Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2560(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0096/2018

Разисквания :

PV 08/02/2018 - 8.1
CRE 08/02/2018 - 8.1

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0034

Приети текстове
PDF 484kWORD 56k
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург
Русия, случаят на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“
P8_TA(2018)0034RC-B8-0096/2018

Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно Русия, случая на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“ (2018/2560(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Русия, по-специално своите резолюции от 13 юни 2013 г. относно принципите на правовата държава в Русия(1), и от 13 март 2014 г. относно Русия: осъждането на демонстранти, участвали в събитията на площад „Болотная“(2), от 23 октомври 2014 г. относно закриването на неправителствената организация „Мемориал“ (носител на наградата „Сахаров“ за 2009 г.) в Русия(3), и от 12 март 2015 г. относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия(4), от 24 ноември 2016 г. относно случая на Илдар Дадин, лишен от свобода заради убежденията си в Русия(5) и от 6 април 2017 г. относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи(6);

—  като взе предвид изявлението на председателите на комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека от 12 януари 2018 г., в което се призовава за незабавното освобождаване на защитника на правата на човека Оюб Титиев,

—  като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Международния пакт за граждански и политически права, които предвиждат, че никой не може да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по които страна е и Руската федерация,

—  като взе предвид изявлението на ЕС от 19 януари 2018 г. относно нарушенията на правата на човека по отношение на Центъра за правата на човека „Мемориал“ в Русия и изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 11 януари 2018 г. относно задържането на директора на Центъра за права на човека „Мемориал“ в Чеченската република, г-н Оюб Титиев,

—  като взе предвид посещението на Комитета на Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията, проведено в Република Чечения на Руската федерация през ноември и декември 2017 г.,

—  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации относно защитниците на правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 9 декември 1998 г.,

—  като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС), с което се установява партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, както и спрените преговори за ново споразумение между ЕС и Русия,

—  като взе предвид Седмия периодичен доклад относно Руската федерация, разгледан от Комисията на ООН по правата на човека на нейните 3136-о и 3137-о заседания, проведени на 16 и 17 март 2015 г.;

—  като взе предвид насоките на Европейския съвет от 24 юни 2013 г. за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на Европа и страна, подписала Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, се е ангажирала да спазва принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на основните свободи и правата на човека; като има предвид, че Русия е задължена и разполага със средства за разследване на престъпления, извършени от чеченските органи; като има предвид, че Руската федерация е ратифицирала 11 от общо 18 международни договори в областта на правата на човека;

Б.  като има предвид, че Оюб Титиев, директор за Чечения на Центъра за права на човека „Мемориал“ (известен като „Мемориал“), организацията в областта на правата на човека, лауреат на наградата „Сахаров“ за 2009 г., беше задържан на 9 януари 2018 г. от чеченската полиция и обвинен в притежание на наркотични вещества; като има предвид, че тези обвинения бяха отхвърлени от г-н Титиев и осъдени от неправителствени организации и други защитници на правата на човека като изфабрикувани;

В.  като има предвид, че на 25 януари 2018 г. Върховният съд на Чеченската република потвърди решението на Шалинския градски съд да задържане на Оюб Титиев под стража за два месеца;

Г.  като има предвид, че наказателното законодателство на Руската федерация беше изменено и беше въведен нов член 212, параграф 1, съгласно който дадено лице може да бъде обвинено в нарушение на Закона за публичните събрания независимо от факта, че това изменение ограничава свободата на словото и на събранията;

Д.  като има предвид, че руските органи показват тенденция към пренебрегване на правото на свобода на събиранията, като само в град Москва задържаха повече от 1000 демонстриращи граждани, както и много граждани в редица други градове на Руската федерация след мирните демонстрации, проведени на 26 март 2017 г.;

Е.  като има предвид, че броят на политическите затворници в страната се увеличи значително през последните години, като възлиза на 102 души през 2016 г., според Центъра за права на човека „Мемориал“;

Ж.  като има предвид, че законът за неправителствените организации от 2012 г. силно ограничи способността на НПО да работят независимо и да функционират по ефективен начин; като има предвид, че съгласно този закон „Мемориал“ е определен като „чуждестранен агент“ от Министерството на правосъдието на Русия;

З.  като има предвид, че Юрий Дмитриев, историк в „Мемориал“, е част от екипа, който откри масов гроб на повече от 9000 души в Сандармокх, като много от тях са били членове на съветската интелигенция; като има предвид, че през последните години „Мемориал“ е останал последната независима организация за защита на правата на човека, която продължава да осъществява дейност в Република Чечения; като има предвид, че е много вероятно нападенията срещу защитници на правата на човека в Чеченската република, включително изфабрикуваните обвинения в престъпление срещу Оюб Титиев и палежите в съседни републики да са били организирани като репресивни мерки срещу „Мемориал“ заради разкриването и търсенето на правосъдие за нарушенията на правата на човека в Чечения;

И.  като има предвид, че Парламентът присъди наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2009 г. на групата за правата на човека „Мемориал“;

Й.  като има предвид, че според индекса на списание „Economist“ за демокрация Русия заема 135-то място от 167 държави, което показва значително спадане в сравнение с 102-то място, което страната е заемала през 2006 г.;

К.  като има предвид, че е налице висока степен на загриженост във връзка с нарушенията на правата на човека на лицата ЛГБТИ в Чечения; като има предвид, че Руската федерация е подписала няколко международни договора за правата на човека и, като член на Съвета на Европа, е подписала и Европейската конвенция за правата на човека, и поради това има задължението да гарантира безопасността на всички лица, които могат да бъдат изложени на риск; като има предвид, че ЕС нееднократно е предлагал допълнителна помощ и експертни съвети, за да подпомогне Русия да модернизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа; като има предвид, че Русия е задължена и разполага със средства за разследване на престъпления, извършени от чеченските органи; като има предвид, че хомосексуалността беше декриминализирана в Руската федерация през 1993 г.;

1.  призовава за незабавното освобождаване на директора на Центъра за права на човека „Мемориал“ в Чеченската република, г-н Оюб Титиев, който беше задържан на 9 януари 2018 г. и официално обвинен и с мярка за неотклонение задържане под стража въз основа на изфабрикувани обвинения в незаконно придобиване и притежание на наркотици; настоятелно призовава руските органи да гарантират пълното зачитане на правата на човека и на правото на защита на г-н Титиев, включително достъп до адвокат и медицински грижи, зачитане на физическата неприкосновеност и достойнството и защита от съдебен тормоз, криминализиране и произволни арести;

2.  изразява съжаление във връзка с изявлението на чеченските органи, отправящи обвинения към дейността на защитниците и организациите за правата на човека; отбелязва със загриженост, че задържането става скоро след публичните изказвания на г-н Магомед Даудов, председател на парламента на Чечения, който видимо толерира насилието срещу защитниците на правата на човека;

3.  счита, че задържането на г-н Титиев е част от тревожна тенденция към арести, нападения, сплашване и дискредитиране на независими журналисти и защитници на правата на човека, работещи в Чечения; припомня, че други случаи, които са част от тази тревожна тенденция, включват арестите на председателя на Асамблеята на народите от региона на Кавказ, Руслан Кутаев, и журналиста Залауди Гериев, които бяха осъдени въз основа на съмнителни обвинения, свързани с наркотици, съответно през 2014 г. и 2016 г;

4.  изразява дълбоката си загриженост от факта, че до момента никой не е бил подведен под съдебна отговорност за убийството на предшественика на г-н Оюб Титиев и активист за правата на човека на „Мемориал“ в Чечения, г-жа Наталия Естемирова, която беше отвлечена от дома си в Грозни през юли 2009 г. и беше застреляна по-късно същия ден близо до село Гази-Юрт в съседна Ингушетия; настоятелно призовава руските органи да проведат истинско разследване на това престъпление; в тази връзка припомня, че още един адвокат и активист в областта на правата на човека, Станислав Маркелов, известен със своя работа във връзка с нарушенията в Чечения, беше застрелян в центъра на Москва през 2009 г.;

5.  настоятелно призовава руските органи да сложат незабавно край на тревожната тенденция на арести, нападения, сплашване и дискредитиране на независими журналисти и защитници на правата на човека, работещи в този регион на Руската федерация, в нарушение на тяхното право на свободно изразяване на мнение; осъжда нападенията срещу защитници на правата на човека от страна на чеченските органи, и настоятелно призовава Москва да сложи край на тези атаки и да способства за нормален климат на работа за защитниците и организациите за правата на човека в Чечения и други части от Руската федерация;

6.  изразява дълбока загриженост във връзка с влошаването на условията за критично мислещото гражданско общество в Русия, по-специално онези организации, които работят в областта на правата на човека и демократичните свободи и изразяват критика към политиките, осъществявани от държавата в това отношение; подчертава, че „Мемориал“, носителят на наградата „Сахаров“ за 2009 г., продължава да бъде един от най-авторитетните гласове, застъпващи се за правата на човека в Русия днес, и остана последната независима организация в областта на правата но човека, която продължава да работи в Република Чечения, и изразява своята солидарност и твърда подкрепа за нейната всеотдайна работа;

7.  призовава руските органи да защитават всички руски граждани от незаконно насилие; призовава руските органи да сложат незабавно край на репресиите срещу свободата на изразяване в Чечения, да осигурят ефективни гаранции за сигурност на жертвите и свидетелите на престъпления и да изправят извършителите на престъпления пред правосъдието; подчертава, че Русия и нейното правителство носят крайната отговорност за разследването на тези деяния, за изправянето на извършителите на престъпления пред съда и за защитата на всички руски граждани от незаконно насилие;

8.  изтъква, че още едно доказателство за преследване и тормоз, причинени на организации за защита на правата на човека в региона на Северен Кавказ, бяха палежът, извършен на 17 януари 2018 г. срещу офисите на „Мемориал“ в съседната Република Ингушетия, и нападението, извършено на 22 януари 2018 г., когато неизвестно лице подпали автомобил, принадлежащ на местния офис на „Мемориал“ в Дагестан; осъжда тези атаки и настоятелно призовава руските органи да разследват ефективно тези и други атаки срещу собствеността на „Мемориал“ и заплахи срещу нейния персонал, и да гарантират, че виновните ще бъдат подведени под отговорност;

9.  призовава руските органи като неотложен въпрос да проведат незабавни, независими, обективни и задълбочени разследвания на тези предизвикващи загриженост събития в Чечения; призовава чеченските органи и тези на Руската федерация да спазват националното законодателство и международните ангажименти, да поддържат принципите на правовата държава и универсалните стандарти в областта на правата на човека и да гарантират безопасността и демократичните свободи на всички, които могат да бъдат изложени на риск;

10.  отбелязва искането на „Мемориал“ за разследване на случая на Титиев извън Чечения;

11.  осъжда нападенията срещу други групи на гражданското общество и НПО в Чечения, включително нападенията и кампаниите за оклеветяване срещу съвместната подвижна група на защитниците на правата на човека в Чечения (JMG), които доведоха до оттеглянето на групата от Чечения поради съображения за сигурност през 2016 г.;

12.  изразява дълбока загриженост от съобщенията за произволно задържане и изтезания на хора, възприемани като ЛГБТИ в Република Чечения; призовава органите да прекратят кампанията на преследване и да позволят на международните организации за правата на човека да извършат надеждно разследване на предполагаемите престъпления; също така осъжда убийствата на лица от членове на семейството в така наречените „убийства на честта“ и осъжда чеченските органи за подкрепата и насърчаването на тези престъпления;

13.  призовава Комисията, ЕСВД и държавите членки да подпомогнат онези, които са избягали от Чечения, и да действат за изобличаването на тази кампания на насилие; приветства факта, че редица държави членки са предоставили убежище на тези жертви, и призовава всички държави членки да продължат или да засилят процедурите по разглеждане на молби за политическо убежище за жертви, журналисти и защитници на правата на човека в съответствие с европейското и националното право;

14.  призовава заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и ЕСВД да гарантират, че всички случаи на лица, преследвани по политически причини, ще бъдат разгледани на консултациите между ЕС и Русия по правата на човека след възобновяването им, да изискат официално от представителите на Русия в тези консултации представянето на отговор по всеки един случай, както и да докладват на Парламента относно проведената от тях размяна на становища с руските органи;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник‑председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и парламента на Руската федерация и на чеченските органи.

(1) OВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 150.
(2) ОВ С 378, 9.11.2017 г., стр. 250.
(3) ОВ C 274, 27.7.2016 г., стр. 21.
(4) OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 126.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0446.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0125.

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност