Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2560(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0096/2018

Forhandlinger :

PV 08/02/2018 - 8.1
CRE 08/02/2018 - 8.1

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0034

Vedtagne tekster
PDF 172kWORD 47k
Torsdag den 8. februar 2018 - Strasbourg
Rusland, sagen Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial
P8_TA(2018)0034RC-B8-0096/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 8. februar 2018 om Rusland, for så vidt angår Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial (2018/2560(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, særlig sin beslutning af 13. juni 2013 om retsstatsforholdene i Rusland(1), af 13. marts 2014 om Rusland: domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen(2), og af 23. oktober 2014 om tvangslukningen af den ikke-statslige organisation Memorial (vinder af Sakharovprisen 2009) i Rusland(3), der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, navnlig sine beslutninger af 12. marts 2015 om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland(4), af 24. november 2016 om sagen om Ildar Dadin, samvittighedsfange i Rusland(5) og af 6. april 2017 om Rusland, anholdelsen af Aleksej Navalnij og andre demonstranter(6),

–  der henviser til erklæringen af 12. januar 2018 fra formændene for Parlamentets Udenrigsudvalg og Underudvalget om Menneskerettigheder med opfordring til øjeblikkelig løsladelse af menneskerettighedsforkæmperen Oyub Titiev,

–  der henviser til artikel 5 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og artikel 7 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der begge fastslår, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som Den Russiske Føderation har tiltrådt,

–  der henviser til EU's erklæring af 19. januar 2018 om menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med menneskerettighedscentret Memorial i Rusland og erklæringen af 11. januar 2018 fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten om tilbageholdelsen af direktøren for menneskerettighedscentret Memorial i Den Tjetjenske Republik, Oyub Titiev,

–  der henviser til besøget af Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur hos Den Tjetjenske Republik i Den Russiske Føderation i november-december 2017,

–  der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 9. december 1998,

–  der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side og de suspenderede forhandlinger om en ny aftale mellem EU og Rusland,

–  der henviser til Den Russiske Føderations syvende periodiske beretning, som blev behandlet af FN's Menneskerettighedskomité på dens 3136. og 3137. møde den 16. og 17. marts 2015,

–  der henviser til Det Europæiske Råds retningslinjer af 24. juni 2013 for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderation er fuldgyldigt medlem af Europarådet og har undertegnet verdenserklæringen om menneskerettighederne og konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og dermed har forpligtet sig til at respektere principperne om demokrati, retsstatsprincippet samt respekt for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder; der henviser til, at Rusland er forpligtet til og besidder midler til at efterforske de forbrydelser, der begås af de tjetjenske myndigheder; der henviser til, at Den Russiske Føderation har ratificeret 11 ud af 18 internationale menneskerettighedstraktater;

B.  der henviser til, at Oyub Titiev, direktør for menneskerettighedscentret Memorials (almindeligvis kendt som Memorial og Sakharovprismodtager i 2009) kontor i Tjetjenien, blev anholdt den 9. januar 2018 af det tjetjenske politi og anklaget for narkotikabesiddelse; der henviser til, at Titiev har nægtet sig skyldig i disse anklager, og NGO'er og andre menneskerettighedsforkæmpere har forkastet dem som opdigtede;

C.  der henviser til, at den tjetjenske højesteret den 25. januar 2018 stadfæstede byretten i Shalinskys afgørelse om at varetægtsfængsle Oyub Titiev i to måneder;

D.  der henviser til, at straffeloven i Den Russiske Føderation er blevet ændret, og at der er blevet indført en ny artikel 212.1, hvorefter en person kan tiltales for at overtræde lovgivningen om offentlige forsamlinger, selv om denne ændring indebærer en begrænsning af ytrings- og forsamlingsfriheden;

E.  der henviser til, at russiske myndigheder viser en tendens til manglende respekt af retten til fri forsamling og tilbageholdte 1 000 demonstrerende borgere alene i Moskva og adskillige flere i mange andre byer i Den Russiske Føderation efter de fredelige demonstrationer, der blev afholdt den 26. marts 2017;

F.  der henviser til, at antallet af politiske fanger i landet er steget markant i de seneste år og udgjorde ifølge menneskerettighedscentret Memorial 102 i 2016;

G.  der henviser til, at loven fra 2012 om NGO'er i alvorlig grad har begrænset NGO'ers mulighed for at arbejde uafhængigt og fungere på en effektiv måde; der henviser til, at Memorial i henhold til denne lov er blevet udpeget af det russiske justitsministerium som en "udenlandsk agent";

H.  der henviser til, at Jurij Dmitriev, en historiker ved Memorial, var en del af det team, der i Sandarmokh fandt en massegrav med mere end 9 000 mennesker, hvoraf mange havde været medlem af den sovjetiske intelligentsia; der henviser til, at Memorial i de seneste år har været den sidste tilbageværende uafhængige menneskerettighedsorganisation, der fortsat er aktiv i Republikken Tjetjenien; der henviser til, at det er meget sandsynligt, at angreb på menneskerettighedsforkæmpere i Den Tjetjenske Republik, herunder de opdigtede strafferetlige anklager mod Oyub Titiev og ildspåsættelser i naborepublikkerne, blev tilrettelagt som gengældelse mod Memorial, der havde afsløret menneskerettighedskrænkelser i Tjetjenien og var gået til domstolene for at få en retsafgørelse herom;

I.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i 2009 tildelte Sakharov-prisen for tankefrihed til menneskerettighedscentret Memorial;

J.  der henviser til, at på the Economist-demokratiindekset ligger Rusland på plads 135 ud af 167, hvilket er et markant fald i forhold til landets placering som 102 i 2006;

K.  der henviser til, at der er stor bekymring over krænkelser af LGBTI-personers menneskerettigheder i Tjetjenien; der henviser til, at Den Russiske Føderation har undertegnet adskillige internationale menneskerettighedstraktater og er – som medlem af Europarådet og part i den europæiske menneskerettighedskonvention – således forpligtet til at garantere sikkerheden for alle personer, der måtte være i fare; der henviser til, at EU gentagne gange har tilbudt yderligere bistand og ekspertise for at hjælpe Rusland med at modernisere og håndhæve sin forfatning og retsorden i overensstemmelse med Europarådets standarder; der henviser til, at Rusland er forpligtet til og besidder midler til at efterforske de forbrydelser, der begås af de tjetjenske myndigheder; der henviser til, at homoseksualitet blev afkriminaliseret i Den Russiske Føderation i 1993;

1.  opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af direktøren for menneskerettighedscentret Memorial i Den Tjetjenske Republik, Oyub Titiev, som blev tilbageholdt den 9. januar 2018 og derefter officielt anklaget og varetægtsfængslet for falske beskyldninger om ulovlig erhvervelse og besiddelse af narkotika; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder om at sikre fuld respekt for Titievs menneskerettigheder og juridiske rettigheder, herunder adgang til advokatbistand og lægehjælp, fysisk integritet og værdighed og beskyttelse mod juridisk chikane, kriminalisering og vilkårlige anholdelser;

2.  beklager dybt udtalelsen fra de tjetjenske myndigheder, der sætter menneskerettighedsforkæmperes og -organisationers arbejde under anklage; bemærker med bekymring, at anholdelsen sker kort tid efter offentlige indlæg ved Georgios Magomed Daudov, formand for det tjetjenske parlament, hvoraf fremgår, at han tilsyneladende tolererer vold mod menneskerettighedsforkæmpere;

3.  er af den opfattelse, at anholdelsen af Titiev er del af en foruroligende udvikling med anholdelser, overfald, trusler og miskreditering af uafhængige journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder i Tjetjenien; påpeger, at andre tilfælde, der udgør en del af denne bekymrende udvikling, omfatter anholdelsen af formanden for Forsamlingen af Kaukasusfolk, Ruslan Kutaev, og journalisten Zhalaudi Geriev, som begge blev dømt på et tvivlsomt grundlag vedrørende narkotika i henholdsvis 2014 og 2016;

4.  udtrykker sin dybe bekymring over den kendsgerning, at ingen endnu er blevet retsforfulgt for drabet på menneskerettighedsaktivisten, Natalia Estemirova, der var Oyub Titievs forgænger i Memorial, og som blev bortført uden for sit hjem i Grosnyj i juli 2009 og fundet skudt senere samme dag i nærheden af landsbyen Gazi-Yurt i nabolandet Ingusjetien; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at indlede en egentlig efterforskning af denne forbrydelse; minder i denne forbindelse om, at endnu en menneskerettighedsadvokat og -aktivist, Stanislav Markelov, der var kendt for sit arbejde om tjetjenske overgreb, blev skudt og dræbt i Moskva i 2009;

5.  opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at sætte en øjeblikkelig stopper for den foruroligende udvikling med anholdelser, overfald, trusler og miskreditering af uafhængige journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder i denne region af Den Russiske Føderation, hvorved deres ret til ytringsfrihed tilsidesættes; fordømmer de tjetjenske myndigheders angreb på menneskerettighedsforkæmpere, og opfordrer Moskva til at bringe disse angreb til ophør og fremme et normal arbejdsklima for menneskerettighedsforkæmpere og -organisationer i Tjetjenien og andre dele af Den Russiske Føderation;

6.  udtrykker dyb bekymring over de forværrede forhold for det kritiske civilsamfund i Rusland, især for de organisationer, der arbejder med menneskerettigheder og demokratiske frihedsrettigheder, og udtrykker kritik over staternes politikker i denne henseende; understreger, at Memorial, vinder af Sakharov-prisen i 2009, fortsat er en af de mest autoritative stemmer, hvad angår menneskerettigheder i Rusland i dag, og er blevet den sidste tilbageværende uafhængige menneskerettighedsorganisation, der fortsat er aktiv i Republikken Tjetjenien, og udtrykker sin solidaritet med og sin stærke støtte til dens engagerede arbejde;

7.  opfordrer de russiske myndigheder til at beskytte alle russiske borgere imod ulovlige overgreb; opfordrer de russiske myndigheder til omgående at sætte en stopper for undertrykkelsen af ytringsfriheden i Tjetjenien og give effektive sikkerhedsgarantier til ofre og vidner til overgrebene og retsforfølge gerningsmændene; understreger, at Rusland og dets regering har det ultimative ansvar for at efterforske disse handlinger, retsforfølge gerningsmændene og beskytte alle russiske borgere imod ulovlige overgreb;

8.  påpeger, at endnu et tegn på den forfølgelse og chikane, som menneskerettighedsorganisationer i det nordlige Kaukasus udsættes for, var ildspåsættelsen den 17. januar 2018 af Memorials kontorer i nabolandet Republikken Ingusjetien og angrebet den 22. januar 2018, hvor ukendte brandstiftere satte ild til en bil tilhørende Memorials lokalkontor i Dagestan; fordømmer disse angreb og opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til effektivt at efterforske disse og andre angreb på Memorials ejendom og trusler mod dens medarbejdere, og at sikre, at de ansvarlige drages til ansvar;

9.  opfordrer de russiske myndigheder til snarest muligt at gennemføre øjeblikkelige, uafhængige, objektive og grundige undersøgelser af den dybt beklagelige udvikling i Tjetjenien; opfordrer de tjetjenske myndigheder og Den Russiske Føderation til at overholde national lovgivning og internationale forpligtelser, opretholde retsstatsprincippet og de universelle menneskerettighedsstandarder og at sikre sikkerheden og demokratiske frihedsrettigheder for alle personer, der kan være i fare;

10.  noterer sig anmodningen fra Memorial om at efterforske Titiev-sagen uden for Tjetjenien;

11.  fordømmer angrebene mod andre civilsamfundsgrupper og NGO'er i Tjetjenien, herunder angrebene på og smædekampagnen mod den fælles mobile gruppe af menneskerettighedsforkæmpere i Tjetjenien (JMG), hvilket førte til, at gruppen af sikkerhedsmæssige årsager trak sig ud af Tjetjenien i 2016;

12.  udtrykker sin dybe bekymring over beretningerne om vilkårlig tilbageholdelse og tortur af personer, der opfattes som LGBTI-personer i Republikken Tjetjenien; opfordrer myndighederne til at sætte en stopper for denne forfølgelseskampagne og give internationale menneskerettighedsorganisationer lov til at gennemføre en troværdig efterforskning af de påståede forbrydelser; fordømmer ligeledes, at enkeltpersoner dræbes af familiemedlemmer i såkaldte "æresdrab", og beklager de tjetjenske myndigheders støtte til og tilskyndelse til sådanne forbrydelser;

13.  opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at bistå dem, der er flygtet fra Tjetjenien, og til at bringe denne overgrebskampagne frem i offentligheden; glæder sig over, at en række medlemsstater har tildelt asyl til disse ofre, og opfordrer alle medlemsstaterne til at fortsætte eller fremskynde asylansøgningsprocedurer for ofre, journalister og menneskerettighedsforkæmpere i overensstemmelse med europæisk og national lovgivning;

14.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at alle tilfælde af retsforfølgelse af politiske grunde tages op i forbindelse med menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland, når disse genoptages, og at Ruslands repræsentanter i disse konsultationer formelt afkræves svar i hvert enkelt tilfælde, og til at rapportere tilbage til Parlamentet om deres drøftelser med de russiske myndigheder;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament og de tjetjenske myndigheder.

(1) EUT C 65 af 19.2.2016, s. 150.
(2) EUT C 378 af 9.11.2017, s. 250.
(3) EUT C 274 af 27.7. 2016, s. 21.
(4) EUT C 316 af 30.8.2016, s. 126.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0446.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0125.

Seneste opdatering: 28. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik