da je vlada Ujedinjene Kraljevine 29. ožujka 2017. u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a obavijestila Europsko vijeće o svojoj namjeri da se povuče iz Europske unije te budući da dvogodišnji rok za pregovore i sklapanje sporazuma o povlačenju ističe 29. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje;

F.  budući da, ako se postojeća pravna situacija ne promijeni, Ujedinjena Kraljevina više neće biti članica Europske unije za vrijeme sljedećih europskih izbora 2019. godine;

G.  budući da je nekoliko država članica nedavno izrazilo podršku za osnivanje zajedničke izborne jedinice počevši od europskih izbora 2019. godine; budući da je preduvjet za osnivanje zajedničke izborne jedinice izmjena Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, koju bi trebalo usvojiti najmanje jednu godinu prije europskih izbora, kako je utvrđeno u Kodeksu dobre prakse u izbornim pitanjima Venecijanske komisije;

H.  budući da je Europski parlament u Prijedlogu odluke Vijeća od 11. studenoga 2015. o usvajanju odredbi za izmjenu Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima zatražio uvođenje obveznog praga za izborne jedinice i države članice koje funkcioniraju kao jedna izborna jedinica te u kojima se koristi sustav glasovanja za listu i koje imaju više od određenog broja zastupničkih mjesta; smatra da taj prag treba odrediti uzimajući u obzir novu raspodjelu mjesta;

1.  napominje da se trenutačna raspodjela mjesta u Europskom parlamentu utvrđena u Odluci Europskog vijeća 2013/312/EU primjenjuje samo na parlamentarni saziv 2014. – 2019.; stoga ističe da za parlamentarni saziv 2019. – 2024. treba donijeti novu odluku o sastavu Europskog parlamenta;

2.  uzima u obzir činjenicu da se u više slučajeva trenutačnom raspodjelom mjesta ne poštuje načelo degresivne proporcionalnosti i da se ona stoga mora ispraviti za sastav Europskog parlamenta od sljedećih europskih izbora 2019. godine;

3.  uviđa da određeni broj država članica smatra da pri odlučivanju o raspodjeli mjesta u Europskom parlamentu treba uzeti u obzir sustav glasovanja u Vijeću;

4.  ističe da, iako matematičke formule imaju velik potencijal za stvaranje trajnog sustava raspodjele mjesta u budućnosti, Parlament zbog političkih razloga ne može predložiti trajni sustav u ovoj fazi;

5.  prima na znanje činjenicu da ako se postojeća pravna situacija ne promijeni, Ujedinjena Kraljevina više neće biti država članica za vrijeme sljedećih europskih izbora 2019. godine;

6.  predlaže da se nova raspodjela mjesta u Parlamentu, kojom se poštuju kriteriji utvrđeni u članku 14. UEU-a, primjenjuje od sljedećih europskih izbora 2019. godine; smatra da, ako se navedena pravna situacija u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije promijeni, raspodjelu mjesta koja se primjenjuje tijekom parlamentarnog saziva 2014. – 2019. treba primjenjivati sve dok povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ne postane pravovaljano;

7.  ističe da će prazna mjesta koja ostanu nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije omogućiti donošenje nove raspodjele mjesta u Parlamentu kojom će se provoditi načelo degresivne proporcionalnosti; nadalje ističe da bi predložena nova raspodjela omogućila smanjenje veličine Parlamenta; primjećuje da je popunjavanje samo neznatnog broja mjesta koja nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine ostanu prazna dovoljno da nijedna država članica ne izgubi mjesta;

8.  ističe da bi smanjenjem veličine Parlamenta ostao određeni broj mjesta za potrebe mogućih budućih proširenja Europske unije;

9.  podsjeća na to da na temelju Sporazuma na Veliki petak građani Sjeverne Irske imaju neotuđivo pravo na državljanstvo Ujedinjene Kraljevine ili Irske, ili na oba ta državljanstva, te da na temelju prava na irsko državljanstvo imaju pravo i na građanstvo Unije;

10.  podsjeća na to da se degresivna proporcionalnost utvrđena Ugovorima temelji na broju mjesta po državi članici, a ne na nacionalnosti kandidata;

11.  poziva Vijeće da brzo dovrši reviziju Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima;

12.  ističe da će se reformom Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima koju je predložio Europski parlament učvrstiti europski karakter izbora i poslati pozitivna poruka o budućnosti europskog projekta;

13.  smatra da se predloženom raspodjelom utemeljenom na načelima Ugovora pruža čvrsta osnova za metodu određivanja raspodjele mjesta u budućnosti, kojom će se poštovati kriteriji iz članka 14. UEU-a, posebno načelo degresivne proporcionalnosti, te koja će biti pravedna, transparentna, objektivna, u skladu s najnovijim demografskim kretanjima i razumljiva za europske građane;

14.  podnosi Europskom vijeću priloženi Prijedlog odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta na temelju svojeg prava na inicijativu iz članka 14. stavka 2. UEU-a; ističe da je potrebno hitno donijeti tu odluku, za što se traži njegova suglasnost, kako bi države članice mogle na vrijeme donijeti potrebne nacionalne odredbe radi organiziranja europskih izbora za parlamentarni saziv 2019. – 2024.;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i Prijedlog odluke Europskog vijeća priložen ovom dokumentu, zajedno s navedenim izvješćem svojeg Odbora za ustavna pitanja proslijedi Europskom vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) Tim se člankom propisuje da su „Građani neposredno predstavljeni na razini Unije u Europskom parlamentu”.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0082.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0395.
(4) SL L 181, 29.6.2013., str. 57.


PRILOG REZOLUCIJI EUROPSKOG PARLAMENTA

Prijedlog

odluke Europskog vijeća

o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

EUROPSKO VIJEĆE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 14. stavak 2.,

uzimajući u obzir inicijativu Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)  Člankom 14. stavkom 2. prvim podstavkom Ugovora o Europskoj uniji utvrđuju se kriteriji za sastav Europskog parlamenta, to jest, da broj predstavnika građana Unije ne smije prijeći 750, uz predsjednika, da zastupljenost treba biti degresivno proporcionalna, uz minimalan prag od šest članova po državi članici te da se nijednoj državi članici ne smije dodijeliti više od 96 mjesta.

(2)  Člankom 10. Ugovora o Europskoj uniji predviđa se, među ostalim, da se funkcioniranje Unije temelji na predstavničkoj demokraciji pri čemu su građani na razini Unije neposredno zastupani u Europskom parlamentu, a države članice u Vijeću zastupaju njihove vlade, koje su same demokratski odgovorne svojim nacionalnim parlamentima ili građanima. Stoga se članak 14. stavak 2. Ugovora o Europskoj uniji o sastavu Europskog parlamenta primjenjuje u kontekstu širih institucionalnih dogovora određenih u Ugovorima, koji također uključuju odredbe o donošenju odluka u Vijeću.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pri primjeni odredaba iz članka 14. stavka 2. Ugovora o Europskoj uniji poštuju se sljedeća načela:

–  pri raspodjeli mjesta u Europskom parlamentu u cijelosti se koriste minimalni i maksimalni pragovi po državi članici utvrđeni Ugovorom o Europskoj uniji kako bi se što vjernije odražavao odgovarajući broj stanovnika država članica,

–  degresivna proporcionalnost utvrđuje se na sljedeći način: omjer između broja stanovnika i broja mjesta svake države članice prije zaokruživanja na cijele brojeve razlikuje se u odnosu na njihov odgovarajući broj stanovnika na takav način da svaki zastupnik Europskog parlamenta iz države članice s većim brojem stanovnika zastupa više državljana nego svaki zastupnik iz države članice s manjim brojem stanovnika i obratno, što veći broj stanovnika ima država članica, veća su njezina prava na veći broj mjesta,

–  raspodjela mjesta odražava demografska kretanja u državama članicama.

Članak 2.

Ukupan broj stanovnika država članica izračunava Komisija (Eurostat) na temelju najnovijih podataka koje osiguravaju države članice u skladu s metodom koja je utvrđena Uredbom (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(1).

Članak 3.

1.  Za parlamentarni saziv 2019. – 2024. utvrđuje se broj predstavnika u Europskom parlamentu izabran u svakoj državi članici kako slijedi:

Belgija

21

Bugarska

17

Češka

21

Danska

14

Njemačka

96

Estonija

7

Irska

13

Grčka

21

Španjolska

59

Francuska

79

Hrvatska

12

Italija

76

Cipar

6

Latvija

8

Litva

11

Luksemburg

6

Mađarska

21

Malta

6

Nizozemska

29

Austrija

19

Poljska

52

Portugal

21

Rumunjska

33

Slovenija

8

Slovačka

14

Finska

14

Švedska

21

2.  Međutim, ako na početku parlamentarnog saziva 2019. – 2024. Ujedinjena Kraljevina još bude država članica Unije, broj predstavnika u Europskom parlamentu po državi članici koji će preuzeti dužnost bit će broj predviđen u članku 3. Odluke Europskog vijeća 2013/312/EU(2) sve dok povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ne postane pravovaljano.

Nakon što povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije postane pravovaljano, broj predstavnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj državi članici bit će broj naveden u stavku 1. ovoga članka.

Svi predstavnici u Europskom parlamentu koji popunjavaju dodatna mjesta proizašla iz razlike u broju mjesta dodijeljenih u prvom i drugom podstavku ovog stavka preuzimaju svoju dužnost u Parlamentu u isto vrijeme.

Članak 4.

Dovoljno rano prije početka parlamentarnog saziva 2024. – 2029., u skladu s člankom 14. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji, Europski parlament Europskom vijeću podnosi prijedlog ažurirane raspodjele mjesta.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u ...,

Za Europsko vijeće

Predsjednik

(1) Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o europskoj demografskoj statistici (SL L 330, 10.12.2013., str. 39.).
(2) Odluka Europskog vijeća br. 2013/312/EU od 28. lipnja 2013. o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta (SL L 181, 29.6.2013., str. 57.).

Posljednje ažuriranje: 28. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti