Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2561(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0109/2018

Συζήτηση :

PV 08/02/2018 - 8.2
CRE 08/02/2018 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0035

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 422kWORD 53k
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Εκτελέσεις στην Αίγυπτο
P8_TA(2018)0035RC-B8-0109/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις εκτελέσεις στην Αίγυπτο (2018/2561(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο, και ιδιαίτερα το ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την Αίγυπτο, και ιδίως την υπόθεση του Giulio Regeni(1), το ψήφισμα της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τον Ibrahim Halawa, που ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή(2), και το ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(3), και τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν(4) και της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(5)· καθώς και το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής(6),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ του Αυγούστου 2013 και του Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, έχοντας επίσης υπόψη τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020, που εγκρίθηκαν στις 25 Ιουλίου 2017, καθώς και την κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 10ης Οκτωβρίου 2017 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ημέρα κατά της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 26ης Ιανουαρίου 2018 των εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Nils Melzer, του Ειδικού Εισηγητή για τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, με την οποία καλούνται οι αιγυπτιακές αρχές να αναστείλουν τις επικείμενες εκτελέσεις,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου και ιδίως το άρθρο 93 αυτού (δεσμευτικός χαρακτήρας του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα),

–  έχοντας υπόψη τις διασφαλίσεις των Ηνωμένων Εθνών για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όσων απειλούνται με θανατική ποινή·

–  έχοντας υπόψη τις αφρικανικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τη δικαστική συνδρομή, που απαγορεύουν τις στρατιωτικές δίκες πολιτών υπό οιεσδήποτε συνθήκες·

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη του 6ου Παγκόσμιου Συνεδρίου κατά της θανατικής ποινής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Όσλο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το νέο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προστασία και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα πρωτόκολλα 6 και 13 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τις έξι ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών υπέρ της θέσπισης μορατόριουμ για τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που έχουν επικυρωθεί από την Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος, και ιδίως το άρθρο 18 και το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο σχετικά με τη θανατική ποινή, καθώς και το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή συνιστά την πλέον απάνθρωπη και ταπεινωτική ποινή, η οποία παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, όπως διατυπώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατά της θανατικής ποινής μια σαφή θέση θεμελιωμένη σε αρχές και είναι υπέρ ενός οικουμενικού μορατόριουμ στη θανατική ποινή εν όψει της κατάργησής της παγκοσμίως ως έναν από τους κεντρικούς στόχους της πολιτικής της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιανουάριο 2014, τουλάχιστον 2 116 άτομα αναφέρεται ότι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό τους προηγούμενους Προέδρους Mohamed Morsi και Adli Mansour δεν είχαν εγκριθεί θανατικές ποινές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 81 εκτελέσεις έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το 2017 τα αιγυπτιακά δικαστήρια εξέδωσαν τουλάχιστον 186 θανατικές ποινές και 16 άτομα εκτελέστηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες εβδομάδες και από τα τέλη του Δεκεμβρίου 2017, σημειώθηκε ανησυχητική αύξηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πρόσφατες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στα θύματα ή στις οικογένειές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι 24 Αιγύπτιοι κινδυνεύουν με άμεση εκτέλεση, έχοντας εξαντλήσει όλες τις διαδικασίες προσφυγής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 891 άτομα στην Αίγυπτο είναι υπό δίκη ή αναμένουν τη δίκη τους βάσει κατηγοριών που θα μπορούσαν να επισύρουν θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 38 άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών τη στιγμή του αδικήματος που τους αποδίδεται έχουν προσαχθεί σε δίκη μαζί με ενήλικους συγκατηγορούμενους βάσει κατηγοριών που επισύρουν τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι δικαστήρια έχουν προτείνει αρχικά την θανατική ποινή για τουλάχιστον επτά από αυτά τα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή και εκτέλεση της θανατικής ποινής σε βάρος ατόμων που ήταν ηλικίας κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή της τέλεσης του εγκλήματος συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και του άρθρου 111 του αιγυπτιακού νόμου για τα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος σε πολλές διεθνείς συμβάσεις για τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα, για τα βασανιστήρια, για τα δικαιώματα των παιδιών και νεαρών ατόμων και για τη δικαιοσύνη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατιωτικός κώδικας προβλέπει τη θανατική ποινή για πολύ περισσότερες περιπτώσεις από ό,τι ο αστικός κώδικας και ότι η αιγυπτιακή νομοθεσία έχει επεκτείνει σταδιακά τη στρατιωτική δικαιοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πολιτών που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από αιγυπτιακά στρατιωτικά δικαστήρια ανήλθε από 60 το 2016 σε τουλάχιστον 112 το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 23 Αιγύπτιοι εκτελέστηκαν τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων 22 πολιτών που καταδικάστηκαν από στρατιωτικά δικαστήρια που κάθε άλλο παρά πληρούν τα πρότυπα για μια δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά τουλάχιστον 15 000 πολίτες, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων παιδιών, αναφέρεται ότι έχουν παραπεμφθεί σε στρατιωτικούς εισαγγελείς στο διάστημα από Οκτώβριο 2014 μέχρι Σεπτέμβριο 2017·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ανησυχητικά υψηλός αριθμός μαρτυριών και ομολογιών που χρησιμοποιούνται σε δίκες, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δικών, αποκτήθηκαν μετά που ο κατηγορούμενος φέρεται να εξαφανίστηκε δια της βίας και να υπέστη βασανιστήρια ή κακομεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγώνας κατά των βασανιστηρίων αποτελεί εδώ και πολύ καιρό προτεραιότητα της ΕΕ και κοινό στόχο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, η οποία έχει υπογραφεί από την Αίγυπτο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πρόσφατες αλλά και οι επικείμενες εκτελέσεις φέρεται να είναι αποτέλεσμα δικών που δεν σέβονται την αρχή της δίκαιης δίκης και τη νομιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασφαλίσεις του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων όσων αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή απαγορεύουν αυστηρώς την εκτέλεση της θανατικής ποινής μετά από άδικες δίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επανάληψη καλέσει την Αίγυπτο να αναστείλει κάθε εκκρεμούσα εκτέλεση, μετά από καταγγελίες για άδικες δίκες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίσουν τη διεξαγωγή των δικών υπό συνθήκες που πραγματικά να παρέχουν όλες τις εγγυήσεις που ορίζονται στο άρθρο 14 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, στο οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιπτώσεις θανατικής ποινής οι δίκες πρέπει να πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα αμεροληψίας και νομιμότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Νοεμβρίου 2017 η Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών κάλεσε την αιγυπτιακή κυβέρνηση να αναστείλει αμέσως την εκτέλεση της θανατικής ποινής σε πέντε διαφορετικές υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, ο εναγόμενος μιας εξ αυτών, της υπόθεσης Kafr el-Sheikh, εκτελέστηκαν στις 2 Ιανουαρίου 2018·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει από την επανάσταση του 2011 πολλά δύσκολα προβλήματα και η διεθνής κοινότητα στηρίζει τη χώρα στην αντιμετώπιση των οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων της και των προβλημάτων της σε θέματα ασφαλείας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά προβλήματα ασφαλείας υπάρχουν μέσα στην Αίγυπτο και ειδικότερα στο Σινά, όπου τρομοκρατικές ομάδες έχουν οργανώσει επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές καταστρεπτικές τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν συμβεί εντός της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επίθεσης κατά σουφιτικού τεμένους όπου 311 πολίτες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 128 τραυματίστηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Απριλίου 2017 δυο επιθέσεις βομβιστών αυτοκτονίας πραγματοποιήθηκαν κατά της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στην Τάντα και κατά του ορθόδοξου κοπτικού καθεδρικού ναού του Αγίου Μάρκου, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 47 ατόμων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αίγυπτο υπάρχει διαρκής κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Απρίλιο 2017 και στις 13 Ιανουαρίου 2018 ανανεώθηκε για τρεις μήνες, με σκοπό σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να βοηθήσει «κατά των κινδύνων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κατά της υπονόμευσης των θεμελιωδών ελευθεριών, παρέχοντας για αυτό το τρίμηνο χρονικό διάστημα στον Πρόεδρο και σε όσους ενεργούν εξ ονόματός του την εξουσία να παραπέμπουν πολίτες στα έκτακτα δικαστήρια κρατικής ασφαλείας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν γένει κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζει να επιδεινώνεται στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή της τρομοκρατίας έχει χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογία από τις αιγυπτιακές αρχές για να ασκήσουν μαζική καταστολή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2015 επιβάλλει τη θανατική ποινή σε οποιονδήποτε κριθεί ένοχος για σύσταση ή καθοδήγηση τρομοκρατικής ομάδας, σύμφωνα με έναν ευρύ ορισμό της τρομοκρατίας που περιλαμβάνει «παραβίαση της δημόσιας τάξης, διακινδύνευση της ασφάλειας, των συμφερόντων ή της ακεραιότητας της κοινωνίας, παρεμπόδιση διατάξεων του Συντάγματος και του νόμου, ή βλάβη της εθνικής ενότητας, της κοινωνικής ειρήνης, ή της εθνικής ασφάλειας», με αποτέλεσμα να κινδυνεύει οποιοσδήποτε πολίτης, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να χαρακτηριστεί τρομοκράτης και να καταδικαστεί σε θάνατο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αιγύπτιοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τεκμηριώνουν και καταγγέλλουν θανατικές ποινές, βασανιστήρια και βίαιες εξαφανίσεις, υφίστανται στοχευμένα κατασταλτικά μέτρα, όπως το κλείσιμο του Κέντρου El Nadeem το 2017 και την προσπάθεια των αιγυπτιακών αρχών να κλείσουν στο Κάιρο το γραφείο της Αιγυπτιακής Επιτροπής για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες (ECRF)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος ξεκίνησε πέρυσι μια νομική αντιπαράθεση με τις ΜΚΟ με ένα νόμο που απαιτεί να εγκρίνεται από τις υπηρεσίες κρατικής ασφαλείας η εξωτερική και εγχώρια χρηματοδότησή τους, κάτι που ουσιαστικά τις θέτει υπό απαγόρευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Απριλίου 2018 το ανώτατο εφετείο της Αιγύπτου θα λάβει απόφαση επί της λεγόμενης υπόθεσης της «εξωτερικής χρηματοδότησης» στην οποία εμπλέκονται διεθνείς ΜΚΟ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της νέας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου 2017-2020 που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2017 διαπνέονται από την κοινή δέσμευση υπέρ των οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συνιστούν ένα ανανεωμένο πλαίσιο πολιτικής δέσμευσης και ενισχυμένης συνεργασίας, μεταξύ και άλλων και σε θέματα ασφάλειας, δικαστικών μεταρρυθμίσεων και αντιτρομοκρατικού αγώνα, με τον δέοντα σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υποεπιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας της συμφωνίας συμφωνία σύνδεσης Αιγύπτου-ΕΕ πραγματοποίησε στο Κάιρο στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2018 την πέμπτη σύνοδό της, όπου εξέτασε τη συνεργασία στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον πρώτο οικονομικό εταίρο της Αιγύπτου και την κύρια πηγή ξένων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διμερής βοήθεια της ΕΕ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας για την περίοδο 2017-2020 ανέρχεται σε 500 περίπου εκατομμύρια ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Αυγούστου 2013, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ανέθεσε στην Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσει τη βοήθεια της ΕΕ προς την Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις επί τόπου εξελίξεις·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες εγκατεστημένες σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ συνεχίζουν τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επιτήρησης στην Αίγυπτο·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση της θανατικής ποινής και ζητεί να ανασταλούν όλες οι επικείμενες εκτελέσεις στην Αίγυπτο· υποστηρίζει θερμά την άμεση θέσπιση μορατόριουμ για τη θανατική ποινή στην Αίγυπτο, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· με αυτή την έννοια, καταδικάζει κάθε εκτέλεση, οπουδήποτε κι αν γίνει, και τονίζει για άλλη μια φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως καθορίζεται στις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να επανεξετάσουν όλες τις θανατικές ποινές που εκκρεμούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που έχουν καταδικαστεί στο πλαίσιο δικών χαρακτηριζόμενων από ελάττωμα, να έχουν δίκαιη επανεκδίκαση· υπενθυμίζει ότι παρά τα προβλήματα ασφαλείας στην Αίγυπτο, οι εκτελέσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

2.  καλεί το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου να επανεξετάσει τον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την αντιτρομοκρατική νομοθεσία και τον Στρατιωτικό Κώδικα, και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τα σχετικά διατάγματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που κατηγορούνται για εγκλήματα που τιμωρούνται με θάνατο να μη παραπέμπονται σε έκτακτα ή στρατιωτικά δικαστήρια για οποιονδήποτε λόγο, δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαστήρια δεν πληρούν τα πρότυπα για μια δίκαιη δίκη που η Αίγυπτος έχει αποδεχθεί στο πλαίσιο των διεθνών της υποχρεώσεων και τα οποία κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της χώρας· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν να δικάζουν πολίτες σε στρατιωτικά δικαστήρια·

3.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να διασφαλίσουν τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα όλων των κατηγορουμένων στη διάρκεια της κράτησής τους· καταδικάζει τα βασανιστήρια ή την κακομεταχείριση· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να μεριμνούν ώστε οι κρατούμενοι λαμβάνουν όλη την ιατρική φροντίδα που μπορεί να χρειάζονται· καλεί την ΕΕ να εφαρμόζει πλήρως τους ελέγχους στις εξαγωγές της προς την Αίγυπτο, ιδίως σε ό,τι αφορά εμπορεύματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή για την εκτέλεση της θανατικής ποινής·

4.  προτρέπει την Αίγυπτο να υπογράψει και να επικυρώσει το δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής, καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία όλων των ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις· προτρέπει την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση να απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στους αρμόδιους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ για να επισκεφθούν τη χώρα·

5.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις μαζικές δίκες από τα αιγυπτιακά δικαστήρια και για το μεγάλο αριθμό θανατικών ποινών που εκδόθηκαν από αυτά· καλεί τις αιγυπτιακές δικαστικές αρχές να τηρούν και να σέβονται το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος, και ιδίως το άρθρο 14 για το δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη βάσει σαφούς κατηγορητηρίου και με σεβασμό των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων·

6.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να καταδικάσει τον ανησυχητικό αριθμό πρόσφατων εκτελέσεων στην Αίγυπτο, και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αγωνίζονται κατά της χρήσης της θανατικής ποινής· καλεί την ΕΥΕΔ να εξετάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αίγυπτο, και να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο επιρροής που διαθέτει για να σταματήσει τις επικείμενες εκτελέσεις και να προτρέψει τις αιγυπτιακές αρχές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει με βάση τους διεθνείς κανόνες και νόμους·

7.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην υπονομεύονται από τη διαχείριση της μετανάστευσης ή από τις αντιτρομοκρατικές ενέργειες στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου· υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στη συνεργασία της με την Αίγυπτο ως σημαντικό γείτονα και εταίρο· καλεί θερμά την Αίγυπτο να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου που εγκρίθηκε στις 27 Ιουλίου 2017 ότι θα προαγάγει τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συμφωνία με το Σύνταγμά της και τα διεθνή πρότυπα·

8.  καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αίγυπτο· απευθύνει τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας· δηλώνει την αλληλεγγύη του με τον Αιγυπτιακό λαό και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του ότι θα αγωνιστεί κατά της διάχυσης των ριζοσπαστικών ιδεολογιών και των τρομοκρατικών ομάδων·

9.  υπενθυμίζει στην Αιγυπτιακή Κυβέρνηση ότι η μακροπρόθεσμη ευημερία της Αιγύπτου και του λαού της συμβαδίζει με την προστασία των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την εγκαθίδρυση και παγίωση των δημοκρατικών και διαφανών θεσμών που θα αναλάβουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών·

10.  στηρίζει τις προσδοκίες της πλειονότητας των Αιγυπτίων που επιθυμούν τη δημιουργία μιας ελεύθερης, σταθερής, ευημερούσας, συμμετοχικής και δημοκρατικής χώρας που θα τηρεί τις εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών·

11.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, τον πολιτικό πλουραλισμό και το κράτος δικαίου στην Αίγυπτο· ζητεί τον τερματισμό όλων των πράξεων βίας, υποκίνησης, ρητορικής μίσους, όχλησης, εκφοβισμού, βίαιων εξαφανίσεων ή λογοκρισίας εναντίον πολιτικών αντιπάλων, διαδηλωτών, δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, φοιτητών, ακτιβιστών/ακτιβιστριών των δικαιωμάτων των γυναικών, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, ΛΟΑΔΜ, ΜΚΟ και μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Νουβίων, εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων ομάδων στην Αίγυπτο· καταδικάζει την υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται επειδή άσκησαν ειρηνικά τα δικαιώματά τους της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, και ζητεί μια ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  υπενθυμίζει το συνεχιζόμενο αποτροπιασμό του για τα βασανιστήρια και τη δολοφονία του Ιταλού ερευνητή Giulio Regeni, και καταγγέλλει για μία ακόμη φορά την απουσία προόδου στην έρευνα για αυτή την ωμή δολοφονία· τονίζει ότι θα συνεχίσει να πιέζει τις ευρωπαϊκές αρχές να συνεργαστούν με τις αντίστοιχες αιγυπτιακές μέχρις ότου φωτιστεί η αλήθεια στην υπόθεση αυτή και οι δράστες να λογοδοτήσουν·

13.  καλεί τον Πρόεδρο Sisi και την κυβέρνησή του να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για μια πραγματική πολιτική μεταρρύθμιση και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι αξιόπιστες και διαφανείς εκλογές είναι ουσιαστικό στοιχείο της δημοκρατίας, όπως εγγυάται και το Σύνταγμα του 2014 και σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Αιγύπτου·

14.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν σαφή, ισχυρή και ενιαία θέση σχετικά με την Αίγυπτο κατά τις προσεχείς συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και για όσο καιρό η χώρα δεν δείχνει αξιόλογη πρόοδο στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Αιγύπτου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0084.
(2) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 130.
(3) ΕΕ C 300 της 18.8.2016, σ. 34.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0044.
(5) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 41.
(6) ΕΕ C 371 E της 20.12.2011, σ. 5.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου